Đề thi cuối năm ôn thi THPT quốc gia môn toán trường THPT văn ký bến tre năm 2016

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chu van an

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chu van an
... Câu (1 điểm) (1 điểm) ĐÁP ÁN &THANG ĐIỂM Môn : TOÁN Nội dung 1.(1 điểm) y = − x − x − x Txđ D = R Sbt  x = −1 y ' = −3 x − 12 x − ; y ' = ⇔   x = −3 Bảng biến thi n Đồ thị Hàm số liên tục đoạn ... điểm) : Ω = C12 = 495 Các khả năng: +4 bi lấy bi vàng:4bi đỏ; bi đỏ +3bi xanh; +4 bi lấy có bi vàng:gồm 2bi đỏ, bi vàng, bi xanh bi đỏ , bi vàng Ω = C54 + C51.C43 + C52 C42 + C53 C41 + C52 C31.C41 ... điểm) S Ta có HD = AD + HA = 9a2 + a2 = a 10 ⇒ SH = SD − HD = 13a2 − 10a2 = a Diện tích hình thang vuông ABCD 1 SABCD = (AD + BC )AB = (3a + a)2a = 4a2 2 E A H ⇒ VS ABCD = D (1 điểm) (1 điểm)...
 • 4
 • 22
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Kien van

De thi thu Quoc gia mon toan truong Kien van
... TRNG THPT KIN VN HNG DN CHM THI THPT QUC GIA NM HC 2015-2016 Mụn: TON ( Gm 05 trang) Cõu (1,0 ) ỏp ỏn i m Cõu Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s : y = x x2 1,0 Tp xỏc nh: ... x5 35 S hng cn tỡm l C37 73 = x 16 (1,0 ) Trong khụng gian Oxyz, cho ng thng (d): x = y = z + v mt phng (P): 1 x + y + z + = Gi M l giao im ca (d) v (P) Vit phng trỡnh ng thng ( ) thc Newton ... Cõu Trong mp ta Oxy cho hỡnh vuụng ABCD, cú BD nm trờn t cú pt x + y = 0, im M(-1;2) thuc t AB, im N(2;- 2) thuc ng thng AD Tỡm ta cỏc nh \ ca hỡnh vuụng ABCD bit B cú honh dng Gi H l hỡnh...
 • 7
 • 16
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Nguyen van khai

De thi thu Quoc gia mon toan truong Nguyen van khai
... đạt cực đại x = , yCD = , đạt cực tiểu x = −1 , yCT = −1 lim y = −∞ , lim y = +∞ 0.25 * Bảng biến thi n x –∞ y’ +∞ y 0.25 x →+∞ x →−∞ + -1 +∞ – + -∞ -1 Đồ thị: 0.25 2 b (1,0 điểm) y ' = −3 x + 3m ... L) ⇔ t = ( N )  0.25 x 4 t = ⇒  ÷ = ⇒ x =1 3 0.25 Vậy: x=1 b,(0,5điểm) Số phần tử không gian mẫu n ( Ω ) = C25 = 2300 Gọi biến cố A: “ Có đội Trung tâm y tế sở chọn” n( A) = C202 C51 + ... B D 0,25 · · · IAD = CAD + CAI · · · · Mà BAI , ·ABC = CAD nên ·AID = IAD = CAI ⇒ ∆DAI cân D ⇒ DE ⊥ AI PT đường thẳng AI : x + y − = 0,25 Goị M’ điểm đối xứng M qua AI ⇒ PT đường thẳng MM’ :...
 • 6
 • 25
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Tran van nang

De thi thu Quoc gia mon toan truong Tran van nang
... x m ( im ) ( m l tham s thc) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s ó cho m = Ta cú: y = x x + Tp xỏc nh: D = Ă S bin thi n: x = 2 Chiu bin thi n: y = x x; y = x x = x = + Hm s ng ... Gii hn: lim y = +; lim y = x + x Bng bin thi n: x y' y 0.25 - Ơ + 0 - + +Ơ - Ơ +Ơ - th: 0.25 b.(1,0 im) Tỡm m hm s ó cho cú cc i, cc tiu ng thi giỏ tr tuyt i ca tớch hai honh cc tr bng ... ABC = S ABC SA = a a = 3 K DM // BC v M thuc AC Ta cú BC // (SDM) ú: 0.25 d ( SD; BC ) = d ( BC ;( SMD ) ) = d ( C ;( SMD ) ) K AI SM , CH SM , H v I thuc SM Ta cú: CH SM , CH DM (do BC (...
 • 6
 • 29
 • 1

Đề thi thử quốc gia Môn Toán trường THPT Bắc Yên Thành – Nghệ An (Lần 1 – 2015)

Đề thi thử quốc gia Môn Toán trường THPT Bắc Yên Thành – Nghệ An (Lần 1 – 2015)
... DeThiThu.Net - Thi Th i Hc - THPT Quc Gia - Ti Liu ễn Thi. Cp nht m i ngy! K THI TH THPT QUC GIA LN 1, Ngy 22/3/2 015 P N HNG DN CHM THI MễN TON (Ti Trng THPT Bc Yờn Thnh Ngh An) Cõu ... (2ln 1) (3 2ln 3) (2 2ln 2) (1. 0 im) Vy 4ln 2ln Chn ngu nhiờn S trng hp cú th l C 11 16 5 0.25 16 5 Trong khụng gian vi h ta Vy P (1. 0 im) 0.25 0.25 Cỏc b (a, b, c) m a b c 12 v a ... 2cos 2 (1 t ) , t2 t tan 7t 12 t vi , ú (*) m 5t 16 t t 0 ;1 Xột hm s f (t ) 0.25 7t 12 t , t 0 ;1 Lp bng bin thi n ca hm s f (t ) 5t 16 t 7 Kt lun: m ; 9 (1. 0 im)...
 • 5
 • 121
 • 0

De thi thu Quoc gia mon toan truong Binh thanh trung

De thi thu Quoc gia mon toan truong Binh thanh trung
... ( x − 1)( y − 1) … Hết … ĐÁP ÁN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Tập xác định D = R\{- 1} Sự biến thi n: y' = -Chiều biến thi n: > 0, ∀x ∈ D ( x + 1) 0,25 Hàm số nghịch biến khoảng (- ∞; - 1) (- ; + ∞) - Cực ... đứng -Bảng biến thi n: x y’ -∞ +∞ -1 + 0,25 + +∞ y -∞ Đồ thị: y -Đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm (1;0) -Đồ thị hàm số cắt trục Oy điểm (0;- 2) - Đồ thị hàm số có tâm đối xứng giao điểm -1 y=2 ... OA = a SO = SA2 − OA2 = a Từ giả thi t , ∆OSM ⊥ O : OM = SM − SO = 0,25 a ∆ABC ⊥ B : BC = 2MO = a, AB = AC − BC = 3a Ta có VS ABCD = 3 AB.BC.SO = a 3 Gọi N trung điểm BC ⇒ MN / / AC ⇒ d ( SM...
 • 8
 • 58
 • 0

De thi thu Quoc gia mon toan truong Cao lanh 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Cao lanh 1
... b = b = 1: B ( 1; 1) C ( 3; 1) b = 1: B ( 3; 1) C ( 1; 1) kl : A ( 1; 3) , B ( 1; 1) , C ( 3; 1) hay A ( 1; 3 ) , B ( 3; 1) , C ( 1; 1) Cõu (1 im) 2x +1 +x x + + ( x + 1) x + 2x + = (a) * t: v2 ... (0,5 im) Cõu (0,5 im) Vy z = 312 + 202 = 13 61 0,25 + t t = 4x; K: t > + a v PT: t2 16 t + 15 = Gii c t = 1; t =15 (tha k t > 0) 0,25 + Gii mi pt, tỡm c x = 0, x = log 415 * Ghi chỳ: - HS cú th khụng ... r x =1 HA = 3HI A ( 1; 3) y = 2S 60 S ABC = BC AH BC = = =2 AH Gi M l trung im BC, M(x;y) uuur uuuu r x =1 MA = 3MG M ( 1; 0 ) y = B BC B ( 2b; b ) MB = 5b = b = b = 1: B ( 1; 1) C...
 • 7
 • 57
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Cao lanh 2

De thi thu Quoc gia mon toan truong Cao lanh 2
... 10 z2 i2 b) Điều kiện x > 0 ,25 0 ,25 −1 + 17 Bất phương trình cho tương đương với log 2 + log ( x − 1) ≤ log ( x + x − 4) ⇔ log (2 x − x + 2) ≤ log ( x + x − 4) 0 ,25 ⇔ 2x2 − x + ≤ x2 + x − ⇔ x2 ... 10 Áp dụng BĐT Côsi 0 ,25 (1,0đ) a2 a2 4a ≥ = (b + c) + 5bc (b + c) + (b + c) 9(b + c ) b2 4b ≥ Tương tự (c + a) + 5ca 9(c + a) 2 a2 b2  a2 b2   a b  + ≥ + ≥  +  ÷ 2 2 ÷ (b + c ) + 5bc (c ... biến thi n: x x →+∞ −∞ −1 − y’ 0 + +∞ − −1 0 ,25 + +∞ y • +∞ −1 0 ,25 Đồ thị: 8 f(x) = x4 -2 x2 -2 -1 O -1 TXĐ: D = R (1,0đ) Ta có: y ' = 3x − 6mx + 3m + 6; y ' = ⇔ x − 2mx + m + = (*) 0 ,25 0 ,25 Hàm...
 • 7
 • 98
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chau thanh 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chau thanh 1
... y2 − y − + y 1 + ( 0.25 y2 − y − + y 1 = y ) y 1 1 =  y−2 = ⇔ ( y − 2)  +  y 1 +1 y − y − + y −  0.25  ÷= y 1 +1 ÷  ⇔ y = ( ⇔ y2 − y − + y 1 + 0.25 > 0∀y ≥ ) y 1 +1 Với y = x = ... Tức < x − x3 ≤ x − x 16 x − x3 16 Dấu “=” x = 0.25 Áp dụng ta có 3a 3a 9a 3b2 3b 9b 3c 3c 9c ≥ = ; ≥ = ; ≥ = , (a, b, c ∈ ( 0; ) ) 4a − a 16 16 4b − b3 16 16 4c − c 16 16 Cộng theo vế bất đẳng ... Nội dung a (1, 0 điểm) Với m =1 hàm số trở thành: y = − x3 + 3x + TXĐ: D = R y ' = −3 x + , y ' = ⇔ x = 1 Điểm 0.25 Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞; 1) ( 1; +∞ ) , đồng biến khoảng ( 1; 1) Hàm số...
 • 9
 • 30
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chuyen NDC

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chuyen NDC
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ Câu Đáp Án Câu 1 3 15 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y = x − x − x + 2  Tập xác định: D = R /  Đạo hàm: ... tiểu y CT = −2 xCT = 3  2 //  y = x − = ⇔ x = ⇒ y = Điểm uốn I 1;   3  Giao điểm với trục hoành: y = 15 Giao điểm với trục tung: x = ⇒ y =  Đồ thị hàm số: nhận điểm I làm tâm đối xứng ... ⇔ x − x − = ⇔  2  x=3  Giới hạn: lim y = −∞ ; lim y = +∞ x → −∞ Điểm điểm x → +∞  Bảng biến thi n :  Hàm số đồng biến khoảng (−∞; − 1) (3; + ∞) , nghịch biến khoảng 10 (-1;3).Hàm số đạt cực...
 • 5
 • 20
 • 0

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chuyen NQD

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chuyen NQD
... P N THI TH THPT QUC GIA NM 2016 LN Mụn: TON TRNG THPT CHUYấN NGUYN QUANG DIấU ỏp ỏn Cõu (1,0) Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s y = Tp xỏc nh: D = Ă \ {3} S bin thi n: Chiu bin thi n: ... bin thi n: x y' y -Ơ 0,25 - +Ơ -Ơ - +Ơ th: + Giao im vi cỏc trc: 1 Oy : x = y = : 0; v Oy : y = x = x = : ; 2 0,25 th ct cỏc trc ta ti 0; , ; + Tớnh i xng: th nhn giao ... x = t = 0; x = 1 = ln t + + = ln + t +1 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho mt phng (P ) : x + y + z = v ng (1,0) x y z + = = Tỡm ta giao im A ca d vi (P ) v lp phng 1 trỡnh tham s ca ng...
 • 6
 • 21
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from LosersComparative Analysis Of Accounting Information Systems Of The Netherlandsand Gungary In Order To Reveal The Possibilities Of Improvingthe Gungarian SystemImproving the Management of Non-Performing Loans in Joint Stock Commercial Banks - The Case of the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)– Quang Trung BranchWriting A Thesis Proposal – Student ServicesXây dựng nền dân chủ XHCN và Nhà nước XHCNđề cương sơ bộ phương pháp nghiên cứu khoa học QTKDđề cương chi tiết quản trị kinh doanhAccounting For Stream Bank Storage For A Seasonal Groundwater ModelFaculty of Economic and Management SciencesBSc (Hons) in Applied Accounting and Research and Analysis Projectchủ nghĩa duy tâm _ ĐHAGĐầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Hà Nam thực trạng và giải phápĐầu tư phát triển kinh tế tỉnh Phú thọ. Thực trạng và giải phápĐầu tư phát triển Tổng công ty Dệt - May Hà nội. Thực trạng và giải phápĐẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.16 10 17 CHINH SACH NO GIA TRI DOANH NGHIEP c17 NHOM 4Chất thải rắn Tiền GiangCác dạng toán về Cacbon và hợp chất của cacbon: Tính khử của CO, CO2 với kiềm, Muối cacbonat với axit (Có hướng dẫn giải) Phụ đạo bồi dưỡngĐịnh hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020Đổi mới cơ cấu vốn của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập