Bài 30 đa dạng và đặc điểm chung của nghành chân khớp

BÀI 34 Đa dạng đặc điểm chung của cá lớp cá

BÀI 34 Đa dạng và đặc điểm chung của cá lớp cá
... sỏt hỡnh 34. 1 7, thông tin hình in ni dung phự hp vo ụ trng ca bng đây: nhám trích viền chép Lươn bơn Ngày 20-12-2008 I- A DNG V THNH PHN LOI V MễI TRNG SNG Bng nh hng ca điu kin ... 20-12-2008 II- C IM CHUNG CA C Hóy nờu c im chung ca cỏ v: Mụi trng sng, c quan di chuyn, h hụ hp, h tun hon, c im sinh sn v nhit c th Ngày 20-12-2008 II- C IM CHUNG CA C c im chung ca cỏ l: Cỏ ... 20-12-2008 A DNG V C IM CHUNG CA CC LP C Ngày 20-12-2008 Ngày 20-12-2008 I- A DNG V THNH PHN LOI V MễI TRNG SNG Bng 34. 1 S a dng v thnh phn loi v mụi trưng sng ca cỏ Tờn lp cỏ Cỏ sn xư ơng S loi c...
 • 37
 • 871
 • 7

Bài 34:Đa dạng đặc điểm chung của các lớp cá

Bài 34:Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá
... sống II .Đặc điểm chung III.Vai trò cùa I Đa dạng thành phần loài trường sống  sụn  xương môi So sánh lớp Sụn lớp Xương Tên Số Đặc điểm để phân biệt Môi trường Các đại lớp loài ... Nắm đa dạng :số loài, lối sống, môi trường sống  Trình bày đặc điểm để phân biệt lớp sụn lớp xương Nắm đặc điểm chung vai trò  Giáo dục ý thức bảo vệ loài có ích I.Đa dạng thành ... nhỏ khoẻ lươn Đặc điểm vây chẵn yếu có I Đa dạng thành phần loài trường sống môi có số loài lớn so với lớp khác ngành ĐVCXS gồm lớp: Lớp Sụn :bộ xương băng chất sụn Lớp Xương...
 • 22
 • 1,905
 • 4

Bài 40. Đa dạng đặc điểm chung của lớp bò sát

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
... dai, giu noón hong Tit 42 TIT 42 Đa dạng đặc điểm chung lớp sát I a dng ca bũ sỏt - S lng loi ln (6.500 loi), chia thnh b Hóy la chn nhng thụng tin thớch hp hỡnh 40.1 in vo bng sau: Mai v Tờn ... Tit 42 Đa dạng đặc điểm chung lớp sát I a dng ca bũ sỏt - S lng loi ln (6.500 loi), chia thnh b - Mụi trng sng phong phỳ - Hỡnh thỏi, cu to v li sng a dng II Cỏc loi khng long III c im chung ... giao phi, th tinh - Trng cú mng dai, giu noón hong Tit 42 Đa dạng đặc điểm chung lớp sát I a dng ca bũ sỏt II Cỏc loi khng long III c im chung ca bũ sỏt - Da khụ, cú vy sng - C di, mng nh nm hc...
 • 19
 • 1,752
 • 33

Bài 40 :Đa dạng đặc điểm chung của lớp bò sát

Bài 40 :Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
... Yêu cầu thức ăn + Trứng nhỏ , an toàn Những sát bay Quetzalcoatlus túm lấy khủng long để ăn thịt 3) Đặc điểm chung III Đặc điểm chung sát sát động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn ... khủng long • Tổ tiên sát hình thành cách khoảng 280-230 triệu năm Sau gặp điều kiện thuận lợi, sát cổ phát triển mạnh mẽ Đây thời kì phồn thịnh sát , gọi Thời đại sát Thời đại Khủng ... 1) Đa dạng sát • Khoảng 6500 loài giới Ở VN phát 271 loài Da khô , vảy sừng , sinh sản cạn Có : Đầu mỏ , có vảy , cá sấu , rùa • Bộ rùa : Cơ thể ấm giáp xương hợp thành lớp mai (mảnh...
 • 19
 • 878
 • 9

Bài 40. Đa dạng đặc điểm chung của lớp bò sat

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sat
... phồn thịnh sát? ?- Nguyên nhân diệt vong loại sát lớn? III Đặc điểm chung sát ?- Nêu đặc điểm chung sát? (Về đặc điểm: Da; chi; phổi; tim; máu; sinh sản ) IV Vai trò sát ?- sát ... Thảo luận nhóm nhỏ hoàn thành phiếu học tập Đặc điểm cấu tạo Mai yếm Hàm Vỏ trứng ?- Sự đa dạng củaTrứng có màng dai sát thể nhữngvỏ Có đá vôi điểm nào? Tên Có vảy Cá sấu Rùa Không có Không...
 • 7
 • 703
 • 1

Bài 40:Đa dạng đặc điểm chung của lớp bò sát

Bài 40:Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
... đá vôi - Rùa Có Hàm Vỏ đá vôi Bài 40 : Sự đa dạng sát – loài khủng long Đặc điểm chung sát I Sự đa dạng sát - Lớp sát đa dạng , có số loài lớn - sát có lối sống môi trường sống ... thể f Phù hợp với điều kiện sống hoạt động sống phức tạp Bài 40 : Sự đa dạng sát – loài khủng long Đặc điểm chung sát I Sự đa dạng sát Mai yếm - Có vảy - Cá sấu - Rùa Hàm Vỏ trứng Mai yếm ... nhỏ tồn : + Cơ thể nhỏ dễ tìm nơi trú ẩn + Yêu cầu thức ăn + Trứng nhỏ , an toàn III Đặc điểm chung sát sát động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống cạn : - Da khô , có vảy...
 • 9
 • 813
 • 1

Bài 27: Đa dạng đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
... CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ BÀI 27: A DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ Chú ý u tạo chuyển Cấu tạo ong Dinh dưỡng Sinh sản t triển Kiểm tra nh giá BÀI 27: A DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ Chú ... ghi vào LỚP SÂU BỌ BÀI 26: CHÂU CHẤU Chú ý ột số đại n sâu bọ ác I MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC Sự đa dạng loài, lối sống tập tính Đặc điểm ng vai thực tiễn Củng cố BÀI 27: A DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG ... sống tập tính lớp sâu bọ đa dạng BÀI 27: A DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ Chú ý u tạo chuyển Cấu tạo ong Dinh dưỡng Sinh sản t triển Kiểm tra nh giá  + Kết luận: Sâu bọ đa dạng: - Chúng...
 • 15
 • 4,024
 • 7

Bài 34: Đa dạng đặc điểm chung của lớp ca

Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp ca
... Bài 34: Đa dạng đặc điểm chung lớp cá I -Đa dạng thành phần loài môi trường sống II -Đặc điểm chung cá III- Vai trò lớp cá Em biết cá ? cho bạn xem cá đặc biệt ! Hãy cho mcác ... buc cỏc em phi ghi vo v I -Đa dạng loài môi trưòng sống 25413 Trên giới có khoảng loài cá 2753 Việt nam có loài cá Có hai lớp cá: -Lớp cá sụn -lớp cá xương S I -Đa dạng loài môi trưòng Quan ... sống Cá sụn: có xương chất sụn Cá xương: có xương chất xương II- Đặc điểm chung cá : đọc thông tin nêu đặc điểm chung loài cá Điền vào chỗ chấm : Môi trường sống : Cơ quan di chuyển : Hệ...
 • 22
 • 537
 • 2

Bài 44: Đa dạng đặc điểm chung của lớp Chim

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
... 9600 lòai chim xếp vào 27 bộ ở Việt nam có khỏang 830 loài Lớp chim được chia làm ba bộ: - chim chạy - chim bay - chim bơi Hãy nêu đặc điểm của nhóm chim chạy? D.A đa điểu ... nhóm chin bơi chim cánh cụt Hãy nêu đặc điểm của chim cánh cụt? D.A Nhóm chim bay Hãy nêu đặc điểm chung của nhóm chim bay? D.A phần II: đặc điểm chung Qua các đa i diện hãy ... đặc điểm chung của lớp chim về cấu tạo thể, các hệ thể, chi? D.A Phần III: Vai trò Hãy cho biết vai trò của lớp chim tự nhiên và đời sống người? Dáp án _ Nhóm chim chạy...
 • 13
 • 1,787
 • 3

Bài 27: Đa dạng đặc điểm chung của lớp hình nhện

Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp hình nhện
... sống - Môi trường sống đa dạng II Đặc điểm chung vai trò thực tiễn Đặc điểm chung Bài tập BàI 27 ĐA DạNG ĐặC ĐIểM CHUNG CủA LớP SÂU Bọ I Một số đại diện sâu bọ khác Sự đa dạng loài, lối sông, ... + Ngoài vai trò , lớp sâu bọ Còn có vai trò nữa? BàI 27 ĐA DạNG ĐặC ĐIểM CHUNG CủA LớP SÂU Bọ I Một số đại diện sâu bọ khác II Đặc điểm chung vai trò thực tiễn Đặc điểm chung Vai trò thực ... nhận dạng động vật thuộc lớp sâu bọ? BàI 27 ĐA DạNG ĐặC ĐIểM CHUNG CủA LớP SÂU Bọ I Một số đại diện sâu bọ khác Sự đa dạng loài, lối sông, tập tính 2.Nhận biết số đại diện môi trường sống II Đặc...
 • 38
 • 877
 • 2

bài 27:Đa dạng va đặc điểm chung của lớp sâu bọ

bài 27:Đa dạng va đặc điểm chung của lớp sâu bọ
... rút đặc điểm chung sâu bọ? Sâu bọ đa dạng có vai trò quan trọng, số có hại sâu hại rau, hại hoa số có lợi ong mật, tằm lÊy sợi Từ kiến thức đã học hoàn thành bảng SGK để thấy vai trò sâu bọ? ... trũi ,bọ Trên bọ ngựa Trên không Bướm, ong Ở bọ rầy, Ở động vật chấy, rận Ở cạn Kí sinh Sâu bọ đa dạng môi trường sống , lối sống tập tính Chúng phân bố khắp nơi hành tinh có nhiều đặc điểm chung ... ngực, bụng Phần đầu có đôi râu Đặc điểm chung Ngực có đôi chân đôi cánh Hô hấp ống khí Phát triển qua biến thái Bảng 2: Vai trò thực tiễn Sâu bọ stt Các đại diện ong Vai trò mật Làm thuốc Làm thực...
 • 17
 • 902
 • 11

BÀI 27 ĐA DẠNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ

BÀI 27 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ
... CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ BÀI 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ Chú ý u tạo chuyển Cấu tạo ong Dinh dưỡng Sinh sản t triển Kiểm tra nh giá BÀI 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ Chú ... ghi vào LỚP SÂU BỌ BÀI 26: CHÂU CHẤU Chú ý ột số đại n sâu bọ ác I MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC Sự đa dạng loài, lối sống tập tính Đặc điểm ng vai thực tiễn Củng cố BÀI 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG ... sống tập tính lớp sâu bọ đa dạng BÀI 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ Chú ý u tạo chuyển Cấu tạo ong Dinh dưỡng Sinh sản t triển Kiểm tra nh giá  + Kết luận: Sâu bọ đa dạng: - Chúng...
 • 15
 • 609
 • 3

bai 27 đa dang đặc điểm chung của lớp sâu bọ

bai 27 đa dang và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
... BÀI 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ I MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC: Sự đa dạng loài, lối sống tập tính 2.Nhận biết số đại diện môi trường sống II ĐẶC ĐIỂM CHUNG: -Hoàn thành ... số sâu bọ đại diện bọ vẽ ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy dế trũi, ấu trùng ve sầu dế mèn, bọ bọ ngựa bướm, ong Bọ rầy chấy, rận… II ĐẶC ĐIỂM CHUNG : Phiếu bt 2: Hãy đánh dấu (√) vào ô đặc điểm chung ... mật Sâu bướm Clip đa dạng sâu bọ * Câu hỏi: ? Ở hình có đại diện nào? ? Em cho biết thêm đặc điểmcủa đại diện mà em biết? ? Nhận xét đa dạng số loài, cấu tạo thể, môi trường sống tập tính lớp sâu...
 • 27
 • 687
 • 7

bài 27: đa dạng đặc điểm chung của lớp sâu bọ

bài 27: đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
... Bài: 27 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ I/ Mục tiêu: Học xong này, học sinh có khả năng: 1/ Về kiến thức: - Xác đònh tính đa dạng lớp Sâu bọ qua số đại diện loài Sâu bọ thường gặp( đa ... nêu nhận xét đa dạng lớp Sâu bọ? - Giáo viên dẫn dắt học sinh chốt lại kiến thức - Chuyển ý: Tuy đa dạng lớp sâu bọ đặc điểm chung để phân biệt với lòai khác Đặc điểm gì? Sâu bọ có vai trò ... đặc điểm chung vai trò thực tiễn lớp sâu bọ - Tiến hành 8’ - Phân nhóm.Yêu cầu học sinh -Theo nhóm.Thảo luận II/ Đặc điểm thảo luận chọn đặc điểm chọn đặc điểm chung chung vai chung bật lớp Sâu...
 • 21
 • 873
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp y tế bắc giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động dạy học môn toán đối với các trường THCS quận hoàng mai, thành phố hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nayTạo động lực lao động tại Khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội (LV thạc sĩ)Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Nam Định (LV thạc sĩ)Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán đại học tài chính ngân hàngBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nộiQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học phan thiết, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo hướng chuẩn hóaTrả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút SơnXÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU CỦA CÁN BỘ VĂN THƯ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞSử dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy phần văn bản nhật dụng trong Ngữ văn 8 ở Trường THCSĐoàn kinh tế quốc phòng thực hiện chính sách dân tộc của đảng, nhà nước ta hiện nayMô phỏng, tối ưu hóa và xử lý sự cố cho xưởng tổng hợp amoniac ở công ty phân đạm và hóa chất hà bắcPhát triển thị trường chứng khoán việt nam đến năm 2020Các yếu tố ảnh hưởng đến chậm tiến độ và vượt dự toán dự án đầu tư công tại việt namTái cấu trúc tài chính ở các doanh nghiệp nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tưĐề cương kiến trúc dân dụng chuẩn DD22tuyển tập đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5 có đáp ánthuyết minh đồ án nền móngĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên một số dự án thuộc địa bàn huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập