Bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam cuối thế kỷ 19

bài giảng lịch sử 11 bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỷ xix

bài giảng lịch sử 11 bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỷ xix
... ốiphảndậyngườiTâykinh thành Huế ? buôn phái Na Sơn thế ánh quân Pháp Nghi ? Pháp Sơn XI Có13 ch cỏi Việt ca cu Một chống lãnh đạo phong nơi thực giúp trào cần Hu ? Kinh thnhVương ? chèA KHểA n g l ... g t c h u T ô n h i y ế t ch cái, tên thường gọi ớc người Pháp củ nhân dâ Có Cócái, khái niệm g trào yêu nưvề trí ốnglãnh đạoaPhápdânnkiến CóCóchch cái, tên 1onchỉmà Nguyễn ánhthức đỗ đạt thời ... quyền cái, tên ph đảo nhng người ch nhượng cho nhphong ch cái, cái, tên chiến ng Pháp ? Bắc Giang, Lạng ngi kỉđàyXu Hàm ? Có chnơi làtờn chủm 1dân Pháp côngải?vuaphỏi ch chin CóCúch7 ch cái, bán...
 • 33
 • 9,471
 • 1

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
... Biết phải tham gia công việc….”  Thổi bùng lửa yêu nước nhân dân, tạo thành phong trào Cần Vương sôi đến cuối kỷ XIX 2.Các giai đoạn phát triển phong trào Cần Vương HOẠT ĐỘNG NHÓM Nhóm 1: Tìm hiểu ... chế độ bảo hộ máy quyền thực dân phần lãnh thổ Bắc Kì Trung Kì - Phong trào đấu tranh văn thân, sĩ phu nhân dân diễn vô sôi  Pháp ăn không ngon, ngủ không yên + Nhân dân: Kháng chiến mạnh mẽ  ... I PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến kinh thành Huế bùng nổ phong trào Cần Vương: a Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến Kinh thành Huế  Nguyên nhân: + Pháp...
 • 17
 • 3,058
 • 12

sử 11 bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

sử 11 bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX
... Các phong trào đấu tranh chống Pháp cuối XIX + ý nghĩa phong trào đó: Phản ánh tính chất yêu nước chống Pháp bật có ý nghĩa quan trọng tiến trình lịch sử Việt Nam - Dặn dò: Học sinh học bài, ... Tháng 3/1892 Pháp Kết ý nghĩa - Trong trình tồn tại, phong trào kết hợp yêu cầu độc lập với nguyện vọng nhân dân - Khởi nghĩa phong trào đấu tranh lớn nông dân năm cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Nói lên ... Hương Khê - Kết quả: Năm 1896 phong trào thất bại * Tính chất phong trào: phong trào yêu nước chống thực dân Pháp theo khuynh hướng, ý thức hệ phong kiến song thể tính dân tộc sâu sắc II Một...
 • 16
 • 11,095
 • 30

Tiết 27 - Bài 21 - Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX

Tiết 27 - Bài 21 - Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX
... Vương a Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến Nguyên nhân: - Pháp thiết lập chế độ bảo hộ máy quyền Nguyên nhân dẫn Bắc Kì Trung Kì tới dân diễn - Phong trào đấu tranh nhânphản sôi  Phe chủ chiến ... Khâm Sứ ( 5-7 -1 885) 05/15/15 SV: Đinh Tuyết Mai - BM L ịch sử b Sự bùng nổ phong trào Cần vương - Trước đàn áp thực dân Pháp, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua Hàm Nghi chạy sơn phòng Tân Sở -Ngày 13/7/1885, ... triển phong trào Cần Vương Nhóm 1: Đặc điểm HOẠT phát triển phong trào Cần Vương 1885 - 1888 05/15/15 ĐỘNG Nhóm 2: Đặc điểm NHÓM triển phát phong trào Cần Vương 1888 - 1896 SV: Đinh Tuyết Mai - BM...
 • 10
 • 174
 • 3

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX(T1)

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX(T1)
... nhân khiến kháng chiến chống Pháp nhân dân ta(1858-1884) thất bại PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX(t1) BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP ... CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX(t1) BÀI 21: I PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ Nội dung • Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến kinh thành Huế bùng nổ phong trào Cần ... chủ chiến đứng đầu Tôn Thất Thuyết, tổ chức phản công quân Pháp phát động phong trào Cần vương dựa sở: A.Có ủng hộ đông đảo nhân dân nước phận quan lại chủ chiến triều đình địa phương B Có đồng...
 • 15
 • 328
 • 0

Phong trào yêu nước chống pháp ở thanh hoá 30 năm đầu thế kỷ XX

Phong trào yêu nước chống pháp ở thanh hoá 30 năm đầu thế kỷ XX
... quát tình hình Thanh Hoá cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Chơng : Phong trào yêu nớc chống Pháp Thanh Hoá từ đầu kỷ XX đến hết chiến tranh giới thứ Nhất Chơng 3: Phong trào dân tộc dân chủ Thanh Hóa từ sau ... Thanh Hóa 2.2 Phong trào chống thuế Thanh Hóa năm 1908 27 27 32 39 Chơng 3: Phong trào dân tộc dân chủ Thanh Hóa từ sau CTTG thứ đến hết năm 1 930 3.1 3.2 Bối cảnh lịch sử Phong trào yêu nớc chống ... truyền thống yêu nớc, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hơng cho tầng lớp nhân dân, hệ trẻ Với ý nghĩa khoa học thực tiễn trên, chọn Phong trào yêu nớc chống Pháp Thanh Hóa 30 năm đầu kỷ XX làm đề...
 • 125
 • 81
 • 0

bai 21 - phong trao yeu nuoc chong phap (tiet 2)

bai 21 - phong trao yeu nuoc chong phap (tiet 2)
... chc - Chn ỏnh cỏc on xe, toỏn lớnh i qua cn c gõy cho chỳng nhiu khú khn 1-Phm Bnh (182 7-1 887): lng Tng Xỏ-Huyn Hu Lc-Thanh Húa 2-inh Cụng Trỏng (18 4218 87): lng Trng Xỏ-Thanh Liờm-H Nam 2-Khi ... II-MT S CUC KHI NGHA TIấU BIU TRONG PHONG TRO CN VNG V PHONG TRO U TRANH T V CUI TH K XIX 1.Khi ngha Bói Sy(188 3-1 8 92) 2.Khi ngha Ba ỡnh(188 6-1 887) 3.Khi ngha Hng Khờ(188 5-1 896) Khi ... (184 4-1 926) 2-Khi ngha Ba ỡnh ( 1886 1887 ) *Lónh o: - Phm Bnh, inh Cụng Trỏng *a bn: - Cn c chớnh ba lng: Mu Thnh,Thng Th, M Khờ (Nga Sn Thanh Húa) v mt s cn c ngoi vi *Hot ng chớnh: - Xõy...
 • 10
 • 418
 • 3

bai 21 phong trao yeu nuoc chong phap...

bai 21 phong trao yeu nuoc chong phap...
... Yên Thế Phan Bi Chõu Phan Chõu Trinh (1867-1940) (1872-1926) Nhận xét phong trào Cần Vương khởi nghĩa Yên Thế Nội dung Phong trào Cần Vương Khởi nghĩa Yên Thế Thời gian 1885 - 1896 1884 - 1913 ... công , bao vây , chiến đấu diễn ác liệt - Đêm 20/1/1887 nghĩa quân phải Mở đường máu rút Mã Cao - 21/ 1/1887 Pháp chiếm cứ,các thủ lĩnh bị bắt tự sát Khởi nghĩa thất bại Phan Đình Phùng Hương Khê ... vua cứu nước Chống sách bình định cướp bóc Pháp Văn thân, sỹ phu yêu nước Nông dân Mang ý thức hệ phong kiến,thể tinh thần dân tộc Mang tính tự phát , tính chất tự vệ Thành phần lãnh đạo Tính chất...
 • 15
 • 148
 • 2

bài giảng lịch sử 8 bài 30 phong trào yêu nước chống pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

bài giảng lịch sử 8 bài 30 phong trào yêu nước chống pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918
... ●  Samllest Width   sw320dp – sw 480 dp – sw600dp - sw720dp ●  Available Width   w720dp – w1024dp ●  Available Height   h720dp – h1024dp Lập trình Android (201 4) – Bài Tài nguyên ứng dụng ... định: không quan tâm đến cấu hình thiết bị tài nguyên để lựa chọn ●  Tài nguyên đặc trưng: sử dụng thiết bị riêng biệt thông qua từ hạn định đường dẫn Lập trình Android (201 4) – Bài Tài nguyên ứng ... nguyên Alias từ thư mục vi Lập trình Android (201 4) – Bài Tài nguyên ứng dụng (1) 13 Nội dung Khái niệm Các tài nguyên ●   String ●  Color ●  Dimen   ●  Array Lập trình Android (201 4) – Bài Tài nguyên...
 • 18
 • 2,203
 • 0

bài 30 phong trào yêu nước chống pháp đầu thế kỉ XX đến năm 1918

bài 30 phong trào yêu nước chống pháp đầu thế kỉ XX đến năm 1918
... cuối kỉ XIX đầu kỉ XX có điểm + Phong trào Cần Vương cuối kỉ XIX, thiết lập lại chế độ giống khác nhau? phong kiến +Phong trào đầu kỉ XX : Sau cách mạng thành công, sĩ phu tiến muốn đưa nước ... tán phong trào Nhật? Phong trào tan rã TIẾT 49 I PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Phong trào Đông Du ( 1905-1909 ) Các em thảo luân nhóm ( em ) ? Qua thất bại phong trào ... sau lan tỉnhTrung kì Pháp đàn áp đẩm máu I PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Cuộc vận động Duy tân phong trào chống Thuế Trung Kì ( 1908) b Phong trào chống thuế Trung kì...
 • 18
 • 280
 • 0

Trào l­uu cai cach duy tan o viet nam cuoi the ky 19

Trào l­uu cai cach duy tan o viet nam cuoi the ky 19
... võ bị , mở rộng ngoại giao , cải tổ gi o dục Bài 28: Tr o lưu cải cách tân việt nam nửa cuối kỷ XIX I Tình hình Việt nam nửa cuối kỷ XIX II Những đề nghị cải cách việt nam v o nửa cuối kỷ XIX ... - ý nghĩa : + Nó góp phần công v o tư tưởng lỗi thời, b o thủ cản trở bước tiến lịch sử dân tộc + Nó góp phần thức đẩy cho đời phong tr o Duy Tân Việt Nam v o đầu kỷ XX Bài tập ? Lý khiến đề ... cho xã hội ngày thêm rối loạn Yêu cầu lịch sử Việt Nam lúc phải thay đổi xã hội tiến hành cải cách xã hội cho phù hợp Bài 28: Tr o lưu cải cách tân việt nam nửa cuối kỷ XIX I Tình hình Việt nam...
 • 11
 • 2,412
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỷ xix lịch sử 11 gv ng t duybài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỉ xix tiết 2bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỉ xix t1bai 21 phong trao yeu nuoc chong phap cua nhan dan vn trong nhung nam cuoi xĩ xphong trào yêu nước chống pháp của nhân dân thanh hóa cuối thế kỉ xix 18851895phong trao yeu nuoc chong phap cua nhan danbai 21 phong trao yeu nuoc chong thuc dan phap cuoi the ky xixbai 38 phong trao chong phap cua nhan dan viet nam trong nhung nam cuoi the ky 19phong trào đấu tranh chống pháp của nhân dân làophong trào đấu tranh chống pháp của nhân dân campuchialập bảng liên biểu các phong trào đấu tranh chống pháp của nhân dân lào và cam pu chia giữa hai cuộc chiến tranh thế giớicuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân việt namphong trào yêu nước chống phápphong trào yêu nước chống pháp cuối thế kỉ xixkhuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trao yeu nuoc chong phap lop 12Câu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11bài giảng luật cạnh tranh 4 chương (tệp)Đồng hồ đếm ngược trong powerpointĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtSoạn bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG về PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTHAM LUẬN BỒI DƯỠNG học sinh giỏi môn Hóa học cực hayTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA đặc sắc TRUNG QUỐCTHAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌNTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tập bài GIẢNG về NHỮNG vấn đề KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn các tác PHẨM KINH điển KINH tế CHÍNH TRỊBÁO CÁO THAM LUẬN TĂNG CƯỜNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NONBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ các CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMTính theo phương trình Hóa họcGiáo án điện tử Bài 18 NhômTừ điển tiếng nhật qua hình ảnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập