Chuyên đề 3 môn luật tố tụng dân sự

Chuyên đề 3 môn luật tố tụng dân sự

Chuyên đề 3 môn luật tố tụng dân sự
... BLTTDS: Ông Hùng: 36 .000.000 + 3% (2.000.000.000 – 800.000.000) = • 39 .600.000đvn • Ông Nam: 36 .000.000 + 3% (1.000.000.000 – 800.000.000) = 42.000.000đvn • Ông Lâm: 72.000.000 + 2% (3. 000.000.000 – ... chứng người đề nghị Tòa án cho triệu tập người làm chứng lời làm chứng phù hợp với thật không với yều cầu người đề nghị Trường hợp lời làm chứng phù hợp với thật với yêu cầu người đề nghị triệu ... thẩm định 9/ Di chúc là chứng cứ vụ án dân sự Trả lời: Nhận định đúng, trường hợp di chúc lập hợp pháp không giả mạo, có liên quan đến vụ án dân cần giải Ví dụ trường hợp ông H chết, để...
 • 6
 • 95
 • 1

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 3

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 3
... Điều 33 , điểm c khoản Điều 34 BLTTDS -2 - Bế Thanh Thùy TTDS Bài tập cá nhân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng dân sự, Nxb CAND, Hà Nội, 2009 Bộ luật ... (tức quận X) theo quy định khoản Điều 33 BLTTDS, bên cạnh theo điểm c khoản Điều 34 BLTTDS tranh chấp, yêu cầu quy định khoản Điều 33 BLTTDS tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ... Nxb CAND, Hà Nội, 2009 Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Trần Quang Huy, “ Về thẩm quyền giải tranh chấp đất đai Tòa án”, Tạp chí TAND, số 17/2004 Luật đất đai năm 20 03 Trần Anh Tuấn, “ Thẩm quyền...
 • 3
 • 1,598
 • 58

Đề cương môn luật tố tụng dân sự

Đề cương môn luật tố tụng dân sự
... khirabảnán,hoặcquyếtđịnhđó * Sản phẩm pháp luật tố tụng phiên sơ thẩm; phiên phúc thẩm án; Toà giám đốc thẩm, Toà tái thẩm định tố tụng Toà giám đốc thẩm, Toà tái thẩm cấp xét xử theo quy định pháp luật Việt Nam ... Trả lời: Trong trình tố tụng, thụ lý vụ án công việc tòa án bước thủ tục tố tụng ý nghĩa pháp lý quan trọng thụ lý vụ án đặt trách nhiệm cho tòa án phải giải vụ án thời hạn luật định Khi nhận đơn ... chứng việc định giá tiến hành theo thủ tục pháp luật quy định văn chuyên gia giá cung cấp CHƯƠNG 2: NỘI DỤNG HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (9 tiết) 2.1 Hoạt động cung cấp chứng 2.1.1...
 • 8
 • 4,353
 • 52

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 10.2

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 10.2
... Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng dân sự, Nxb.CAND, Hà Nội, 2009; Bộ luật tố tụng dân 2004; Luật hôn nhân gia đình năm 2000; Nghị 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng số quy định Luật Hôn ... thuận với việc giải vụ việc dân theo quy định Bộ luật này” Điểm a Điều Nghị 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng số quy định Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 giải thích điều 90 Luật Hôn nhân gia đình ... nhân Luật tố tụng dân tòa án phải tiến hành hòa giải Trong trường hợp tòa án hòa giải không thành tòa án lập biên tự nguyện ly hôn hòa giải đoàn tụ không thành” Như vậy, theo quy định pháp luật...
 • 3
 • 13,176
 • 232

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 1

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 1
... (Nguồn:http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Con-duoi -1 2 -thang-chong-khongduoc-quyen-xin-ly-hon/4 514 812 1/304/); trường hợp chị Nga: Chị có thai tháng chồng chị yêu cầu ly hôn (Nguồn: http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Khi-vo-dang-co-thai-chong-co-duoc-phep-lyhon/208096 81/ 478/) ... ly hôn (Nguồn: http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Khi-vo-dang-co-thai-chong-co-duoc-phep-lyhon/208096 81/ 478/) Tất trường hợp không Tòa án giải Luật hôn nhân gia đình xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ ... máy loại cúp đam 50, sở hữu 10 0 m2 đất vật dụng khác có nghĩa vụ trả số nợ chung hai vợ chồng chưa ly hôn (Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/anninh- trattu/2 010 /5/ 918 13/)… Việc người có quyền...
 • 4
 • 2,849
 • 84

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 2

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 2
... thuận thi t lập hình thức văn Quy định thể chất tố tụng dân: tôn trọng tối đa quyền tự định đoạt đương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nôi, Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Nhà ... Luật Hà Nôi, Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 20 05 Bộ luật tố tụng dân 20 05 Bộ luật dân 20 05 Luật cư trú 20 06 ... có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp dân sự, hoon nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định điều 25 ,27 ,29 31 Bộ luật này” Đối chiếu với tình Tòa án có thẩm quyền giải...
 • 3
 • 3,777
 • 71

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 6

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 6
... MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Trường Đại học Luật Hà Nôi, Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Tư Pháp, Hà Nội 2005 2.Bộ luậtTố tụng dân 2004 3.Bộ luật dân 2005 ... khoản Điều 35) - Tòa án quận K thành phố Đ nơi nguyên đơn (anh B) cư trú (căn điểm d khoản Điều 36) - Tòa án thành phố TH thuộc tỉnh T nơi xảy tai nạn xảy (căn điểm d khoản Điều 36) DANH MỤC TÀI ... giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định điều 25, 27, 29 31 Bộ luật này” Căn điểm d khoản Điều 36 BLTTDS quy định thẩm quyền Tòa án...
 • 3
 • 2,729
 • 95

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 4

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 4
... Bài tập cá nhân tuần Môn Luật tố tụng dân To ỏn ni cha hoc m ca cha thnh niờn c trỳ, lm vic cú thm quyn gii quyt yờu cu hn ch ... th xó, thnh ph thuc tnh cú thm quyn gii quyt yờu cu v hụn nhõn gia ỡnh quy nh ti khon 1, 2, 3, 4, iu 28 BLTTDS Do vy tũa ỏn cú thm quyn gii quyt yờu cu ca ch N v hn ch quyn thm nom chung sau...
 • 2
 • 1,816
 • 49

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 5

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 5
... Giả sử vụ việc thuộc thẩm quyền dân Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân quận M thành phố H - nơi có mảnh đất tranh chấp - có thẩm quyền giải Bởi : Điều 35 khoản điểm c luật TTDS qui định : “ Toà án ... giải sơ thẩm tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình quy định Điều 25 Điều 27 Bộ luật Và theo qui định Điều 25, tranh chấp dân thuộc thẩm quyền giải sơ thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện bao gồm : “7 ... án có điều kiện tốt để tiến hành xác minh, xem xét chỗ tình trạng bất động sản thu thập giấy tờ, tài liệu liên quan đến bất động sản Theo qui định điều 33 luật TTDS, Tòa án nhân dân cấp huyện có...
 • 3
 • 2,281
 • 56

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 7

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 7
... THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng dân sự, Nxb.CAND, Hà Nội, 2009; Bộ luật tố tụng dân năm 2004; Luật Nhà năm 2005; Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 Chính ... Trong Tố tụng dân sự, cần khởi kiện để giải tranh chấp khẳng định việc khởi kiện, phản tố việc kiện có pháp luật, đương phải tự thu thập, cung cấp chuyển giao chứng cứ, tài liệu cho Toà án dân ... chứng Sai pháp luật, chưa làm nghĩa vụ Điều đặt mối nghi ngờ rằng, quan chuyên bảo vệ đắn pháp luật lại làm trái pháp luật Đây phải thi u hiểu biết pháp luật hay cố ý làm trái pháp luật mục đích...
 • 4
 • 1,316
 • 55

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 8

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 8
... THAM KHẢO Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội NXB Tư pháp – 2005; Bộ luật tố tụng dân 2005; Luật hôn nhân gia đình 2000; Nghị 35/2000/QH10 thi hành Luật Hôn nhân gia ... tháng 01 năm 1 987 Khi vấn đề xảy ra, việc giải phức tạp từ nội dung việc xác định thẩm quyền quan giải có văn pháp luật khuyến khích hướng dẫn đăng ký kết hôn cho trường hợp Tuy nhiên, thi u hiểu ... hiểu biết pháp luật người dân nên cần có vào quan chức nhằm rà soát hướng dẫn thực việc đăng ký kết hôn trường hợp mà pháp luật thừa nhận hôn nhân thực tế nhằm tránh phức tạp có vấn đề liên quan...
 • 4
 • 1,369
 • 53

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 10

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 10
... KT32B 2- Bài Tập Cá Nhân Tuần Số 01 Môn: Tố Tụng Dân Sự DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật Tố Tụng Dân Sự, Trường Đại Học Luật Hà Nội NXB Công An Nhân Dân- Năm 2008; Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự ... giải theo quy định pháp luật tố tụng dân sự; đó, Tòa án phải tiến hành hòa giải theo hướng dẫn mục II Nghị số 03/HĐTP ngày 19 /10/ 1990 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao “Hướng dẫn áp dụng ... việc dân theo quy định Bộ luật này” Theo quy định Điều 88 Luật hôn nhân gia đình năm 2000: “Sau thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, Tòa án tiến hành hòa giải theo quy định pháp luật tố tụng dân sự Trong...
 • 3
 • 813
 • 39

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 16

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 16
... MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 Trần Thị Kiều Trang - KT32B052 Bài tập cá nhân tuần Luật tố tụng dân Mục phần I Nghị số 01/2005/ NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành số quy định Phần ... chấp nên tranh chấp dân có yếu tố nước (đương nước ngoài- Khoản 3, Điều 33 Bộ luật Tố tụng dân sự) Nếu tranh chấp có yếu tố nước Tòa án có thẩm quyền giải vụ việc Tòa án nhân dân cấp tỉnh thành ... dụng Trần Thị Kiều Trang - KT32B052 Bài tập cá nhân tuần Luật tố tụng dân nhà cha mẹ để lại, đăng ký tạm trú đây, thẩm quyền giải tranh chấp chia thừa kế thuộc Tòa án nhân dân thành phố H Trong...
 • 4
 • 2,300
 • 67

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 11.2

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 11.2
... luật nước đến pháp luật Việt Nam Tạp chí Luật học số 11 năm 2009 http://www.luatviet.org/Home/nghien-cuu-trao-doi/hon-nhan-giadinh/2009/6654/Ban-them-ve-chia-tai-san-chung-cua-vo-chong-trong-thoi.aspx ... luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2009 Bộ luật Tố tụng dân 2004 Nghị hội đồng thẩm phán án nhân dân tối cao số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 hướng dẫn thi ... hôn nhân không thi t cần phải mở phiên để công nhận thoả thuận đấy, KT32B029 Nguyễn Thị Hồng Nhung Page HLU 2010 LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ BÀI TẬP CÁ NHÂN vừa tránh chi phí tốn không cần thi t tránh cho...
 • 5
 • 1,646
 • 41

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 18

đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - đề 18
... http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2010/09/04/th%E1%BB%B1cti%E1%BB%85n-t%E1%BB%91-t%E1%BB%A5ng-di-ti-s%E1%BA %A3n-l-tranh-ch%E1%BA%A5p-g/ http://phapluattp.vn/20100903125223431p1063c1016/doi-tai-san-la-tranh- chap-gi.htm http://www.luatviet.org/Home/nghien-cuu-trao-doi/dan-su-to-tung-dansu/2009/8386/Nguon-goc-Nghia-vu-Phan-loai-Nghia-vu.aspx ... http://www.luatviet.org/Home/nghien-cuu-trao-doi/dan-su-to-tung-dansu/2009/8386/Nguon-goc-Nghia-vu-Phan-loai-Nghia-vu.aspx Phan Thị Phương Thúy MSSV: KT32 B 018 ... nhân dân huyện X tỉnh TB Tòa án sơ thẩm có thẩm quyền giải vụ án DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật dân 2005; Bộ luật Tố tụng dân 2005; Giáo trình Luật Tố tụng Dân Việt Nam Trường Đại học Luật...
 • 4
 • 1,459
 • 51

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi môn luật tố tụng dân sựđề thi môn luật tố tụng dân sự 1đề cương môn luật tố tụng dân sựđề thi môn luật tố tụng dân sự 2tài liệu đề thi môn luật tố tụng dân sự kèm lời giải đề 17đề thi môn luật tố tụng dân sự kèm lời giải đề 10 2đề thi môn luật tố tụng dân sự kèm lời giải đề 11đề thi môn luật tố tụng dân sự kèm lời giải đề 5đề thi môn luật tố tụng dân sự có đáp ánđề cương ôn thi môn luật tố tụng dân sựđề thi tốt nghiệp môn luật tố tụng dân sựđề thi trắc nghiệm môn luật tố tụng dân sựđề cương ôn tập môn luật tố tụng dân sựde thi va dap an mon luat to tung dan sumôn luật tố tụng dân sựgiai toan bang may tinh casioSKKN: Một số phương pháp giải các bài toán quang hình học lớp 9Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))TUYEN TAP 210 CAU HOI TRAC NGHIEM LY THUYET VAT LI HAY KHOBO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINHBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGNâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Ninh (LV thạc sĩ))Kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ))TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIGIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN “BÃI VÀNG, ĐÁ QUÝ, TRẦM HƯƠNG” CỦA NGUYỄN TRÍ20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETMối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Nga GiápMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNNHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)bí kíp ôn thi đại họcMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUSMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập