GIAO AN SO HOC 6 16 17

GIAO AN SO HOC 6 16 17

GIAO AN SO HOC 6 16 17
... Giáo án Số học 6 Năm học 20 16- 2 017 Trường THCS TT Hương Sơn: Ngày so n: 14/ 8/ 20 16 Ngày dạy: 6A: / 8/ 20 16; 6B: GV:Nguyễn Thị Yến /8/20 16 ; 6C: / 8/ 20 16; 6D: / 8/ 20 16 Tiết 3: §3 GHI SỐ ... Giáo án Số học Năm học 20 16- 2 017 Trường THCS TT Hương Sơn: Ngày so n: 12/ 8/ 20 16 Ngày dạy: 6A: / 8/ 20 16; 6B: GV:Nguyễn Thị Yến /8/20 16 ; 6C: / 8/ 20 16; 6D: / 8/ 20 16 Tiết 2: §2 TẬP HỢP CÁC ... học 20 16- 2 017 Trường THCS TT Hương Sơn: GV:Nguyễn Thị Yến Ngày so n: 14/ 8/ 20 16 Ngày dạy: 6A: / 8/ 20 16; 6B: /8/20 16 ; 6C: / 8/ 20 16; 6D: / 8/ 20 16 Tiết...
 • 243
 • 101
 • 0

giao an so hoc 6 tuan 17

giao an so hoc 6 tuan 17
... Bài 36 sgk/78 Tính : a/ 1 26 + (-20) + 2004 + (-1 06) = [(-20) + (-1 06) ] +1 26 +2004 = [-1 26 + 1 26] + 2004 = 2004 b/ (-199) + (-200) + (-201) = [(-199) + (-201)] + (-200) = (-400) + (-200) = -60 0 ... tính chất phép cộng số ngun - Làm tập 37, 38, 39b; 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/ 79 + 80 SGK - Làm 62 , 63 , 64 , 70, 71, 72 /61 , 62 SBT IV RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ... khác: = -6 - Nhóm riêng số ngun âm, số ngun b) (-2) +4 +( -6) + +(-10) +12 dương = [(-2)+4]+[( -6) +8]+[(-10+12)] - Hoặc: (1+9) + [(-3) + (-7)] + + (-11) = + + = [10 + (-10)] + (- 6) =6 = + (- 6) = -...
 • 14
 • 185
 • 0

Giáo án Số học 6 (Chương II đến hết T58)

Giáo án Số học 6 (Chương II đến hết T58)
... phÐp tÝnh (-18) + (- 43) = - 61 : (+ 29) + (+ 37) = 66 ( - 35) + (+ 26) = - (+ 58) + ( - 42) = 16 ( -18) - 45 = - 63 ; 56 - 69 = -13 ( - 47) – (- 82) = 35 (- 25) - 67 = - 92 Gi¸o viªn Ngun Thµnh ... tập 66 66 , 67 , 68 /87 Tìm số nguyên x , biết : *HS: Häc sinh lªn thùc hiƯn – (27 – 3) = x – (13 – 4) *GV: Gỵi ý: – 24 = x – - p dụng qui tắc chuyển vế -20 = x – x = – 20 x = - 11 Bài tập 67 a) ... a) 248 + (-12) + 2 064 + (-2 36) nguyªn kh¸c dÊu = [ 248 + (-12) + (-2 36) ] + 1 064 = 2 064 Ch÷a bµi 57 trang 60 (SBT): TÝnh b) (-298) + (-300) + (-302) a) 248 + (-12) + 2 064 + (-2 36) = [ (−298) + (−302)]...
 • 46
 • 418
 • 2

Giáo án số học 6

Giáo án số học 6
... Biểu diễn số 0;1;2;3;4;5 ;6; 7 tia số ? Giáo án toán số tia số N*= { 1;2;3;4;5 } N*= { x N x } Tìm số tự nhiên đợc biểu diễn điểm tia số ? Viết tập hợp số tự nhiên khác 0? Giáo viên giới ... Điền vào ô trống để số dòng số tự nhiên liên tiếp: ., 460 0, B 10' ; , ., a Bài : Số chữ số: HĐ2: Số chữ số: Một số tự nhiên có 1,2,3 Cho ví dụ số tự nhiên? ( chữ số số) Để viết số tự nhiên ngời ... giấy dán phim theo nhóm thừa số 8' 64 . 16. 8= 26. 24.23=213 243.32 =35.32 =37 Dạng 3:Luyện so sánh hai luỹ thừa Giáo viên hớng dẫn học sinh cách so sánh hai luỹ thừa So sánh 26 82 Cách 1: 26 = 2.2.2.2.2.2...
 • 186
 • 386
 • 4

Giáo án Số học 6

Giáo án Số học 6
... Giáo án số học - 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Chơng II Số nguyên Làm quen với số nguyên ... tính chất Giáo viên:Hà Huy Tuấn - Trờng THCS Sơn Tiến Giáo án số học - Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh số liền sau ? HS: Số liền sau số số Số có GV: Mỗi số tự nhiên có số liền sau số liền ... chữ số dùng để ghi số TN - GV: Với 10 chữ số ta ghi đợc số TN - ? Mỗi số TN có chữ số? Hãy lấy VD? - Lấy VD số TN - HS trả lời Mỗi số TN có 1, 2, chữ số VD: Số có chữ số Số 14 có chữ số 4 76 có...
 • 212
 • 299
 • 1

Giáo án Số học 6 (Chương II)

Giáo án Số học 6 (Chương II)
... phÐp tÝnh (-18) + (- 43) = - 61 : (+ 29) + (+ 37) = 66 ( - 35) + (+ 26) = - (+ 58) + ( - 42) = 16 ( -18) - 45 = - 63 ; 56 - 69 = -13 ( - 47) – (- 82) = 35 (- 25) - 67 = - 92 Gi¸o viªn Ngun Thµnh ... tập 66 66 , 67 , 68 /87 Tìm số nguyên x , biết : *HS: Häc sinh lªn thùc hiƯn – (27 – 3) = x – (13 – 4) *GV: Gỵi ý: – 24 = x – - p dụng qui tắc chuyển vế -20 = x – x = – 20 x = - 11 Bài tập 67 a) ... a) 248 + (-12) + 2 064 + (-2 36) nguyªn kh¸c dÊu = [ 248 + (-12) + (-2 36) ] + 1 064 = 2 064 Ch÷a bµi 57 trang 60 (SBT): TÝnh b) (-298) + (-300) + (-302) a) 248 + (-12) + 2 064 + (-2 36) = [ (−298) + (−302)]...
 • 78
 • 303
 • 1

Giao an So hoc 6 Bai 40 (cuc hay)

Giao an So hoc 6 Bai 40 (cuc hay)
... trục số Chiều từ trái sang phải gọi chiều dương Chiều từ phải sang trái gọi chiều âm trục số - Yêu cầu HS làm ?4 - HS làm ?4 Xác đònh điểm A, B, C, D hình 33 SGK ?4 A: 6; B: −2; C: 1; D: - Giới ... SGK ?4 A: 6; B: −2; C: 1; D: - Giới thiệu trục số thẳng - HS quan sát trục số thẳng đứng hình 34 Hoạt động 3: (20’) đứng Bài trang 68 SGK - GV cho HS vận dụng kiến - HS làm tập Đọc a) Nhiệt độ ... nguyên âm nào? Vẽ trục số biểu diễn điểm A: −2, B: −5, C: 1, D: Dặn nhà: - Làm 2, trang 68 SGK - Làm tập 3, trang 54 SBT - Xem trước Tập hợp số nguyên ...
 • 3
 • 295
 • 1

Giáo án Số học 6 học kỳ II

Giáo án Số học 6 học kỳ II
... 61 , 62 SGK trang 87 5./ Dặn dò : Về nhà học làm tập 63 , 64 , 65 SGK trang 87 113 Tiết 53 – 54 – 55 – 56 ÔN TẬP HỌC KỲ I I.- Mục tiêu : - Chuẩn bò cho kỳ kiểm tra học kỳ I , đánh giá việc học ... [(-257 + 1 56)56] - Vậy : Số đối tổng = (- 257) – [ - 257 + 1 56 56} tổng số đối = - 257 + 257 – 1 56 + 56 số hạng = - 100 - Học sinh : - 1 16 - Học sinh làm ?2 - Rút nhận xét - GV yêu cầu học sinh ... điểm nằm số , khác dấu hai phía điểm Ta nói số – ; –2 ; –3 ; số đối - Học sinh làm tập ?4 số đối –1 ; -1 số đối số đối –2 ; -2 số đối số đối –3 ; -3 số đối 4./ Củng cố : Tập hợp số nguyên...
 • 121
 • 261
 • 3

Giáo án Số học 6

Giáo án Số học 6
... chữ số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 5415 số chữ số 123 số có chữ số Ta dùng 10 chữ số để ghi số tự nhiên GV cho HS phân biệt số chữ số, số trăm 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; chữ số hàng trăm, số chục chữ số ... 7, 8, số số nguyên tố, số hợp số? (số số nguyên tố, 8, hợp số) (?) Số số có số nguyên tố không? Có hợp số không? (?) Cho biết số nguyên tố hỏ 10? I- Số nguyên tố - Hợp số - GV treo bảng số tự nhiên ... thức ?1 Tính a) 62 : 4.3 + 2.52 = 36 : 4.3 + 2.25 = 9.3 + 50 = 27 + 50 = 77 ?2 Tìm số tự nhiên x biết a) (6x - 39) : = 201 (6x - 39) = 201 6x - 39 = 60 3 6x = 60 3 + 39 6x = 64 2 x = 64 2 : x = 107...
 • 180
 • 302
 • 0

Giáo án Số học 6 đang dùng

Giáo án Số học 6 đang dùng
... Số lớn số đ/v Ta nói Tìm số liền sau, số liền trớc số liền sau số ngợc lại số liền tr- số 51? Của số ? ớc số VD1 Số liền trớc số 51 số 50 Số liền sau số 51 số 52 Không có số liền trớc số Số liền ... số: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; ta viết đợc số tự nhiên VD: số có chữ số 705 số có ba số 20173 số có năm chữ số 37 số có hai chữ số Chú ý: Số khác chữ số Nếu thay đổi thứ tự chữ số ta đợc số 2) Hệ thập ... T/c ý Luyện tập: Bài 56 a, 5.5.5.5.5.5 = 56 b, 6. 6 .6. 3.2 = 6. 6 .6. 6 = 64 c, 2.2.2.3.3 = 23 32 = 62 .2 d, 100.10.10.10 = = 104 Bài 57 Tính a, 23 = 8, 24 = 16, 25 = 32, 26 = 64 , 210 = 1024 b, 32...
 • 164
 • 293
 • 1

Giáo án Số học 6

Giáo án Số học 6
... đổi phân số hỗn số ta lấy tử số chia cho mẫu số, thơng phần nguyên, số d tử số phần phân số, số chia mẫu số phần phân số Muốn đổi hỗn số phân số ta lấy phần nguyên nhân mẫu số làm tử số giữ nguyên ... sánh hai phân số mẫu dơng có tử dơng (hai phân số học tiểu học) Việc so sánh hai phân số mẫu thực chất la so sánh hai thành phần phân số ? Lúc việc so sánh hai phân số trở thành so sánh hai số ... lại : 150- 85 = 65 phút >45 phút nên Bình xem đợc hết phim Hoạt động : Số đối số Bài tập 66 : Bài tập 66 : Có cách tìm nhanh số đối số không ? làm nh ? Nêu nhận xét số đối số đối số ghi công thức...
 • 54
 • 304
 • 0

Giáo án Số học 6 (tuần 33)

Giáo án Số học 6 (tuần 33)
... :? Tính tỉ số phần trăm số HS TB HS so với lớp? 20000 = ,0 767 5 ( m ) = ,67 5 ( cm ) Làm : Số HSG : 18,75.48 = 9(HS) Số HSTB : 9.300%= 27(HS) Số HS : 48- 27 = 12(HS) 12.100 % = 25% Số HS so với ... em, số HS đạt HK 7/12 số HS đạt Số HS đạt HK : HK tốt , lại HS đạt HK trung bình.Tính số 480 = 280(em) HS đạt HK , TB tỉ số % loại HS 12 với lớp ? Số HS đạt HK TB : 800-(480+280) = 40(em) Tỉ số ... 10000 56, 408: = 56, 408.125 = 7051(cm)=70,51(m) 25 Bài 147(sgk) Chiều dài cầu Mĩ Thuận vẽ : Chiều dài cầu Mĩ thuận vẽ bao nhiêu? 1535 Bài 147(sbt) Lớp 6C có 48HS Số HSG: 18,75% Số HSTB: 300%HSG Số...
 • 6
 • 322
 • 0

Giáo án Số học 6

Giáo án Số học 6
... BCNN có thừa số nguyên tố chung với giống ? Khác số mũ nhỏ * 63 * ⇒ 963 0 (số chia hết cho chia hết cho 3) Số nguyên tố, hợp số : − Số nguyên tố số tự nhiên lớn có hai ước − Hợp số số tự nhiên ... TRA HỌC KỲ I I MỤC TIÊU BÀI DẠY : Kiểm tra tiếp thu kiến thức HS HK I Giải toán số học hình học HK I Tính trung thực, cẩn thận học tập II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN & HỌC SINH : Giáo viên : Học sinh ... hợp số nguyên : Z = { −3 ; −2 ; −1 ; ; ; ; 3} gồm số nguyên âm ; số số nguyên dương tập hợp số nguyên Giá trò tuyệt đối số nguyên : Quy tắc cộng hai số nguyên tính chất nó: Quy tắc cộng hai số...
 • 25
 • 268
 • 0

Giáo án Số học 6

Giáo án Số học 6
... minh họa − Số đối −2 số b) Số đối số nguyên a số nguyên dương nguyên dương (2) − Số đối số nguyên số nguyên âm số âm (−3) − Số đối số HS : Đứng chỗ nêu Giá trò tuyệt đối Số học GVBM:Hà Minh Hùng ... phân số − Vài HS viết phân số Mỗi phân số có vô số phân số −3 −3 Sau yêu cầu HS lần phân số (nhiều − Các phân số lượt lên bảng viết phân phân số) cách viết khác −3 số mà ta gọi số phân số số hữu ... mẫu mà em học Tiểu học Giảng : Giới thiệu (2’) : Một bánh chia thành phần nhau, lấy ba phần ta nói : “đã lấy ¾ bánh” Ta có phân số ¾ ; mẫu số số phần chia từ bánh ; tử số số phần lấy Giáo viên...
 • 31
 • 238
 • 0

Giáo án Số học 6

Giáo án Số học 6
... Tổng số : phân số b cho − Các nhóm hoạt động − − − 69 66 −1 a −1 < b < + = 5 06 Hướng dẫn Dặn dò học sinh chuẩn bò tiết học : Số học GVBM: Hà Minh Hùng + − Mỗi nhóm cử đại diện 22 23 5 06 5 06 69 ... gọi HS điền vào bảng phụ Bài làm 16 16 12 12 3.21 3.21 Sai Sai  21 = 21 = Phương pháp Đúng  64 = 64 = Kết Sai Đúng Đúng Sai Sai Sửa lại 16 16 : 16 = = 64 64 : 16 12 12 : = = 21 21 :  14.3 = 14.3 ... ; 16 24 19 Quy đồng mẫu phân số 11’ − − 21 ; ; 16 24 56 Kiến thức BCNN ( 16 ; 24 ; 8) = 48 − 21 Trả lời : Còn phân số 56 Hỏi : Các phân số tối giản chưa ? chưa tối giản −3 − 3 −9 Nên : 16 = 16. 3...
 • 29
 • 369
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kiểu của nửa nhóm số hầu đối xứng chiều nhúng 4 (LV tốt nghiệp)BT hóa phân tích BKHN phần Phức chất (có đáp án)Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực giao tiếp của học sinh trong dạy học nhóm bài hành động nói ở lớp 8 (LV tốt nghiệp)Tăng cường quản lý kê khai thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Kinh tế nông nghiệp Châu Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỷ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔIBồi dưỡng năng lực Toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Toán THPT ban cơ bản (LV thạc sĩ)Nghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửRèn luyện kĩ năng sử dụng sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 với sự hỗ trợ của một số kĩ thuật dạy học tích cựcCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh THPT tỉnh hà giang trong dạy học nội dung phương trình lượng giácĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập