Công nghệ dạy học trực tuyến dụa trên phong cách học tập

Công nghệ dạy học trực tuyến dựa trên phong cách học tập

Công nghệ dạy học trực tuyến dựa trên phong cách học tập
... 1.4.3 Phong cách học tập 28 1.4.4 Môi trường học tập trực tuyến hướng phong cách học tập 29 1.5 Học dạy dạy học trực tuyến 31 1.5.1 Hoạt động học dạy học trực tuyến ... phong cách học tập Chương Thiết kế môi trường học tập trực tuyến hướng phong cách học tập Chương Kiểm nghiệm – Đánh giá CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HƯỚNG PHONG CÁCH HỌC ... công nghệ dạy học trực tuyến 23 1.4.2.1 Phương tiện dạy học trực tuyến 23 1.4.2.2 Phương pháp dạy học trực tuyến 25 1.4.2.3 Kĩ dạy học trực tuyến 27 1.4.3 Phong cách...
 • 172
 • 258
 • 0

Công nghệ dạy học trực tuyến dựa trên phong cách học tập (TT)

Công nghệ dạy học trực tuyến dựa trên phong cách học tập (TT)
... Các khái niệm công cụ 1.4.1 Công nghệ dạy học trực tuyến 1.4.1.1 Khái niệm Dạy học trực tuyến Dạy học trực tuyến (còn gọi Học tập trực tuyến – online learning) hình thức dạy học e-learning ... khóa học trực tuyến khả thi hiệu coi nhiệm vụ then chốt nhà nghiên cứu lí luận dạy học Kết là, tác giả chọn đề tài nghiên cứu luận án (LA) Công nghệ dạy học trực tuyến dựa phong cách học tập , ... nội dung chủ đề học tập dựa PCHT NH gọi MTHT thích nghi theo nội dung dựa PCHT, gọi MTHT hướng PCHT 1.5 Học dạy dạy học trực tuyến 1.5.1 Hoạt động học dạy học trực tuyến -Kế thừa học thông thường:...
 • 28
 • 179
 • 0

Công nghệ dạy học trực tuyến dụa trên phong cách học tập

Công nghệ dạy học trực tuyến dụa trên phong cách học tập
... hướng phong cách học tập Chương Thiết kế môi trường học tập trực tuyến hướng phong cách học tập Chương Kiểm nghiệm Đánh giá CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HƯỚNG PHONG CÁCH HỌC ... để thực dạy học hướng theo mục đích QTDH Theo tiếp cận công nghệ QTDH, ND sử dụng công nghệ dạy, NH có công nghệ học, thống chung thành thuật ngữ công nghệ dạy học Về chất, công nghệ dạy học cụ ... tựu công nghệ vào QTDH mà hình thức dạy học trực tuyến đánh giá mô hình học tập triển vọng, phù hợp với yêu cầu thời đại tiến khoa học -công nghệ Lịch sử phát triển công nghệ DH nói chung dạy học...
 • 203
 • 32
 • 0

Thiết kế dạy học môn công nghệ 11 theo định hướng dựa trên vấn đề

Thiết kế dạy học môn công nghệ 11 theo định hướng dựa trên vấn đề
... dạỔ học môn Công nghệ 11 theo định h ớng dựa vấn đề: ”, người nghiên cứu đưa giả thuyết sau: Nếu vận dụng định hướng d y học dựa vấn đề để thiết kế d y học môn Công nghệ 11 nâng cao kết học tập học ... Nhi mă v ă3 Thiết kế qui trình d y học theo định hướng dựa vấn đề môn Công nghệ 11 t i trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, tỉnh Bình Dương  Thiết kế qui trình d y học theo định hướng dựa vấn đề  Triển ... cứu: Thiết kế d y học theo định hướng d y học dựa vấn đề vào môn Công nghệ 11. Nhiệm vụ nghiên cứu: Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu sở lý luận quan điểm d y học dựa vấn đề  Tổng quan d y học dựa vấn đề...
 • 134
 • 134
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp phát triển một ứng dụng web cho nội dung dạy học trực tuyến dựa trên mô hình KNOWLEDGE GRAPH

Khóa luận tốt nghiệp phát triển một ứng dụng web cho nội dung dạy học trực tuyến dựa trên mô hình KNOWLEDGE GRAPH
... thống học tập mang tính tư vấn, thích nghi Mục tiêu đề tài Xuất phát từ vấn đề toán đặt kể trên, nhóm thực khóa luận định chọn đề tài khóa luận “ PHÁT TRIỂN MỘT ỨNG DỤNG WEB CHO NỘI DUNG DẠY HỌC TRỰC ... người dạy người học dạy học trực tuyến Từ vấn đề thực tiễn trên, hình biểu diễn nội dung tri thức – Knowledge Graph đề xuất để tổ thức lại biểu diễn hình thức cho thành phần cốt lõi nội dung dạy ... thống hỗ trợ xây dựng nội dung dạy học trực tuyến dựa hình đồ thị tri thức KG với phân hệ, phân hệ thực nhóm sinh viên Cụ thể sau: Phân hệ 1: Xây dựng nội dung dạy học cho học phần  Sinh viên...
 • 90
 • 357
 • 0

thiết kế dạy học môn công nghệ 11 theo định hướng dựa trên vấn đề

thiết kế dạy học môn công nghệ 11 theo định hướng dựa trên vấn đề
... dạy học môn Công nghệ 11 theo định hướng dựa vấn đề: ”, người nghiên cứu đưa giả thuyết sau: Nếu vận dụng định hướng dạy học dựa vấn đề để thiết kế dạy học môn Công nghệ 11 nâng cao kết học tập học ... cứu: Thiết kế dạy học theo định hướng dạy học dựa vấn đề vào môn Công nghệ 11. Nhiệm vụ nghiên cứu: Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu sở lý luận quan điểm dạy học dựa vấn đề  Tổng quan dạy học dựa vấn đề ... trước Nhiệm vụ Thiết kế qui trình dạy học theo định hướng dựa vấn đề môn Công nghệ 11 trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, tỉnh Bình Dương  Thiết kế qui trình dạy học theo định hướng dựa vấn đề  Triển khai...
 • 139
 • 199
 • 0

Đề cương môn học phương pháp- công nghệ dạy học

Đề cương môn học phương pháp- công nghệ dạy học
... Sử dụng công nghệ dạy học 2.1 Sử dụng công nghệ lập kế hoạch dạy học 2.2 Sử dụng công nghệ triển khai trình dạy học, hỗ trợ người học 2.3 Sử dụng công nghệ đánh giá kết học tập người học 2.4 ... chủ nhật ngày lễ) Các môn học tiên - Các môn học chuyên ngành - Giáo dục học đại cương - Tâm lý học sư phạm 1, - Lý luận dạy học Các môn học Chương trình, Phương pháp dạy học môn Toán, Lý, Hoá, ... ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC Khóa đào tạo: Cử nhân sư phạm (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử) Môn học: Phương pháp – Công nghệ dạy học môn học: ...
 • 24
 • 491
 • 2

MÔ HÌNH THIẾT KẾ BÀI HỌC ĐỊA LÍ THEO QUAN ĐIỂM CÔNG NGHỆ DAY HỌC

MÔ HÌNH THIẾT KẾ BÀI HỌC ĐỊA LÍ THEO QUAN ĐIỂM CÔNG NGHỆ DAY HỌC
... III KẾT LUẬN Công nghệ dạy học tiếp cận quan trọng để đổi đại hoá cách thiết thực toàn diện việc thiết kế học địa nhà trường phổ thông Với việc thiết kế học địa theo quan điểm công nghệ ... xem điểm bật việc đổi thiết kế học địa theo quan điểm dạy học công thức GIPO mà sách hướng dẫn đổi thiết kế học địa nhiều tác giả chưa thể TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Khách Bằng: Công nghệ dạy học ... Địa lớp 11 Nâng cao Sách giáo viên NXB Giáo dục Hà Nội 2007 TÓM TẮT Thiết kế học địa theo công nghệ dạy học công thức GIPO tiếp cấn quan trọng để đổi việc tổ chức dạy học địa Thiết kế...
 • 8
 • 630
 • 3

phương pháp và công nghệ dạy học

phương pháp và công nghệ dạy học
... nên có độ tin cậy cao * Trong dạy học hình học, dùng phần mềm để dạy khái niệm hình học, dạy phát định lý, tính chất, dạy chứng minh định lý, dạy giải toán hình học * Phần mềm GSP Nicholas Jachiw ... Kết luận: Nhờ vào khả tuyệt vời công nghệ thông tin phương tiện dạy học; Người giáo viên xây dựng giảng điện tử bao gồm công cụ đa phương tiện cách sinh động, thu hút tập trung người học, đồng thời ... dưỡng tin học hoàn toàn thiết kế giảng điện tử để diễn đạt tốt phương pháp sư phạm góp phần vào đổi phương pháp giảng dạy Ngày khoa học, kỹ thuật ngày phát triển, hình thức cao việc thiết kế giảng...
 • 8
 • 322
 • 0

Phương Pháp Và Công Nghệ Dạy Học

Phương Pháp Và Công Nghệ Dạy Học
... B Nội dung Câu1: Phương pháp dạy học tổ hợp cách thức, biện pháp thực hoạt động hợp tác, tương tác người dạy người học nhằm đạt mục tiêu dạy học Có bốn kiểu phương pháp dạy học là: + Kiểu thông ... biện pháp khắc phục? Câu 2: Trong kiểu phương pháp dạy học trên, kiểu phương pháp nêu vấn đề nghiên cứu kiểu có khả phát huy tính tích cực học sinh Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học ... cực học sinh phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, giáo viên giữ vai trò chủ đạo: tổ chức, hướng dẫn, cố vấn cho học sinh tìm kiếm, khám phá tri thức Học sinh hứng thú với học, hình thành...
 • 5
 • 249
 • 1

Cong nghe day hoc

Cong nghe day hoc
... nếm: 3,5% qua ngửi; b) 1,5% qua sờ 11,5 qua nghe, 83% qua nhìn Tỷ lệ kiến thức nhớ sau học đạt sau: 20% qua mà ta nghe 30% qua mà ta nhìn 50% qua mà ta nghe nhìn 80% qua mà ta nói 90% qua mà ta ... Địa vị xã hội Trình độ văn hóa Thông đIệp Nội dung Yếu tố Cách xử lý Cấu trúc Mã hóa Kênh Nhìn Nghe Sờ Ngửi Nếm Ghi chu: giá trị hàng ngang tương ứng Nơi nhận Kỹ t/ thông TháI độ Kiến thức Địa...
 • 17
 • 292
 • 2

PP Công nghệ dạy học

PP Công nghệ dạy học
... nên có độ tin cậy cao * Trong dạy học hình học, dùng phần mềm để dạy khái niệm hình học, dạy phát định lý, tính chất, dạy chứng minh định lý, dạy giải toán hình học * Phần mềm GSP đợc Nicholas ... Nhờ vào khả tuyệt vời công nghệ thông tin phơng tiện dạy học; Ngời giáo viên xây dựng giảng điện tử bao gồm công cụ đa phơng tiện cách sinh động, thu hút tập trung ngời học, đồng thời dễ dàng ... thiệu ví dụ việc sử dụng phần mềm: Sử dụng phần mềm Geometers Sketchpad (GSP) dạy học Toán (Hình học) cho nội dung hình học Yêu cầu: - Chép th mục Geometry vào ổ cứng máy Nếu có đợc install setup...
 • 7
 • 285
 • 4

Công nghệ dạy học

Công nghệ dạy học
... Công nghệ dạy - học = Công nghệ đào tạo = Educational Technology ? Theo nghĩa hẹp, Công nghệ giáo dục - đào tạo hiểu việc dạy học thực với hỗ trợ phương tiện, công nghệ kĩ thuật đại Các công nghệ ... với nội dung giảng dạy lợi ích người học; người dạy, sử dụng CNGD thích hợp có nghĩa biết tổ chức trình học tập bảo đảm thành công trình đó" Các công nghệ khác dùng cho dạy học Phim chiếu với ... Thiếu giáo viên (cho môn học) đào tạo tin học Học sinh có hội để học sử dụng ứng dụng phương tiện Công nghệ thông tin Thiếu hỗ trợ kinh phí pháp lí Thiếu hiểu biết đổi công nghệ ngư ời lãnh đạo,...
 • 15
 • 295
 • 1

phương pháp và công nghệ dạy học

phương pháp và công nghệ dạy học
... HOạT ĐộNG NHậN THứC NGƯờI  HọC Mục đích Mục tiêu Phương Phương pháp pháp dạy học dạy học     Chọn đặc điểm nhận thức người học làm tiêu chí phân  loại HOạT ĐộNG NHậN THứC THEO  BLOOM Mục tiêu dạy học PP dạy học ... Phân Loại Phương Phân Loại Phương Pháp Dạy Học Pháp Dạy Học Theo hình  Theo hình  thức hoạt  thức hoạt  động của các  động của các  chủ thể trong  chủ thể trong  QT dạy học QT dạy học Theo con  ... nghiên cứu khoa học Người học:  Độc lập  Người học:  Độc lập  tìm kiếm giải pháp tìm kiếm giải pháp Nhược điểm: Hạn chế  giao tiếp giữa người dạy học Khó tổ chức Mục tiêu Nội dung dạy học Bọn tớ tự nghiên cứu nè!!!...
 • 26
 • 298
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ tút ảnh trực tuyến picture2lifetập bài giảng phương pháp và công nghệ dạy họcbài giảng phương pháp và công nghệ dạy họctrung tâm công nghệ đào tạo trực tuyếncông nghệ đào tạo trực tuyếngiáo trình công nghệ dạy họcứng dụng công nghệ dậy họcđào tạo công nghệ thông tin trực tuyếnphân loại công nghệ dạy họcxây dựng mô hình quản lý chuyển giao công nghệ dạy học bậc trung học cơ sở tại thành phố hồ chí minhphương pháp và công nghệ dạy học hiện đạitừ điển chuyên ngành công nghệ thông tin trực tuyếnphân loại phương tiện dạy học và công nghệ dạy họcphương pháp công nghệ dạy họcphương pháp và công nghệ dạy họcEST toeic 1200 RC + LC (có link tải audio ở trang cuối)Công tác quản lý các khu chung cư tại Hà Nội hiện nay Thực trạng và giải phápVận dụng lý thuyết quản trị chiến lược vào chiến lược kinh doanh của Tổng công ty sành sứ thủy tinh Công NghiệpNăng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố hải phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (tt)KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SỨ ĐÔNG LÂMKiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Tài chính Châu Á thực hiệnNghiên cứu biến động quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam (LA tiến sĩ)Áp dụng tính chất của tỷ lệ thức vào giải toánLập và phân tích dự án nuôi NhímSo sánh chẩn mực kế toán Việt Nam VAS với chuẩn mực ké toán quốc tế ISAPhương pháp tổng hợp các bộ điều khiển cho hệ thao tác từ xa một chủ một tớ42 TS247 DT de thi thu thpt qg mon toan truong thpt kin son a ninh binh lan 2 nam 2017 co loi giai chi tiet 9400 1489121639Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện kinh môn, tỉnh hải dương theo chuẩn nghề nghiệpQuản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương Thanh HoáDạy học kịch bản văn học Bắc Sơn ở lớp 9 theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Quy trình thiết kế LED trái tim báo cáo nhập môn ĐTVTThực trạng và 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái BìnhThiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Tân Mai – Đồng Nai công suất 1000 m3ngày.đêmThiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 18000 người
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập