Mạch Điều Khiển Động Cơ KĐB 3 Pha Bằng Khởi Động Từ Quay 1 Chiều

Mạch Điều Khiển Động KĐB 3 Pha Bằng Khởi Động Từ Quay 1 Chiều

Mạch Điều Khiển Động Cơ KĐB 3 Pha Bằng Khởi Động Từ Quay 1 Chiều
... việc mạch điều khiển ĐC3 Pha quay chiều KĐT CD ấn nút D M K1 K KĐT Nguyên lý làm việc mạch điều khiển ĐC3 Pha quay chiều KĐT CD D M K1 K KĐT Nguyên lý làm việc mạch điều khiển ĐC3 Pha quay chiều ... khiển ĐC3 Pha quay chiều KĐT Đóng cầu dao CD D M K1 K KĐT Nguyên lý làm việc mạch điều khiển ĐC3 Pha quay chiều KĐT CD ấn nút D M K1 K KĐT Nguyên lý làm việc mạch điều khiển ĐC3 Pha quay chiều ... M K1 K K KĐT Nguyên lý làm việc mạch điều khiển ĐC3 Pha quay chiều KĐT CD D M K1 K KĐT Nguyên lý làm việc mạch điều khiển ĐC3 Pha quay chiều KĐT CD Buông tay D M K1 K KĐT Nguyên lý làm việc mạch...
 • 17
 • 176
 • 0

mạch powerpoint điều khiển đảo chiều quay động kdb 3 pha quay hai chiều

mạch powerpoint điều khiển đảo chiều quay động cơ kdb 3 pha quay hai chiều
... chiu quay trc tip (khụng cn n dng trc o chiu) ng c khụng ng b pha ? BI TP V NH Hãy thiết kế tín hiệu cho mạch đảo chiều quay động KĐB pha dùng khởi động từ kép theo yêu cầu sau: Khi động quay ... ng c quay thun, n MN ng c quay ngc v n D ng c dng - o chiu quay ng c K..B pha bng phng phỏp o pha ngun cp - Mun o chiu quay thỡ ta phi n nỳt dng D trc thc hin o chiu quay - Bo v quỏ ti bng rle ... thuận, đèn xanh sáng Khi động quay ngợc, đèn xanh vàng Khi động dừng đèn đỏ sáng S MCH O CHIU QUAY NG C A B C N K .B PHA RễTO LNG SểC BNG KHI NG T KẫP AT KT KN RN D MT3 K N KT KT RN MN M Dng...
 • 18
 • 1,192
 • 12

Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mạch điện điều khiển động kđb 3 pha roto lồng sóc 2 cấp tốc độ (thay đổi tốc độ bằng phương pháp đổi nối y – YY)

Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ kđb 3 pha roto lồng sóc 2 cấp tốc độ (thay đổi tốc độ bằng phương pháp đổi nối y – YY)
... ) , 55 P YY  2 .3 U I đm cos  YY  YY (3- 35) (3- 36) (3- 37) Từ (3- 32) (3- 36), ta được: MtYY  Mt (3- 38) Từ (3- 33) (3- 37), ta được: P YY P  cos   YY  cos     YY  (3- 39) Ngoài ta tính ... (3- 20 (3- 23 ) , ta có quan hệ: MtY / ng ntY   MtY ntY / 2 (3- 25 ) V y MtY = Mty1/2ng (3- 26 ) Từ (3- 21 ) (3- 24 ), ta có: PY / ng 1 PY PY / ng  PY (3- 27 ) (3- 28 ) Theo biểu thức (3- 15a), ta có: PY ... thụ động M Mômen quay động n Tốc độ góc roto Do đó: PYY n1YY MtYY  PY n 1Y MtY (3- 16) Trang 25 (3- 17) Đồ Án III GVHD:Th.S Trần Ngọc Sơn Thay M YY MY n 1YY 2 n 1Y  1 P YY  vào (3  16), ta PY...
 • 69
 • 170
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động KĐB 3 pha

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha
... ) z 0 .37 05K dc z 0 .33 11K dc 1.73z 0.7408 0 .37 05K dc z 0 .33 11K dc 0 .37 05K dc z 0 .33 11K dc (0 .37 05K dc 1. 73) z (0.7408 0 .33 11K dc ) z2 Với Kdc = ta có: Wht ( z ) 3. 334 5z 2.9799 z 1.6045z 3. 7207 ... s cho ng c KB pha Ch-ơng I TNG QUAN V H THNG IU KHIN S NG C KB PHA GII THIU H THNG IU KHIN S CKB PHA 1.1 Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển số Các hệ thống điều khiển máy tính (điều khiển số) ... khin s cho ng c KB pha Data Buffer DAC VF VXL Encoder Mạch giải mã Couter Hình 8: Mô hình hệ điều khiển số Hệ thống điều khiển ĐCKĐB rotor lồng sóc biến tần hệ thống truyền động điện điều chỉnh...
 • 66
 • 406
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động KĐB 3 pha pptx

Luận văn: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha pptx
... ) z 0 .37 05K dc z 0 .33 11K dc 1.73z 0.7408 0 .37 05K dc z 0 .33 11K dc 0 .37 05K dc z 0 .33 11K dc (0 .37 05K dc 1. 73) z (0.7408 0 .33 11K dc ) z2 Với Kdc = ta có: Wht ( z ) 3. 334 5z 2.9799 z 1.6045z 3. 7207 ... s cho ng c KB pha Ch-ơng I TNG QUAN V H THNG IU KHIN S NG C KB PHA GII THIU H THNG IU KHIN S CKB PHA 1.1 Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển số Các hệ thống điều khiển máy tính (điều khiển số) ... khin s cho ng c KB pha Data Buffer DAC VF VXL Encoder Mạch giải mã Couter Hình 8: Mô hình hệ điều khiển số Hệ thống điều khiển ĐCKĐB rotor lồng sóc biến tần hệ thống truyền động điện điều chỉnh...
 • 67
 • 276
 • 0

Phương pháp điều khiển trực tiếp moomen động KĐB 3 pha

Phương pháp điều khiển trực tiếp moomen động cơ KĐB 3 pha
... ứng điều khiển trực tiếp mô men động KĐB pha Kết luận Động không đồng dùng nhiều ứng dụng mà đòi hỏi đáp ứng mô men nhanh th truyền động chất lượng cao Điều khiển trực tiếp mô men ực cho động ... không đồng ba pha phương pháp điều khiển trực tiếp lên mô men 59 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6 (35 ).2009 điện từ, tốc độ đại lượng điều khiển gián tiếp Phương pháp đạt số ... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6 (35 ).2009 Hình Mô hình Simulink cho cấu trúc điều khiển trực tiếp mô men Kết mô phương pháp điều khiển trực tiếp mô men a Đáp ứng từ thông b Quỹ đạo từ...
 • 6
 • 553
 • 6

Điều khiển động KĐB 3 pha theo phương pháp DTC dùng bộ điều khiển PI mờ lai

Điều khiển động cơ KĐB 3 pha theo phương pháp DTC dùng bộ điều khiển PI mờ lai
... ĐỘNG CƠ KĐB PHA THEO PHƢƠNG PHÁP DTC DÙNG BỘ PI MỜ LAI 67 4.2.1 Bộ điều khiển PI mờ lai 67 4.2.2 Mô hình mô điều khiển động KĐB pha theo phƣơng pháp DTC dùng điều khiển PI mờ ... tiếp động không đồng 61 Chƣơng 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI MỜ LAI ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB PHA THEO PHƢƠNG PHÁP DTC 64 4.1 BỘ ĐIỀU KHIỂN PI MỜ 64 4.2 MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐIỀU KHIỂN ... 4. 13: Mô hình điều khiển ĐC KĐB pha theo phƣơng pháp DTC dùng điều khiển PI mờ lai 72 xiii Hình 4.14: Mô hình điều khiển ĐC KĐB pha theo phƣơng pháp DTC dùng điều khiển PI thƣờng ...
 • 98
 • 214
 • 1

TÍCH HỢP GHÉP NỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN ĐỘNG KĐB 3 PHA ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BĂNG TẢI VẬN CHUYỂN, PHÂN LOẠI SẢN PHẨM.

TÍCH HỢP GHÉP NỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BĂNG TẢI VẬN CHUYỂN, PHÂN LOẠI SẢN PHẨM.
... ĐỀ:TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI ĐỀ TÀI: TÍCH HỢP GHÉP NỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN -BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ KĐB PHẨM PHA ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BĂNG TẢI VẬN CHUYỂN, PHÂN LOẠI SẢN I Giới thiệu công nghệ, ... phần mềm thực tế thích hợp. Với lý định nghiên cứu đề tài “TÍCH HỢP GHÉP NỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN -BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ KĐB PHA ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BĂNG TẢI VẬN CHUYỂN, PHÂN LOẠI SẢN PHẨM’’ ... thành chuyên đề truyền động điện với đề tài “TÍCH HỢP GHÉP NỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN -BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ KĐB PHA ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BĂNG TẢI VẬN CHUYỂN, PHÂN LOẠI SẢN PHẨM Tuy nhiên thời...
 • 23
 • 77
 • 0

Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc trực tiếp với lưới điện nhiệm vụ tạ nguồn dòng các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H

Hệ điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển mắc trực tiếp với lưới điện có nhiệm vụ tạ nguồn dòng có các thông số như sau: Lưới 3x220 V Itmax = 60 A; Itmin = 15A Rt = 2Ω; Lt = 2,6H
... 10 = 12 Tbbd số thời gian biến đổi: Tbbd = 2fmđm V i f tần số lưới điện, f = 50HZ Mđm hệ số đập mạch mạch chỉnh lưu, v i sơ đồ cầu pha mđm =  Tbbd = 2.50 = 1,67 (ms) Tđk số thời gian điều khiển, ... hình tải dạng: Rtai = 1+ pTt v i Rt la điện trở tải, theo giả thiết Rt = 2Ω ¿ Rt Tt số thời gian tải: Tt = = 2,6 = 1 ,3 (s) 0,5 Do ta hàm truyền tải sau: Rtai = 1+1 ,3 p  Khâu pha n hồ ... Rbbd = (1+pTbbd)(1+pTdk) ̀ Trong đó : Kbbd hệ số khuyếch đại biến đổi Ta đầu v o điện áp điều khiển, chọn Udk = 1 0V Đầu điện áp chỉnh lưu Ud = Idđm Rt = 60. 2=1 20 (V) Udđm Do Kbbd = Udặt dm =...
 • 9
 • 1,228
 • 10

Giáo án điện dân dụng THPT - MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA pps

Giáo án điện dân dụng THPT - MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA pps
... việc động điện pha có vòng ngắn mạch? Nội dung giảng : 80’ Hoạt động thầy trò Tg Nội dung giảng Hoạt động 1: Tìm 20’ I/ Đổi chiều quay động hiểu nlý đổi chiều điện xoay chiều pha quay ĐC - Muốn ... độ động giảm xuống mức thấp Hoạt động 4: Tìm 20’ Dùng mạch điều khiển hiểu cách điểu chỉnh bán dẫn tiristo để điều tốc độ quay chỉnh tốc độ động quạt quạt điện điện dùng mạch điều T K khiển bán ... khởi động( KĐ),tụ điện dụng phương pháp C, cuộn điện kháng(ĐK) để thay đổi điện áp đặt điều chỉnh tốc độ đặt vào dây quấn stato chân quạt.Cuộn điện kháng có Ta xét số mạch đầu 1,2,3,4 ứng với số...
 • 13
 • 577
 • 5

Một số mạch điều khiển động 1 pha ( full)

Một số mạch điều khiển động cơ 1 pha ( full)
... nghề điện dân dụng :1- Đặc điểm nghề điện dân dụng: a- Đối tượng lao động: - Nguồn điện chiều, xoay chiều - Mạng điện, đồ dùng điện - Thiết bị đo lường, điều khiển b- Công cụ lao động: - Thiết bị, ... cụ khí: khoan, đục, tua vít… - Dụng cụ đo, kiểm tra… - Dụng cụ an toàn lao động c- Nội dung lao động: d- Điều kiện lao động: - Lắp đặt mạng điện SX & sinh hoạt - Sửa chữa thiết bị, đồ dùng điện ... I- Tìm hiểu thông tin nghề sở đào tạo :1 Một số nguồn để tìm hiểu thông tin: + Thông tin qua sách báo: + Thông tin tuyển sinh + Qua mạng Internet...
 • 7
 • 283
 • 6

điều khiểu động KĐB 3 pha

điều khiểu động cơ KĐB 3 pha
... ĐIỆN Bài: Điều khiển động không đồng pha - Cấu tạo khởi động từ pha - Nguyên lý điều khiển động KĐB pha Sau học xong người học có khả năng: - Nắm phần tử mạch - Vẽ sơ đồ đấu dây điều khiển động không ... ®éng c¬ kh«ng ®ång bé pha 38 0V N A B C AT CC ND NKĐ TĐDT KĐT TĐBV nhiệt Chuẩn bị khởi động động TĐKĐT Rơ le nhiệt Động Khởi động QUÁ TRÌNH ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé pha 38 0V N A B C AT CC ... động không đồng pha không đảo chiều, đọc nguyên lý điều khiển mạch khởi động động không đồng pha - Tập chung, nghiêm túc trình học 38 0V N A B C AT CC ND NKĐ DT TĐ KĐT Rơ le nhiệt Động KĐT TĐ BV...
 • 9
 • 109
 • 0

Thiết kế hệ truyền động điện điều chỉnh điện áp xoay chiều động KĐB 3 pha

Thiết kế hệ truyền động điện điều chỉnh điện áp xoay chiều động cơ KĐB 3 pha
... TỐNG QUAN VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ĐIỀU CHỈNH ÁP XOAY CHIỀU BA PHA I BỘ ĐIỀU ÁP XOAY CHIỀU BA PHA Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều gọi tắt điều áp xoay chiều thực biến đổi điện áp xoay chiều độ lớn ... VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU ÁP XOAY CHIỀU BA PHA I Thiết kế điều áp xoay chiều ba pha: Thiết kế mạch lực: Mạch xoay chiều ba pha thực tế thường gặp sơ đồ sao: Hình 2.1a, b, c Hình 2.1: Sơ đồ điều áp xoay ... sánh điều áp ba pha 4.Lựa chọn điện áp xoay chiều Lưu ý bù tĩnh IV ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU BA PHA 1.Cấu tạo nguyên lý hoạt động Phân loại CHƯƠNG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU ÁP XOAY CHIỀU BA PHA I Thiết...
 • 52
 • 119
 • 0

Bài 16: MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG ĐIÊN 1 PHA

Bài 16: MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIÊN 1 PHA
... vào động từ thay đổi tốc độ quay dạng vô cấp cho động 1- Triac 2- Kí hiệu Triac - Mạch điện điều khiển có Triac MẠCHBài 16 : KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNGKHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN PHA ĐIỀU MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU CƠ XOAY ... với cuộn 16 00 vòng, quạt chạy chậm… 220V S 1 16 00V 300V C Số 300V 16 00V B A Rôto D Bài 16 : MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA I Đổi chiều quay động điện pha: II Điều chỉnh ... quạt quay chậm Bài 16 : MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA I Đổi chiều quay động điện pha: II Điều chỉnh tốc độ quay động pha quạt điện: Dùng cuộn điện kháng để điều chỉnh tốc...
 • 25
 • 742
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế mạch điều khiển chỉnh lưu cầu 3 pha đối xứngmạch điều khiển động cơ kđb 3 pha quay một chiềumach dieu khien dong co 3 phasơ đồ đấu dây mạch điều khiển động cơ xoay chiều 3 phamach dieu khien dong co xoay chieu 3 phamot so mach dieu khien dong co 3 phamach dieu khien dong co 3 pha quay mot chieumach dieu khien dong co 3 pha quay thuan nghichmach dieu khien dong co 3 pha quay 2 chieumach dieu khien dong co 3 pha dao chieu quaymô đun 1 lắp mạch điều khiển động cơ kđb ba pha quay 1 chiều có bảo vệ quá tải ngắn mạch mất phalắp mạch điều khiển động cơ kđb ba pha quay 1 chiều có bảo vệ quá tải ngắn mạch mất phalắp mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha bằng phương pháp đổi nối sao tam giác bằng tay có bảo vệ quá tảilắp mạch điều khiển động cơ kđb một pha quay hai chiều dùng khởi động từ và nút ấn képmạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ kđb 3 phaGiao tiếp giữa giảng viên và sinh viên trong nghiên cứu khoa học ở đại học quốc gia Hà NộiKINH NGHIỆM DẠY BÀI 21: TIẾT 24 “ QUANG HỢP ” MÔN SINH HỌC LỚP 6 Ở TRƯỜNG THCS NGA YÊNTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (LV thạc sĩ)Phương pháp giảng dạy các bài thực hành trong môn Sinh học 7 ở trường THCS Nga LĩnhSKKN tiếng anh: Development of English listening skills for students in grade 9 Chu Van An Secondary School – Nga SonTích hợp liên môn trong dạy học phần truyện ngắn Việt Nam hiện đại Ngữ văn 9 ở trường THCS Nga VịnhBức xạ hạt nhân và một vài ứng dụngNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Test cơ xương khớp chẩn đoán hình ảnhMột số biện pháp rèn luyện kĩ năng làm văn biểu cảm nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh lớp 7 ở trường THCSGiáo trình Kiểm nghiệm thuốcTích hợp nội dung giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học ở trường THCSRèn luyện kĩ năng giải bài tập “Nhận biết các hợp chất vô cơ” cho học sinh khá, giỏi lớp 9 trường THCSKinh nghiệm sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Công nghệ 8 góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh ở trường THCSNghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 21 mô đun Ecolab đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của vùng Cửa sông Vu Gia - HànNghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí (SBR) phục vụ quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Thành phố Đà NẵngPhân tích tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bình NgânDạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng ở phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh yếu kémĐỀ CHUYÊN ĐHSP hà nộiPhát triển năng lực tự học cho học sinh bằng dạy học bài tập chương este lipit tại một số trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề tỉnh vĩnh phúc
Đăng ký
Đăng nhập