SINH 10CB t19 20 KIỂM TRA học kì i

Giáo án sinh 9 - Tiết 35: KIỂM TRA HỌC I potx

Giáo án sinh 9 - Tiết 35: KIỂM TRA HỌC KÌ I potx
... – T – T – X – G - A - G – G- Mạch 2:: -T – A – T – G – X - T - X – X-.(1đ) Đoạn mạch có cấu trúc: Mạch 1: -G- X - A - A - T - G - G - X – Mach mARN: …-X- G - U - U - A - X - X - G – (1đ) Tự luận ... Số i m: 3,5 i m Chương II Số câu: x câu Số i m: 0,5 i m Chương III x Số câu: x Số i m: i m x x Chương IV câu Số câu: x câu Số i m: i m III N i dung kiến thức: Trắc nghiệm: I Khoanh ... đỏ Sinh học lớp ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I A.Trắc nghiệm: I Câu nghất (m i câu 0.5đ) 1–a 2- c 3- a d II Bổ sung vào đoạn mạch sau theo nguyên tắc bổ sung: (2đ) Đoạn gen có cấu trúc: Mạch 1: -A...
 • 7
 • 249
 • 0

để kiểm tra học I môn sinh học 10-CB(đã được BGH duyệt)

để kiểm tra học kì I môn sinh học 10-CB(đã được BGH duyệt)
... nghim I B C D D B 6.A II D D A 10 A 11 C 12 C Cột (3) 1-C 2G 3H 4A 5D 6E 7K 8B 13 C 14 A 15 B cõu = biu im 1 B T lun Cõu 1: (2) * th 1: + Nhit nh hng ti hot tớnh ca enzim + Mi enzim cú nhit ti ... (3 i m) Câu 1: Dựa vào đồ thị cho biết m i quan hệ hoạt tính enzim nhiệt độ, hoạt tính enzim nồng độ chất? Câu 2: T i xào rau, cho mu i từ đầu rau bị quắt l i nhiều nớc? Để tránh tợng ta ph i ... II Ghép n i dung cột (1) v i cột (2) ghi kết vào cột (3) (2đ) Cột (1): phận Ribôxôm Lục lạp Ti thể Thành tế bào Tế bào chất Khung xơng tế bào Nhân tế bào Lông roi Cột (3) Cột (2)...
 • 3
 • 403
 • 1

KIỂM TRA HỌC I SINH HỌC 12 NÂNG CAO

KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 NÂNG CAO
... v i alen A không gây bệnh đột biến xảy hệ phả hệ I II III Kiểu gen ngư i I1, II4, II5, III1 nào? Câu : Có anh em đồng sinh trứng , vợ ngư i anh có nhóm máu A sinh trai có nhóm máu B , vợ ngư i ... :(1,5 i m) a)Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen tr i tr i hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd × AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- đ i ? b) cho sơ đồ phả hệ đây, biết alen ... vợ ngư i anh có nhóm máu A sinh trai có nhóm máu B , vợ ngư i em có nhóm máu B sinh g i có nhóm máu A Hãy cho biết nhóm máu anh em ...
 • 2
 • 410
 • 2

Đề kiểm tra học I sinh 12

Đề kiểm tra học kì I sinh 12
... tr i hoàn toàn cho tỉ lệ kiểu hình A : B : : C : :1 : D : : : Câu 25 Tính trạng gen tr i NST Y X di truyền A Đ i thứ biểu B Con trai đ i thứ biểu C trai g i biểu D Tất trai dòng họ biểu Đề kiểm ... động kinh Một ngư i mẹ bị đột biến gen sinh trai, g i Có thể kết luận bệnh từ mẹ di truyền cho A g i B Chỉ trai C Cả trai g i D Con trai hay g i tùy thuộc vào bố Câu 19 Quy luật phân li độc ... bình thường Lai tứ b i AAaa v i Aaaa Tỉ lệ có kiểu gen AAaa : A B 12 C 12 D 11 12 Câu 18 Một đột biến i m gen ti thể ngư i làm cho trình hô hấp n i bào bị r i loạn, không sản sinh đủ ATP gây...
 • 2
 • 393
 • 13

Đề kiểm tra học I sinh 10 NC (08-09)

Đề kiểm tra học kì I sinh 10 NC (08-09)
... 38 :Ở khoai tây có NST 2n=48 Hãy xác định số NST kép giảm phân II : A.12 B.24 C.48 D.96 Câu 39 :Ở ngư i (2n=46) Hãy xác định số cặp NST tương đồng tế bào sinh tinh đầu giảm phân II : A.0 ... 32 :Một gen có kh i lượng phân tử 66 .10 (dvc).Số chu xoắn gen : A.90 B. 110 C .105 D. 210 Câu 33 :Một gen có 2400 (nu) , hiệu % nu lo i G v i nu không bổ sung v i 10% số nu lo i : A.A=T=720 B.A=T=480 ... thể tự nhân đ i Câu 21 :Đường ribozơ thuộc lo i : A.Đường cacbon B.Monosaccarit C.Đisaccarit D.Polisaccarit Câu 22 :ATP phân tử quan trọng trao đ i chất : A.Nó dễ dàng thu từ m i trường thể...
 • 3
 • 307
 • 4

kiểm tra học I-SINH 12 CB và NC

kiểm tra học kì I-SINH 12 CB và NC
... (6 câu) (Thí sinh học chương trình làm phần riêng dành cho chương trình đó, làm hai phần riêng phân riêng không chấm) Trang 2/3 - Mã đề thi 132 I.Theo chương trình ban Khoa học Tự nhiên (A) (từ ... định đỏ, a: qủa vàng ; gen B tròn, b: bầu dục.Hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau.Cho có đỏ, tròn thụ phấn với đỏ bầu dục thu hệ tỉ lệ đỏ- tròn: đỏ- bầu dục: vàng- tròn: vàng- bầu dục ... II.Theo chương trình Ban Cơ Bản; Khoa học Xã hội Nhân văn (B,C) (từ câu 31 đến câu 36): Câu 31: Hoán vị gen thường nhỏ 50% vì: A Hoán vị gen xảy phụ thuộc vào giới, loài, cá thể B Các gen nhiễm...
 • 3
 • 206
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG, GIA LAI MÔN SINH HỌC LỚP 10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG, GIA LAI MÔN SINH HỌC LỚP 10
... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN : Sinh học 10 Th i gian làm b i: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 202 Họ tên thí sinh: SBD: Lớp: A.TRẮC NGHIỆM- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ... hạt lư i n i chất trơn? Câu 3: ( i m) Một gen có chiều d i 5100 ăngstron A= 2/3G Xác định: a Kh i lượng liên kết hiđrô gen b Số Nu lo i gen SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH ... PHẦN TỰ LUẬN: ( i m- 25 phút) I PHẦN CHUNG ( cho học sinh học chương trình nâng cao) Câu 1.(2 i m ) So sánh cấu trúc ADN ARN II PHẦN RIÊNG ( Học sinh học chương trình làm đề chương trình đó)...
 • 5
 • 295
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG, GIA LAI MÔN SINH HỌC LỚP 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG, GIA LAI MÔN SINH HỌC LỚP 11
... nghiệm biểu diễn theo đồ thị Hãy vận dụng kiến thức hô hấp để gi i thích thí nghiệm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN : Sinh ... gi i phóng thí nghiệm biểu diễn theo đồ thị Hãy vận dụng kiến thức hô hấp để gi i thích thí nghiệm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 ... thành giọt mép A II, III B I, III C II, IV D I, II Câu 19: Đặc i m rễ thích nghi v i chức hút nước? A Trên rễ có miền lông hút v i nhiều tế bào lông hút B Có khả ăn sâu rộng C Phát triển nhanh, mạnh...
 • 7
 • 299
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... Trang 4/4 - Mã đề thi 214 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Sinh học lớp 12 - THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Th i gian làm b i: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 362 ... Trang 4/4 - Mã đề thi 362 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Sinh học lớp 12 - THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Th i gian làm b i: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 478 ... I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Sinh học lớp 12 - THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Th i gian làm b i: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 214 Họ, tên thí sinh: SBD: A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH...
 • 16
 • 302
 • 8

KIỂM TRA HỌC I SINH 12CB TỪ B1 -13

KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH 12CB TỪ B1 -13
... phiên mã a A liên kết v i U, T liên kết v i A, G liên kết v i X, X liên kết v i G b A liên kết v i U, G liên kết v i X c A liên kết v i X, G liên kết v i T d A liên kết v i T, G liên kết v i ... ngư i, có kiểu gen quy định nhóm máu sau đây: I A I A, I A I nhóm máu A; I B I B, IBI A B, 0, nhóm máu B; I I nhóm máu AB; I I nhóm máu Để sinh có đủ nhóm máu bố mẹ ph i có kiểu gen a P IAI0 x IBI0 ... ngư i, có kiểu gen quy định nhóm máu sau đây: I A I A, I A I nhóm máu A; I B I B, IBI A B, 0, nhóm máu B; I I nhóm máu AB; I I nhóm máu Để sinh có đủ nhóm máu bố mẹ ph i có kiểu gen a P IAI0 x IBIB...
 • 10
 • 147
 • 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I SINH 10 VÀ 12

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH 10 VÀ 12
... Năm học 2 010 - 2011 12 3,0 1,5 1,5 40 Nguyễn Thị Hiền Tổng i m 3,0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 NÂNG CAO ( 2 010 – 2011) Th i gian: 45’ Mức độ nhận thức Chủ đề Nhiễm sắc thể dột biến ... phân li Số câu h i Số i m 1,0 THPT LÝ THƯỜNG KIỆT – H I PHÒNG 2,5 0,5 3,0 1,5 1,5 10, 0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 CƠ BẢN( 2 010 – 2011) Th i gian: 45’ Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết ... liệu, sản phẩm từ m i quan hệ pha 0,25 2,75 2 TN :12 TL: 0,5 3,0 1,5 1,5 10, 0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÃ ĐỀ SINH HỌC 10( 2 010 – 2011) Th i gian: 45’ Mức độ nhận thức Chủ đề Tổng Nhận biết...
 • 6
 • 1,383
 • 58

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I SINH 11CB

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH 11CB
... tiêu hoá tiết B enzim tripsin C enzim cacboxipeptiđaza D enzim pepsin Câu 2: Các enzim thuỷ phân tham gia tiêu hoá thức ăn động vật đơn bào đợc sinh từ A màng sinh chất B ribôxôm C nhân D lizôxôm ... đoạn biến đ i thức ăn khoang miệng C Giai đoạn biến đ i thức ăn thực quản Câu 5: động vật có dày đơn, trình biến đ i sinh học v i tham gia hệ vi sinh vật diễn đâu? A Mang tràng B Khoang miệng ... tiêu hoá đợc thực nhờ A ống tiêu hoá C tuyến tiêu hoá B trình biến đ i học hoá học D A B Câu 4: Giai đoạn quan trọng trình tiêu hoá ? A Giai đoạn tiêu hoá ruột D Giai đoạn tiêu hoá dày B Giai...
 • 3
 • 125
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN SINH 8 (2010-2011)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH 8 (2010-2011)
... tương ứng v i lo i mô cách ghép số (1, 2, 3, ) v i chữ ( a, b, c, d ) cho phù hợp (1 i m ) Lo i mô Trả l i Chức Mô biểu bì a Các tế bào liên kết nằm r i rác chất Mô liên kết b Tiếp nhận kích ... Câu 8: i u khiển hoạt động sống tế bào do: A Màng sinh chất C Nhân B Chất tế bào D Cả A, B, C II Chọn từ hay cụm từ sau để i n vào chỗ …… để câu trở nên hoàn chỉnh hợp lí Tiểu cầu, bảo ... lí thông tin, i u kiện Mô hoạt động thể Mô thần kinh c Bảo vệ, hấp thụ tiết d Co dãn B/ TỰ LUẬN (6 i m) Máu gồm thành phần nào? Nêu chức thành phần? ( 2đ) Nêu tóm tắt trao đ i khí ph i tế bào?...
 • 2
 • 190
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập