Rối Loạn Nước Và Điện Giải

Rối loạn nước điện giải

Rối loạn nước và điện giải
... 1153-1168 Lê Hùng Cân Bằng Dòch Điện Giải Dòch Điện Giải từ Lý Thuyết đến Lâm Sàng NXB Y Học 1994 Chương 3: 53-138 Vũ Văn Đính Các Rối Loạn Thăng Bằng Nước Điện Giải Trong Cơ Thể Hồi Sức Cấp Cứu ... VECF → RL cân nước  RL cân nước → ↓↑ VECF → ↓↑Posm → RL cân Na+ Cơ chế điều hoà nước Thiếu nước ↑Posm Khát ↑ADH Nước tiểu Ngưng uống Uống Giữ nước ↓ADH Hết khát ↓ Posm Thừa nước Điều hoà cân ... dựa vào sở sinh lí Cơ sở sinh lý phân bố nước chất điện giải Nước (60%W) phân bố:  2/3 nội bào - ICF;  1/3 ngoại bào - ECF huyết tương, dòch kẽ, dòch khoang  Các chất hòa tan:  điện giải: ...
 • 44
 • 961
 • 20

Rối loạn nước điện giải trong hồi sức cấp cứu

Rối loạn nước và điện giải trong hồi sức cấp cứu
... Hùng Cân Bằng Dòch Điện Giải Dòch Điện Giải từ Lý Thuyết đến Lâm Sàng NXB Y Học 1994 Chương 3: 53-138 Vũ Văn Đính Các Rối Loạn Thăng Bằng Nước Điện Giải Trong Cơ Thể Hồi Sức Cấp Cứu NXB Y Học 1999 ... ↑↓ Posm Điều hòa bilan nước (ADH, Khát) ↑↓ VECF Angiotensin II ↑↓ Hemodinamic Aldosterol ↑↓ tiết Na+ qua nước tiểu Điều hòa VECF ANP Rối loạn cân nước điện giải gồm Rối loạn ? Natri ? ↑ Natri ... không điều trò kòp thời,  Có thể hồi phục phát điều trò sớm Đặc điểm Rối Loạn Nước Điện Giải  Chẩn đoán:  Hướng đến có bệnh cảnh lâm sàng …  Xác đònh dựa vào xét nghiệm  Điều trò:  Triệu...
 • 34
 • 1,063
 • 20

Rối loạn nước điện giải

Rối loạn nước và điện giải
...  Ngưng nhập muối: ăn nhạt tuyệt đối ứ muối, + Bù nước tăng Natri máu nước nhằm khôi phục áp lực thẩm thấu máu:    Na  −1 Tính lượng nước cần bù = 0,6 × TLCT ×  140   Bù 1/2 số lượng ... chế nước bổ xung Natri b Tăng Natri máu: - Tăng Natri máu nồng độ Natri máu > 150 mmol/l - Nguyên tắc điều trò tăng Natri máu: + Điều trò nguyên nhân phải quan tâm hàng đầu: +  Ngăn chặn nước: ... Bổ xung Na+ dè dặt (tương đương Na+ thải qua nước tiểu)  Tăng đào thải nước tự dư thừa lasic  Thể giảm Natri tăng tiết ADH không thích hợp (SIADH): dùng...
 • 2
 • 449
 • 6

RỐI LOẠN NƯỚC ĐIỆN GIẢI – PHẦN 1 pdf

RỐI LOẠN NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI – PHẦN 1 pdf
... 24 Thành phần điện giải hợp chất dung dịch * Gói _ NaCl 1g : Na+ 17 mEq/l, Cl- 17 mEq/l _ KCl 1g : K+ 13 mEq/l , Cl- 13 mEq/l _ NaHCO3 1g : Na+ 12 mEq/l , HCO3- 12 mEq/l _ Lactate Na 1g : Lactate ... Glucose 10 0 15 0 g/l ngày Ta dùng dung dịch sau : NaCl 0,45% + G 5% + 20 mEq K+ /10 00 cc Nếu lâu dài phối hợp thêm Ca++, Mg++, PO4, protein, sinh tố 3 Rối loạn nước điện giải : a/ Chẩn đoán rối loạn ... giải có trước ) không rối loạn chức thận Cần trì : - Nhu cầu tối thiểu nước : 500 cc (nước tiểu) + 500 -10 00 cc (hô hấp, da) 300 cc ( nội sinh) - Nhu cầu điện giải : Na+ 50 15 0 mEq/l ngày K+...
 • 13
 • 315
 • 4

RỐI LOẠN NƯỚC ĐIỆN GIẢI – PHẦN 2 potx

RỐI LOẠN NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI – PHẦN 2 potx
... 12 0–1 30 10 50 60 50 70 Dịch tiêu chảy 25 50 35 60 20 40 30 45 Mất nước ói bù sau : 1/3 NaCl 0,9% + 2/ 3 Glucose 5% + K+ 10 20 mEq/l Mất nước tiêu chảy bù sau : 1/3 NaCl 0,9% + 2/ 3 ... Mất nước Nhẹ Vừa Nặng Rất nặng HA tâm thu (mmHg) > 100 80 100 60 80 < 60 Lượng nước (lít) 2 4 % TLCT 4–6 %TLCT 6–8 %TLCT 10% TLCT Theo OMS : Độ I : -5 % TLCT, -2 lít Độ II : -9 % TLCT, 2, 5 ... bồi hồn : Lượng nước thiếu = lượng nước tồn phần mong muốn lượng n ước toàn phần h ưõu Lượng nước tồn phần hữu = 0,6 x P (kg) Lượng nước tồn phần mong muốn = lượng nước tồn phần hữu x Na+ có...
 • 21
 • 228
 • 1

Rối loạn thăng bằng nước điện giải pot

Rối loạn thăng bằng nước và điện giải pot
... chế nước, lợi niệu thẩm thấu Manitol, suy thận cần thẩm phân phúc mạc lọc máu - Cung cấp NaCl ưu trương bệnh nhân tình trạng nặng phải thận trọng III Rối loạn thăng điện giải Rối loạn Na+ Rối loạn ... đoán Đứng trước bệnh nhân có rối loạn nước điện giải cần phải dựa vào lâm sàng tiếp tục theo dõi chặt chẽ dấu hiệu cận lâm sàng Lập bảng theo dõi bilan nước điện giải vào thể, từ để có hướng xử ... dịch điện giải - Trọng lượng thể tăng hay giảm - Khi nước nặng xem 2/3 tế bào 1/3 tế bào Cận lâm sàng 2.1 Máu Thử điện giải đồ, Hct, pH máu, protein, urê 2.2 Nước tiểu - Các chất điện giải nước...
 • 22
 • 224
 • 1

Cân bằng nước điện giải

Cân bằng nước và điện giải
... 3.3.3.3-Chú ý: Điều chỉnh rối loạn điện giải khác kèm theo (đặc biệt magiê kali) 4-Rối loạn cân kiềm toan: 4.1 -Cân kiềm toan: Bình thường, nhờ vào trình thải CO2 acid cố định, cân H+ trì: lượng H+ sinh ... o Sau cùng, bổ sung điện giải khác bị điều chỉnh rối loạn kiềm toan có Đánh giá lượng nước thiếu hụt dựa vào lâm sàng, hay tính toán theo công thức sau: Vthiếu = tổng lượng nước thể x [(Na+ huyết ... chung: o Giới hạn muối nước chế độ ăn uống ngày o Điều trị giảm kali huyết thúc đẩy niệu mà niệu nước vượt trội niệu natri Cụ thể: o Lượng nước nhập ngày nên thấp lượng nước tiểu o Theo dõi thân...
 • 21
 • 309
 • 6

NƯỚC ĐIỆN GIẢI – PHẦN 2 pptx

NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI – PHẦN 2 pptx
... = 7 ,23 PaCO2 = 25 mmHg VD pH = 7,58 PaCO2 = 57mmHg Toan hô hấp nguyên phát: tăng mmol H2CO3 tăng 10 mmHg PaCO2 40 (max 30) + Kiềm hô hấp nguyên phát: giảm 2, 5 mmol H2CO3 giảm 10 mmHg PaCO2 40 ... qua màng f Điều trị rối loạn điện giải phải tập trung vào điều chỉnh nguyên nhân g Điều chỉnh nhanh RL điện giải mạn tính gây nguy hiểm h Các phần sau rối loạn điện giải phổ biến Hạ Natri máu Na ... chế nước < 15ml/kg/ngày · Lượng nước thừa = (140-Na)/140 x trọng lượng thể x 0,6 VD BN nặng 70 kg có [Na] = 120 lượng nước thừa (140 120 )/140x70x0,6= lít · Điều chỉnh từ từ lượng nước thừa nhóm...
 • 28
 • 71
 • 0

NƯỚC ĐIỆN GIẢI – PHẦN 1 potx

NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI – PHẦN 1 potx
... phía dưới) Thành phần dịch thường dùng (tính lít) Dung dịch Na K Cl Ca Lact Glu ALT Protein T Natrichlorua 15 0 15 0 300 75 75 15 0 30 30 0,9% Natrichlorua 0,45% Natrichlorua 0 ,18 % 40g 282 50g 278 ... 5% Hartmanns 12 9 10 9 Haemaccel 72 72.5 3 .12 500ml 2.5 29 274 293 17 .5g Albuminex 4% 70 62.5 25g (500ml) Điều chỉnh dịch bệnh nhân bỏng - Nguyên tắc: Các dấu hiệu lâm sàng lượng nước tiểu, nhịp ... kcal) 15 0 /1 - Muối mmol/kg/ngày - Kali mmol/kg/ngày - Phosphate 0,2 mmol/kg/ngày - Vitamine: nhóm B hàng ngày; B12, folate, A, D E, K hàng tuần Yếu tố vi lượng hàng tuần - Dich thay + Nước tiểu 1/ 2...
 • 25
 • 73
 • 0

CHUYỂN HÓA NƯỚC ĐIỆN GIẢI

CHUYỂN HÓA NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI
... 9/18/2014 THĂNG BẰNG NƯỚC – ĐIỆN GIẢI  Tổng lượng nước thể chia thành khoang theo giới hạn màng tế bào:  1) Dịch ngoại bào (Extracellular fluid, ECF) dịch bên tế bào  1/3 tổng lượng nước thể   2) ... thận, điện giải không hấp thu Nhánh lên quai Henle: Cl- tái hấp thu tích cực, Na+ theo THẬN VÀ ION NATRI  Ống xa: aldosterone kích thích ống xa tái hấp thu Na+ (nước theo thụ động) tiết K+ (và ... toàn dịch ngoại bào  Xét nghiệm nước điện giải thực chủ yếu từ thể tích máu (huyết tương)  cần đánh giá tình trạng tổng thể tích nước thể thể tích máu trước diễn giải kết  HẠ NATRI MÁU  Na+...
 • 36
 • 199
 • 0

Rối loạn chuyển hóa nước, chất điện giải vitamin

Rối loạn chuyển hóa nước, chất điện giải và vitamin
... A Rối loạn chuyển hóa nước, chất điện giải I Nước II Chất điện giải III Chuyển hóa nước, chất điện giải IV Rối loạn chuyển hóa nước V Rối loạn chuyển hóa chất điện giải B Rối loạn chuyển hóa vitamin ... thần kinh, - Các chất điện giải tham gia vào trình chuyển hóa lượng thể → Mất điện giải ứ đọng gây rối loạn bệnh lý www.themegallery.com III Chuyển hóa nước, chất điện giải Vận chuyển qua màng ... www.themegallery.com III Chuyển hóa nước, chất điện giải Vận chuyển qua màng tế bào www.themegallery.com Vận chuyển qua màng tế bào www.themegallery.com III Chuyển hóa nước, chất điện giải Vận chuyển qua thành...
 • 36
 • 904
 • 13

HƯỚNG dẫn CHẨN đoán xử TRÍ hồi sức TÍCH cực rối LOẠN nước điện GIẢI THĂNG BẰNG KIỀM TOAN

HƯỚNG dẫn CHẨN đoán và xử TRÍ hồi sức TÍCH cực  rối LOẠN nước điện GIẢI và THĂNG BẰNG KIỀM TOAN
... với lợi tiểu Sơ đồ xử trí tăng Kali máu HẠ KALI MÁU ĐẠI CƢƠNG Hạ kali máu rối loạn điện giải thường gặp khoa Hồi sức tích cực Có thể gây tử vong không xử trí kịp thời Kali đưa vào thể qua đường ... đạt có rối loạn toan - kiềm hô hấp Thay đổi [HCO3- ] đƣợc dự kiến rối loạn toan kiềm hô hấp Rối loạn HCO3- ( mEq/l) PaCO2 ( mmHg) SBE ( mEq) Toan hô hấp cấp = [(PaCO2−40)/10] +24 > 45 =0 Toan ... (Bản dịch tiếng Việt: Các bất thường điện giải, trong: Hồi sức cấp cứu - Tiếp cận theo phác đồ, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2012) CÁC RỐI LOẠN THĂNG BẰNG KIỀM TOAN KHÁI NIỆM CƠ BẢN Nồng độ ion...
 • 39
 • 134
 • 0

Rối loạn nước điện giải (chẩn đoán điều trị y học hiện đại)

Rối loạn nước điện giải (chẩn đoán và điều trị y học hiện đại)
... 50% 40% ĐIỀU TRỊ CỤ THỂ Rốl LOẠN ĐIỆN GIẢI, THĂNG BANG TOAN-KỉỀM RỐI LOẠN NỒNG ĐỘ NATRI HẠ NATRI MÁU (< 130 mEq/L) Hạ n a tri m áu rô'i loạn điện giải phổ biến n h â t bệnh nh ân điều trị tạ i ... bệnh viêm th ậ n kẽ m ất nh y cảm với ADH Hạ calci hay hạ kali m áu, có, làm tăng tìn h trạ n g bệnh Điểu trị Điều trị chủ y u điều trị nguyên nhân bù dịch, bù điện giải cần Để chông lại độ thẩm ... hiệu cận lâm sàng Tăng phosphat m áu rối loạn bệnh Điều trị Chủ y u điều trị bệnh g y tăng phosphat m áu điều trị hạ calci m áu có Lọc m áu làm h phosphat m áu suy th ậ n cấp m ạn Có th ể h ạn chế...
 • 52
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm rối loạn nước và điện giảitrac nghiem rối loạn nước và điện giảitrac ngiem sinh ly benh roi loan nuoc va dien giaithí nghiệm rối loạn chuyển hóa nước và điện giảirối loạn chuyển hóa nước và điện giảirối loạn cân bằng nước và điện giảicác rối loạn thăng bằng nước và điện giải trong cơ thểcân bằng nước và điện giảithang bang nuoc va dien giaihồi phục nước và điện giải whocơ chế bệnh sinh sự suy giảm tổng lượng nước và điện giải điển hình ở dka và hhsbù nước và điện giảibài giảng nước và điện giảirối loạn chuyển hóa nước chất điện giải và vitaminđiều trị các rối loạn thăng bằng kiềm toan rối loạn nước điện giảiNghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt namHành vi xâm phạm quyền tác giả, thực trạng và giải phápẢnh hưởng của phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân thành phố Đà Nẵng hiện nayĐánh giá thành tích nhân viên tại khách sạn Hội An, Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An8 de hay on HKIITNTL toan 12 nam 2017DONGNQA (1)12A 120 485258De chuyen dai hoc vinh lan 03 nam 2017DE KIEM TR 1 TIET TICH PHAN CO DAP ANDe thi dap an THPT QG cac truong chuyen tren ca nuoc 2017 mon toanDe thi HK2 co dap an TN giai chi tiet TLDE THI HKII 20162017PHAN TU LUAN (1)6 de thi tham khao mon toan hoc ky 2 nam hoc 2016201715 phut dhamde cuong on tap hk2 tn va tlBo de file word co dap an chi tietDe thi danh gia nang luc mon tieng anh nam 2017 de 7 file word co loi giai chi tietDe thi thu THPT quoc gia 2017 mon tieng anh de 005DE THI THU TNQG 4DE THI THU TNQG 5de thi TNTHPT tu soan
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập