TEN RIENG CAU KIEU AI LA GI ( TUAN 5 )

TEN RIENG CAU KIEU AI LA GI ( TUAN 5 )

TEN RIENG CAU KIEU AI LA GI ( TUAN 5 )
... hoa mai, ghét C công nhân, bàng, Luyện từ câu TÊN RIÊNG CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ? Hoạt động 1: Tên riêng Nhóm Nhóm sông (sông) Cửu Long núi (núi) Ba Vì thành phố (thành ph ) Huế học sinh (học sinh) Trần ... động 2: Đặt câu theo mẫu “ Ai ?” Bài : Đặt câu theo mẫu “ Ai ?” a Gi i thiệu trường em b Gi i thiệu môn học em yêu thích c Gi i thiệu làng ( xóm, bản, ấp,buôn, sóc, phố ) em Hoạt động : CỦNG CỐ ... nội dung hai cột, tìm điểm khác ? Vì có khác ? Kết luận : Tên riêng người, sông, núi phải viết hoa Bài : Hãy viết: a Tên hai bạn lớp b Tên dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi ) đòa phương...
 • 17
 • 73
 • 0

ten rieng va cach viet ten rieng . cau kieu ai la gi

ten rieng va cach viet ten rieng . cau kieu ai la gi
.. . Câu kiểu Ai ? • 3. ặt câu theo mẫu : Mẫu : Ai ( , ) Môn học em yêu thích ? môn Tiếng Việt Thứ năm ngày 16 tháng năm 2010 Luyện từ câu Bài : Tên riêng cách viết tên riêng Câu kiểu Ai ? 3. ặt câu .. . Câu kiểu Ai ? Kết luận : Tên riêng người , sông , núi ,… phải viết hoa Thứ năm ngày 16 tháng năm 2010 Luyện từ câu Bài : Tên riêng cách viết tên riêng Câu kiểu Ai ? 2.Hãy viết : - Tên hai bạn lớp .. . • Bài : Tên riêng cách viết tên riêng Câu kiểu Ai ? • Tên Nguyễn Thò Mỹ Duyên Lê Thảo Lan Trinh Tên sông : Hồng, Nhuệ, Hương , Cửu Long, Đồng Nai,…… Tên núi : Hoàng Liên Sơn, Bà Rá , Bà Đen…...
 • 10
 • 1,110
 • 4

Tên riêng, cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai ?

Tên riêng, cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì ?
... thỏng nm 2010 Luyn t v cõu Tờn riờng v cỏch vit tờn riờng Cõu kiu Ai l g ? Tên riêng người, sông, núi phải viết hoa Ai( gì, gì) g ? M: Môn học em yêu thích môn Tiếng Việt ... Trần Phú Bình Tên riêng người, sông, núi phải viết hoa Th by, ngy 25 thỏng nm 2010 Luyn t v cõu Tờn riờng v cỏch vit tờn riờng Cõu kiu Ai l g ? Bài Hãy viết vo ch trng: a- Tên hai bạn lớp: V ... 2010 Luyn t v cõu Tờn riờng v cỏch vit tờn riờng Cõu kiu Ai l g ? Bài Đặt câu theo mẫu: Ai ( hoc cỏi gỡ, gỡ ) M: Mụn hc em yờu thớch l gỡ ? l mụn Ting Vit a) Gii thiu trng em Trng...
 • 11
 • 1,513
 • 3

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 5 : TÊN RIÊNG VÀ CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG CÂU KIỂU AI ppt

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 5 : TÊN RIÊNG VÀ CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ppt
... thiệu : Tên riêng- Cách viết tên riêng- Câu kiểu Ai ?” b) Các hoạt động dạy học : Hoạt động DẠY Tl 15 * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm ph Hoạt động HỌC BT 1, Mục tiêu : Viết viết từ theo nhóm, biết viết ... lại trước lớp -GV phát phiếu BT Y/C hs làm 10 ph * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT -Hs đọc yêu cầu Mục tiêu : Đặt câu theo mẫu Ai -2 hs lê bảng làm Lớp ? Cái ? Con ? làm vào VBT Bài tâp : Đính tập ... hoa tên -Hs đọc yêu cầu riêng -Hs trả lời cá nhân Bài tập : Cho hs đọc yêu cầu -GV nêu câu hỏi -Phải viết hoa Hỏi : Tên riêng người,sông, -Hs đọc yêu cầu núi,… phải viết ? -Hs làm Bài tập 2: Cho...
 • 3
 • 572
 • 2

LT&C T5 TÊN RIÊNG VÀ CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG. CÂU KIỂU AI GÌ?

LT&C T5 TÊN RIÊNG VÀ CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG. CÂU KIỂU AI LÀ GÌ?
... từ câu Bài : Tên riêng cách viết tên riêng Câu kiểu Ai ? Kết luận : Tên riêng người, sông, núi ,… phải viết hoa Luyện từ câu Bài : Tên riêng cách viết tên riêng Câu kiểu Ai ? 2.Hãy viết : - Tên ... Tiếng Việt Luyện từ câu Bài : Tên riêng cách viết tên riêng Câu kiểu Ai ? 3.Đặt câu theo mẫu : - Các nhóm trình bày Luyện từ câu Bài : Tên riêng cách viết tên riêng Câu kiểu Ai ? Trường em Trường ... Trinh Tên sông : Hồng, Nhuệ, Hương, Cửu Long, Đồng Nai,…… Tên núi : Hoàng Liên Sơn, Bà Rá , Bà Đen… Luyện từ câu • Bài : Tên riêng cách viết tên riêng Câu kiểu Ai ? • 3.Đặt câu theo mẫu : Mẫu : Ai...
 • 11
 • 217
 • 0

luyen tu va cau tuan 3-tu chi su vat-cau kieu ai la gi

luyen tu va cau tuan 3-tu chi su vat-cau kieu ai la gi
... Bn ó tr li Sai ri ! ỳng ỳng ! ! Nhóm từ sau thuộc từ vật ? Câu 2: a) Chuối, kỹ sư, hổ S b) Máy tính, cô gi o, buồn S c) Rùa, y tá, gi ng 10 Rung chuông vàng Bn ó tr li Bn ó tr li Sai ỳng !ri ... (ỏnh du x vo cỏcôt ch ? vt) vào lại s bạn thân yêu thước kẻ dài quý mến cô gi o chào thầy gi o bảng nhớ học trò viết nai dũng cảm cá heo phượng vĩ đỏ sách xanh Bài Đặt câu theo mẫu ? Bài Đặt câu ... vit, th dc, v) t cõu cú t chm hc (Bn Lan rt chm hc Lp em bn no cng chm hc.) Th nm, ngy 12 thỏng nm 2013 Th nm, ngy 12 thỏng nm 2013 Luyn t v cõu Từ vật Câu kiểu Ai ? Tìm từ vật (người, đồ vật, vật,...
 • 23
 • 233
 • 0

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 3 bài Luyện từ và câu - Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 3 bài Luyện từ và câu - Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì
... Hà - Hà học chung lớp với Lan Luyện từ câu Từ vật Câu kiểu Ai gì? 1.Tìm từ vật(người,đồ vật,cây cối, …)được vẽ đây: Luyện từ câu Từ vật Câu kiểu Ai gì? 2. Tìm từ vật có bảng sau: bạn thân yêu ... (hoặc gì, con gì) gì? Bạn Vân Anh học sinh lớp 2A - Bố em kĩ sư khí - Mẹ em cô giáo - Cái thước kẻ dụng cụ học tập em Luyện từ câu Từ vật Câu kiểu Ai gì? • Củng cố: Đặt câu theo mẫu: Ai - gì? • Dặn ... Viết nai dũng cảm cá heo đỏ sách bạn bảng phượng vĩ phượng vĩ Cô giáo nai Thước kẻ học trò sách Thầy giáo cá heo xanh • Luyện từ câu Từ vật Câu kiểu Ai gì? 3. Đặt câu theo mẫu đây: Ai (hoặc gì, con...
 • 8
 • 507
 • 0

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 6 bài Luyện từ và câu - Câu kiểu Ai Khẳng định, phủ định. Mở rộng vốn từ Từ ngữ về đồ dùng học tập

Bài giảng Tiếng Việt 2 tuần 6 bài Luyện từ và câu - Câu kiểu Ai là gì Khẳng định, phủ định. Mở rộng vốn từ Từ ngữ về đồ dùng học tập
... Luyện từ câu Câu kiểu Ai gì? Khẳng định, phủ định Mở rộng vốn từ: từ ngữ đồ dùng học tập Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm: a) Em học sinh lớp b) Lan học sinh giỏi lớp c) Môn học em yêu thích Tiếng ... thích Tiếng Việt Mẫu câu Ai gì? Ai (hoÆc c¸i g×, g×) lµ g×? Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm: Em học sinh lớp 2? Lan học sinh giỏi lớp Môn học em yêu thích Tiếng Việt Mẫu câu Ai gì? Ai (hoÆc c¸i ... dùng học tập Cái đồ dùng học tập? Con trâu bạn nhà nông Con bạn nhà nông? Bài 1: Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm: a) Em học sinh lớp c) Môn học em yêu thích Tiếng Việt Ai học sinh lớp 2? b) Lan học...
 • 12
 • 3,468
 • 2

LT&C : Câu kể ai ? Tuần 26 _ lớp 4

LT&C : Câu kể ai là gì ? Tuần 26 _ lớp 4
... Luyện từ câu : Thứ ba ngày 10 tháng năm 2010 Luyện từ câu : Bµi cò Hãy nêu loại câu kể học ? ( Ai làm g ? , Ai nào?,và Ai g ? ) Nêu phận câu kể Ai g ? ( chủ ngữ vị ngữ ) Nêu tác dụng câu kể Ai ? ( ... tháng năm 2010 Luyện từ câu: Luyện tập câu kể Ai Câu kể Ai g ? gồm phận Bộ phận thứ chủ ngữ trả lời câu hỏi: ( Ai, gì, gì) ? Bộ phận thứ hai vị ngữ trả lời câu hỏi: ( gì, ai, )? Thứ ba ngày 10 tháng ... 2010 Luyện từ câu : Luyện tập câu kể Ai g ? Ông Năm dân ngụ cư làng Hồi ông chòi vịt, ông trầm lặng bóng Ông Năm Thứ ba ngày 10 tháng năm 2010 Luyện từ câu : Luyện tập câu kể Ai g ? Tàu có hàng...
 • 12
 • 724
 • 0

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 6 : CÂU KIỂU AI ? KHẲNG ĐỊNH-PHỦ ĐỊNH TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP potx

Giáo án lớp 2 môn Luyện Từ Và Câu: BÀI 6 : CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ? KHẲNG ĐỊNH-PHỦ ĐỊNH TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP potx
... a)Giới thiệu : Câu kiểu Ai ? Khẳng định- Phủ địnhTừ ngữ đồ dùng học tập b) Các hoạt động dạy học : Hoạt động DẠY Tl 15 * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm ph Hoạt động HỌC BT 1, Mục tiêu : Đặt câu hỏi, ... * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm ph BT Mục tiêu : Tìm đồ dùng học tập -Hs quan sát, đọc yêu cầu ẩn tranh -Hs tìm, ghi vào VBT Bài tâp : Đính tranh -Hs đọc lại -Chấm, nhận xét 4.Củng cố : ( phút) ... hỏi, tìm cách nói có nghĩa với câu cho -Hs đọc yêu cầu Bài tập : Cho hs đọc yêu cầu -Hs đặt câu cá nhân -GV hướng dẫn, gợi ý -Nhận xét -Hs đọc yêu cầu Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu -Hs nêu cá...
 • 3
 • 749
 • 4

Luyen tu va cau - Su vat - Cau kieu ai la gi

Luyen tu va cau - Su vat - Cau kieu ai la gi
... Hoa đào Hoa mai Sự vật Người Đồ vật Con vật Cây cối Bài Tìm từ Vì bảng sau? vật đánh dấu vào ô lại ? bạn thân yêu thước kẻ dài quý mến cô gi o chào thầy gi o bảng nhớ học trò viết nai dũng cảm ... Bn ó tr li Bn ó tr li Saiỳng! ri ! ỳng ! Nhóm từ sau thuộc từ vật ? Nhóm từ sau thuộc từ vật ? Câu 2: x x x a/ Chuối, kỹ sư, hổ b/ Máy tính, cô gi o, buồn c/ Rùa, y tá, gi ng Rung chuông vàng ... câu hỏi Ai ? từ người Từ đồ vật, cối Những từ ngữ trả lời cho câu hỏi Cái ? Những từ ngữ trả lời cho câu hỏi Con ? Từ vật Rung chuông vàng Rung chuông vàng Bn ó tr li Bn ó tr li Sai ri !...
 • 31
 • 224
 • 1

LT&C T6 CÂU KIỂU AI GÌ? KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH

LT&C T6 CÂU KIỂU AI LÀ GÌ? KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH
... Việt Mẫu câu Ai gì? Ai (hoặc gì, gì) gì? Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm: Em học sinh lớp 2? Lan học sinh giỏi lớp Môn học em yêu thích Tiếng Việt Mẫu câu Ai gì? Ai (hoặc gì, gì) gì? Đặt câu hỏi ... Luyện từ câu Câu kiểu Ai gì? Khẳng định, phủ định Mở rộng vốn từ: từ ngữ đồ dùng học tập Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm: a) Em học sinh lớp b) Lan học sinh ... Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm: a) Em học sinh lớp Ai học sinh lớp 2? b) Lan học sinh giỏi lớp M Ai học sinh giỏi lớp? c) Môn học em yêu thích Tiếng Việt Môn học em yêu thích gì? Thước kẻ đồ dùng...
 • 11
 • 98
 • 0

LT CAU KE AI LA GI lop4 Tuan 26

LT CAU KE AI LA GI lop4 Tuan 26
... Ai làm gì?, Ai nào?,và Ai gì? ) Nêu phận câu kể Ai gì? ( chủ ngữ vị ngữ ) Nêu tác dụng câu kể Ai ? ( gi i thiệu nhận định vật ) Thứ ba ngày 10 tháng năm 2010 Luyện từ câu : Luyện tập câu kể Ai ... hai chiến đấu gi thành năm 1873 1822 Ở trung tâm Hà Nội ngày có hai đường phố đẹp mang tên hai ông Hoàng Diệu Nguyễn Tri Phương Thứ ba ngày 10 tháng năm 2010 Luyện từ câu : Luyện tập câu kể Ai ... định vật dùng để gi i thiệu dùng để nhận định vật Câu kể Ai gì? có hai tác dụng: dùng để gi i thiệu nhận định vật Thứ ba ngày 10 tháng năm 2010 Luyện từ câu : Luyện tập câu kể Ai gì? Bài 2: Xác...
 • 12
 • 506
 • 1

LTVC-tuan 26: LT ve cau ke Ai la gi/

LTVC-tuan 26: LT ve cau ke Ai la gi/
... Trò chơi điền từ vào chỗ chấm Ai gì? Các loại câu kể học: Ai làm gì?, Ai nào?,và …………………… vị ngữ Hai phận câu kể Ai gì? Là chủ ngữ và……… Tác dụng câu kể Ai là …………… nhận định vật giới thiệu ... Tiết 51: Luyện tập câu kể Ai Câu kể Ai gì? gồm phận Bộ phận thứ chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai ( gì, gì)? Bộ phận thứ hai vị ngữ trả lời câu hỏi: ( ai, )? Thảo luận nhóm đóng vai Bài 3: Có lần, em số ... Nội Nhưng ông anh dũng hy sinh bảo vệ thành Hà Nội hai chiến đấu giữ thành năm 1873 1822 Ở trung tâm Hà Nội ngày có hai đường phố đẹp mang tên hai ông Hoàng Diệu Nguyễn Tri Phương Ông Năm dân ngụ...
 • 10
 • 392
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Phân biệt và sử dụng linh hoạt ba kiểu câu kể: Ai gì? Ai làm gì? Ai thế nào?

Sáng kiến kinh nghiệm Phân biệt và sử dụng linh hoạt ba kiểu câu kể: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?
... bit v s dng linh hot ba kiu cõu k: Ai l gỡ? Ai lm gỡ ?Ai th no? SKKN Phân biệt sử dụng linh hoạt ba kiểu câu kể Ai làm ? Ai ? Ai ? phần giúp bạn đọc tham khảo thêm cách phân biệt kiểu câu kể chơng ... câu Ai ? kiểu câu Ai ? ( Trong câu có từ là, HS cho câu thuộc kiểu câu Ai ? VD : Tôi đứa trẻ thích xê dịch Câu thuộc kiểu câu Ai nào? Nhng HS lại nhầm kiểu câu Ai ? kiểu câu Ai làm ? Sở dĩ có nhầm ... phận vị ngữ Câu cho thuộc kiểu câu Ai ? - Trong trờng hợp ( b ) , bớc phận vị ngữ Câu cho thuộc kiểu câu Ai làm ? - Với HS Tiểu học chấp nhận câu thuộc kiểu câu Ai làm ? kiểu câu Ai ? Song GV...
 • 25
 • 1,297
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tiết5 tên riêng và cách viết tên riêng câu kiểu ai là gìtên riêng câu kiểu ai là gìđoạn văn có sử dụng câu kiểu ai là gìđặt câu kiểu ai là gìcâu kiểu ai là gì khẳng định phủ địnhluyen tu va cau ke ai la gi tuan 24từ chỉ sự vật câu kiểu ai là gìtiết6 câu kiểu ai là gì khẳng định phủ định mở rộng vốn từ từ ngữ về đồ dùng học tậptiết 3 từ chỉ sự vật câu kiểu ai là gìcâu kiểu ai là gìtừ ngữ về tình cảm gia đình câu kiểu ai là gìtên riêng câu kiểu ailt cau ke ai la gi lop4 tuan 26phân biệt và sử dụng linh hoạt ba kiểu câu kể ai là gìbài giảng luyện tập về câu kể ai là gìNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN_ TỪ CỦA MỘT SỐ PEROVSKITE NHIỆT ĐIỆNNghiên cứu về trắc nghiệm thích nghiNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU_ HUYỆN XÍN MẦN_ TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 12 HKII BÀI KT 45Pgiao an lop 10 bai 16Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của giun huyết maphysa mossambica (peters, 1854)Chuong 5 nhien lieu khí gaseous fuels 1Cong tac tham dinh rui ro tin dungcounterparty credit risk in derivativesso sánh giá trị nhân đạo trong vợ nhặt (Kim Lân) và vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)TIỂU LUẬN NGHIÊN cứu NHIỆT độ bề mặt bằng phần mềm ENVIphan tich nha vat ba cu tu 0132BÁO CÁO THỰC HÀNH môn KỸ THUẬT VIỄN THÁM VÀ GISPhân tích tình hình chi phí sản xuất tại công ty TNHH Hưng LongGiới Monera, giới Protista và VirusBài tập Tiếng Anh lớp 8 Thí Điểm (Lưu Hoằng Trí)Người phụ nữ Thái trong truyện thơ của dân tộc Thái ở Tây bắcVấn đề tình yêu của các dân tộc thiểu số thể hiện qua truyện thơTiêu chuẩn ISO 4309 crane wire ropesSUBJECT VERB AGREEMENT Hòa hợp chủ ngữ và động từ
Đăng ký
Đăng nhập