BTN007 DE THI THU LAN 3 2017

Đề thi thử lần 3 -2010- Lý - Quỳnh Lưu 1

Đề thi thử lần 3 -2010- Lý - Quỳnh Lưu 1
... suất n =1, 5 ) lượng phơtơn ứng với ánh sáng ( cho c =3. 10 m/s , A 1, 77 .1 0 -1 9 J h= 6,625 .10 -3 4 Js) B 3, 98 .1 0 -1 9 J C 1, 99 .1 0 -1 9 J D 2,65 .1 0 -1 9 J 2 Câu 39 : Trong mạch LC điện tích dòng điện tức thời hai ... li độ 1cm li độ Q là: A B 1cm C - 1cm D cm Trang 3/ 5 - đề thi 13 2 Câu 38 : Chùm sáng đơn sắc đỏ truyền chân khơng có bước sóng 0,75µm.Nếu chùm sáng truyền vào thuỷ tinh (có chiết suất n =1, 5 ) ... toạ độ x = -A Sau t1 = π / 30 ( s ) vận tốc chưa lần giảm có độ lớn 1/ 2 vận tốc cực đại Sau t2 = 4π / 15 ( s ) vật 10 cm Tính A ω A 4cm 10 rad/s B 4cm 5rad/s C 5cm 5rad/s D 5cm 10 rad/s Câu 32 : Một...
 • 5
 • 202
 • 0

Bài giảng đề thi thử lân 3 BGD 2011

Bài giảng đề thi thử lân 3 BGD 2011
... B 24,625 C 39 ,4 D 19,7 Cõu 48: t chỏy ht a mol ancol no X thu c 2a mol H 2O X l A C3H7OH B C2H4(OH)2 C C3H5(OH )3 D CH3OH Cõu 49: Cho 12 ,32 gam kim loi M tan ht dung dch HNO3 thu c 7 ,39 2 lớt hn ... lng dung dch HNO 63% dựng chuyn 405 gam xenluloz thnh X l A [C H O (ONO )3 ]n , 750g B [C H O (ONO )(OH)2 ] n , 635 g C [C H O3 (ONO )3 ]n , 475g D [C H O (ONO )3 ]n ,590g Cõu 43: Phõn bit glucoz ... 2, 11,2 lớt N2 ktc v 63 gam H2O T hi ca X so vi He = 19,25 Bit X d phn ng vi dung dch HCl v NaOH X cú CTCT l A HCOONH3CH3(1) B (1) hoc (3) C CH3CH2COONH4(2) D CH3COONH4 (3) Cõu 27: Bn l mt nhón...
 • 5
 • 155
 • 0

Đề thi thử lần 3 - 2013 môn toán thầy phương

Đề thi thử lần 3 - 2013 môn toán thầy phương
... nhiêu? A 1 ,32 5.1 0-1 8J B 6,625.1 0-1 9J Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t C 9,825.1 0-1 9J D 3, 425.1 0-1 9J T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH c p t c môn V t lí – ... i ngu n phóng x A 64 gi B 32 gi C 48 gi D 56 gi Câu 37 : M c lư ng c a qu ñ o d ng c a nguyên t hiñrô l n lư t t là: E1 = - 13, 6eV; E2 = -3 , 4eV; E3 = -1 ,5eV; E4 = -0 ,85eV Nguyên t tr ng thái ... chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH c p t c môn V t lí – Th y Nguy n Ng c H i ðáp án ñ thi s 03 Câu 30 : M t l c ñơn ñư c treo vào tr n m t thang máy...
 • 6
 • 193
 • 0

đề thi thử lần 3

đề thi thử lần 3
... Cu Phn dung dch sau phn ng chc chn cú cha A Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 B Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2 C Zn(NO3)2; Fe(NO3 )3 D Zn(NO3)2; Fe(NO3 )3; Cu(NO3)2 Cõu 46: Cho 0,1 mol hn hp X gm hai anehit no, ... Fe(OH) 2,Fe(NO3 )3, FeS, Fe2O3, Fe(OH )3, FeSO4, FeCO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 ln lt tỏc dng vi dung dch HNO3 c, núng S phn ng thuc loi phn ng oxi hoỏ - kh l A B C D 3 Cõu 13: Khớ CO2 chim t l 0, 03 % th tớch ... cht phn ng A B C D Cõu 31 : Cho s : C6H12O6 X CH3COOH Xỏc nh cht X A C2H5OH B CH3CHO C CH3CH2CH2CH3 D CH3COONa Cõu 32 : Cho cỏc cht sau: metan (1); etylen(2); axetilen (3) ; benzen (4); stiren...
 • 5
 • 200
 • 0

Đề thi thử lần 3

Đề thi thử lần 3
... Cu Phn dung dch sau phn ng chc chn cú cha A Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 B Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2 C Zn(NO3)2; Fe(NO3 )3 D Zn(NO3)2; Fe(NO3 )3; Cu(NO3)2 Cõu 46: Cho 0,1 mol hn hp X gm hai anehit no, ... Fe(OH) 2,Fe(NO3 )3, FeS, Fe2O3, Fe(OH )3, FeSO4, FeCO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 ln lt tỏc dng vi dung dch HNO3 c, núng S phn ng thuc loi phn ng oxi hoỏ - kh l A B C D 3 Cõu 13: Khớ CO2 chim t l 0, 03 % th tớch ... cht phn ng A B C D Cõu 31 : Cho s : C6H12O6 X CH3COOH Xỏc nh cht X A C2H5OH B CH3CHO C CH3CH2CH2CH3 D CH3COONa Cõu 32 : Cho cỏc cht sau: metan (1); etylen(2); axetilen (3) ; benzen (4); stiren...
 • 5
 • 186
 • 0

Đề thi thử lần 3 - Quỳnh Lưu 1 - 2010

Đề thi thử lần 3 - Quỳnh Lưu 1 - 2010
... (1) CH3NH2; (2)(CH3)2CHNH2; (3) CH3CH2CH2NH2; (4)C2H5NHCH3; (5)(CH3)3N A 1 ...
 • 5
 • 187
 • 0

KỲ THI TUY ỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THI THỬ LẦN 3 – MÔN TOÁN ppsx

KỲ THI TUY ỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THI THỬ LẦN 3 – MÔN TOÁN ppsx
... trị A(0; - 3m - 1) ; B(2m; 4m3 3m 1) Trung điểm I đoạn thẳng AB I(m ; 2m3 3m 1) uuu r r Vectơ AB = (2m; 4m3 ) ; Một vectơ phương đường thẳng d u = (8; −1) I ∈ d Hai điểm cực đại , cực ... đường cao * Nếu d1 đường cao tam giác ABC kẻ từ A phương trình cạnh BC 3x y + = * Nếu d2 đường cao tam giác ABC kẻ từ A phương trình cạnh BC x + 3y - 31 = TH1: Phương trình cạnh BC: 3x y + ... cực, chủ động đọc tài liệu tham khảo, tự làm đề thi thử, đề tham khảo , đề thi để nâng cao trình độ kiến thức kỹ thuật, kỹ trình bày thi tự luận 4) Học sinh cần tích cực tự học nhà, tránh tình trạng...
 • 6
 • 171
 • 0

de thi thu lan 3 nam 0910

de thi thu lan 3 nam 0910
... = 1;x = x +3 x x2 x A= ữ: x ữ; x ữ x +3 x 2: (0.75 điểm) ( = = = ) ( x 3) ( x + 3) ( x 3) x +3 : x ( x 0;x ) ( x x x ) x 0.25 x +6 x +9 x +6 x x x x +2 x : x x +3 x 0.25 x ... )( 12 x ( x +3 )( x ) ) x = 12 x +3 a)Ta có ac=-2...
 • 3
 • 106
 • 0

Giải chi tiết đề thi thử lần 3 ĐH Vinh môn Vật Lý

Giải chi tiết đề thi thử lần 3 ĐH Vinh môn Vật Lý
... án A LUYỆN THI ĐẠI HỌC THẦY HẢI MÔN VẬT LÝ ĐC: SỐ 14 NGUYỄN ĐÌNH CỔN – K 13 – TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682 33 8 222 TUYỂN HỌC SINH CÁC LỚP TT Ca 14h 30 chi u Ca (17H 15’) Ca (19H 30 ’ ) T2 KHAI ... 22/5 ( tất buổi sáng) LỚP LUYỆN ĐỀ: BẮT ĐẦU TỪ LỚP A1; A3; A4 TUẦN SAU ( ưu điểm lớp luyện đề: soạn theo cấu trúc đề 20 13; sưu tầm nhiều câu hỏi làm mới; chữa đề máy chi u ) ... ban dầu thi mạch xảy cộng hưởng có P( AB ) max = 90W phù hợp với giả thi t đề cho ⇒ Đáp án C P(R1) = P(R2) = Câu 23: Theo đề ta có HV g/t trung bình nhân S1C = S1C cos ϕ S1 S ⇒ cosϕ = / 13 ⇒ S...
 • 6
 • 1,194
 • 26

Đề thi thử lần 3 - Truờng THPT Tân Yên 1 potx

Đề thi thử lần 3 - Truờng THPT Tân Yên 1 potx
... giá trị C2 để hiệu điện uAE pha với uEB C1 L,R R1 Giá trị C2 là: A E A 1 0 -1 /3  F, B 1 0-2 /3  F, C 10 -3 / 3  F, D 1 0-4 /3  F Câu 17 Một máy biến có n1 lớn n2 cuộn thứ cấp Máy biến có tác dụng ... 14 15 16 17 18 19 20 c b b c c d b d a a 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 d b a b c d b b c a 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 b c a a a d b b b d 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 c c a a c d b b a d ... Thời gian bán rã 38 Sr T = 20 năm Sau 80 năm số % hạt nhân lại chưa phân rã bằng:A Gần 25% B Gần 12 ,5% C Gần 50% D Gần 6,25% đáp án đề c d a d b b b d b 10 a 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 c b b c...
 • 6
 • 142
 • 0

DE THI THU LAN 3 TRUONG THPT NGUYEN LAM VU

DE THI THU LAN 3 TRUONG THPT NGUYEN LAM VU
... 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Trang 8/7 mó ... , n t2= 3h mỏy m c X2=2 ,3. X1 Chu kỡ ca cht phúng x ú l C 4h 30 phỳt 9s 4h 12phỳt 3s B 4h 2phỳt 33 s D 4h 42phỳt 33 s -6 Mch chn súng mt radio gm L = 2.10 (H) v mt t in cú in dung C bin thi n Ngi ... gia thit b phỏt õm P v mỏy thu T, ngi ta cho thit b P chuyn ng vi tc 20m/s li gn thit b T ang ng yờn Bit õm ngun P phỏt cú tn s 1 136 Hz, tc truyn õm khụng khớ l 34 0m/s Tn s õm m thit b T thu c...
 • 8
 • 99
 • 0

Giải đề thi thử lần 3 trường NĐĐ-Tiên Du-Bắc Ninh

Giải đề thi thử lần 3 trường NĐĐ-Tiên Du-Bắc Ninh
... 2 vo =3 v01 Câu 24: Sóng điện từ A:Là sóng có lượng tỷ lệ với bình phương tần số=> Sai B:Sóng có hai thành phần điện trường từ trường dao động phương,cùng tần số C:Sóng có điện trường từ trường ... A:45 B :30 C :37 D:22 HD: điều kiện có sóng dừng dây đàn hồi l=k λ /2=kv/2f =>> f=kv/2l Tai người nghe đc âm từ 16 đến 20.000hz=>>16 =>>0 ,33 ≤ k ≤ 45,45 =>> tai người nghe đc 45 họa âm Câu 43: Trong ... suất nguồn âm A:6,28mW B:0 ,31 4mW C :31 ,4mW D :3, 14mW Thuynguyentd8x@yahoo.com 01295.751.718 HD: Mức cường độ âm L=10lg I P =>I= 10 −6 = =>P=I.S=I.4 Π r =3, 14 10 −4 W=0, 134 mW I0 S Câu 45:Một lắc lò...
 • 10
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử lần 3 môn vật lí năm 2015giải chi tiết đề thi thử lần 3 đh vinh môn vật lýđề thi thử lần 1 cấp 3đề thi thử lần 08đề thi thử lần 2 môn toánđề thi thử lần 6 đại học sư phạm 2013đề thi thử lần 6 đại học sư phạmđề thi thử cấp 3 môn toánde thi thu lan 2 2013 mon tieng anhđề thi thử lần 2 chuyên đhsp hn 2014de thi thu lan 7 dhsp ha noi 2013de thi thu lan 7 dhsp ha noi 2012đề thi thử lần 1đề thi thử lần 1 đại học vinhđề thi thử lần 1 đhsp hà nộiPython web scraping 2e (2017)Beginning ethical hacking with python (2017)Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lợn lai giữa nái f1(landrace x yorkshire) phối với đực 402 và PIDU nuôi tại thị xã phú thọ tài liệu, ebook, giáo trìnhLean python learn just enough python to build useful tools 1st edition (2016)Object Constraint Language (OCL)SACH LOP 12 1Tài liệu AngularJS 2 đầy đủNghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)THIẾT BỊ SẤY CHÂN KHÔNGBước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi HồngNghiên cứu đặc điểm một số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn của cây ngô nếp địa phương (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật (LA tiến sĩ)BCTT: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VCSNâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)chuyền chất chuyền khốitu dien tieng anh bang hinh anhKết nối nhà trường, gia đình và xã hội nhằm tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Giáo án an toàn giao thông lớp 2ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ CẨM NHƯỢNG, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNHĐánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập