15831 read tick 2

Unit7: READ +language1,2

Unit7: READ +language1,2
... Unit : saving energy Period 45: lesson 4; Read + language focus 1,2 Unit : saving energy Period 45: lesson 4; Read + language focus 1,2 I New words: - Consumer ( n ) - Bulb ... mi - Conserve ( v ) Bo tn - Scheme ( n ) Label Consumer Bulb Scheme Conserve Innovation II>Pre- reading a Do people in Western countries think electricity, gas, and water are luxury? - No, they ... and there is a labeling scheme helping them use house hold appliances efficiently III> While - reading * Choose the best summary of the passage 1.Energy-saving bulbs should be used to save electricity...
 • 24
 • 145
 • 0

L9 Unit 7 Lesson 4 Read & LF1, 2

L9 Unit 7 Lesson 4 Read & LF1, 2
... Unit : saving energy Period 45 : lesson 4; Read + language focus 1 ,2 I New words: - Consumer ( n ) - Bulb ( n ) - Label ( n ) Ngi ... countries are interested in saving money and natural resources Unit : saving energy Period 45 : lesson 4; Read + language focus 1 ,2 ( And ; But ; Because ; Therefore ; Or ; So ; And ; However ) ... Because: ( đưa nguyên nhân, lý do) - Or: ( diễn đạt lựa chọn) Unit : saving energy Period 45 : lesson 4; Read + language focus 1 ,2 ( Look after ;Turn off ; Turn on ;Look for ) Trong tiếng Anh...
 • 23
 • 122
 • 0

Đáp án phần read unit 2 lớp 9

Đáp án phần read unit 2 lớp 9
... niên 198 0, jeans trờ thành phục thời trang cao cấp nha thiết kế nối Liếng bắt đầu tạo kiểu jeans riêiig với nhãn riêng họ trốn chúng Việc bán quán áo jeans ngày lẳng cao Nhưng vào tliặp niên 199 0 ... clothing In the 199 0s: The sales of jeans ended going up 2. Answer Then write the answers ill your exercise book The name “jeans” comes from a kind of material made in liurope ‘ The 196 0s’ fashions ... Đáp án: Từ jeans phát xuất từ loại vài làm Âu châu Vài gọí jean, đặt theo tên thủy thủ từ Genoa Ý, vi họ mật- quần áo vài Vào kí 18, vài jean làm toán bảng chi vài công nhãn...
 • 3
 • 194
 • 0

100 words kids need to read by 2 grade

100 words kids need to read by 2 grade
... Finish! 100 Words Kids Need to Read by 2nd Grade © Scholastic, Inc second grade book v9/ks ProBook5 9 /20 /01 3:34 PM Page 32 100 Words Kids Need To Read Book (First Grade) NAME 100 WORDS Kids Need to ... Where? 100 Words Kids Need to Read by 2nd Grade © Scholastic, Inc (place words) Who? (people words) sister When? (time words) 21 GROUP SIX 100 Words- Book2-Final 11/13/01 5:18 PM Page 22 The Terrible ... 19 GROUP SIX 100 Words- Book2-Final 11/13/01 5:17 PM Page 20 What’s the Question? 100 Words Kids Need to Read by 2nd Grade © Scholastic, Inc Directions: Use the words in the Word Box to write the...
 • 30
 • 14
 • 0

Unit 2 - Listen & Read

Unit 2 - Listen & Read
... - DN Tran Ha Huyen Thuong KD - DN Tran Ha Huyen Thuong KD - DN Tran Ha Huyen Thuong KD - DN Tran Ha Huyen Thuong KD - DN THE USA / JEANS Tran Ha Huyen Thuong KD - DN Tran Ha Huyen Thuong KD - ... it Tran Ha Huyen Thuong KD - DN Redo exercises a, b Practice reading the text Translate the text into Vietnamese Tran Ha Huyen Thuong KD - DN Tran Ha Huyen Thuong KD - DN ... done to Tran Ha Huyen modernize the ao dai? Thuong KD - DN Who used to wear the ao dai by tradition Men and women Tran Ha Huyen Thuong KD - DN Why the majority of Vietnamese women prefer to wear...
 • 18
 • 324
 • 0

Unit 2 Clothing (Cont’d): Period 10: READ.

Unit 2 Clothing (Cont’d): Period 10: READ.
... Monday October , 20 07 st Period 10: READ Unit (Cont’d): Period 10: I Warm up: Brainstorming dress skirt READ Jeans Your favorite type of clothing Short sleeved blouse Colorful ... became high fashion clothing The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse in the 1990s G C T F (in the 18th) T 4 5 T T Unit (Cont’d): Period 10: READ IV Fill ... high clothing 1990s : The sale of jeans stopped going up _ Unit (Cont’d): Period 10: READ V.Lucky numbers: LUCKY NUMBER 2 Where does the word jeans come from ? The word jeans come from...
 • 20
 • 608
 • 1

Unit 3: Leson 2- Read

Unit 3: Leson 2- Read
... Period 13: Unit 3: Lesson 2: Speak and Listen I Vocabulary ( a) rug (a) cushion : thảm trải sàn : gối đệm : lịch (a) calender (a) counter : bệ (a) dish rack : giá bát Period 13: Unit 3: Lesson ... flowers ? - Where is the rice cooker ? - Where is the cupboard ? - Where the dish rack ? Period 13: Unit 3: Lesson 2: Speak and Listen III Speak Who is this? Mrs Vui bought new furniture for her living-room ... by heart vocab and write lines for each word Write to describe your sitting –room Prepare unit 3: Read ...
 • 11
 • 208
 • 0

Unit 4 leson 2 a 2-3 read

Unit 4 leson 2 a 2-3 read
... school Unit lesson A3 -5 P45 - 46 Let’s predict Phong’s school a b c d e f g h Thu’s school It’s small It’s big It’s in the city It’s in the country There are classrooms There are 20 classrooms ... There are 20 classrooms h There are 900 students Answer the questions Where’s Phong’s school? Where’s Thu’s school? How many classrooms are there in Phong’s school? How many classrooms are there ... is big There are twenty classrooms There are nine hundred student in the school Correct answers Phong’s school a It’s small d It’s in the country e There are classrooms g There are 40 0 students...
 • 13
 • 176
 • 0

English 8- Unit 2. Read

English 8- Unit 2. Read
... was a telephone inventor Unit MAKING arrangements Lesson 3: READ Unit : Making arrangements Lesson : Read Vocabulary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Unit : Making arrangements Lesson : Read * True/False statements ... invention at a lot of exhibitions T F √ √ √ √ √ √ Unit : Making arrangements Lesson : Read 3651274- Alexander Graham Bell … a) went to live in the United States b) successfully demonstrated his ... Paris He was atwas opening of thethe telephone in 1876 Unit : Making arrangements Lesson : Read 1.When was Alexander Graham Bell born? 2.Where was he born? 3.Where did he live? 4.Who did he work...
 • 14
 • 6,067
 • 4

Unit 2 - Read

Unit 2 - Read
... Scotland - A telephone inventor He of the 1 922 He the speaking into the telephone in 1876 He was atwas opening died inpublic telephone in Paris 1.When was Alexander Graham Bell born? 2. Where was ... Scotland 1.d) was born in the United states b) successfully in Canada 2. e) went to livedemonstrated his invention c) worked with Thomas Watson 3.a) went to live in the United states d) was born with ... “ numbers in K Who is he ? What did he invent ? He was a telephone inventor NEW WORDS deaf-mute (adj): - (patient) Người câm điếc assistant (n): Người phụ tá transmit (v): truyền, phát demonstrate...
 • 12
 • 176
 • 0

UNIT 2 - READ (G8)

UNIT 2 - READ (G8)
... or railway station quickly Alexander Graham Bell Thursday , September 11th 20 08 Unit : Making arrangements Period : Read I/ New words : to emigrate : Di cư to transmit : Truyền to conduct : Điều ... Where did he emigrate to? Who did he with in Boston ? Homework : Learn vocabulary by heart Do 2/ 22 again Prepare for WRITE ... in the correct order Alexander Graham Bell… 1.d) was born in Scotland 2. e) went to live in Canada 3.a) went to live in the United states 4.g) worked with people who could neither speak nor hear...
 • 10
 • 135
 • 0

Bai 2 - tiet 4 Read

Bai 2 - tiet 4 Read
... (? )Read the text again and discuss the question: * Discussion Do you like wearing jeans ? Why (not)? - T has representatives of groups speak IV homework (2 ) * Homework - T gives Ss homework - ... jeans ? (individual, pair work) (?) Read the text carefully to complete the sentences about jeans then share with others - T has Ss complete and corrects (?) Read the text carefully again and answer ... * Homework - T gives Ss homework - Answer the questions ( 1→5 / P18) - Write a passage about the history of jeans - Do “ Reading” / P15 in the WB v feedback ………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DAN LÀONghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốNghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh và đánh giá thái độ học tập của sinh viênNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)Nghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà NẵngChapter 1b Predicate Logic Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 8: Lý thuyết đồ thị Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Tổng quan về lao hệ thần kinh trung ươngQUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂNđề hsg tỉnh thcs (13)đề hsg tỉnh thcs (16)đề hsg tỉnh thcs (17)đề thi hsg tỉnh gdtx (2)đề thi hsg tỉnh gdtx (5)đề thi hsg tỉnh gdtx (7)đề thi hsg tỉnh gdtx (8)Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm sắt thép tại thị trường miền trung – tây nguyên của công ty cổ phần kim khí miền trung
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập