240 câu trắc nghiệm mũ và logarit

Bài tập trắc nghiệm Logarit (có đáp án) (Phần 1: Tóm tắt lý thuyết, Phần 2: Bài tập trắc nghiệm)

Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) (Phần 1: Tóm tắt lý thuyết, Phần 2: Bài tập trắc nghiệm)
... có tập nghiệm là: D Φ = có tập nghiệm là: C 1   ; 10   10  có tập nghiệm là: BP Trang 22 D Φ Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – – loogarit” A { 10; 100} B Câu 42: ... trình: A C có tập nghiệm là: { 10; 100} ∅ = có tập nghiệm là: C 1   ; 10   10  D có tập nghiệm là: 1   ; 1000   10  { 10; 20} B C log2 x + log x = Câu 120: Phương trình: có tập nghiệm là: ... mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R Đ Giáo viên: BP Trang 47 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – – loogarit” loga x B Tập giá trị hàm số y = tập R x C Tập xác định...
 • 56
 • 314
 • 1

240 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ LOGARIT

240 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ MŨ LOGARIT
... Nh bi u th c A log 2log x ln e x A Bi u th c A luôn t n t i giá tr c a A không ph thu c vào giá tr c a x B Bi u th c A ch nh x giá tr c a A không ph thu c vào giá tr c a x C Bi u th c A ch nh ... A Bi u th c A ch 2 D log 2log x ln e x nh x giá tr c a A không ph thu c vào giá tr c a x B Bi u th c A luôn t n t i giá tr c a A không ph thu c vào giá tr c a x C Bi u th c A ch nh x 0, x giá ... m b ng: B A x C D có nghi m khi: A m Cho A C m và C m Tìm m m sau: B D ,v i im i GROUP NHÓM TOÁN THI THPT 2017 LÔGARIT 010 Gi s a A x x 2 x 32 x có nghi m bi u th c log là: 2 log 2 A B C log...
 • 36
 • 153
 • 0

600 cau trac nghiem mu logarit dap an

600 cau trac nghiem mu logarit dap an
... Câu 27 : Chn khng nh ỳng cỏc khng nh sau A Ch cú logarit ca mt s thc dng B Cú logarit ca mt s thc bt k C Ch cú logarit ca mt s thc dng khỏc D Ch cú logarit ca mt s thc ln hn Câu 28 : Tp nghim ca ... ...
 • 89
 • 305
 • 0

868 Câu trắc nghiệm Lôgarit (File testpro)

868 Câu trắc nghiệm Mũ Lôgarit (File testpro)
... xác định Đáp án Câu 14 D Tổng nghiệm phương trình A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A Phương trình có nghiệm A) B) C) D) Đáp án Câu 16 Cả B C D Giá trị lớn nhỏ hàm số A) B) C) D) Đáp án Câu 17 Tất sai ... án Câu 18 D Rút gọn biểu thức A) B) C) D) Đáp án Câu 19 A Biết Tính theo giá trị A) B) C) D) Đáp án Câu 20 C Tổng bình phương nghiệm phương trình A) B) C) D) Đáp án B Số nghiệm phương trình: Câu ... án Câu 29 A) B) C) D) A Bất phương trình có tập nghiệm là: Đáp án Câu 30 C Phương trình A) B) C) D) Đáp án A Câu 31 x + − x + = x có nghiệm: Tìm giá trị lớn M nhỏ m hàm số A) B) C) D) Đáp án Câu...
 • 328
 • 236
 • 0

240 câu trắc nghiệm T.Anh (Thi TN-ĐH)

240 câu trắc nghiệm T.Anh (Thi TN-ĐH)
... discover / 1498 / Columbus // LÊ KIM TƯỜNG - Trường THPT Cẩm thủy 1, Thanh hoá Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu A America said that Columbus was discovered in 1498 B America is said that it ... ever Câu 49: There was a long pause The seconds went slowly A by B away C on D in Câu 50: America / said / discover / 1498 / Columbus // LÊ KIM TƯỜNG - Trường THPT Cẩm thủy 1, Thanh hoá Câu Câu ... Unlike D Oppositely Câu 45: Are you ready _ the exam? A with B about C for D on Câu 46: Have you got an idea we should to deal with this matter? A how B where C what D why Câu 47: I don't...
 • 26
 • 311
 • 3

Tuyển tập 165 câu trắc nghiệm hay khó pot

Tuyển tập 165 câu trắc nghiệm hay và khó pot
... http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 22 BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT 83 Cho mạch điện xoay chiều RLC ( cuộn dây cảm) Đặt vào hai đầu mạch điện áp không đổi tần số thay đổi f = f U ... 100.w 8π http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 29 BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT π H, Một tụ điện có điện dung C thay đổi điện trở 80Ω mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay ... TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 32 BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT 117 Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, với cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch ổn định Cho L thay...
 • 48
 • 217
 • 0

Tuyển tập 165 câu trắc nghiệm hay khó ppt

Tuyển tập 165 câu trắc nghiệm hay và khó ppt
... BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT Tuyển tập 165 câu trắc nghiệm hay khó Trên sợi dây đàn dài 120 cm có sóng dừng Các điểm có biên độ dao động 3.5mm ... http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 22 BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT 83 Cho mạch điện xoay chiều RLC ( cuộn dây cảm) Đặt vào hai đầu mạch điện áp không đổi tần số thay đổi f = f U ... 100.w 8π http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 29 BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT π H, Một tụ điện có điện dung C thay đổi điện trở 80Ω mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay...
 • 49
 • 229
 • 0

240 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LUYỆN THI TN, ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH –ĐỀ SỐ 1 potx

240 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LUYỆN THI TN, ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH –ĐỀ SỐ 1 potx
... for such a long time 16 C She can't stand being kept to wait such a long time D She doesn't stand being kept waiting for such long ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH –ĐỀ SỐ Cõu 1: The teacher spent ... have seen a number of movies lately D It is a long time since I saw a movie ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH –ĐỀ SỐ Cõu 1: test was given, our class leader managed to get good marks A Whenever ... D He is not popular with many people although he is flexible in his work ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH –ĐỀ SỐ Cõu 1: Hung doesn't take his matters good consideration A for B about C into...
 • 26
 • 264
 • 2

50 câu trắc nghiệm sắt hợp chất của sắt

50 câu trắc nghiệm sắt và hợp chất của sắt
... B Câu 23: Trộn bột kim loại Fe với bột lu huỳnh, đun nóng thu đợc hỗn hợp chất rắn A, Hoà tan A dung dịch H2SO4 loãng, d sau phản ứng hoàn toàn, thu đợc hỗn hợp khí B lại chất rắn không tan .Chất ... A.42,3% B 50% C 40,6% D 30 E Kết khác *Thể tích (ml) dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết lợng SO2 tạo A. 150 ml B 300 ml C 450 ml D 250 ml E Kết khác Câu 36: Dẫn từ từ V lít hỗn hợp khí (CO ... sai Câu 33: Để bảo quản dung dịch muối Fe(II), ngời ta thờng sử dụng cách sau: A- Đậy kín dung dịch B- Ngâm đinh sắt dung dịch C- Cho bột Cu vào dung dịch D- Cho axit HNO3 vào dung dịch Câu 34...
 • 4
 • 230
 • 2

46 câu trắc nghiệm mới khó hơn về sóng cơ

46 câu trắc nghiệm mới và khó hơn về sóng cơ
... điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BD : A 17 B 18 C 19 D 20 Câu 14: Sóng truyền dây với tốc độ 1,6m/s Biên độ sóng không đổi Nguồn sóng dao động với tần số f Một điểm A dây dao động pha với nguồn, ... định bước sóng A 8/3cm B 16/3cm C 3,2cm D 1,6cm Câu 15: Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động tần số, biên độ a, lệch pha 1/4 chu kì Xác định biên độ dao động trung điểm O AB A a B 2a C a D Câu 16: ... C 160cm D 80cm Câu 17: Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt đặt cách khoảng cách x đường kính vòng tròn bán kính R (x < R) đối xứng qua tâm vòng tròn Biết nguồn phát sóng có bước sóng λ x = 6λ Số...
 • 5
 • 160
 • 1

240 câu trắc nghiệm lý thuyết môn dược liệu

240 câu trắc nghiệm lý thuyết môn dược liệu
... Dược liệu sau không thuộc nhóm có tác dụng an thần, gây ngủ • Táo ta, Sen, Vông nem • Bình vôi, Lạc tiên, Câu đằng • Lạc tiên, Ve sầu, Táo ta • Actisô, Vông nem, Xuyên khung Đâu dược liệu ... hồ • Thiên môn, Quít, Dâu tằm • Đâu dược liệu chữa ho, hen? • Húng chanh, Cát cánh, Cải trắng • Sen, Hòe, Qua lâu • Quế, Mơ lông, Đại hoàng • Kinh giới, Muồng trâu, Bí ngô • Đâu dược liệu chữa ... Các dược liệu không thuộc nhóm có tác dụng chữa bệnh tim mạch, cầm máu? • Cải trắng, Long não, Sắn dây • Cây Hòe, Dừa cạn, Ba gạc • Trúc đào, Long não, Trắc bá • Long não, Hòe, Trắc bá • Đâu dược...
 • 370
 • 347
 • 0

240 câu TRẮC NGHIỆM KINH tế vĩ mô

240 câu TRẮC NGHIỆM KINH tế vĩ mô
... a Kinh tế b Kinh tế vi c Kinh tế thực chứng d a c Câu 202 : “Chỉ số hàng tiêu dùng Việt Nam tăng khoảng 20% năm giai đoạn 1992 – 1995” câu nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh ... 1992 – 1995” câu nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh tế thực chứng c Kinh tế vi chuẩn tắc d Kinh tế chuẩn tắc Câu 203 : Tổng cung dài hạn thay đổi : a Có thay đổi lãi suất ... phủ Câu 33 : Sản lượng tiềm ( sản lượng toàn dụng ) mức sản lượng : a Mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b Mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c Tối đa kinh tế d Cả câu Câu 34 : Trong kinh tế...
 • 61
 • 373
 • 0

Luyện trắc nghiệm lôga thi THPTQG 2017

Luyện trắc nghiệm Mũ và lôga thi THPTQG 2017
... Hoàng Văn Cơng Luyện thi thpt QG 2017 Chức em thích nghi với đổi mới, ôn tập tốt đạt kết cao kỳ thi tới! ...
 • 2
 • 214
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: 600 câu trắc nghiệm mũ lgarittrắc nghiệm hàm số mũ và logaritcâu hỏi trắc nghiệm mũ logaritcác câu hỏi trắc nghiệm word và excel 2007tuyen tap cac cau hoc trac nghiem hay va kho mon sinh hoc210 câu trắc nghiệm vật lý hay và khó luyện thi đại họcphần dao động cơ101 câu trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khócâu trắc nghiệm về word và excelcác câu hỏi trắc nghiệm word và excel100 câu trắc nghiệm môn tiếng anh và đáp áncau hoi trac nghiem word va excel 2007câu hỏi trắc nghiệm iq và đáp áncác câu trắc nghiệm về word và excel có đáp áncác câu trắc nghiệm kinh tế vi mô theo từng chương và giải thíchcau hoi trac nghiem luật va chinh sach môi truongDây chuyền trộn chiết rót và đóng nắp chai sử dụng PLC s7 300 và WinCCGiáo trình Triết học Mác - LêninQuan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trườngBài tập thực hành wordĐề cương ôn tập môn triết 1Luyện bài đọc hiểu tiếng Anh ôn thi THPT Quốc giaTổng hợp câu hỏi đề thi và đáp án lý thuyết tài chính tiền tệ cao học ueh (có mục lục)Giáo án tỏ lòng (chi tiết)Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm BHXH HISDE CUONG NHA NUOC PHAP LUAT LAN 2Đề cương ôn tập triết 2Học thuyết giá trịSứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩaGIẢI CHI TIÊT TOÀN BỘ ĐỀ HÓA THPT 2017Những vấn đề liên quan tới sử dụng kháng sinhĐộ ổn định và tuổi thọ của thuốcSo tay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giông của bayerPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập