52965 rephrasing 6 key included

Test of unit 6+key

Test of unit 6+key
... failed the test, _ he studied hard A In spite of B as C although D despite 48 Glass is usually sand A made from B made of C made in D made by 49 Up to now, I a lot of information ... forty-ninth state of the United States in 1959, was bought from Russia in 1867 The price paid to the Russian government for this huge piece of land was $ 7,200,000 Secretary of State Seward arranged ... arranged the treaty and the purchase Because people in the United States at that time knew little About Alaska, many of them did not approve of purchasing it Some jokingly called Alaska ”Seward’s...
 • 4
 • 320
 • 4

Thi 24 tuan Anh 6+ Key

Thi 24 tuan Anh 6+ Key
... §¸p ¸n §Ò kiÓm tra chÊt lîng 24 tuÇn M«n: TiÕng Anh I ®iÓm Mçi ®¸p ¸n ®óng ®îc 0,25 ®iÓm C©u hái §¸p ¸n A C D B II ®iÓm ( Mçi tõ ®óng...
 • 2
 • 242
 • 0

Bài giảng THI HK2_LOP 6 + KEY

Bài giảng THI HK2_LOP 6 + KEY
... Read the passage and choose the best option to complete each blank E very spring children go ( 26) , so Mr John and his wife (27) to Paris on holiday They stay in a hotel near The River ... lot, but sometimes they go (30) taxi After four days they want to go home and go back to work 26 A ski B to ski C skiing D A&B 27 A goes B go C going D to go 28 A have B has C having D to have...
 • 2
 • 37
 • 0

Tài liệu THI HK2_LOP 6 + KEY

Tài liệu THI HK2_LOP 6 + KEY
... Read the passage and choose the best option to complete each blank E very spring children go ( 26) , so Mr John and his wife (27) to Paris on holiday They stay in a hotel near The River ... lot, but sometimes they go (30) taxi After four days they want to go home and go back to work 26 A ski B to ski C skiing D A&B 27 A goes B go C going D to go 28 A have B has C having D to have...
 • 2
 • 117
 • 0

DE THI HK II LOP 6 + KEY

DE THI HK II LOP 6 + KEY
... zoo this weekend → What about going to the zoo this weekend? We often go to school on foot VIII → We often walk to school Read the passage and answer the questions + Lớp thường câu 0,5 điểm + Lớp ... lakes We have (5) …big… forests and many (6) …… beaches , too We don’t have any (7)…deserts It’s a great (8) …country… II Choose the word that has the underlined part is pronounced differently from ... part is pronounced differently from the others (1 pt) câu 0,25 điểm I A movie C shoulder B leave C brother III Choose the best answer : (1,5 pts) câu 0,25 điểm How (many, little, much, heavy)...
 • 4
 • 58
 • 0

On thi TN 5,6 (key)

On thi TN 5,6 (key)
... a song which sung on Cristmas Eve B “Ring a bell” is a song which is sung on Cristmas Eve C “Ring a bell” was a song which is sung on Cristmas Eve D “Ring a bell” is a song which was sung on ... Because B Since C When D After 10 Is Amy married ? A I think B I think not C I don’t think so D I don’t think that 11 The wedding day was chosen by the parents of the groom ... Earth to a person of forty-six years of age Nothing is known about the first seven years of this person’s life Very little information exists about the middle period either It was only at the age...
 • 6
 • 65
 • 0

ĐỀ THI HK2 ENGLISH 6 + KEY

ĐỀ THI HK2 ENGLISH 6 + KEY
... 45 PHÚT HK2 ANH VĂN ( +KEY) ĐỂ DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ (FILE WORD) VÀO LINK: http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/bo-10-de-kiem-tra-45-phut -hk2- anh-van -6- key6 83.html BỘ 10 ĐỀ THI HK2 ANH VĂN ( +KEY) ĐỂ ... ANH BỘ 10 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK2 ANH VĂN ( +KEY) ĐỂ DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ (FILE WORD) VÀO LINK: http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/bo-10-de-kiem-tra-15-phut -hk2- anh-van -6- key6 82.html BỘ 10 ĐỀ KIỂM TRA ... HK2 ANH VĂN ( +KEY) ĐỂ DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ (FILE WORD) VÀO LINK: http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/bo-10-de -thi- hk2- anh-van -6- key -68 4.html ...
 • 10
 • 34
 • 0

8754 will vs be going to key included

8754 will vs be going to key included
... cat is away, the mice will play 15 I’m not feeling well, I am going to faint 16 It’s 11:00pm; I think I will go to bed now 17 She is going to meet them at 6:00pm 18 That will be the book you are ... is unemployed but she isn’t going to apply for that job because it isn’t well-paid I’m so excited! We are going to move to a bigger house next month My parents will be very proud, I have passed ... Answer key My brother will be 45 in October - The phone is ringing and I’m in the shower! - Don’t worry Mark, I will answer for you James Jones will probably become the next President...
 • 2
 • 44
 • 1

14486 a christmas carol simplified version key included

14486 a christmas carol simplified version key included
... Christmas Present appeared Now the room was decorated with holly, ivy and mistletoe and looked so nice There was a table full of sausages, Christmas puddings, apples and pears, oranges and cakes What ... Ghost of Christmas Presents c) Ghost of Christmas Present What was on the table? a) Turkey, cakes, and oranges b) Apples, pears, and oranges The Ghost of Christmas Present took Scrooge to a poor ... clerk down and have Christmas dinner with them Scrooge was Bob had three kids very ashamed The boy’s name was And there was also Tiny Tim Bob's little boy wasTiny Tom handicapped and they had no money...
 • 4
 • 26
 • 0

14547 mixed tenses 2 pages key included

14547 mixed tenses 2 pages key included
... Tuesday.(go) 70 I promise I ……………………………… lies anymore (not / tell) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 It’s ages since we last went to the cinema -What is he doing ? -He ... book, it’s really interesting.(enjoy) 41 How long ……………she …………………… there when you met her? (work) 42 …………… Mr Dawson in Detroit yesterday? (be) 43 I ………… Jim a couple of days ago.(meet) 44 He is ... ………………………………… a tire before.(never / change) 51 She ……………………………… her homework by o’clock.(finish) 52 While I …………………………… to work I met an old friend of mine.(go) 53 Jill …………………… a car for a week.(have)...
 • 4
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Văn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR – RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan BĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh tháiĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐề tài Quản lý tour du lịch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập