BÀI 32 NGUỒN gốc sự SỐNG sinh học 12 trần thị hải bình

bài giảng sinh học 12 bài 32 nguồn gốc sự sống

bài giảng sinh học 12 bài 32 nguồn gốc sự sống
... Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Theo quan niệm đại phát sinh sống trái đất chia thành giai đoạn: SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG Tiến hóa hóa học NGUYỄN HOÀNG Tiến hóa tiền sinh học TRƯỜNG T.H.P.T ... hóa sinh học Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG I - TIẾN HOÁ HOÁ HỌC Quá trình hình thành chất hữu từ chất vô I Tiến hóa hóa học Đây tranh toàn cảnh trái đất nguyên thủy trước xuất Quả đất hình thành sống ... từ đại phân tử màng sinh học => hình thành nên thể sống III - TIẾN HÓA SINH HỌC - Từ TB sơ khai THSH loài ngày Nhân tố TH CỦNG CỐ Có thể tóm tắt giai đoạn trình phát sinh sống sau Chất vô QL...
 • 28
 • 2,047
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 32. nguồn gốc sự sống

bài giảng sinh học 12 bài 32. nguồn gốc sự sống
... II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Sự sống trái đất hình thành nhờ trình Tiến hóa hóa học Tiến hóa tiền sinh học Tiến hóa sinh ... TIỀN SINH HỌC lipit axitnucleic protein cacbonhidrat Các giọt nhỏ BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG I.TIẾN HÓA HÓA HỌC II TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC CLTN Tế bào sơ khai (protobiont) BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG ... nu) BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG I.TIẾN HÓA HÓA HỌC Tiến hóa hóa học gì? Tiến hóa hóa học :là giai đoạn tiến hóa hình thành nên hợp chất hữu từ chất vô BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG I.TIẾN HÓA HÓA HỌC...
 • 17
 • 226
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 32. nguồn gốc sự sống

bài giảng sinh học 12 bài 32. nguồn gốc sự sống
... Sự sống xuất từ nào? Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Theo quan niệm đại phát sinh sống trái đất chia thành giai đoạn: TIẾN HĨA SỰ SỐNG Tiến hóa hóa học Tiến hóa tiền sinh ... xuất sống Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Hơi nước Điện cực Bình ngưng kết Urây Nước lạnh Lấy mẫu phân tích thành phần hóa học: Có hỗn hợp Axit amin Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG ... hóa hóa học Tiến hóa tiền sinh học Tiến hóa sinh học Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Tiến hóa sống Tiến hóa hóa học Tiến hóa tiền sinh học Tiến hóa sinh học I Tiến hóa hóa học: gồm giai đoạn Q trình hình...
 • 21
 • 193
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 32. nguồn gốc sự sống

bài giảng sinh học 12 bài 32. nguồn gốc sự sống
... TH sinh học c Tiến hoá hoá học, TH hữu cơ, TH sinh học b TH vô cơ, TH tiền Sinh học, TH sinh học d Tiến hóa ho học, TH tiền sinh học, TH sinh học Bài tập 4: Các nhà khoa học đưa giả thuyết nguồn ... Sự sống xuất từ nào? Chương II: phát sinh phát triển sống trái đất Bài 32 : Tiến hoá hoá học Là giai đoạn tiến hoá hình thành nên hợp chất hữu từ chất vô Nguồn gốc sống Tiến hóa tiền sinh học ... tạo côaxecva tiền sinh học ? Người ta chứng có màng bán thấm minh luận điểm Sự hình thành phát triển Côaxecva Chương II phát sinh phát triển sống trái đất Bài 32 : Nguồn gốc sống Có thể tóm tắt...
 • 17
 • 125
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 32. nguồn gốc sự sống

bài giảng sinh học 12 bài 32. nguồn gốc sự sống
... SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG Tiến hóa hóa học Tiến hóa tiền sinh học Theo dõi đoạn Clip sau Tiến hóa sinh học I TIẾN HÓA HÓA HỌC Quá trình hình thành ... II TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC Các chất hữu phức tạp hòa tan nước đại dương Cacbonhyđrat Lipit Protein Axit nucleic Pr L L AN Pr KL+ Các sự kiện tiến hóa tiền sinh học CH4 Cacbonhyđrat ... Protein H2 Axit nucleic Pr L Pr AN Côaxecva Màng sinh chất Tế bào sớng đầu tiên CLTN Enzim Tự nhân đơi Pr KL+ Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học diễn thế nào? Các đại phân tử polipeptit...
 • 17
 • 407
 • 0

Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG pptx

Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG pptx
... Giải phẫu so sánh nhóm lớn, nguồn gốc chung chúng Sự giống phát triển phôi loài thuộc Phôi sinh học so nhóm phân loại khác hau cho thấy mối quan hệ nguồn gốc sánh chúng Sự phát triển cá thể lặp ... loài chim sinh sống, có loài sống cao, có loài sống thấp + Trong khu rừng phân tầng cây: tầng ưa sáng, tầng chịu bóng, tầng ưa bóng - Ý nghĩa việc phân ổ sinh thái tận đụng dược nguồn sống giảm cạnh ... kiện sống môi trường + Khi nguồn sống môi trường suy giảm, điều kiện khí hậu xấu dịch bệnh, … cá thể non già bị chết nhiều cá thể thuộc nhóm tuổi trung bình + Trong điều kiện thuận lợi, nguồn...
 • 23
 • 387
 • 1

BÀI 32 NGUỒN GÓC SỰ SỐNG + đáp án

BÀI 32 NGUỒN GÓC SỰ SỐNG + đáp án
... tin di truyền Câu 28: Sự kiện không thuộc giai đoạn tiến hoá tiền sinh học? A Sự xuất enzim B Hình thành chất hữu phức tạp prôtêin axit nuclêic C Sự tạo thành côaxecva D Sự hình thành màng xuất ... tin di truyền Câu 28: Sự kiện không thuộc giai đoạn tiến hoá tiền sinh học? A Sự xuất enzim B Hình thành chất hữu phức tạp prôtêin axit nuclêic C Sự tạo thành côaxecva D Sự hình thành màng xuất ... vật phân huỷ C ngày thiên nhiên chất hữu tổng hợp theo phương thức sinh học thể sống D Cả A B Câu 24: Sự phát sinh sống kết trình sau đây? A Tiến tiền sinh học B Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền...
 • 16
 • 323
 • 2

bài 43 bài giảng nguồn gốc sự sống

bài 43 bài giảng nguồn gốc sự sống
... thạch rơi xuống trái đất Chứng tỏ chất hữu có nguồn gốc vũ trụ Bài 43 - NGUỒN GỐC SỰ SỐNG I TiẾN HÓA HÓA HỌC: Sự hình thành chất hữu đơn giản: Sự hình thành đại phân tử từ hợp chất hữu đơn giản: ... bùn sét đại dương nguyên thủy Bài 43 - NGUỒN GỐC SỰ SỐNG I TiẾN HÓA HÓA HỌC: Sự hình thành chất hữu đơn giản: Sự hình thành đại phân tử từ hợp chất hữu đơn giản: Sự hình thành đại phân tử tự nhân ... bậc cao Bài 43 - NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Theo quan điểm đại sống phát sinh phát triển, tiến hóa trái đất từ trình phức tạp hóa hợp chất cacbon, tác động yếu tố tự nhiên Quá trình phát sinh sống gồm...
 • 27
 • 461
 • 2

bài giảng nguồn gốc sự sống tiết 1

bài giảng nguồn gốc sự sống tiết 1
... CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Sự sống trái đất hình thành nhờ trình Tiến hóa hóa ... hóa học Tiến hóa tiền sinh học Tiến hóa sinh học BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG I.TIẾN HÓA HÓA HỌC Chất vô (CH4,NH3, H2O, H2… ) BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG I.TIẾN HÓA HÓA HỌC Quá trình hình thành chất ... (Pr, axit nu) BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG I.TIẾN HÓA HÓA HỌC Tiến hóa hóa học gì? Tiến hóa hóa học :là giai đoạn tiến hóa hình thành nên hợp chất hữu từ chất vô BÀI 32 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG I.TIẾN HÓA...
 • 17
 • 405
 • 0

bài giảng nguồn gốc sự sống tiết 2

bài giảng nguồn gốc sự sống tiết 2
... thuyết nguồn gốc sống Thuyết sống ngồi vũ trụ • Nguồn gốc sống ngồi vũ trụ (Panspermia) giả thuyết cho sống tồn khắp nơi vũ trụ, phân bố mảnh thiên thạch, tiểu hành tinh ngơi Theo thuyết này, sống ... bào sống Các hợp chất hữu Những tế bào sống Các lồi sinh vật ngày I TIẾN HĨA HĨA HỌC Giả thuyết Oparin Handan(năm 1 920 ) CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG VÀ KHÍ QUYỂN NGUN THỦY CH4 C2N2 CO2 NH3 Hơi nước H2 ... Axitnucleic Virut Polipeptit Polinucleotit ĐườnCH4 H2Axit amin, Nucleôtit … g đơn, NH3 H2O CO CH4 H2 NH3 H2O CO2 Các giai đoạn trình phát sinh sống Tiến hóa hóa học Tiến hóa tiền sinh học Tiến...
 • 21
 • 493
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Sự phát sinh sự sống- Sinh học 12 docx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Sự phát sinh sự sống- Sinh học 12 docx
... HỌC +TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC +TIẾN HÓA SINH HỌC Bài 43 - SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT I TiẾN HÓA HÓA HỌC: Bao gồm trình hình thành đại phân tử tự nhân đôi từ chất vô qua bước: Bài 43 - SỰ ... 43 - SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT I TiẾN HÓA HÓA HỌC: Sự hình thành chất hữu đơn giản: Sự hình thành đại phân tử từ hợp chất hữu đơn giản: Sự hình thành đại phân tử tự nhân đôi Phân tử tự ... nhiên từ đại phân tử dạng giọt coaxecva giọt cầu phòng thí nghiệm Bài 43 - SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT I TiẾN HÓA HÓA HỌC II TiẾN HÓA TiỀN SINH HỌC: III TiẾN HÓA SINH HỌC Hãy nghiên cứu...
 • 28
 • 368
 • 0

Nguồn gốc loài người sinh học 12

Nguồn gốc loài người sinh học 12
... PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người Các dạng vượn người hóa thạch trình phát sinh loài người a Quá trình phát sinh loài người b Địa điểm phát sinh loài người II NGƯỜI ... phát sinh loài người - địa điểm phát sinh loài người a Quá trình phát sinh loài người Các loài vượn người ngày Tinh tinh Cấu tạo giải phẫu Người Bộ NST người (H) tinh tinh (C) a Quá trình phát sinh ... hàng loài người loài khác? Từ chứng hình thái, giải phẫu sinh lý > vẽ chủng loại phát sinh loài người đặc điểm loài người hình thành trước trình tiến hóa hay xuất chứng minh người nguồn gốc...
 • 29
 • 93
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Nguồn gốc sự sống pptx

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Nguồn gốc sự sống pptx
... học, tiến hóa lý học. , tiến hóa tiền sinh học B Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học C Tiến hóa sinh học, Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa hóa học D Tiến hóa tiền sinh học, ... Sự sống xuất từ nào? Đây tranh tồn cảnh trái đất ngun thủy trước xuất sống Theo quan niệm đại phát sinh sống trái đất chia thành giai đoạn: Tiến hóa hóa học Tiến hóa tiền sinh học Tiến hóa sinh ... nghiệm, nhà khoa học tạo giọt lipơxơm giọt cơaxecva nào? Những cầu trúc có đặc tính sơ khai sống ? II Tiến hóa tiền sinh học: - Hình thành nên tế bào sơ khai từ đại phân tử màng sinh học → hình thành...
 • 27
 • 194
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: do an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Tổng quan về internet of thingsTìm hiểu về quặng Secpentineđồ án QHSDD xã Giao Lạc, huyen Giao Thủy, tỉnh Nan ĐịnhCÁC BAI cơ bản bắt đầu KIẾM TIỀN YOUTUBEBài thuyết trình file word về chủ đề Computer cell phonePhân tích HĐKD của vinamilk 2014 2015Nghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcĐánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hỗn hợp chủng vi khuẩn khử sulfate nhằm ứng dụng xử lý nước thải ô nhiễm chì ở việt namIntermediate test Đề kiểm traĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh, Đắk Nông năm 2013 2014Tóm tắt truyện Buổi học cuối cùng của tác giả Anphôngxơ ĐôđêBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạiĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 2017Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt NamDạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của ElearningKỹ năng phỏng vấn Kiếm việc không khó
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập