43677 correcting conjunctions

Conjunctions

Conjunctions
...
 • 6
 • 253
 • 16

Ôn TN12-Liên từ (conjunctions)

Ôn TN12-Liên từ (conjunctions)
... THEREFORE Ví dụ: He violated the traffic signs, therefore he was punished Những liên từ phụ thuộc (chính phụ): Những liên từ phụ thuộc: FOR Ví dụ: He will surely succeed, for (because) he works hard ... hence I did not buy the book He came late; hence, he missed the first part of the lesson - Liên từ nối mệnh đề (như trạng ngữ): a Thời gian (Time): AFTER Ví dụ: AS Ví dụ: A man shoud take a little...
 • 5
 • 693
 • 71

ÔN TẬP E11 HKII - VOCAB, GRAMMAR, CORRECTING, PRONUNCIATION - ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ - TEST 1

ÔN TẬP E11 HKII - VOCAB, GRAMMAR, CORRECTING, PRONUNCIATION - ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ - TEST 1
... I often borrow books 44 England won the World Cup A It was in 19 66 that B It was on 19 66 that C It was in 19 66 when D It was 19 66 in that 45 took my car A It was you B It were you C It was ... We are proud of our staff, who are always friendly and efficient A well-done B well-appointed C well-behaved D well-trained 65 EMS stand for A Electronic Mail Service B Express Mail Service ... D has played 62 Julia her sister are going to the party A Both-and B Neither-nor C Either –or D Not-only-but also 63 The hotel staff is friendly and A unhelpful B courteous C discourteous...
 • 4
 • 307
 • 5

conjunctions

conjunctions
...
 • 1
 • 220
 • 7

Some suggestions for correcting errors made by english non major first year students at HPU of pronouncing ending sounds

Some suggestions for correcting errors made by english non  major first year students at HPU of pronouncing ending sounds
... ending sounds and 5% of them rarely that 22 3.2.1.3 Problems related to ending sounds faced by English non- major first year students at HPU The collected data of ending sounds that students have difficulties ... Lớp: NA1301 Ngành: Tiếng Anh Tên đề tài: Some suggestions for correcting errors made by English non - major first year students at HPU of pronouncing ending sounds NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu ... HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - SOME SUGGESTIONS FOR CORRECTING ERRORS MADE BY ENGLISH NON- MAJOR FIRST YEAR STUDENTS AT HPU OF PRONOUNCING ENDING SOUNDS KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ...
 • 71
 • 513
 • 0

Tài liệu Women’s health in prison Correcting gender inequity in prison health ppt

Tài liệu Women’s health in prison Correcting gender inequity in prison health ppt
... research about women’s health status while in prison Health systems must include penitentiary health policies that integrate women’s health needs in all phases of planning and implementation Since 1995, ... cells) Prisoner: a person held in prison, awaiting trial or serving a prison sentence Woman in prison: a female person of at least 18 years old, held in prison, awaiting trial or serving a prison ... requires increasing gender- disaggregated data on women’s health and health needs in prison and stimulating research in this field A gender- sensitive prison policy has to be developed for every prison...
 • 65
 • 243
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: "Using Error-Correcting Output Codes with Model-Refinement to Boost Centroid Text Classifier" ppt

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... bias, we employ the Model-Refinement to adjust the class representative, i.e., the centroids The basic idea of Model-Refinement is to make use of training errors to adjust class centroids so that ... bias for centroid classifier In other words, the ECOC method conflicts with the assumption of centroid classifier to some degree 3.2 Why Model-Refinement can reduce this bias? In order to decrease ... by ECOC for centroid classifier d C0 Centroid classifier is a linear, simple and yet efficient method for text categorization The basic idea of centroid classifier is to construct a centroid Ci...
 • 4
 • 150
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: "A Method for Correcting Errors in Speech Recognition Using the Statistical Features of Character Co-occurrence" pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... string including errors, and the other is the corresponding correct string (the former string is referred to as the ErrorPart, and the latter as the Correct-Part respectively) These parts ... denotes the length of the input string Step 2: Take the string (Error-String) that comprises an error-block and each M (5 in the experiment) character before and after the error-block out of the input ... therefore we obtained 629 Error-Pattems using the 4321 results of speech recognition Preparation of the String-Database: Using the different data-sets of the ATR spoken language database from the above-mentioned...
 • 5
 • 230
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: "Detecting and Correcting Speech Repairs" ppt

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... much lower than ours A lot of speech repairs not look ill-formed, such as "and a boxcar o f - and a tanker of OJ", and "and bring - and then bring that orange juice," and are mainly signaled by ... training set The speech repairs in the dialog corpus have been handannotated There is typically a correspondence between the removed text and the resumed text, and following Bear, Dowding and Shriberg ... 24,000 words, 725 modification and abridged repairs, and 13 speakers; and for testing, of the dialogs, consisting of 5800 words, 142 modification and abridged repairs, and seven speakers, none of...
 • 8
 • 172
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: "Correcting Object-Related Misconceptions: How Should The System Respond?" pdf

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... u t w h a t • the user k n w s f r , n t the ongoing dise.urse This l:tt,.r type of km)~h'dge eop,~titutes w h a t the' system discer~s to bt, tits, m u t u a l h(.liv.:s of the system attd user ... that the user's knowledge al)out the s n p e r o r d i n a t e concept is correct The user therefore arrives a t the misconception because of his/her incomplete u n d e r s t a n d i n g of the ... evidence/justification for the c o r r e c t ch,~+:ifi,'~ti.n The s y , l e m m a y hdlow this s t r a t e g y when the user mod~l indicates t h a t the itser thinks the p++sited suFerordinate and the h i ]...
 • 4
 • 166
 • 0

Florian Kajuth und Sebastian Watzka: Inflation expectations from index-linked bonds: Correcting for liquidity and inflation risk premia docx

Florian Kajuth und Sebastian Watzka: Inflation expectations from index-linked bonds: Correcting for liquidity and inflation risk premia docx
... Inflation expectations from index-linked bonds: Correcting for liquidity and inflation risk premia Florian Kajuth Sebastian Watzka†‡ Ludwig-Maximilians-Universit¨t ... Cleveland Fed to correct expected inflation derived from index-linked bonds for liquidity and inflation risk premia and show how their method can be adapted to account for time-varying inflation risk ... State-space inflation forecast Liquidity premium Inflation risk premium Figure 11: Smoothed time series from the state-space model and Cleveland Fed adjusted inflation forecast: Cleveland Fed and state-space...
 • 27
 • 153
 • 1

Báo cáo khoa học: "Deep dependencies from context-free statistical parsers: correcting the surface dependency approximation" pptx

Báo cáo khoa học:
... reports dependency scores typed on the syntactic categories of the mother, head daughter, and dependent daughter, plus on whether the dependent precedes or follows the head We present here dependency ... Results in the G column of Table 5, showing the accuracy of the context-free dependency approximation from gold-standard parse trees, quantitatively corroborates the intuition that nonlocal dependency ... The second was the ambiguity that some matrix S-initial NPs are actually dependents of the VP head (in these cases, NEGRA annotates the finite verb as the head of S and the non-finite verb as the...
 • 8
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn tổ CHỨC dạy học dự án nếu KHÔNG có rượu CHO học SINH THPTskkn xây DỰNG bài tập THỰC NGHIỆM TRONG dạy học SINH học NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực THỰC NGHIỆM CHO học SINH PHỔ THÔNGTiểu luận môn luật dân sự hợp đồng vay tài sảnphương pháp cas bản dịchChiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICOPhân tích thống kê và dự báo doanh thu của công ty thương mại Hà NộiXây dựng luận chứng kĩ thuật cho nhà máy đườngphụ gia tạo cấu trúc trong sản phẩm từ thịtbảo quản thịt băng phương pháp chiếu xạđồ án môn học thiết kế cầu bê tông cốt thépthủ thuật casio giải nhanh trắc nghiệm toán 12 vương thanh bìnhKỸ NĂNG CASIO cơ bản THẦY lê ANH TUẤN HOCMAINghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước sông, ứng dụng cho sông nhuệ đoạn chảy qua thành phố hà nộiÔn Tập Hè Lớp 1 Lên Lớp 2 Toán Tiếng ViệtBáo Cáo Thanh Tra Nhân Dân TTND 2015 2016Phân tích các dạng thức và yêu cầu đối với dự án truyền thông thương hiệu. Hoạch định chiến lược truyền thông thương hiệụ dầu ăn NEPTUNE tết 2018ứng dụng ergonomics trong thiết kế nội thất lớp học tiểu họcDANH mục BẢNGđề cương ôn thi môn kỹ thuật thi côngMỐI LIÊN QUAN GIỮA THANG ĐIỂM OSWESTRY VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập