03 su thu tinh, lam to va phat trien cua trung MCQ

03 su thu tinh, lam to va phat trien cua trung MCQ

03 su thu tinh, lam to va phat trien cua trung  MCQ
... Sinh lý thụ tinh, làm tổ phát triển trứng B Hệ tiêu hóa hệ hô hấp xuất phát từ thai C Hệ thần kinh hệ tuần hoàn...
 • 2
 • 810
 • 0

Su thu tinh lam to va phat trien cua trung.doc

Su thu tinh lam to va phat trien cua trung.doc
... rụng Khi tinh trùng vượt qua màng su t noãn, hoà hợp vỏ bọc noãn vỏ bọc thân tinh trùng xảy ra, nhân tinh trùng hoàn to n đưa vào bào tương noãn, đuôi rời khỏi đầu bị giữ lại bên màng su t, phản ... thường hình thái noãn, tinh trùng thấy rõ (ví dụ: tinh trùng hai đầu, …) + Bất thường NST: bất thường phân chia NST thường NST giới tính 2.2 Sự thụ tinh Sự hợp cấu trúc tinh trùng noãn xảy 1/3 ... bỏ hoàn to n màng bọc nhân Ta có hợp tử phân cắt thành phôi bào bắt đầu Kết thụ tinh: - Tái lập NST loài (2n) - Xác định giới tính phôi: tinh trùng mang NST Y phôi nang mang tính đực, tinh trùng...
 • 9
 • 1,631
 • 1

Sự thụ tinh, làm tổ phát triển của trứng

Sự thụ tinh, làm tổ và phát triển của trứng
... tử phân cắt Hình Sự thụ tinh, hình thành tiền nhân đực, phân bào lần SỰ DI CHUYỂN VÀ LÀM TỔ CỦA TRỨNG ĐÃ THỤ TINH 3.1 Sự di chuyển trứng Sau thụ tinh thường xảy 1/3 vòi tử cung, trứng tiếp tục ... chỗ" hay gọi thai tử cung SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG ĐÃ THỤ TINH Về phương diện tổ chức trình phát triển trứng chia làm hai phần: - Phần trứng sau trở thành thai - Phần trứng sau trở thành phần phụ ... chuyển Sinh lý thụ tinh, làm tổ phát triển trứng 3.3 Những bất thường làm tổ Thông thường phôi làm tổ mặt trước mặt sau thân tử cung Các vị trí bất thường gặp: vòi tử cung, buồng trứng, cổ tử cung,...
 • 9
 • 461
 • 6

sự thụ tinh - làm tổ phát triển của trứng

sự thụ tinh - làm tổ và phát triển của trứng
... Sự thụ tinh • • Định nghĩa : Sự thụ tinh kết hợp tế bào đực tinh trùng với tế bào noãn để thành tế bào trứng, phát triển thành thai Ở người 1787 Spallanzani chứng minh thụ tinh Tinh trùng ... bào Sự di chuyển trứng : • • 3- ngày di chuyển vòi trứng Tự tử cung 2-3 ngày: Trứng phát triển, NMTC chuẩn bị Trứng di chuyển nhờ chế : • Nhu động vòi trứng • Hoạt động nhung mao niêm mạc vòi trứng ... Theo tổ chức học trứng phát triển theo phần • Phần thai • Phần phụ thai Theo thời gian chia làm thời kỳ : • Thời kỳ xếp tổ chức : Từ thụ tinh đến hết tháng thứ GĐ phôi thai • Thời kỳ hoàn chỉnh tổ...
 • 18
 • 323
 • 0

Sự thụ tinh làm tổ phát triển của trứng

Sự thụ tinh làm tổ và phát triển của trứng
... Tên bài: Sự thụ tinh, làm tổ phát triển trứng Trường thứ tư: SỰ THỤ THAI - DI TRÚ - LÀM TỔ - PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG VÀ PHẦN PHỤ I Test MCQ Chọn câu trả lời cho câu hỏi sau Về nguồn gốc, tinh trùng ... Tên bài: Sự thụ tinh, làm tổ phát triển trứng c) tháng đầu sau thụ tinh d) Cho đến nghe tiếng tim thai e) Đến tuần lễ thứ 28 thai kỳ Sự làm tổ trứng thụ tinh nội mạc tử cung thường xảy vào khoảng ... bài: Sự thụ tinh, làm tổ phát triển trứng d Sau làm tổ xong phôi thai bắt đầu phát triển 24 Trứng thường làm tổ a Sừng tử cung b @Đáy thân tử cung c Eo tử cung d Buồng cổ tử cung 25 Sau thụ tinh, ...
 • 32
 • 868
 • 9

Trắc nghiệm có đáp án sản khoa phần Sự thụ tinh, làm tổ phát triển của trứng

Trắc nghiệm có đáp án sản khoa phần Sự thụ tinh, làm tổ và phát triển của trứng
... bài: Sự thụ tinh, làm tổ phát triển trứng Trường thứ tư: SỰ THỤ THAI - DI TRÚ - LÀM TỔ - PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG VÀ PHẦN PHỤ I Test MCQ Chọn câu trả lời cho câu hỏi sau Về nguồn gốc, tinh trùng sản ... bài: Sự thụ tinh, làm tổ phát triển trứng ::SAN_Y4_26:: Khi trứng làm tổ, niêm mạc tử cung phát triển thành:{ ~ Nội sản mạc ~ Trung sản mạc = Ngoại sản mạc ~ Các gai rau.} ::SAN_Y4_27:: thể ... Tên bài: Sự thụ tinh, làm tổ phát triển trứng c) tháng đầu sau thụ tinh d) Cho đến nghe tiếng tim thai e) Đến tuần lễ thứ 28 thai kỳ Sự làm tổ trứng thụ tinh nội mạc tử cung thường xảy vào khoảng...
 • 32
 • 2,263
 • 4

trắc nghiệm Sự thụ tinh, làm tổ phát triển của trứng

trắc nghiệm Sự thụ tinh, làm tổ và phát triển của trứng
... 23B 24B 25A 26A 27A 28A Bài số: 03 Tên bài: Sự thụ tinh, làm tổ phát triển trứng Trường thứ tư: SỰ THỤ THAI - DI TRÚ - LÀM TỔ - PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG VÀ PHẦN PHỤ I Test MCQ Chọn câu trả lời cho ... @Sau làm tổ xong, trung sản mạc biệt hóa thành nhiều lớp tế bào hình thành gai rau Bài số: 03 Tên bài: Sự thụ tinh, làm tổ phát triển trứng d Sau làm tổ xong phôi thai bắt đầu phát triển 24 Trứng ... thai phát triển từ:{ ~ tế bào mầm ~ tế bào mầm = tế bào mầm to ~ tế bào mầm nhỏ.} Bài số: 03 Tên bài: Sự thụ tinh, làm tổ phát triển trứng ::SAN_Y4_26:: Khi trứng làm tổ, niêm mạc tử cung phát triển...
 • 33
 • 739
 • 0

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG SỰ THỤ TINH, LÀM TỔ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG SỰ THỤ TINH, LÀM TỔ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG
... tính Y X Khi nói làm tổ trứng, chọn câu SAI: A Khi trứng làm tổ niêm mạc tử cung phát triển đầy đủ để đón trứng B Trứng tiết chất men làm tan loãng liên bào niêm mạc tử cung để chìm vào niêm mạc ... cung C @ Sau làm tổ xong, trung sản mạc biệt hóa thành nhiều lớp tế bào hình thành gai rau D Sau làm tổ xong phôi thai bắt đầu phát triển 27 Khi trứng làm tổ, niêm mạc tử cung phát triển thành: ... 17 Chọn câu nói nhiễm sắc thể giới tính noãn: A B C D 18 Sự thụ tinh thực chất là: A B C D 19 Sự đứng sát nhân Sự hoà lẫn nhiễm sắc thể noãn tinh trùng Sự phá vỡ hoàn toàn màng bọc noãn @Sự hoà...
 • 8
 • 212
 • 0

SỰ THỤ THAI, LÀM TỔ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG

SỰ THỤ THAI, LÀM TỔ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG
... chuyển, trứng tiếp tục phân bào kích thước không thay đổi Khi vào tới buồng tử cung trứng giai đoạn phôi nang tự - ngày trước làm tổ 6.4 Sự làm tổ trứng: - Trứng bắt đầu làm tổ từ ngày - sau thụ ... ngày - sau thụ tinh, thời gian làm tổ kéo dài - 10 ngày, kết thúc trình làm tổ vào ngày 13 - 14 sau thụ tinh - Vị trí làm tổ trứng thường tử cung Nếu trứng làm tổ vị trí thấp, đặc biệt sát eo ... - 14 lớp biểu mô phát triển phủ kín vị trí trứng làm tổ 6.5 Sự phát triển trứng phần phụ trứng: 6.5.1 Phân chia giai đoạn: Hai giai đoạn hay hai thời kỳ: - Thời kỳ xếp tổ chức thụ tinh hết tháng...
 • 5
 • 367
 • 0

SỰ THỤ THAI, LÀM TỔ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG

SỰ THỤ THAI, LÀM TỔ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG
... chuyển, trứng tiếp tục phân bào kích thước không thay đổi Khi vào tới buồng tử cung trứng giai đoạn phôi nang tự - ngày trước làm tổ 6.4 Sự làm tổ trứng: - Trứng bắt đầu làm tổ từ ngày - sau thụ ... ngày - sau thụ tinh, thời gian làm tổ kéo dài - 10 ngày, kết thúc trình làm tổ vào ngày 13 - 14 sau thụ tinh - Vị trí làm tổ trứng thường tử cung Nếu trứng làm tổ vị trí thấp, đặc biệt sát eo ... - 14 lớp biểu mô phát triển phủ kín vị trí trứng làm tổ 6.5 Sự phát triển trứng phần phụ trứng: 6.5.1 Phân chia giai đoạn: Hai giai đoạn hay hai thời kỳ: - Thời kỳ xếp tổ chức thụ tinh hết tháng...
 • 5
 • 168
 • 0

Đánh giá đặc tính sinh trưởng phát triển của các giống hoa phượng lê nhập nội ảnh hưởng của ethrel đến sự ra hoa của giống guzmania cherry trồng chậu tại gia lâm, hà nội

Đánh giá đặc tính sinh trưởng và phát triển của các giống hoa phượng lê nhập nội và ảnh hưởng của ethrel đến sự ra hoa của giống guzmania cherry trồng chậu tại gia lâm, hà nội
... giá tr th m m , ti n hành ñ tài: “ðánh giá ñ c tính sinh trư ng phát tri n c a gi ng hoa Phư ng nh p n i nh hư ng c a ethrel ñ n s hoa c a gi ng Guzmania cherry tr ng ch u, t i Gia Lâm – ... u m i, có giá tr v ñ c ñi m sinh trư ng phát tri n c a hoa Phư ng ñi u ki n tr ng t i Gia Lâm, N i v nh hư ng c a ethrel ñ n s hoa ch t lư ng hoa c a gi ng hoa - Làm tài li u tham kh o ... giá ñ c sinh trư ng c a vi c ñánh giá kh hoa ñ c ñi m hoa c a gi ng ch tiêu quan tr ng Các k t qu cho th y, gi ng khác kh sinh trư ng t ng giai ño n khác nhau, nhiên th i gian qua giai ño n sinh...
 • 105
 • 344
 • 0

Đánh giá đặc tính sinh trưởng phát triển của các giống hoa Phượng nhập nội ảnh hưởng của ethrel đến sự ra hoa của giống Guzmania cherry trồng chậu, tại Gia Lâm – Hà Nội

Đánh giá đặc tính sinh trưởng và phát triển của các giống hoa Phượng Lê nhập nội và ảnh hưởng của ethrel đến sự ra hoa của giống Guzmania cherry trồng chậu, tại Gia Lâm – Hà Nội
... phượng PL2 26 Giống hoa phượng PL3 Giống hoa phượng PL4 27 Giống hoa phượng PL5 Giống hoa phượng PL6 28 Giống hoa phượng PL7 Giống hoa phượng PL8 29 3.2 Hóa chất: Sử dụng ethrel ... giống hoa Phượng nhập nội - Đánh giá đặc điểm sinh trưởng giống Phựợng nhập nội - Đánh giá khả hoa giống hoa Phượng điều kiện miền Bắc Việt Nam - Đánh giá khả chống chịu sâu bệnh - Đánh ... nghiên cứu Rau nhập nội số giống hoa Phượng tiến hành khảo nghiệm đánh giá Các kết trình bày 4.1.1 Khả sinh trưởng đặc điểm hình thái giống hoa Phượng nhập nội Các giống Phượng nhập có...
 • 104
 • 129
 • 0

Sự thụ thai phát triển của trứng doc

Sự thụ thai và phát triển của trứng doc
... nhập, hợp tử vào giai đoạn tế bào ( nguyên phôi bào ) SỰ DI TRÚ CỦA HỢP TỬ : Sau thụ tinh vùng bóng vòi trứng , noãn thụ tinh trở thành trứng di chuyển qua vòi trứng vào tử cung làm tổ Sự di chuyển ... giai đoạn - 16 tế bào SỰ LÀM TỔ CỦA TRỨNG ĐÃ THỤ TINH : Sự làm tổ trứng thụ tinh định nghĩa phương diện giải phẫu sinh lý : Về mặt giải phẫu : xâm nhập hoàn toàn trứng thụ tinh vào nội mạc chuẩn ... mao lòng vòi trứng (2) Hoạt động lớp vòi trứng (3) Sự lưu thông dịch vòi trứng Thông thường có chiều hướng từ tử cung phía tai vòi Thoạt tiên, trứng lưu lại khoảng 48 đoạn bóng vòi trứng Trong...
 • 12
 • 206
 • 0

Tính tất yếu khách quan của sự xuất hiện tồn tại phát triển của các doanh nghiệp

Tính tất yếu khách quan của sự xuất hiện tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp
... dùng I Tính tất yếu khách quan xuất tồn phát triển doanh nghiệp Lịch sử đời phát triển sản xuất hàng hoá gắn liền với hình thành phát triển doanh nghiệp Giai đoạn đầu tiền sử (C.Mác gọi sản xuất ... viên chức Sự bao tồn tăng trởng vốn nguyên lý điều kiện đảm bảo cho phát triển doanh nghiệp Vai trò vốn doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp muốn tăng tởng phát triển phải có vốn Vốn yếu tố quan trọng ... kinh doanh, phải đảm bảo tính hiệu cao Vì vậy, để doanh nghiệp bớc tăng trởng phát triển, tất yếu phải bảo toàn phát triển vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn Vốn trình hình thành phát triển doanh nghiệp...
 • 18
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự thụ tinh làm tổtính tất yếu khách quan của sự xuất hiện tồn tại và phát triển của các doanh nghiệpnguon goc qua tinh hinh thành va phat trien cua tu tuong ho chi minhsự hình thành và phát triển của trung tâmkhả năng duy trì sự tồn tại lâu dài và phát triển của doanh nghiệpsự hình thành và phát triển của trứngsự hình thành tồn tại và phát triển của các dnvvn ở nước taquá trình hình thành và phát triển của trung tâm hướng nghiệp và gdtx tỉnh quảng ninhlịch sử ra đời hình thành và phát triển của edisự ra đời trưởng thành và phát triển của công ty fptsự du nhập hình thành và phát triển củaquá tình hình thành và phát triển của công tylịch sử hình thành và phát triển của trung tâm kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần tmcp quốc tế việt nam vibanklược sử quá trình hình thành và phát triển của pháp luật việt nam về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sựquá trình hình thành và phát triển của trung tâmBản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).TUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEChuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangnghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngtổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng TRUNG tâm THƯƠNG mại CHUNG cư thành phố việt trì30010 58 câu ứng dụng di truyền họcbộ tranh tiếng anh lớp 9 theo từng bàibộ tranh tiếng anh 6 theo từng bàiHydrocarbon and lipit microbiology protocolsoxford rooftops 4 primariaECO102 CKTN17 NHOM6Bài tập nhóm môn QTKD MAN413 TOPICATrọn bộ File Autocad thiết kế nhà 9x16mNhững lợi thế và bất cập trong đào tạo tín chỉNGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HƠP ̣ PREGNAN VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG TỪ 9α-HYDROXY ANDROSTENDIONĐánh giá nguồn vật liệu bố mẹ và chọn tạo giống lúa lai thơm hệ hai dòngGiải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tại Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập