kế toán vốn bằng tiền tại đợn vị hành chính sự nghiệp

kế toán vốn bằng tiền tại đợn vị hành chính sự nghiệp

kế toán vốn bằng tiền tại đợn vị hành chính sự nghiệp
... Thanh toán nộibộ Có TK 113 – Tiền chuyển PHẦN II: MỘT SỐ VĂN BẢN HIỆN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.QUYẾT ĐỊNH 19: VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH ... đồng./ Kếtoántrưởng ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN Chủ tàikhoản NH A GHI SỔ NGÀY ……… K toán Kếtoántrưởng K toán Giámđốc KBNN A GHI SỔ NGÀY 10/N/X Kếtoántrưởng Giámđốc KBNN B, NH B GHI SỔ NGÀY …………… K toán Kếtoántrưởng ... nhà nước: Hạch toán kế toán: Các đơn vị sử dụng ngân sách, Kho bạc Nhà nước tổ chức hạch toán kế toán chi ngân sách nhà nước theo chế độ kế toán nhà nước quy phạm pháp luật khác kế toán Báo cáo...
 • 57
 • 183
 • 0

Báo cáo thực tập Kế toán Chi hoạt động tại đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp

Báo cáo thực tập Kế toán Chi hoạt động tại đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp
... chung thân em nói riêng thực tập đơn vị, tuần thực tập em muốn hiểu sâu thêm thực tiễn công tác kế toán đơn vị hành nghiệp Vì đặc trưng đơn vị HCSN trang trải chi phí hoạt động thực nhiệm vụ giao ... Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) 41 2.4.3.4 Ghi sổ kế toán a Ghi sổ kế toán chi tiết - Căn vào chứng từ gốc, kế toán tiến hành ghi sổ kế toán chi tiết - Trích sổ kế toán chi tiết chi hoạt động 42 ... để phản ánh khoản chi hoạt động năm kế toán Ngoài TK 661 kế toán nhà trường sử dụng tài khoản có liên quan khác 2.4.3.3 Kế toán khoản chi hoạt động Chi hoạt động đơn vị khoản chi mang tính chất...
 • 56
 • 60
 • 0

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh.DOC

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh.DOC
... tác kế toán nguyên vật liêu Trung tâm ảnh I đặc điểm kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Đặc điểm đơn vị, quan khác nhau, tính chất đặc thù riêng nên cần phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu ... công tác kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Chứng từ kế toán sử dụng Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tức theo dõi, phản ánh tình hình nhập- xuất - tồn kho theo thứ, loại nguyên vật liệu mặt ... công tác kế toán Trung tâm ảnh sâu nghiên cứu công tác kế toán nguyên vật liệu Em có số nhận xét công tác kế toán nói chung kế toán nguyên vật liệu nói riêng Trung tâm ảnh Những kết chủ yếu đạt...
 • 39
 • 1,485
 • 9

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh
... tác kế toán nguyên vật liêu Trung tâm ảnh I đặc điểm kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Đặc điểm đơn vị, quan khác nhau, tính chất đặc thù riêng nên cần phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu ... giá nguyên vật liệu Trung Tâm ảnh tuân thủ nguyên tắc: Nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc quán a Giá nguyên vật liệu nhập kho Nguyên vật liệu Trung tâm ảnh chủ yếu mua nớc Trung ... tác kế toán trung tâm ảnh * Tổ chức thành phòng Tên gọi phòng Kế hoạch - Tài vụ - Vật t: Gồm Trởng phòng( kế toán trởng) 03 nhân viên Sơ đồ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán dịch vụ - Kế toán toán...
 • 39
 • 673
 • 0

181 Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh 

181 Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trung tâm Ảnh 
... tác kế toán trung tâm ảnh * Tổ chức thành phòng Tên gọi phòng Kế hoạch - Tài vụ - Vật t: Gồm Trởng phòng( kế toán trởng) 03 nhân viên Sơ đồ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán dịch vụ - Kế toán toán ... tác kế toán nguyên vật liêu Trung tâm ảnh I đặc điểm kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Đặc điểm đơn vị, quan khác nhau, tính chất đặc thù riêng nên cần phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu ... công tác kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Chứng từ kế toán sử dụng Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tức theo dõi, phản ánh tình hình nhập- xuất - tồn kho theo thứ, loại nguyên vật liệu mặt...
 • 39
 • 312
 • 0

Thiết lập hệ thống tài khoản và báo cáo tài chính trong điều kiện áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam

Thiết lập hệ thống tài khoản và báo cáo tài chính trong điều kiện áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam
... phí c a đơn v 26 Vi c l p báo cáo tài chính, báo cáo quy t tốn ngân sách ph i c vào s li u sau khố s k tốn Báo cáo tài chính, báo cáo quy t tốn ngân sách ph i đư c l p n i dung, phương pháp trình ... qn gi a kỳ báo cáo Kỳ h n l p báo cáo tài - Báo cáo tài c a đơn v hành s nghi p, t ch c có s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c đư c l p vào cu i kỳ k tốn q, năm - Báo cáo tài c a đơn v , t ch ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP H CHÍ MINH - NGUY N CHÍ HI U THI T L P H TH NG TÀI KHO N VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG ĐI U KI N ÁP D NG CHU N M C K TỐN CƠNG QU C T VÀO ĐƠN V HÀNH CHÍNH...
 • 145
 • 227
 • 1

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp
... tác kế toán trung tâm ảnh * Tổ chức thành phòng Tên gọi phòng Kế hoạch - Tài vụ - Vật t: Gồm Trởng phòng( kế toán trởng) 03 nhân viên Sơ đồ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán dịch vụ - Kế toán toán ... loại nguyên vật liệu cho phòng kế toán - phòng kế toán: kế toán sử dụng sổ kế toán chi tiết để ghi chép tình hình nhập xuất kho cho loại nguyên vật liệu theo hai tiêu số lợng giá trị Kế toán ... công tác kế toán nguyên vật liệu Trung tâm ảnh Chứng từ kế toán sử dụng Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tức theo dõi, phản ánh tình hình nhập- xuất - tồn kho theo thứ, loại nguyên vật liệu mặt...
 • 39
 • 532
 • 2

Đối tượng kế toán. Liên hệ với 1 đơn vị hành chính sự nghiệp và 1 DN cụ thể để làm rõ nội dung của đối tượng kế toán theo hình thái biểu hiện và theo hình thức sở hữu

Đối tượng kế toán. Liên hệ với 1 đơn vị hành chính sự nghiệp và 1 DN cụ thể để làm rõ nội dung của đối tượng kế toán theo hình thái biểu hiện và theo hình thức sở hữu
... Nguyễn Thanh Đông Đà Nẵng, ngày 31 tháng năm 2 010 411 411 2 411 1 419 412 413 414 415 418 4 21 4 41 417 4 61 466 26.5 91. 150.000 477.082.970 3. 218 . 912 .942 57.478.228. 216 KẾ TOÁN TRƯỞNG Trần Thanh Hải NGƯỜI ... Liên hệ đơn vị hành nghiệp( Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai) DN thương mại(Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng )để làm nội dung đối tượng kế toán( tài sản nguồn vốn) theo hình thái biểu ... DNTM với đơn vị hành nghiệp, đến tổng kết sau: - Đối tượng kế toán là: + Tài sản nguồn tài sản + Sự vận động tài sản + Quan hệ kinh tế pháp lý tài sản thuộc quyền sở hữu đơn vị 16 - Trong DNTM...
 • 17
 • 554
 • 1

Kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp_chương 7

Kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp_chương 7
... theo trị toán Sơ đồ: Kế toán tập hợp sử dụng khoản thu 202 Chương Kế toán khoản thu đơn vị HCSN 7. 2- KẾ TOÁN THU CHƯA QUA NGÂN SÁCH 7. 2.1 Nội dung khoản thu chưa qua ngân sách - Khoản tiền, hàng ... Kế toán khoản thu đơn vị HCSN 7. 4 KẾ TOÁN CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 7. 4.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 7. 4.1.1 Công dụng tài khoản bảng cân đối tài khoản - Tài khoản bảng cân đối tài khoản ... chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách Ghi nhận kinh phí hình thành TSCĐ Sơ đồ: Kế toán tập hợp kết chuyển khoản thu chưa qua ngân sách 205 Chương Kế toán khoản thu đơn vị HCSN 7. 3 KẾ TOÁN THU HOẠT...
 • 19
 • 845
 • 11

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp

 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp
... cụng nhõn viờn theo nhim v chớnh, õy tin lng c tr theo cp bc, cỏc khon ph cp kốm theo vi tin lng + Tin lng ph: Tr cho cụng nhõn viờn nhng thi gian lm nhim v chớnh nhng c hng theo ch ny quy ... cc thu, tra ni b Cc thu theo k hoch v t xut, theo dừi, ụn c thc hin cỏc quyt nh sau tra - Thc hin cỏc th tc cng ch v thu theo Lut nh; - Thc hin giỏm nh cỏc sai phm v thu theo yờu cu ca c quan Phỏp ... ng: Thanh toỏn 100% theo mc lng úng BHXH - Ngh thai sn: Thanh toỏn 100% theo mc lng úng BHXH v c tr cp thỏng lng (i vi sinh ln v ln 2) - Mc lng tr cp m au: Thanh toỏn bng 75% theo mc lng úng BHXH...
 • 66
 • 14,500
 • 80

170 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty gạch men sứ Long Hầu - Thái Bình

170 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty gạch men sứ Long Hầu - Thái Bình
... cụng ty xong thỡ k toỏn ngõn hng gi giy bỏo n cho k toỏn cụng ty GIY BO N Ngy 18 thỏng 3nm 2002 n v:cụng ty gch men s Long Hu a ch:Tin hi-Thỏi bỡnh S ti khon: Tờn ti khon:Cụng ty gch men s Long ... xng gch men : Vỡ gch men cú quy trỡnh cụng ngh phc cho nờn phõn xng gch men chia lm hai b phn -B phn xng gch men: Cú nhim v to hỡnh bỏn sn phm chuyn giao cho b phn nung men -B phn nung men : ... cụng ty gch men s Long Hu- Thỏi Bỡnh Thỏi Bỡnh ngy 25/6/2003 Contents Lời nói đầu PHN I: TèM HIU CHUNG V CễNG TY GCH MEN S LONG HU 2/ T chc sn xut kinh doanh cụng ty :...
 • 46
 • 135
 • 1

340 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty gạch men sứ Long Hầu - Thái Bình

340 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty gạch men sứ Long Hầu - Thái Bình
... cụng ty xong thỡ k toỏn ngõn hng gi giy bỏo n cho k toỏn cụng ty GIY BO N Ngy 18 thỏng 3nm 2002 n v:cụng ty gch men s Long Hu a ch:Tin hi-Thỏi bỡnh S ti khon: Tờn ti khon:Cụng ty gch men s Long ... xng gch men : Vỡ gch men cú quy trỡnh cụng ngh phc cho nờn phõn xng gch men chia lm hai b phn -B phn xng gch men: Cú nhim v to hỡnh bỏn sn phm chuyn giao cho b phn nung men -B phn nung men : ... cụng ty gch men s Long Hu- Thỏi Bỡnh Thỏi Bỡnh ngy 25/6/2003 Contents Lời nói đầu PHN I: TèM HIU CHUNG V CễNG TY GCH MEN S LONG HU 2/ T chc sn xut kinh doanh cụng ty :...
 • 46
 • 355
 • 5

thực tế kế toán vốn bằng tiền Tại công ty tnhh cao su phát triển

thực tế kế toán vốn bằng tiền Tại công ty tnhh cao su phát triển
... kế toán Hình thức tổ chức công toán kế toán máy kế toán Công ty TNHH cao su PT 5.1 Hình thức kế toán Tại công ty TNHH Cao su PT việc tổ chức công tác kế toán công ty vận dụng theo hình thức kế ... hình thức kế toán tập trung Theo hình thức Công ty có phòng kế toán chung để tập trung thực toàn công việc kế toán Công ty Phòng kế toán công ty thực việc ghi sổ, kế toán tổng hợp sổ kế toán chi ... NKCT Sổ kế toán chi tiết Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo kế toán B Thực tế thu hoạch công ty TNHH Cao su PT Hạch toán quỹ tiền mặt Trong công ty hàng ngày phát sinh khoản thu, chi tiền mặt...
 • 58
 • 155
 • 0

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH GỐM SỨ QUANG VINH

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH GỐM SỨ QUANG VINH
... cụng ty theo ỳng phỏp lut ca nh nc 2.1.6 Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Phúc Tiến Công tác kế toán Công ty TNHH Phúc Tiến đợc tổ chức theo mô hình kế toán tập trung phòng kế toán Công ty Bộ ... Chơng 2: Thực trạng kế toán tàI SảN Cố ĐịNH công ty TNHH Phúc tiến 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Phúc Tiến 11 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Phúc Tiến Công ty TNHH Phúc ... toán trung tâm Công ty đợc thể qua sơ đồ sau: Kế toán Trởng Kế toán toán ngân hàng Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Kế toán vật t, tSCĐ Sơ đồ 2.2 Mô hình tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Phúc Tiến Chức...
 • 64
 • 197
 • 1

Chi phí hoạt động tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Chi phí hoạt động tại đơn vị hành chính sự nghiệp
... CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CHI HOẠT ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1.1.Khái niệm chi hoạt động Chi hoạt động khoản chi mang tính chất thường xuyên theo dự toán chi ngân ... cấp, thu phí, lệ phí, nguồn tài trợ, thu hội phí nguồn khác đảm bảo, nhằm trì hoạt động thường xuyên đơn vị nguồn kinh phí hoạt động 1.1.2.Nội dung chi hoạt động Chi hoạt động bao gồm khoản chi thường ... TẮC CÁC KHOẢN CHI HOẠT ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Error: Reference source not found 1.3 KHOẢN CHI HOẠT ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Error: Reference source not...
 • 55
 • 463
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị hành chính sự nghiệp tại trung tâm ảnhphương pháp kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị hành chính sự nghiệpbáo cáo thực tập kế toán tiền lương năm 2013 tại đơn vị hành chính sự nghiệpbáo cáo thực tế kế toán tiền lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp xã phườngkế toán tiền mặt tại đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán tiền lương đơn vị hành chính sự nghiệpluật kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệpmột số kiến nghị hạch toán kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệpbáo cáo chuyên đề tiền lương tại đơn vị hành chính sự nghiệpgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại đơn vị hành chính sự nghiệptiểu luận bảng lương trong đơn vị hành chính sự nghiệptiền và các loại tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệpli do chon de tai ke toan von bang tien don vi hanh chinh su nghiepbộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn tiếng anhHoàn thiện đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức giảng dạy tại Trường Đại học Y tế công cộng (LV thạc sĩ))Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – CN sở giao dịch IIIĐồ án thiết kế dây chuyền công nghệ dệt với hai loại vải KT 7643 166 và vải KS 7639 1 với việc được trang bị máy dệt PICANOL (bỉ)cac bai toan nang cao lop 5do an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Tổng quan về internet of thingsSử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiKE TOAN TIEN LUONGBài thuyết trình file word về chủ đề Computer cell phonePHUONG PHAP XU LY CHAT THAI RANNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcTuyen tap 10 de thi tiếng anh đại học cao đẳngĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh, Đắk Nông năm 2013 2014Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 1: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của emĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ QuảngVăn mẫu lớp 6: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập