Giáo án sinh 12 tiết 36, 37 sinh học 12 đào minh trưởng

Giáo án Sinh học lớp 6 tham khảo Tiết 12 Thực hành quan sát Biến dạng của rễ

Giáo án Sinh học lớp 6 tham khảo Tiết 12 Thực hành quan sát Biến dạng của rễ
... nhận xét đặc điểm rễ loại trên? * Rễ có hình dạng nhỏ * Rễ mọc từ thân cành * Là rễ phụ * Giúp bám vào giá thể mọc lên bò mặt đất Rễ móc Rễ bụt mọc Rễ bụt mọc Rễ bần Rễ bần Rễ mắm Rễ mắm Các em có ... hÊp kh«ng khÝ - Gióp c©y ký sinh trªn c©y kh¸c b»ng gi¸c mót - Chức khác: Chống đỡ, … Các biến dạng rễ Rễ biến dạng Rễ củ Rễ móc Rễ thở Giác mút Đặc điểm Rễ phình to Là rễ phụ mọc từ thân cành mặt ... điểm rễ loại trên? * Rễ không mọc xuống đất * Rễ mọc thân cành khác * Đâm xuyên vào thân, cành khác * Lấy chất dinh dưỡng từ chủ Giác mút Rễ đa “bóp cổ” Rễ đa “bóp cổ” Rễ thở đa Rễ chống Rễ chống”...
 • 40
 • 801
 • 0

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 48 BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI potx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 48 BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI potx
... - Có quan điểm khoa học vật biện chứng nguồn gốc loài người II Phương tiện dạy học - Tranh vẽ H46, máy vi tính máy chiếu đa - Bảng phóng to mục đặc điểm giống khác người thú - Đĩa CD ... hình xương người vượn người III Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Loài người ngày trải qua dạng người trung gian ? - Con người ngày có tiến hóa không ? Giảng Hoạt động thầy ... rút kết sống,nhất lớp thú luận - HS : Quan sát, trả lời Sự giống - GV: Cho hs so sánh người vượn người người vượn người ngày ,từ rút kết luận - HS : Quan sát, trả lời Người vượn người thuộc linh...
 • 5
 • 737
 • 5

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 38 Bài: THUYẾT TIẾN HÓA HIỆN ĐẠI pdf

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 38 Bài: THUYẾT TIẾN HÓA HIỆN ĐẠI pdf
... tiến hóa lớn: hợp chia thành mức độ? - HS: Tiến hóa lớn tiến hóa nhỏ - GV: Cho học sinh phút hoàn thành bảng so sánh tiến hóa lớn tiến hóa nhỏ phiếu học tập - Học sinh hoàn thành nội dung phiếu học ... I Thuyết tiến hóa tổng hợp: - GV: Cho học sinh đọc to SGK, mục I (?) Thuyết tiến hóa tổng hợp hình thành dựa thành tựu nào? - HS : Thuyết tiến hóa tổng hợp dựa trên: phân Sự đời thuyết tiến hóa ... tập theo nhóm nhỏ (2 học sinh) Nhờ di truyền học quần thể sinh học phân tử, tiến hóa nhỏ sáng tỏ thành trung tâm thuyết tiến hóa đại thời gian, tiến hóa lớn xem hệ tiến hóa nhỏ Nhưng nay, người...
 • 16
 • 881
 • 3

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 40 Bài: CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA(TT) ppsx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 40 Bài: CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA(TT) ppsx
... - Giáo viên: giáo án, tranh ảnh có liên quan phóng to, hình 38 phóng to, câu hỏi thảo luận - Học sinh: học bài, xem trước, sưu tầm số tranh ảnh giáo viên giao cho III Tiến trình tổ chức dạy học ... dạy học Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Nêu vai trò trình đột biến tiến hóa - Vì quần thể giao phối kho biến dị di truyền vô phong phú Nêu lại số nhân tố tiến hóa - Quá trình đột biến, ... lọc nhân tố tiến hóa? Chọn lọc tự nhiên không nhân tố quy định nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen quần thể mà định hướng trình tiến hóa thông qua hình thức chọn lọc Dặn dò – tập nhà - Học bài,...
 • 14
 • 825
 • 1

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 42 Bài: LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC potx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 42 Bài: LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC potx
... địa lí - sinh thái + Tiêu chuẩn sinh lí – hóa sinh + Tiêu chuẩn sinh sản - Các chế cách li + Cách li địa lí + Cách li sinh sản Mối liên quan chế cách li với hình thành loài Dặn dò – tập nhà - Đọc ... nhiều - Cách li địa lí kéo dài dẫn đến cách li sinh sản (cách li di truyền) đánh dấu xuất loài Củng cố Qua hs nắm nội dung sau: - Khái niệm loài sinh học - Nêu tiêu chuẩn để phân biệt hai loài ... kí sinh loài vật - GV: Các quần thể chủ xác định sinh vật cạn phần khác nước bị cách li thể vật chủ VD: (SGK) với vật chướng ngại địa lí nào? II CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI: Các chế cách li: - GV: Mùa sinh...
 • 11
 • 491
 • 3

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 21Bài: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ potx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 21Bài: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ potx
... Khái niệm quần thể: Hoạt động thầy & trò * Tìm hiểu đặc trưng Quần thể tổ di truyền quần thể chức cá thể - Giáo viên cho học sinh loài, sống quan sát tranh số khoảng không gian quần thể xác định, ... đối gen) số kiểu gen quần thể - Tỉ lệ số lượng - Giáo viên cho học sinh alen tổng số alen áp dụng tính tần số alen loại alen khác quần thể sau: gen - Quần thể đậu Hà lan quần thể thời gen quy định ... thức - Giáo viên dẫn dắt: Mỗi quần thể có vốn gen Đặc trưng di truyền đặc trưng quần thể: - Giáo viên đưa khái Mỗi quần thể đặc niệm vốn gen: Vốn trương bới vốn gen gen tập hợp tất định alen có quần...
 • 9
 • 241
 • 2

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 22 Bài: TRẠNG THÁI CÂN BẰNG CỦA QUẦN THỂ GIAO PHỐI NGẪU NHIÊN pdf

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 22 Bài: TRẠNG THÁI CÂN BẰNG CỦA QUẦN THỂ GIAO PHỐI NGẪU NHIÊN pdf
... đoán tiềm tàng gen hay đột biến có hại quần thể Củng cố - Quần thể giao phối gì? - Quầnthể giao phối khác với quần thể ngẫu phối? - Nêu công thức tính số kiểu gen quần thể ngẫu phối? - Khi quần ... giao phối ngẫu nhiên thể tự chọn lựa gì? bạn tình để giao phối - quần thể sinh Đây hình ngẫu phối xem thức giao phối phổ biến đơn vị sinh sản động vật loài? - Quần thể ngẫu phối đơn - Quần ... gì? - Nêu công thức tổng quát xác định tần số alen cho hệ n quần thể tự phối? Giảng Nội dung Hoạt động thầy & trò I/ Quần thể giao phối ngẫu - Thế quần thể nhiên: giao phối? quần thể - quần thể...
 • 13
 • 613
 • 3

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 23Bài: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG ppt

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 23Bài: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG ppt
... thành để phân biệt cácphép lai nguồn vật liệu ban đầu khác nhau? phong phú II/ Chọn giống - Học sinh trả lời  Học từ sinh khác nhận xét  nguồn biến dị tổ hợp: Giáo viên chốt lại bổ * Lai phương ... thiệu nguồn Học sinh nghiên cứu gen tự nhiên nhân sách giáo khoa trả lời tạo: câu hỏi sau: Nguồn gen tự nhiên: - Thế nguồn gen - Thu thập vật liệu tự nhiên? khởi đầu từ nguồn gen tự - Vật liệukhởi ... nguyên liệu - Thế tượng đồ cho chọn giống ưu lai? - Dựa vào sai khác - Hãy giải thích nguyên kiểu gen P người ta phân nhân tượng ưu biệt thành phép lai lai? khác nhau: - Vì cho tự thụ Tạo giống dựa...
 • 9
 • 240
 • 1

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 24 Bài: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG (TT) pot

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 24 Bài: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG (TT) pot
... cần có tác nhân đột biến vật suất cao cho vật lý hóa học làm thay nuôi trồng đổi vật liệu di truyền cần phải thay đổi vật sinh vật chất di truyền? - Mỗi giống có nguồn gen - Ngoài phương pháp xác ... biến vật lý hóa học tạo đột biến, chọn lọc thể đột biến có lợi để nhân thành giống trực tiếp làm bố mẹ để lai tạo giống 4 Củng cố - Trình bày cách tạo giống phương pháp gây đột biến tác nhân vật ... nào? qua bước sau: - Sau tạo a Xử lý mẫu vật tác thể đột biến, nhà chọn nhân gây đột biến: giống tiến hành dựa - Lựa chọn tác nhân gây vào đặc điểm đột biến thích hợp, tìm để chọn lọc hiểu liều...
 • 7
 • 322
 • 0

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 25 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO I docx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 25 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO I docx
... nhân tạo phát sinh nhiều biến dị m i trường tự nhiên Biến dị dạng tạo nu i cấy? (2n – 1; 2n – 2; 2n + 1; …) + Cho dung hợp kh i nhân tế bào chất thành  Tế bào lai xôma + T i sinh tế bào lai Lo i ... lo i tế bào trồng quý - TV nu i cấy bệnh được? nhanh giống Tạo giống chọn Cách tiến hành nu i cấy dòng tế bào xôma có tế bào TV? biến dị Ưu i m chủ yếu PP Nu i cấy tế bào có 2n gì? NST m i trường ... (Mhin) 1con đực ( hin) Củng cố o Liệt kê PP tạo giống công nghệ tế bào o Cách nu i cấy hạt phấn? Ưu i m bật PP gì? o Dung hợp tế bào trần gì? Ưu i m PP so v i lai xa sinh sản hữu tính o Tạo giống...
 • 9
 • 407
 • 1

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 26 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN I ppsx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 26 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN I ppsx
... nhận ADN t i tổ hợp, nhà khoa học thể truyền có dấu chuẩn gen đánh dấu Gen đánh dấu gen kháng kháng sinh Ví dụ: SGK III THÀNH TỰU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN -T i tổ hợp thông tin di truyền lo i khác ... trò Công nghệ gen gì? CÔNG NGHỆ GEN Hiện công nghệ gen Là quy trình tạo thực chủ yếu tế bào phương pháp tạo adn t i tổ sinh vật có gen bị hợp chuyển vào tế bào biến đ i, có thêm nhận gen m i, ... T i g i enzim cắt gi i hạn ? vi khuẩn, thực Hãy mô tả cách tiến hành tạo khẩn thể lamđa adn t i tổ hợp? (Phagơ  ) - Enzim cắt gi i T i ph i dùng chung 1lo i enzim? hạn (Restrictaza) enzim nối...
 • 9
 • 755
 • 5

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 27 Bài: PHƯƠNG PÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI docx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 27 Bài: PHƯƠNG PÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI docx
... gen lên thể truyền người lại sử dụng tính trạng người phương pháp khác II.PHƯƠNG PHÁP với nghiên cứu di truyền NGHIÊN CỨU DI động vật? TRUYỀN NGƯỜI 4 .Nghiên cứu nội dung 1 .Phương pháp nghiên SGK ... KHĂN , THUẬN LỢI 1.Con người tuân theo TRONG NGHIÊN quy luật di truyền CỨU DI TRUYỀN biến dị sinh vật NGƯỜI khác nào? 1.Khó khăn 2 .Nghiên cứu di truyền - Con người chín sinh người có khó khăn thuận ... thần kinh di truyền cứu di truyền người rối loạn - Những thành tựu y trình hóa sinh bình thường thể học lâm sàng , y học lí thuyết sở để phân tích nguyên nhân ảnh 3.Tại nghiên cứu di hưởng gen...
 • 14
 • 290
 • 2

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 28 Bài: DI TRUYỀN Y HỌC pot

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 28 Bài: DI TRUYỀN Y HỌC pot
... bẩm sinh * Nhóm 2: - Tật di truyền gì? - Nguyên nhân g y tật di truyền? - Phân biệt tật di truyền với dị tật mắc phải trình phát triển * Nhóm 3: - Liệt kê mô tả số bệnh tật di truyền học lớp ... dung Hoạt động th y & trò I Di truyền y học Làm việc với SGK trả Là ngành khoa học vận lời vấn đề sau: dụng hiểu biết - Di truyền y học gì? di truyền học người vào - Nội dung gồm y học, giúp cho ... di truyền V y người ta hiểu bệnh, tật di truyền nào? - Tại hiểu biết sinh lại đưa đến khái - Tật di truyền: Những niệm xác bất thường hình thái lớn bệnh, tật di truyền? nhỏ, biểu GV cho học sinh...
 • 12
 • 388
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện thanh hà tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc qua kho bạcnhà nƣớc thị xã chí linh,tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ một số giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc cạnh tranh ngành hàng dầu mỡ nhờn ô tô, xe máy của tổng công ty hóa dầu petrolimexluận văn thạc sĩ một số giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo tại trƣờng cao đẳng công nghệ hà nộiluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần bƣu điện liên việt ( lienvietpostbank ) – CN hoàng quốc việtluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực của công ty cổ phần IIG việt namluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả kinh doanh thuốc lá của công ty thƣơng mại thuốc láluận văn thạc sĩnâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng số 9 – vinaconexluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng giày dép của công ty trách nhiện hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng bình tiên (biti’s) trên thị trƣờng nội địaluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty cổ phần lilama 69 3 (2)luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự hài lòng với công việc của đội ngũ nhân viên chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bàiluận văn thạc sĩ phân tích tài chính tại công ty TNHH nippon conveyor việt namluận văn thạc sĩ pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần vật tƣ và vận tải itasco – HPluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần bảo việt hội sở chínhluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP công thƣơng việt nam – chi nhánh hải dƣơng mluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ tuyên truyền, tƣ vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của cục thuế tỉnh hƣng yênluận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của BIDV – chi nhánh thanh hóaluận văn thạc sĩ phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh thanh hóaluận văn thạc sĩ phát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty cổ phần LILAMA 69 3 (2)luận văn thạc sĩ quản lý các nguồn thu từ đất đai trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập