Chủ đề HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

Chủ đề HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

Chủ đề HỆ TRỤC TỌA ĐỘ
... cỏc vector - Biu in c ta ca mt im theo vector n v VD1: Trên trục cho điểm A,B,M,N lần lợt có toạ độ -4;3;5;-2 Hãy biểu diễn điểm ó trục VD2: Hóy biu din cỏc im M,N,P ln lt cú ta 3,4,-6 theo ... l trc VD1: Xỏc n di i s ca cỏc vector trờn trc ó cho VD2: Trên trục cho điểm A,B,M,N lần lợt có toạ độ -4;3;5;-2 Hãy xác định độ đại số rcủa uuudài r uuuu r uuuu vectơ AB;AM;MN - Phõn tớch c...
 • 4
 • 87
 • 0

Hệ trục tọa độ đề các vuông góc

Hệ trục tọa độ đề các vuông góc
... định nghĩa trục tọa độ? y x j i o y x Tiết 12: Hệ trục tọa độ đề vuông góc I) Hệ trục tọa độ vuông góc: ĐN: Hệ trục gồm hai trục nói gọi hệ tọa độ Đ các vuông góc hay hệ tọa độ y KH: Oxy Trục x ... 12: Hệ trục tọa độ đề vuông góc I) Hệ trục tọa độ vuông góc: II) Tọa độ véc tơ: 2) ĐN: Nếu u = x.i + y.j cặp số x y gọi tọa độ véc tơ u hệ tọa độ Oxy, ta viết: u = (x; y) Số x gọi hoành độ, số ... y Đfcm Tiết 12: Hệ trục tọa độ đề vuông góc Em cho Em cho biết tọa độ Nếuhãy cho tơ Em vécđộ Em cho biết tọacho Em y) véctơ u = tọa độ (x; biết véctơ biết a? độ tọa độ vbiết tọa ) Ta = Em của(x...
 • 11
 • 880
 • 4

Đề tài Các hệ trục tọa độ

Đề tài Các hệ trục tọa độ
... biến hệ toạ độ xích đạo • Hệ tọa độ thiên hà Mặt phẳng tham chiếu mặt phẳng Ngân Hà • Hệ tọa độ siêu thiên hà • Tọa độ địa lý ̠ Hệ tọa độ địa lý cho phép tất điểm trái đất xác định ba tọa độ hệ tọa ... Hoàng III Tọa độ cực Giới thiệu sơ lược hệ tọa độ ̠ Trong toán học, hệ tọa độ cực hệ tọa độ hai chiều điểm mặt phẳng biểu diễn góc khoảng cách Hệ tọa độ cực hữu ích trường hợp quan hệ hai điểm ... Có tài liệu cho ông sử dụng tọa độ cực để thiết lập vị trí thiên hà ̠ Trên mặt phẳng cho điểm O gọi gốc tọa độ nửa đường thẳng Ox gọi trục tọa độ Cách xác định tọa độ điểm tọa độ cực: Tọa độ...
 • 22
 • 353
 • 2

Đề tài - Các hệ trục tọa độ

Đề tài - Các hệ trục tọa độ
... -1 2 -1 0 -8 -6 -4 -2 10 12 -2 -4 -6 -8 Đường hoa hồng cánh r = a sin 2ϕ (a = 1) 1.2 r(t)=sin 2t 0.8 0.6 0.4 0.2 -1 .2 -1 -0 .8 -0 .6 -0 .4 -0 .2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 -0 .2 -0 .4 -0 .6 -0 .8 -1 -1 .2 -1 .4 ... biến hệ toạ độ xích đạo • Hệ tọa độ thiên hà Mặt phẳng tham chiếu mặt phẳng Ngân Hà • Hệ tọa độ siêu thiên hà • Tọa độ địa lý ̠ Hệ tọa độ địa lý cho phép tất điểm trái đất xác định ba tọa độ hệ tọa ... Hoàng III Tọa độ cực Giới thiệu sơ lược hệ tọa độ ̠ Trong toán học, hệ tọa độ cực hệ tọa độ hai chiều điểm mặt phẳng biểu diễn góc khoảng cách Hệ tọa độ cực hữu ích trường hợp quan hệ hai điểm...
 • 22
 • 268
 • 1

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ ĐỀ-CÁC TRONG KHÔNG GIAN pot

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ ĐỀ-CÁC TRONG KHÔNG GIAN pot
... ' B 'C ' D '   AB; AD  AA '      a  b; c    III PHƯƠNG TRÌNH CÁC ĐƯỜNG, MẶT TRONG KHÔNG GIAN Phương trình mặt cầu a Phương trình tổng quát: x2+y2+z2+2Ax+2By+2Cz+D=0 điều kiện A2+B2+C2-D>0 ... Viết đường thẳng d 1 2 1 song song với Ox cắt d1 M, cắt d2 N Tìm tọa độ M, N  x  1  t  x 1 y  z    Lập d qua gốc toạ độ cắt d1: d2:  y  t 2 z   Cho đường thẳng : d1: ĐH khối D ... biệt Đường thẳng qua điểm A, B:  x  at  ĐT qua gốc toạ độ:  y  bt  z  ct  x  xA y  yA z  zA   xB  x A y B  y A z B  z A Trục Ox: x  t  y  z    x  x0 Đường thẳng //Oz:...
 • 4
 • 505
 • 2

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ ĐỀ-CÁC TRONG KHÔNG GIAN docx

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ ĐỀ-CÁC TRONG KHÔNG GIAN docx
... Tìm tọa độ AB hình chiếu vuông góc A (P) Viết phương trình mặt cầu (S) có R  , có tâm thuộc đường thắng AB (S) tiếp xúc với (P) Thầy Lưu Trọng Đại (0912281198) Hình học giải tích không gian ... ' B 'C ' D '   AB; AD  AA '      a  b; c    III PHƯƠNG TRÌNH CÁC ĐƯỜNG, MẶT TRONG KHÔNG GIAN Phương trình mặt cầu a Phương trình tổng quát: x2+y2+z2+2Ax+2By+2Cz+D=0 điều kiện A2+B2+C2-D>0 ...  z   ĐH khối A năm 2009: Cho (P): 2x-2y-z-4 = (S): x2+y2+z2 – 2x – 4y -6z – 11 = Xác định tọa độ tâm tính bán kính đường tròn tạo (P) cắt (S) x2  y  z  4x  y  6z  17  Cho đường tròn...
 • 4
 • 244
 • 1

SKKN PHƯƠNG PHÁP CHỌN hệ TRỤC tọa độ để GIẢI bài TOÁN HÌNH học KHÔNG GIAN

SKKN PHƯƠNG PHÁP CHỌN hệ TRỤC tọa độ để GIẢI bài TOÁN HÌNH học KHÔNG GIAN
... học trò bớt ngán ngại gặp toán hình bước biết vận dụng phương pháp chọn hệ truc toạ độ để giải toán hình học không gian V BÀI HỌC KINH NGHIỆM Để giúp học sinh học tốt môn toán nói chung học hình ... kiến thức toạ độ điểm, tọa độ vectơ, phương trình đường thẳng, mặt phẳng hướng dẫn phương pháp chọn hệ trục tọa độ không gian, em chủ động hơn, tự tin tiếp xúc với toán hình học không gian Thật vậy, ... toán hình học giải tích nói • Bước : Chuyển kết luận toán hình học giải tích sang tính chất hình học tương ứng Do vậy, để giải toán phương pháp toạ độ trước hết cần chọn hệ trục toạ độ phù hợp...
 • 30
 • 99
 • 0

skkn PHƯƠNG PHÁP CHỌN hệ TRỤC tọa độ để GIẢI bài TOÁN HÌNH học KHÔNG GIAN

skkn PHƯƠNG PHÁP CHỌN hệ TRỤC tọa độ để GIẢI bài TOÁN HÌNH học KHÔNG GIAN
... học trò bớt ngán ngại gặp toán hình bước biết vận dụng phương pháp chọn hệ truc toạ độ để giải toán hình học không gian V BÀI HỌC KINH NGHIỆM Để giúp học sinh học tốt môn toán nói chung học hình ... kiến thức toạ độ điểm, tọa độ vectơ, phương trình đường thẳng, mặt phẳng hướng dẫn phương pháp chọn hệ trục tọa độ không gian, em chủ động hơn, tự tin tiếp xúc với toán hình học không gian Thật vậy, ... toán hình học giải tích nói  Bước : Chuyển kết luận toán hình học giải tích sang tính chất hình học tương ứng Do vậy, để giải toán phương pháp toạ độ trước hết cần chọn hệ trục toạ độ phù hợp...
 • 30
 • 96
 • 0

Các hệ trục tọa độ đã học ở THPT

Các hệ trục tọa độ đã học ở THPT
... biến hệ toạ độ xích đạo Hệ tọa độ thiên hà Mặt phẳng tham chiếu mặt phẳng Ngân Hà Hệ tọa độ siêu thiên hà Tọa độ địa lý ̠ Hệ tọa độ địa lý cho phép tất điểm trái đất xác định ba tọa độ hệ tọa độ ... Hoàng III Tọa độ cực Giới thiệu sơ lược hệ tọa độ ̠ Trong toán học, hệ tọa độ cực hệ tọa độ hai chiều điểm mặt phẳng biểu diễn góc khoảng cách Hệ tọa độ cực hữu ích trường hợp quan hệ hai điểm ... độ, độ) Phương pháp nhà toán học Pháp R Descartes đưa vào toán học, mở thời kì cho phát triển toán học Tọa độ điểm luôn gắn liền với hệ tọa độ xác định, bao gồm gốc tọa độ trục tọa độ Tuỳ...
 • 22
 • 1,366
 • 1

Chương I - Bài 4: Hệ trục toạ độ

Chương I - Bài 4: Hệ trục toạ độ
... i m M trục (0; i ) Câu 4: Thế độ d i đ i số AB trục Ox? Trả l i: uu ur r AB = ABi; AB độ d i đ i số AB trục Ox Đ5 Trục tọa độ hệ trục tọa độ Trục tọa độ Hệ trục tọa độ Hệ trục tọa độ hệ gồm trục ... i m O vectơ i độ d i o x x' i Câu 2: Cách tìm tọa độ vectơ u trục (O; i )? Trả l i: u = xi x tọa độ vectơ u trục (O; i ) Câu 3: Cách tìm tọa độ i m M trục( 0; i) Trả l i: OM = mi m tọa độ ... biểu thị vectơ r ur r c, d , e qua hai vectơ y L i gi i: r r 3r c = 1i + j d = 2i j e = 1i + j x i + y j i, j dạng r c A B j e o x i d 3.Tọa độ vectơ hệ trục tọa độ Định nghĩa: Đ i v i hệ trục...
 • 30
 • 2,273
 • 10

thao giang : he truc toa do trong khong gian (NC)

thao giang : he truc toa do trong khong gian (NC)
... Cõu 1: Nờu cỏch dng h trc to mt phng ? y ỏp ỏn : ru r Cõu 1: H trc to (O; i, j ) hay Oxy gm hai trc to Ox, Oy vuụng gúc Trong : O l gc Ox l r trc honh, Oy l trc ... nh: 1) Khỏi nim h trc to khụng gian, to ca vect khụng gian 2) Biu thc to ca phộp toỏn vộc t khụng gian 3) V nh ụn li lý thuyt v lm bi 29 dn 33 SGK trang 80; 81 4) c trc ni dung tit hc tip theo ... Cỏc mt phng to (Oxy); (Oyz); (Oxz) *) Khi khụng gian ó cú h trc to Oxyz thỡ nú c gi l khụng gian h to Oxyz hay n gin l khụng gian Oxyz Chú : i j = i = j j k = = k k i = =1 y z Vnh h long...
 • 17
 • 558
 • 3

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ
... u x = ( 2; −3) , y = ( 1; ) Toạ độ r r vectơ x + y (A) ( ; 1); (B) (4 ; 5); (C) (2 ; 12); (D) (4 ;- 24); Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A(4 ; ), B( ; -3 ) Toạ độ trung điểm đoạn thẳng AB là: ... ba vec tơ OA, OB, OC Từ suy toạ độ G theo toạ độ A , B Và C Hướng dẫn Gọi G(xG;yG) toạ độ trọng tâm tam giac ABC uuu uuu uuu uuu r r r r OA + OB + OC = 3OG Từ hệ thức Suy uuu uuu uuur uuu r ... 4v = ( 3; ) +( 0;12 ) =( 3;18 ) r rr r r 3) TOẠ ĐỘ CỦA CÁC VECTƠ u + v, u − v, ku r r r VD2.Cho a = ( 2;1) ; b = ( − 3; ) ; c = ( 5;0 ) Tìm toa độ vectơ 1/ r r r u = 2a − b 2/ r r r r v = 3a...
 • 15
 • 390
 • 2

Bài thao giảng cấp tỉnh: Hệ trục tọa độ trong không gian

Bài thao giảng cấp tỉnh: Hệ trục tọa độ trong không gian
... gian với hệ toạ độ Oxyz gọi không gian Oxyz z r k y r i O x r j z x xOx trục hoành yOy trục tung y Hệ toạ độ không gian I- Toạ độ điểm véc tơ 1) Hệ toạ độ Hoạt động uuuuTrong không gian Oxyz cho ... York Hệ toạ độ không gian zOz trục cao I- Toạ độ điểm véc tơ 1) Hệ toạ độ : Định nghĩa (SGK) Ký hiệu: Oxyz Điểm O +) Điểm O gọi gốc toạ độ gốc toạ độ +) Trục xOx gọi trục hoành +) Trục yOy gọi trục ... toạ độ O; i, j kí hiệu Oxy ( ) y Chú ý: Mặt phẳng cho hệ trục toạ độ Oxy gọi mặt phẳng Oxy Điểm O gốc toạ độ r j r i o x Ox trục hoành Chương III Phương pháp toạ độ không gian Hệ toạ độ không gian...
 • 19
 • 805
 • 6

Hệ Trục Tọa Độ

Hệ Trục Tọa Độ
... toạ độ tương ứng chúng? c) Toạ độ điểm: Hoành độ= hoành độ, tung độ = tung độ → GV: Toạ độ OM gọi toạ độ củaM → M(x;y) Ghi nhận đònh nghóa Suy nghó trả lời → → ?1: OM = x i + y j Khi toạ độ M? ... ví dụ sgk, tr26 HOẠT ĐỘNG CŨNG CỐ – DẶN DÒ: D o o o o o o Đònh nghóa trục hệ trục Toạ độ véctơ, điểm Hai véctơ nhau, phương ( xét theo toạ độ) Tính toạ độ véctơ, điểm Toạ độ trung điểm, trọng ... → w = -2 u +3 v chứng minh u , v phương HOẠT ĐỘNG 4) TOẠ ĐỘ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG, TOẠ ĐỘ TRỌNG TÂM TAM GIÁC: Hoạt động GV Hoạt động HS a) Toạ độ trung điểm đoạn thẳng: Cho A(xA;yA), B(xB;yB),...
 • 5
 • 304
 • 3

SKKN: Dạy học bài hệ trục tọa độ.

SKKN: Dạy học bài hệ trục tọa độ.
... tiết dạy học chơng trình Microsoft Office PowerPoint 2003, "Hệ trục tọa độ", tiết 2, sách Hình học 10 III Mục đích nghiên cứu: Đề xuất số ý tởng, kinh nghiệm cụ thể việc giảng dạy "Hệ trục tọa ... bao gồm dạy kiểm tra lớp 10A4 10A5 trờng THPT Đông Sơn I Phần II : nội dung nghiên cứu I Giáo án bài: hệ trục tọa độ (Tiết 2) Sau giáo án giảng dạy "Hệ trục tọa độ", tiết 2, sách Hình học 10 Trong ... thú học tập học sinh, phát huy đợc tính tích cực, chủ động học sinh Đa số học sinh hiểu biết vận dụng kiến thức học vào giải toán liên quan Kiểm tra, đánh giá: Sau dạy xong tiết hệ trục tọa độ,...
 • 15
 • 1,220
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 1 đại cương hóa học hữu cơ violetchuyên đề 1 đại cương hóa học hữu cơluyện thi môn văn chuyên đề 1chuyên đề 1 este lipitchuyên đề 1 cơ học vật rắnchuyên đề 1 phương trình và bất phương trình đại sốquản lý nhà nước về kinh tế chuyên đề 16bài tập chuyên đề 11bai giang chuyen de 1giao trinh chuyen de 1de cuong chuyen de 1quan ly nha nuoc ve kinh te chuyen de 16chuyên đề 17 môn kiến thức chungchuyên đề 17 luật quản lý nhà nướcquản lý nhà nước về kinh tế chuyên đề 17phát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngVăn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài nghiên cứu Bê tông hạt mịn chất lượng caoĐề tài Nghiên cứu biện pháp móng Top - Base xử lý nền đất yếu dưới móngĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự độngĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Quản lý tour du lịch trong nướcĐề tài Quản lý trung tâm giới thiệu việc làm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập