thi hoc kì i( 30% TN + 70% tự luận, có đáp án) sinh học 10 võ thị phương thanh

Tiet 43, KIEM TRA 1 TIET HKII ( 30% TRACNGHIEM + 70% TU LUAN, DE + DAP AN + THANG DIEM)

Tiet 43, KIEM TRA 1 TIET HKII ( 30% TRACNGHIEM + 70% TU LUAN, DE + DAP AN + THANG DIEM)
... Tổ Sinh – Cơng nghệ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ II MƠN SINH - LỚP 11 – CB Thời gian: 45 phút Đề: 11 2 …Họ tên: …………………………………………Lớp :11 B………………………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 đ): Thế biến thái khơng ... TIẾT HỌC KÌ II MƠN SINH - LỚP 11 – CB Thời gian: 45 phút Đề: 11 4 …Họ tên: …………………………………………Lớp :11 B………………………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 đ): 1Hoocmơn thực vật chất hữu : A tiết có tác dụng ... cực để trở điện nghỉ (1 ) *Cơ chế hình thành điện hoạt động: - Khi bò kích thích, cổng Na+ mở rộng nên Na+ khuếch tán qua màng vào bên tế bào gây phân cực đảo cực (0 .5Đ) + + + - Sau , cổng K mở...
 • 7
 • 502
 • 3

Đề kiểm tra học I 2008-2009 - Vật lí 8 (Tự luận đáp án)

Đề kiểm tra học kì I 2008-2009 - Vật lí 8 (Tự luận có đáp án)
... 0 ,8 m Câu (2,0 i m) Cho biết: m = 50kg; h = 4m; Fk1=250N;Fk2=300N Tính: l =? H = ? Gi i: Từ m =50kg P =500N (0,25đ) a) G i chiều d i mặt phẳng nghiêng l, ta có: Công lực kéo vật mặt phẳng nghiêng: ... ta Fk1 l = A2 (0,5đ) A l = F2 = k1 2000 250 = 8( m) (0,5đ) Hiệu suất mặt phẳng nghiêng: P.h 100 % k H= F H= 500.4 0 ,83 300 .8 H = 83 % (0,5đ) * Lu ý: Học sinh làm cách khác cho i m t i đa ... dụng lên gỗ đợc biểu diễn nh hình vẽ FA a = 10cm (0,5đ) d1= 80 0kg/m b) Giả sử phần chìm kh i gỗ nớc x(m) d2= 1000kg/m3 (0,25đ) a) Biểu diễn lực Lực đẩy Acsimet cân v i trọng lợng vật: b) Tính x...
 • 3
 • 273
 • 2

Đề thi học II - Tự luân đáp án

Đề thi học kì II - Tự luân có đáp án
... 0,2 (mol) Theo H2 d với khối lợng : (0,2 - 0,15) ẽ = 0,1 (g) (0,25 điểm) (0,25 điểm) ( 0,5 điểm ) Đáp án hoá học II năm học 200 9-2 010 đề Cõu 1: (4 điểm) - Hon thnh ỳng mi phn ng húa hc (0,5) ... Đáp án hoá học II năm học 200 9-2 010 đề Cõu 1: (4 điểm) - Hon thnh ỳng mi phn ng húa hc (0,5) t a) 2KClO3 2KCl + 3O2 b) P2O5 ... Na2O + H2O 2NaOH t d) Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 - Nêu tên loại phản ứng (0,5 đ) a PƯ phân huỷ b, c PƯ hoá hợp d PƯ oxi hoá - khử Cõu 2: (2 điểm) - Dn mi khớ bỡnh ra, que úm chỏy cũn tn ming...
 • 3
 • 713
 • 1

Đề thi học I toán 6 đề số 2 đáp án

Đề thi học kì I toán 6 đề số 2 có đáp án
... B i Câu a b c d e ĐÁP ÁN Toán HKI N i dung -5< -20 12...
 • 3
 • 85
 • 0

Kiểm tra học II công nghệ 6 ( 2 đề tự luận đáp án)

Kiểm tra học kì II công nghệ 6 ( 2 đề tự luận có đáp án)
... ……………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK2 CÔNG NGHỆ (2 009 -20 10) C©u 1 :(3 ®iĨm) Thức ăn vai trò cung cấp chất dinh dưỡng cho thể (0 ,5đ) – Các chất dinh dưỡng thức ăn cần thiết cho thể: + Chất đạm (0 ,5 ®) ... ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK2 CÔNG NGHỆ (2 009 -20 10) C©u 1 : (2 ®iĨm) Các biện pháp bảo quản chất dinh dưỡng trình chế biến ăn: * Bảo ... ớt nên vò mặn giữ lâu nên ăn (0 ,25 đ) (0 ,25 đ) C©u 4 :(3 ®iĨm) Thức ăn vai trò cung cấp chất dinh dưỡng cho thể (0 ,5đ) – Các chất dinh dưỡng thức ăn cần thiết cho thể: + Chất đạm (0 ,5 ®)...
 • 7
 • 456
 • 0

Đề kiểm tra học I tiếng anh lớp 9(2017) đáp án

Đề kiểm tra học kì I tiếng anh lớp 9(2017) có đáp án
... II/ M i lựa chọn 0,25 i m C A B B C> READING: Tổng số 3,0 i m I M i câu trả l i 0,25 A B C D D A II M i câu trả l i 0,25 T N F T F T D> WRITING: Tổng số 2,0 i m I/ M i câu viết 0,5 She said ... 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH A> PRONUNCIATION: Tổng số 1.5 i m I/ M i lựa chọn 0,25 i m D C C B II/ M i lựa chọn 0,25 i m 1.C B B> LANGUAGE FOCUS: Tổng số 3,5 i m I/ M i lựa chọn 0,25 i m B D D C ... _ The writer is a Muslim _ D> WRITING: I/ Rewrite these sentences, beginning with the words given (1m) She said, I ll be here again tomorrow.”(Change into reported speech.) ⇒ She said …………………………………………………………………………………...
 • 7
 • 224
 • 1

Đề thi HKI tự luận đáp án

Đề thi HKI tự luận có đáp án
... tượng hai sóng kết hợp gặp điểm chúng tăng cường lẫn nhau, điểm chúng triệt tiêu lẫn -Định luật Ôm: Cường độ hiệu dụng mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp giá trị thương số điện ... độ dao động ( đơn vị m,cm…) A biên độ dao động ω tần số góc dao động , đơn vị rad/s (ωt + ϕ) pha dao động thời điểm t, đơn vị rad, cho phép xác định trạng thái dao động thời điểm t bất kỳ; ... SỞ GD - ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NGỌC LẶC HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn: Vật Lí 12 Câu Điểm + Dao động điều hòa dao động ly độ hàm...
 • 4
 • 461
 • 1

Đề thi HKI tự luận đáp án

Đề thi HKI tự luận có đáp án
... Đáp án Câu a b c Nội dung ĐA - Đúng nội dung - Biểu thức a= Điểm 0,5 F a= m 0,5 F = = 2,5(m / s ) m - Hợp lực hai lực song song chiều lực song song chiều độ lớn tổng độ ... T sin + Q cos P2 = m a y 0,866T 0,5Q = 0,433a a=8m/s2; T=4N; Q=0 a1 = a1y = (m/s2) > (giả thi t đúng) 2 a = a x + a y = 9,16 ( m / s ) ...
 • 3
 • 251
 • 0

Đề thi HKI tự luận đáp án

Đề thi HKI tự luận có đáp án
... = (m/s2) > (giả thi t đúng) a2 = a 2x +a 2y = 9,16 (m / s ) Cách 2: - Chọn hệ qui chiếy gắn với nêm Hệ trục toạ độ Oxy - Các lực tác dụng lên vật: + Vật A: Trọng lực P1, lực quán tính Fq1 lực ... lực căng dây T + Vật B: Trọng lực P2, lực quán tính Fq2, lực căng dây T phản lực sàn N - Áp dụng định luật II Niutơn cho vật chiếu lên trục toạ độ ta có: * P1+ Fq1 – T = MA a ( 1) * T - P2 sinα ... SỞ GD - ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NGỌC LẶC HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN Vật Lí 12 Nội dung Câu Điểm - Đúng nội dung a b c - Biểu thức...
 • 3
 • 254
 • 1

Thi HK 1 Tin 9 tự luận đáp án

Thi HK 1 Tin 9 tự luận có đáp án
... tinhlongan44@gmail.com (2,0 đ) (2,0 đ) (1, 0 đ) 10 -11 .TIN9 Tiết 37, 38 đề B TRƯỜNG THCS Họ tên : ………………………………… Điểm Điểm KIỂM TRA HKI Môn : TIN HỌC Lời phê Lời phê I/ Lý thuyết Câu (1, 5 đ): Mạng Internet gì? ... gởi vào địa tinhlongan44@gmail.com (Phương án dự phòng: Nếu thời điểm thi trục trặc đường truyền Internet nhà cung cấp Google Yahoo lỗi cho hs thi tạo trang Web) ĐÁP ÁN Câu 1: Internet ... ĐÁP ÁN Câu 1: Mạng máy tính tập hợp máy tính kết nối với theo phương thức thông qua phương tiện truyền dẫn tạo thành hệ thống (1, 0 đ) cho phép người dùng chia...
 • 4
 • 120
 • 1

Câu hỏi tự luận đáp án môn Quản trị học

Câu hỏi tự luận có đáp án môn Quản trị học
... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học đối tượng nghiên cứu cụ thể, phương ... tích, lý thuyết xuất phát từ nghiên cứu Quản trò học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều ngành khoa học khác kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trò vừa khoa học, ... dù hình thức trực tiếp hay gián tiếp đem lại hệ đònh hoạt động QT Mặc khác yếu tố luôn biến đổi không ngừng, đòi hỏi nhà quản trò phải sáng tạo đònh quản trò Câu : Chức Năng Và Yêu Cầu Đối...
 • 13
 • 5,598
 • 14

Câu hỏi tự luận đáp án môn Quản trị học 2

Câu hỏi tự luận có đáp án môn Quản trị học 2
... Quản trị vừa khoa học, thực hành quản trị nghệ thuật Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, để quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng ... thức trực tiếp hay gián tiếp đem lại hệ định hoạt động QT Mặc khác yếu tố luôn biến đổi không ngừng, đòi hỏi nhà quản trị phải sáng tạo định quản trị Câu 3: chưa tìm đc Câu : Cho Biết Tác Dụng ... đến mục tiêu lâu dài tổ chức _ Mục tiêu quản trị trạng thái mong đợi cần phải hệ thống quản trị thời điểm sau thời gian định _ Vai trò mục tiêu quản trị thể mặt : + Mặt tĩnh : xác định cụ...
 • 11
 • 1,602
 • 0

ĐỀ THI TOÁN 7 TỰ LUẬN ĐÁP ÁN

ĐỀ THI TOÁN 7 TỰ LUẬN CÓ ĐÁP ÁN
... hớng dẫn chấm kiểm tra chất lợng 24 tuần môn :Toán Bài 1.(1đ) a) Tính ngoặc cho0,25đ, tính kết -10,6 cho 0,25đ b) Đổi phân số số thập phân cho ... -3 cho 0,5đ.tính x=-21, y=-9, z=-12 cho 0,5đ Câu4 (2đ) a, Dấu hiệu cần tìm là: Thời gian giải toán (tính theo phút) 40 học sinh 0,5đ b, (0.5đ) Thời gian (x) 10 Tần số (n) c (0.5đ) Mốt dấu hiệu...
 • 2
 • 327
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SXKD và lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN QUỐC tế s a m n e cThực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu việt anh trong thời gian 2012 2014THỰC TRẠNG và HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY TNHH DỊCH vụ THƯƠNG mại bắc NINHKẾ TOÁN vốn BẰNG TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn đầu tư và PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AICGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing mix của trung tâm AthenaGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương chi nhánh hoàn kiếmGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NH đông nam á (SeABank) – CN đống đaGiải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP công thương hòa bìnhGIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN LỚP 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM 2017Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà mỏy cơ khớ cụng nghiệp địa phươngMạng máy tính và vấn đề bảo mật bằng firewallkiểm tra học kì 1 tin 6 vnenThi HKI lớp 7 vnenkỹ năng tổ chức trò chơi tết trung thuTích phân ứng dụng trong hình học thầy lê bá bảoĐề cương chi tiết học phần Thực hành nhiếp ảnh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hành kỹ thuật xử lý chất liệu (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Công tác xây dựng và phát triển kho tài liệu địa chí tại Thư viện Tỉnh Thanh hóa thực trạng và giải phápTác Động Của Việc Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO Đối Với Lĩnh Vực Nông Nghiệp Việt NamKhai thác kết cấu, tính năng kỹ thuật ,nghiên cứa quy trình chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa hệ thống nâng hạ kính xe Tucson G2.0.2010
Đăng ký
Đăng nhập