BT trắc nghiệm phần 2 sinh học tế bào

BT trắc nghiệm phần 2. Sinh học tế bào

BT trắc nghiệm phần 2. Sinh học tế bào
... sống tế bào Phân hủy tế bào già, bào quan già, tế bào bị tổn thương khả phục hồi Chuyên tổng hợp prôtêin cho tế bào C Trong tế bào sau, tế bào chứa nhiều ti thể là: Tế bào tim Tế bào biểu bì Tế bào ... ứng sinh hóa tế bào trì áp suất thẩm thấu tế bào A Thành phần tế bào gồm: A) B) C) D) Đáp án Câu 43 A) B) C) Bào quan, màng sinh chất, dịch nhân Nhân vùng nhân, màng sinh chất, bào quan Tế bào ... trữ tế bào thể Cấu tạo nên tế bào phận thể Dự trữ lượng cho tế bào thể Cấu tạo nên loại màng tế bào D Chức loại cacbohyđrat: Cấu tạo nên màng tế bào, màng sinh chất Là nguồn lượng dự trữ tế bào...
 • 22
 • 1,702
 • 41

Xây dựng và sử dụng câu hỏi, bài tập vào dạy phần củng cố các bài phần 2 sinh học tế bào sinh học 10 chương trình chuẩn

Xây dựng và sử dụng câu hỏi, bài tập vào dạy phần củng cố các bài phần 2 sinh học tế bào sinh học 10 chương trình chuẩn
... cố 24 2. 2 .2 Yêu cầu sƣ phạm câu hỏi – tập củng cố 25 2. 2.3 Quy trình xây dựng câu hỏi củng cố 26 2. 2.4 Sử dụng câu hỏi – tập củng cố 26 2. 2.5 Hệ thống câu hỏi – tập củng ... – phần Sinh học tế bào SH10 – CTC 4.3 Xây dựng, biên soạn hệ thống câu hỏi, tập cho phần củng cố chƣơng II – phần Sinh học tế bào SH10 – CTC 4.4 Định hƣớng, sử dụng câu hỏi, tập vào dạy phần củng ... nghiên cứu - Xây dựng sử dụng câu hỏi, tập vào dạy phần củng cố chƣơng II– phần Sinh học tế bào SH10 - CTC Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu vấn đề lý luận câu hỏi, tập dạy phần củng cố 4 .2 Phân tích...
 • 91
 • 152
 • 0

tóm tắt xây dựng và sử dụng câu hỏi, bài tập vào dạy phần củng cố các bài phần 2 sinh học tế bào SH 10 – CTC

tóm tắt xây dựng và sử dụng câu hỏi, bài tập vào dạy phần củng cố các bài phần 2 sinh học tế bào SH 10 – CTC
... trình xây dựng câu hỏi củng cố 2. 2.4 Sử dụng câu hỏi tập củng cố 2. 2.5 Hệ thống câu hỏi tập củng cố chương II Phần Sinh học tế bào SH 10 CTC 2. 3 Định hướng sử dụng câu ... việc xây dựng hệ thống câu hỏi dạy phần củng cố chương II Phần Sinh học tế bào SH1 0- CTC phù hợp CHƯƠNG II : THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI BÀI TẬP DẠY HỌC CHƯƠNG II PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO SH1 0 ... để củng cố cho em chương II Phần Sinh học tế bào SH 10 CTC? a Gọi học sinh đọc tóm tắt cuối b Sử dụng câu hỏi tập cuối học c Sử dụng câu hỏi TNKQ d Sử dụng trò chơi Trong cách củng cố...
 • 24
 • 132
 • 0

Tổ chức dạy theo dự án phần 2 sinh học tế bào sinh học 10 trung học phổ thông

Tổ chức dạy theo dự án phần 2 sinh học tế bào  sinh học 10 trung học phổ thông
... dự án dạy học phần Sinh học tế bào (Sinh học 10, THPT) 3.5 Sử dụng dự án tổ chức học sinh học tập dạy học phần Sinh học tế bào (Sinh học 10) 3.6 Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu dạy học dự ... học sinh học sinh đƣợc tham gia vào tìm hiểu thực tế, chọn đề tài: "Tổ chức dạy học theo dự án phần Sinh học tế bào (Sinh học 10 ) Trung học phổ thông" Mục đích nghiên cứu Sử dụng dự án dạy học ... phần Sinh học tế bào Sinh học 10, trung học phổ thông Vấn đề nghiên cứu Sử dụng dự án nhƣ để phát triển đƣợc lực học tập học sinh phần Sinh học tế bào ( Sinh học 10) trung học phổ thông Giả thuyết...
 • 13
 • 182
 • 0

xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh phần hai sinh học tế bào, sinh học 10, trung học phổ thông

xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh phần hai sinh học tế bào, sinh học 10, trung học phổ thông
... nhằm nghiên cứu, xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu phần để kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh Phần hai Sinh học Tế bào, Sinh học 10, THPT Mục đích ... kiểm tra – đánh giá kết học tập học sinh - Xây dựng câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu phần đảm bảo tiêu chuẩn để kiểm tra – đánh giá kết học tập học sinh phần Sinh học Tế bào, Sinh học ... phần kiểm tra đánh giá kết học tập - Thiết kế câu hỏi tự luận ngắn để kiểm tra học sinh làm sở xây dựng câu nhiễu cho câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu phần - Sử dụng câu...
 • 9
 • 323
 • 5

Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh Phần hai Sinh học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh Phần hai Sinh học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông
... Chƣơng 2: Xây dựng sử dụng câu hỏi Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu phần để kiểm tra – đánh giá kết học tập học sinh phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông Chƣơng ... LỰA CHỌN DẠNG CÂU NHIỄU ĐÚNG MỘT PHẦN ĐỂ KIỂM TRA–ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10 2.1 Xây dựng sử dụng câu nhiễu câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn phần thuộc phần ... KIỂM TRA–ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10 .40 2.1 Xây dựng sử dụng câu nhiễu câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn phần thuộc phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10,...
 • 114
 • 211
 • 0

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HK 2- SINH HỌC 6

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HK 2- SINH HỌC 6
... D Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục noãn tạo thành hợp tử 14) Quả hạt phát tán nhờ gió thờng có đặc điểm : ... lông D Quả khô tự mở 15) Đặc điểm đặc trng Quyết là: A Sinh sản hạt B Đã có rễ, thân, lá, có machn dẫn C Cha có rễ, thân, thật D Nón đực nằm 16) Nhóm gồm toàn hai mầm là: A Cây lúa, xoài, ngô B ... chua, lạc, nhãn D Cây cam, hoa hồng, vải thiều, tỏi 17) Đặc điểm đặc trng hạt kín là: A Đã có hoa, sinh sản hạt B Đã có rễ thân thật, có mạch dẫn C Cha có rễ, thân, thật D Nón đực nằm 18) Hoa tự...
 • 2
 • 188
 • 0

Tài liệu PHẦN I: SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG IV: NĂNG LƯỢNG VÀ ENZYME pdf

Tài liệu PHẦN I: SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG IV: NĂNG LƯỢNG VÀ ENZYME pdf
... Chuỗi phản ứng sinh hóa tế bào A Xúc tác enzyme B Cơ chất C có hai enzyme xúc tác phản ứng chuyển thành D F A enzyme B enzyme C enzyme D enzyme A+ F→ B F E C B→C→D D→F+E enzyme F E D Enzyme có tính ... lư ng Năng lượng giải phóng liên kết hóa học bò phá vỡ Năng lượng (nhiệt hay lượng chuyển sang phân tử khác) Ph n ng t ng h p = Ph n ng c n lư ng C n cung c p lư ng đ t o liên k t Năng lượng ... c a enzyme g i chung cofactor -Phân lo i cofactor: Cofactor: kim lo i Coenzyme: ch t h u g n t m th i vào enzyme Nhóm ph (prosthetic group): phân t riêng bi t g n thư ng tr c vào enzyme Apoenzyme...
 • 11
 • 403
 • 1

Quy trinh thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy dạy học phần II sinh học tế bào sinh học 10 trung học phổ thông

Quy trinh thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy dạy học phần II sinh học tế bào sinh học 10 trung học phổ thông
... THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƢ DUY ĐỂ DẠY HỌC PHẦN HAI: SINH HỌC TẾ BÀO -SINH HỌC 10 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Quy trình thiết kế Bản đồ dạy học phần II: Sinh học tế bàoSinh học 10- Trung học phổ ... Thiết kế sử dụng Bản đồ dạy học phần II : Sinh học tế bào- Sinh học 10- Trung học phổ thông Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học phần II: Sinh học tế bào Sinh học 10 Trung học phổ thông ... Quy trình thiết kế sử dụng Bản đồ dạy học phần II: Sinh học tế bào Sinh học 10 Trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Thiết kế sử dụng Bản đồ Tƣ để soạn giảng cho dạy học phần II : Sinh...
 • 22
 • 1,186
 • 6

Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II sinh học tế bào sinh học 10 trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II  sinh học tế bào  sinh học 10 trung học phổ thông
... thức giáo viên, học sinh sử dụng sách giáo khoa dạy học Sinh học 10 - Các sử dụng sách giáo khoa dạy học Sinh học 10 - Những biện pháp rèn luyện sử dụng sách giáo khoa Sinh học 10 - Học sinh ... phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông 4.5 Xây dựng biện pháp rèn luyện sử dụng sách giáo khoa dạy học phần Sinh học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông nói riêng, dạy học ... HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Chuẩn kiến thức phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông 2.2 Các nguyên tắc rèn luyện sử dụng sách giáo khoa dạy học phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung...
 • 18
 • 684
 • 6

bài giảng công nghệ sinh học chương 2 sinh học tế bào

bài giảng công nghệ sinh học chương 2 sinh học tế bào
... SINH HỌC TẾ BÀO - Mọi tổ chức thể sinh vật cấu trúc từ tế bào - Thành phần tế bào: màng ngun sinh chất, ngun sinh chất nhân - Ngun sinh chất: chứa nhiều bào quan - Tế bào chia thành ... mạng lưới nội chất - Các enzyme thực tất chức tế bào - Một số tế bào có vách, màng trong, lơng, roi, màng nhầy… TẾ BÀO PROKARYOTE TẾ BÀO EUKARYOTE TẾ BÀO EUKARYOTE RIBOSOME TI THỂ LỤC LẠP VI SỢI, ... vào genome thể đa bào, sau đoạn DNA ngoại lai có mặt hầu hết tế bào truyền lại cho hệ sau Sinh vật biến đổi gen sinh vật có cấu trúc gen bò thay đổi công nghệ chuyển gen Các sinh vật bò biến đổi...
 • 16
 • 381
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập