SINH 10CB t5 6 AXIT NUCLÊIC

SINH 10CB. T5-6.DOC

SINH 10CB. T5-6.DOC
... khả trao với môi trường nhanh chóng  tế bào sinh trưởng nhan đổi chất, sinh trưởng, phát triển nhanh chóng so với tế bào có hình dạng có tế bào sinh vật nhân thực? kích thước lớn II/ Cấu tạo ... bào sinh khuẩn tế bào vi khuẩn có khả trưởng bình thường sinh trưởng bình thường không? - Điều ứng dụng nào? c Củng cố: Trình bày đặc điểm cấu trúc tế bào nhân sơ, tế bào nhân sơ có khả sinh ... chính: Màng nào? sinh chất, tế bào chất vùng nhân Một số tế bào nhân - Tế bào nhân sơ có cấu trúc gồm sơ có thành tế bào, vỏ nhầy lông roi thành phần nào? 1/ Thành tế bào, màng sinh chất, lông...
 • 4
 • 171
 • 0

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 6 - Bài 6: AXIT NUCLÊIC ppt

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 6 - Bài 6: AXIT NUCLÊIC ppt
... thầy trò Nội dung Bài Axit nuclêic Hoạt động I Axit đêôxirib nuclêic( ADN) Axit Axit nuclêic có loại: rib nuclêic( ARN) : Axit Đêôxirib nuclêic( ADN) Cấu trúc hoá học ADN ARN: Axit ribônulêic (ARN) ... không gian ADN? - ADN có chuỗi Gồm mạch HS: pôlinuclêôtit xoắn pôlyribônuclêôtit kép song song gồm có loại quanh trục, tạo nên ribônuclêôtit(mARN, 1A0 = 1 0- 2nm = 1 0- 4 m = 1 0- xoắn kép tARN, ... (?) Đặc điểm sau chung nuclêôtit: -> Đường ribôzơ cho ADN ARN ? -> Đường (C5H10O5) A Cấu tạo theo nguyên tắc đa pentôzơ(C5H10O4) -> Nhóm phân, đơn phân nuclêôtit -> Nhóm phôtphat(H3PO4) B Đều cấu...
 • 8
 • 8,394
 • 23

bài giảng sinh học 10 bài 6 axit nuclêic

bài giảng sinh học 10 bài 6 axit nuclêic
... niệm axit Nuclêic: Axit Nuclêic: hợp chất hữu cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân nuclêôtit  Phân loại axit Nuclêic: Axit Đêôxirib nuclêic Axit Rib nuclêic I Axit Đêôxirib nuclêic ... pháp giảng dạy • Khái niệm phân loại axit nuclêic: Phương pháp SGK – hỏi đáp – giảng giải GV đưa khái niệm axit nuclêic GV hỏi:  Vì axit nuclêic lại có nghĩa axit nhân?  Có loại axit nuclêic? ... phương pháp giảng dạy • Trực quan GV cần gợi ý cho HS tự tìm thành phần cấu tạo Nuclêôtit Qua hình GV cần giúp cho học sinh thấy rõ cấu trúc phân tử ARN ADN Qua hình GV cần cho học sinh thấy...
 • 41
 • 693
 • 3

Bài 6: Axit nucleic

Bài 6: Axit nucleic
... I -axit đêoxiribonucleic: 1.Cấu trúc AND: AND cấu tạo theo nguyên tắc đa phận Mỗi đon phân nucleotit Có loại...
 • 3
 • 951
 • 13

Bài 6: Axit nucleic

Bài 6: Axit nucleic
... tạo từ Prôtêin chúng khác nhiều đặc tính Dựa vào kiến thức bài, cho biết khác đâu ? Bài : Axit Nuclêic I Axit ĐÊôxiribô nuclêic (ADN ) II Axit Ribô nuclêic (ARN) I Cấu trúc chức ADN Hình 6.1: Mô ... trình tự Axit Amin chuỗi Pôlipeptit - Prôtêin quy định đặc điểm thể sinh vật - Thông tin di truyền truyền từ đời sang đời khác nhờ nhân đôi ADN trình phân bào: ADN ARN Prôtêin Tính trạng II Axit ... đầu đối diện vị trí gắn kết axit amin -> Giúp liên kết với mARN ribôxôm - Chỉ có mạch, nhiều vùng nuclêôtit liên kết bổ xung với tạo nên vùng xoắn kép cục - Vận chuyển axit amin tới Ribôxôm làm...
 • 20
 • 785
 • 8

Bài 6: Axit nucleic

Bài 6: Axit nucleic
... tử axit nuclêic Vậy axit nuclêic gì, có cấu trúc, chức nào? Chúng ta tìm hiểu vấn đề hôm Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Axit nuclêic chia thành loại nào? * Axit nucleic gồm loại: - Axit ... nuclêic chia thành loại nào? * Axit nucleic gồm loại: - Axit đêoxiribonucleic (ADN) - Axit ribonuclêic (ARN) I Axit đêoxiribonucleic ADN cấu tạo theo nguyên tắc gì? Cấu tạo hóa học - ADN cấu tạo ... ADN có chức gì? Mang, bảo quản truyền đạt thông số bán kính vòng xoắn? tin di truyền → 1nm II Axit ribonucleic 14 Còn hai số 0,34nm; 3,4nm, số 22 Đọc SGK, cho biết đơn phân ARN Cấu tạo hóa học chiều...
 • 5
 • 1,486
 • 29

BAI 6. AXIT NUCLEIC

BAI 6. AXIT NUCLEIC
... BàI AXIT NUCLÊIC * Đặc điểm chung axit nuclêic Nghiên cứu phần đầu SGK kết hợp với hình ảnh sau, em nêu: vị trí, nguyên tắc cấu trúc, loại axit nuclêic? I Axit đêôxi ribô nuclêic ... học em ADN giúp chúng thực chức nêu chức ADN? mang, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền? II AXIT RIBÔ NUCLÊIC (ARN) Cấu trúc chung Quan sát hình sau, em nêu điểm giống ARN cấu trúc theo nguyên...
 • 14
 • 472
 • 6

BÀI 6: AXIT NUCLÊIC

BÀI 6: AXIT NUCLÊIC
... AXIT NUCLÊIC Tiết 06: Axit Nuclêic gồm loại ? I- AXIT ĐÊÔXIRBÔNUCLÊIC(ADN) Cấu trúc ADN a Cấu trúc hóa học - Cấu tạo theo nguyên ... thông di đường rõ axit Chiêu dài Hãy đặc điểm môt xoắn gồm 10 cặp cấu trúc ADN giúp Nuclêôtit thực chức chúng 34 Ăngxtron, đường kính vòng xoắn 20 năngmỗi ? Ăngxtron II- AXIT RIBÔNUCLÊIC(ARN) Cấu ... sátgiữa cácbên cho Cho phần : thành biết hình vẽ Nuclêôtit có thành phần tạo biết Nuclêôtit cấu gồm + Axit phot ric giống khác ? thành phần? Nêu tên thành phần đó? CH 10 + Đường pentozơ( ) (+ Bazơcấu...
 • 8
 • 997
 • 13

Bài 6 : Axit Nuclêic

Bài 6 : Axit Nuclêic
... Chất xúc tác sinh học Bài I Axit đêôxirib nuclêic ADN) II Axit Rib nuclêic (ARN) Đặc điểm cấu tạo ARN -Cấu trúc mạch -Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân -Có loại nuclêotit: A, U, G, X ARN thông ... phút Nhóm : Các loại ARN m ARN Nội dung Cấu trúc Chức t ARN r ARN T A X G Axitamin G X A T X T Thông tin di truyền G A Axitamin G X A T X X G G T A Axitamin Axitamin G X A T X G A G Axitamin X ... tử ADN có kích thước, khối lượng lớn 11 Bài I Axit đêôxirib nuclêic (ADN) Đặc điểm cấu tạo hoá học * Đặc điểm chung: * Cấu tạo hoá học - Có loại nuclêotit: A, T, G, X Đườngpentôzơ - Mỗi Nuclêotit...
 • 20
 • 332
 • 1

Bài 6. Axit nuclêic

Bài 6. Axit nuclêic
... ARN chức loại? Ở số loại virút thông tin di truyền không lưu giữ ADN mà ARN Sinh học 10 II AXIT RIBÔNUCLÊIC(ARN) 1, Ribô nuclêôtit- đơn phân cấu tạo ARN: Cấu tạo theo nguyên tắc da phân mà đơn ... truyền đạt thông tin di truyền từ ADN tế bào chất (ribôxôm) để tổng hợp prôtêin - tARN: vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tiến hành dịch mã - rARN: với prôtêin cấu tạo nên ribôxôm nơi tổng hợp...
 • 2
 • 317
 • 0

bài 6: AXIT NUCLEIC

bài 6: AXIT NUCLEIC
... Bài axit nuclêic I AXIT ĐÊÔXIRIBÔNUCLÊIC Cấu trúc ADN Mô hình cấu trúc phân tử ADN Chức AND * Thông tin di ... khuôn để tổng hợp prôtêin - Vận chuyển axit amin tới Ribôxôm làm nhiệm vụ người phiên dịch, dịch thông tin dạng trình tự Nuclêôtit phân tử ADN thành trình tự axit amin phân tử prôtêin - Cùng prôtêin ... là: a) ADN ARN đại phân tử b) Trong tế bào có loại Axit Nuclêic ADN ARN c) Kích thước phân tử ARN lớn AND d) Đơn phân ADN ARN gồm có đường, axit, bazơ nitơ - Các nhà khoa học dựa vào ADN...
 • 14
 • 509
 • 9

Lý thuyết sinh học chuyên đề axit nuclêic, prôtêin và nhiễm sắc thể docx

Lý thuyết sinh học chuyên đề axit nuclêic, prôtêin và nhiễm sắc thể docx
... 20 lo i axit amin ð ng H i Nam thuy t sinh h c chuyên ñ axit nuclêic, prôtêin nhi m s c th - N u theo nguyên t c mã b b n s t o ñư c 44 = 256 b mã hoá l i th a V y v m t suy lu n thuy ... h p prôtêin G m giai ño n: Giai ño n 1: T ng h p ARN ñ chuy n thông tin di truy n t gen sang s n ph m prôtêin (xem ph n t ng h p ARN) ð ng H i Nam thuy t sinh h c chuyên ñ axit nuclêic, prôtêin ... y u ADN prôtêin lo i histôn Phân t ADN qu n quanh kh i c u prôtêin t o nên chu i nuclêôxôm M i nuclêôxôm m t kh i d ng c u d t , ð ng H i Nam thuy t sinh h c chuyên ñ axit nuclêic, prôtêin...
 • 8
 • 516
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: METASTOCK - BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG GÌ ĐƠN GIẢN NHẤTĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THÔNG TIN CHÍNH TRỊ NỘI CHÍNHcho thuê máy photo tại hưng yênGiải pháp marketing cho dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng premier village da nang resortMon quyen luc chinh tri va cam quyen PHẠM TRÙ QUYỀN lực CHÍNH TRỊTiểu luận xử lý điểm nóng chính trị nghiên cứu về điểm nóng chính trị ở tỉnh bo kẹo nước cộng hoà dân chủ nhân dân làoTình huống quản lý nhà nước: Thực trạng và giải pháp cho chương trình 135TIỂU LUẬN, TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Sai phạm trong việc lập hồ sơ để hoàn thuế giá trị gia tăng tại một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nông sảnLATS 2014 nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tínhHoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải ChâNghiên cứu chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Quảng NgãiNghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà NẵngĐặc điểm tiền lương singapore và malaysiavệ sinh an toàn thực phẩm kẹo dẻovai trò bảo vệ quyền con người của Viện kiểm sát nhân dân trong luật tố tụng hình sựbài tập tình huống về tranh chấp đất đaitổng hợp kiến thức ngữ văn 8 học kì 2Chương 34: Sự đề kháng của cơ thể với nhiễm khuẩnChuyên đề 4 bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩaChuyên đề 6 những vấn đề chung về pháp luật
Đăng ký
Đăng nhập