Đề thi cuối năm ôn thi THPT quốc gia môn toán trường THPT văn ký bến tre năm 2016

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chu van an

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chu van an
... Câu (1 điểm) (1 điểm) ĐÁP ÁN &THANG ĐIỂM Môn : TOÁN Nội dung 1.(1 điểm) y = − x − x − x Txđ D = R Sbt  x = −1 y ' = −3 x − 12 x − ; y ' = ⇔   x = −3 Bảng biến thi n Đồ thị Hàm số liên tục đoạn ... điểm) : Ω = C12 = 495 Các khả năng: +4 bi lấy bi vàng:4bi đỏ; bi đỏ +3bi xanh; +4 bi lấy có bi vàng:gồm 2bi đỏ, bi vàng, bi xanh bi đỏ , bi vàng Ω = C54 + C51.C43 + C52 C42 + C53 C41 + C52 C31.C41 ... điểm) S Ta có HD = AD + HA = 9a2 + a2 = a 10 ⇒ SH = SD − HD = 13a2 − 10a2 = a Diện tích hình thang vuông ABCD 1 SABCD = (AD + BC )AB = (3a + a)2a = 4a2 2 E A H ⇒ VS ABCD = D (1 điểm) (1 điểm)...
 • 4
 • 26
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Kien van

De thi thu Quoc gia mon toan truong Kien van
... TRNG THPT KIN VN HNG DN CHM THI THPT QUC GIA NM HC 2015-2016 Mụn: TON ( Gm 05 trang) Cõu (1,0 ) ỏp ỏn i m Cõu Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s : y = x x2 1,0 Tp xỏc nh: ... x5 35 S hng cn tỡm l C37 73 = x 16 (1,0 ) Trong khụng gian Oxyz, cho ng thng (d): x = y = z + v mt phng (P): 1 x + y + z + = Gi M l giao im ca (d) v (P) Vit phng trỡnh ng thng ( ) thc Newton ... Cõu Trong mp ta Oxy cho hỡnh vuụng ABCD, cú BD nm trờn t cú pt x + y = 0, im M(-1;2) thuc t AB, im N(2;- 2) thuc ng thng AD Tỡm ta cỏc nh \ ca hỡnh vuụng ABCD bit B cú honh dng Gi H l hỡnh...
 • 7
 • 23
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Nguyen van khai

De thi thu Quoc gia mon toan truong Nguyen van khai
... đạt cực đại x = , yCD = , đạt cực tiểu x = −1 , yCT = −1 lim y = −∞ , lim y = +∞ 0.25 * Bảng biến thi n x –∞ y’ +∞ y 0.25 x →+∞ x →−∞ + -1 +∞ – + -∞ -1 Đồ thị: 0.25 2 b (1,0 điểm) y ' = −3 x + 3m ... L) ⇔ t = ( N )  0.25 x 4 t = ⇒  ÷ = ⇒ x =1 3 0.25 Vậy: x=1 b,(0,5điểm) Số phần tử không gian mẫu n ( Ω ) = C25 = 2300 Gọi biến cố A: “ Có đội Trung tâm y tế sở chọn” n( A) = C202 C51 + ... B D 0,25 · · · IAD = CAD + CAI · · · · Mà BAI , ·ABC = CAD nên ·AID = IAD = CAI ⇒ ∆DAI cân D ⇒ DE ⊥ AI PT đường thẳng AI : x + y − = 0,25 Goị M’ điểm đối xứng M qua AI ⇒ PT đường thẳng MM’ :...
 • 6
 • 35
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Tran van nang

De thi thu Quoc gia mon toan truong Tran van nang
... x m ( im ) ( m l tham s thc) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s ó cho m = Ta cú: y = x x + Tp xỏc nh: D = Ă S bin thi n: x = 2 Chiu bin thi n: y = x x; y = x x = x = + Hm s ng ... Gii hn: lim y = +; lim y = x + x Bng bin thi n: x y' y 0.25 - Ơ + 0 - + +Ơ - Ơ +Ơ - th: 0.25 b.(1,0 im) Tỡm m hm s ó cho cú cc i, cc tiu ng thi giỏ tr tuyt i ca tớch hai honh cc tr bng ... ABC = S ABC SA = a a = 3 K DM // BC v M thuc AC Ta cú BC // (SDM) ú: 0.25 d ( SD; BC ) = d ( BC ;( SMD ) ) = d ( C ;( SMD ) ) K AI SM , CH SM , H v I thuc SM Ta cú: CH SM , CH DM (do BC (...
 • 6
 • 37
 • 1

Đề thi thử quốc gia Môn Toán trường THPT Bắc Yên Thành – Nghệ An (Lần 1 – 2015)

Đề thi thử quốc gia Môn Toán trường THPT Bắc Yên Thành – Nghệ An (Lần 1 – 2015)
... DeThiThu.Net - Thi Th i Hc - THPT Quc Gia - Ti Liu ễn Thi. Cp nht m i ngy! K THI TH THPT QUC GIA LN 1, Ngy 22/3/2 015 P N HNG DN CHM THI MễN TON (Ti Trng THPT Bc Yờn Thnh Ngh An) Cõu ... (2ln 1) (3 2ln 3) (2 2ln 2) (1. 0 im) Vy 4ln 2ln Chn ngu nhiờn S trng hp cú th l C 11 16 5 0.25 16 5 Trong khụng gian vi h ta Vy P (1. 0 im) 0.25 0.25 Cỏc b (a, b, c) m a b c 12 v a ... 2cos 2 (1 t ) , t2 t tan 7t 12 t vi , ú (*) m 5t 16 t t 0 ;1 Xột hm s f (t ) 0.25 7t 12 t , t 0 ;1 Lp bng bin thi n ca hm s f (t ) 5t 16 t 7 Kt lun: m ; 9 (1. 0 im)...
 • 5
 • 135
 • 0

De thi thu Quoc gia mon toan truong Binh thanh trung

De thi thu Quoc gia mon toan truong Binh thanh trung
... ( x − 1)( y − 1) … Hết … ĐÁP ÁN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Tập xác định D = R\{- 1} Sự biến thi n: y' = -Chiều biến thi n: > 0, ∀x ∈ D ( x + 1) 0,25 Hàm số nghịch biến khoảng (- ∞; - 1) (- ; + ∞) - Cực ... đứng -Bảng biến thi n: x y’ -∞ +∞ -1 + 0,25 + +∞ y -∞ Đồ thị: y -Đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm (1;0) -Đồ thị hàm số cắt trục Oy điểm (0;- 2) - Đồ thị hàm số có tâm đối xứng giao điểm -1 y=2 ... OA = a SO = SA2 − OA2 = a Từ giả thi t , ∆OSM ⊥ O : OM = SM − SO = 0,25 a ∆ABC ⊥ B : BC = 2MO = a, AB = AC − BC = 3a Ta có VS ABCD = 3 AB.BC.SO = a 3 Gọi N trung điểm BC ⇒ MN / / AC ⇒ d ( SM...
 • 8
 • 76
 • 0

De thi thu Quoc gia mon toan truong Cao lanh 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Cao lanh 1
... b = b = 1: B ( 1; 1) C ( 3; 1) b = 1: B ( 3; 1) C ( 1; 1) kl : A ( 1; 3) , B ( 1; 1) , C ( 3; 1) hay A ( 1; 3 ) , B ( 3; 1) , C ( 1; 1) Cõu (1 im) 2x +1 +x x + + ( x + 1) x + 2x + = (a) * t: v2 ... (0,5 im) Cõu (0,5 im) Vy z = 312 + 202 = 13 61 0,25 + t t = 4x; K: t > + a v PT: t2 16 t + 15 = Gii c t = 1; t =15 (tha k t > 0) 0,25 + Gii mi pt, tỡm c x = 0, x = log 415 * Ghi chỳ: - HS cú th khụng ... r x =1 HA = 3HI A ( 1; 3) y = 2S 60 S ABC = BC AH BC = = =2 AH Gi M l trung im BC, M(x;y) uuur uuuu r x =1 MA = 3MG M ( 1; 0 ) y = B BC B ( 2b; b ) MB = 5b = b = b = 1: B ( 1; 1) C...
 • 7
 • 77
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Cao lanh 2

De thi thu Quoc gia mon toan truong Cao lanh 2
... 10 z2 i2 b) Điều kiện x > 0 ,25 0 ,25 −1 + 17 Bất phương trình cho tương đương với log 2 + log ( x − 1) ≤ log ( x + x − 4) ⇔ log (2 x − x + 2) ≤ log ( x + x − 4) 0 ,25 ⇔ 2x2 − x + ≤ x2 + x − ⇔ x2 ... 10 Áp dụng BĐT Côsi 0 ,25 (1,0đ) a2 a2 4a ≥ = (b + c) + 5bc (b + c) + (b + c) 9(b + c ) b2 4b ≥ Tương tự (c + a) + 5ca 9(c + a) 2 a2 b2  a2 b2   a b  + ≥ + ≥  +  ÷ 2 2 ÷ (b + c ) + 5bc (c ... biến thi n: x x →+∞ −∞ −1 − y’ 0 + +∞ − −1 0 ,25 + +∞ y • +∞ −1 0 ,25 Đồ thị: 8 f(x) = x4 -2 x2 -2 -1 O -1 TXĐ: D = R (1,0đ) Ta có: y ' = 3x − 6mx + 3m + 6; y ' = ⇔ x − 2mx + m + = (*) 0 ,25 0 ,25 Hàm...
 • 7
 • 119
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chau thanh 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chau thanh 1
... y2 − y − + y 1 + ( 0.25 y2 − y − + y 1 = y ) y 1 1 =  y−2 = ⇔ ( y − 2)  +  y 1 +1 y − y − + y −  0.25  ÷= y 1 +1 ÷  ⇔ y = ( ⇔ y2 − y − + y 1 + 0.25 > 0∀y ≥ ) y 1 +1 Với y = x = ... Tức < x − x3 ≤ x − x 16 x − x3 16 Dấu “=” x = 0.25 Áp dụng ta có 3a 3a 9a 3b2 3b 9b 3c 3c 9c ≥ = ; ≥ = ; ≥ = , (a, b, c ∈ ( 0; ) ) 4a − a 16 16 4b − b3 16 16 4c − c 16 16 Cộng theo vế bất đẳng ... Nội dung a (1, 0 điểm) Với m =1 hàm số trở thành: y = − x3 + 3x + TXĐ: D = R y ' = −3 x + , y ' = ⇔ x = 1 Điểm 0.25 Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞; 1) ( 1; +∞ ) , đồng biến khoảng ( 1; 1) Hàm số...
 • 9
 • 39
 • 1

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chuyen NDC

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chuyen NDC
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ Câu Đáp Án Câu 1 3 15 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y = x − x − x + 2  Tập xác định: D = R /  Đạo hàm: ... tiểu y CT = −2 xCT = 3  2 //  y = x − = ⇔ x = ⇒ y = Điểm uốn I 1;   3  Giao điểm với trục hoành: y = 15 Giao điểm với trục tung: x = ⇒ y =  Đồ thị hàm số: nhận điểm I làm tâm đối xứng ... ⇔ x − x − = ⇔  2  x=3  Giới hạn: lim y = −∞ ; lim y = +∞ x → −∞ Điểm điểm x → +∞  Bảng biến thi n :  Hàm số đồng biến khoảng (−∞; − 1) (3; + ∞) , nghịch biến khoảng 10 (-1;3).Hàm số đạt cực...
 • 5
 • 25
 • 0

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chuyen NQD

De thi thu Quoc gia mon toan truong Chuyen NQD
... P N THI TH THPT QUC GIA NM 2016 LN Mụn: TON TRNG THPT CHUYấN NGUYN QUANG DIấU ỏp ỏn Cõu (1,0) Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s y = Tp xỏc nh: D = Ă \ {3} S bin thi n: Chiu bin thi n: ... bin thi n: x y' y -Ơ 0,25 - +Ơ -Ơ - +Ơ th: + Giao im vi cỏc trc: 1 Oy : x = y = : 0; v Oy : y = x = x = : ; 2 0,25 th ct cỏc trc ta ti 0; , ; + Tớnh i xng: th nhn giao ... x = t = 0; x = 1 = ln t + + = ln + t +1 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho mt phng (P ) : x + y + z = v ng (1,0) x y z + = = Tỡm ta giao im A ca d vi (P ) v lp phng 1 trỡnh tham s ca ng...
 • 6
 • 27
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CIRCULAR NO 2932016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, WAIVER, ADMINISTRATION AND USE OF THE ROAD USE FEENâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu họcBÀI THU HOẠCH KẾT QUẢ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIINhật kí thực tập sư phạmTÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về tự PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG TÁC PHẨM sửa đổi lối LÀM VIỆC ý NGHĨA đối với CÔNG TÁC xây DỰNG CHỈNH đốn ĐẢNG HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG TRIẾT HỌC hồ CHÍ MINH về CHIẾN TRANH NHÂN dân VÀ ý NGHĨA TRONG sự NGHIỆP BẢO vệ tổ QUỐC VIỆT NAM XÃ hội CHỦ NGHĨA HIỆN NAYTác động của ô nhiễm môi trườngCẩm nang cho cán bộ y tế về viêm gan BND NCKHSPUD 2014 Tích hợp Giáo dục bảo vệ môi trường qua một số bài giảng Hóa học 12TÀI LIỆU THAM KHẢO một số NGUYÊN NHÂN XUNG đột dân tộc, sắc tộc TRÊN THẾ GIỚI VÀ vấn đề đặt RA đối với BẢO vệ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI ở nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO ở KHU vực BIÊN GIỚI nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG dân TỈNH HƯNG yên HIỆN NAYGiải quyết tranh chấp quốc tếLuật biên giới quốc gia VNBài tập nhóm chứng minh trung quốc vi phạm lãnh thổ việt namBài tập nhóm Công pháp quốc tế về mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc giaBài tập nhóm Công pháp quốc tế về cam dung vu luc va de doa dung vu lucGiáo trình tổng quan luật biển 3Hướng dẫn ôn thi sĩ quan máy tàuĐồ án môn học bảo vệ rơ le
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập