Bài 30 di truyền học với con người

Bai 30. Di truyen hoc voi con nguoi

Bai 30. Di truyen hoc voi con nguoi
... hoàn chỉnh đáp án, tổ - Đại di n nhóm phát biểu, chức thảo luận toàn lớp: nhóm khác bổ sung + Di truyền y học t vấn - DTYHTV lĩnh vực ? Gồm nội dung nào? - HS phát biểu di truyền học kết hợp cácphơng ... thức chuẩn đoán đại mặt di truyền kết hợp nghiên cứu phả hệ - Nội dung: + Chuẩn đoán + Cung cấp thông tin + Cho lời khuyên liên quan đến bệnh, tật di truyền Hoạt động Di truyền học với hôn nhân ... dạy - GV yêu cầu HS làm tập mục q(tr.86) Di truyền y học t vấn Hoạt động học Nội dung - HS nhgiên cứu VD - Thảo luận nhóm, thống câu trả lời + Đây bệnh di truyền + Bệnh gen lặn quy định có ngời...
 • 4
 • 623
 • 5

Bài 30: Di truyền học với con người

Bài 30: Di truyền học với con người
... Bài 30 Bài 30 Di truyền học với người - Di truyền y học tư vấn - Di truyền học với hôn nhân kế hoạch hoá gia đình - Di truyền học với hôn nhân - Di truyền học với kế hoạch hoá ... sở di truyền học người 2.2 .Di truyền học với kế hoạch hoá gia đình : 25 29 30 - 34 Tại phụ nữ không nên sinh độ tuổi 35 ? Bài 30 Di truyền học với người Di truyền y học tư vấn : DT y học ... dựa sở di truyền học người 2.2 .Di truyền học với kế hoạch hoá gia đình : Phụ nữ không nên sinh độ tuổi 35 dễ sinh đứa bị bệnh, tật di truyền ( bệnh Đao ) Bài 30 Di truyền học với người Di truyền...
 • 25
 • 504
 • 2

Giáo án sinh 9 - Bài 30: DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI ppt

Giáo án sinh 9 - Bài 30: DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI ppt
... -Nêu nguyên nhân phát sinh bệnh tật biện pháp hạn chế? 2 .Bài mới: a Hoạt động 1: Mục tiêu: Di truyền học tư vấn -Hiểu di truyền học tư vấn gì? -Biết chức di truyền học tư vấn TG Hoạt động giáo ... 3p -Gv cho hs làm tập trang 86 Hạt động học sinh Nội dung -Hs nghiên cứu ví dụ -Thảo luận nhóm hống câu trả lời +Đây bệnh di truyền +Bệnh gen lặn gây -Gv hoàn chỉnh đáp án, bệnh -Di truyền y học ... hệ -Nội dung: +Chẩn doán +Lời khuyên +Cung cấp thông tin b Hoạt động 2: Di truyền học vời hôn nhân kế hoạch hóa gia đình TG Hoạt động giáo viên 6p Hạt động học sinh -Cho hs đọc thông tin-> Nội...
 • 7
 • 403
 • 3

Sinh học lớp 9 - Tiết 31 - Bài 30: Di truyền học với con người I. ppsx

Sinh học lớp 9 - Tiết 31 - Bài 30: Di truyền học với con người I. ppsx
... - GV giúp HS đời trước Kết luận: - Di truyền y học tư vấn lĩnh vực hoàn thiện kiến gia đình di truyền thức có người học kết hợp với - Cho HS thảo mắc bệnh luận: - Di truyền y học tư vấn gì? - ... điếc bẩm sinh - Nêu nguyên nhân phát sinh bệnh tật di truyền người số biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh đó? Bài Hoạt động 1: Di truyền y học tư vấn (1 4-1 6’) Hoạt động Hoạt động GV HS - GV yêu ... luật hôn + Hạn chế việc nhân gia đình sinh trai Di truyền với học hôn nhân: có sở sinh theo tư tưởng - Di truyền học học? “trọng nam giải thích sở khoa học - Vì nên cấm khinh nữ” làm quy định chuẩn...
 • 10
 • 3,237
 • 3

Tiết 31 - Bài 30 Di truyền học với con người

Tiết 31 - Bài 30 Di truyền học với con người
... TiÕt 31 Bài 30 DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI Thứ ngày tháng năm 2009 10 Tiết 31( bài 30) DI YTRUYEENF HỌC VỚI CON NGƯỜI I DI TRUYỀN Y HỌC TƯ VẤN - HS đọc, nghiên cứu thông tin mục I sgk trang 86 -Thảo ... tăng rõ 2-4 25 - 29 4-8 30 - 34 11 - 13 35 - 39 33 - 42 40 cao 80 - 188 Thứ ngày tháng năm 2009 10 Tiết 31( bài 30) DI YTRUYEENF HỌC VỚI CON NGƯỜI III.HẬU QUẢ DI TRUYỀN DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG - HS ... hóa học chống ô nhiễm môi trường Thứ ngày tháng năm 2009 10 Tiết 31( bài 30) DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI I DI TRUYỀN Y HỌC TƯ VẤN +Di truyền học giải thích sở khoa học quy định: vực di truyền học...
 • 20
 • 169
 • 0

Bai 30: Di truyền học với con người

Bai 30: Di truyền học với con người
... Bài 31 Di truyền học với ngời - Di truyền y học t vấn - Di truyền học với hôn nhân kế hoạch hoá gia đình - Di truyền học với hôn nhân - Di truyền học với kế hoạch hoá gia đình Hậu di truyền ... dựa sở di truyền học ngời 2.2 .Di truyền học với kế hoạch hoá gia đình : 25 29 30 - 34 Tại phụ nữ không nên sinh độ tuổi 35 ? Bài 30 Di truyền học với ngời Di truyền y học t vấn : DT y học t ... sở di truyền học ngời 2.2 .Di truyền học với kế hoạch hoá gia đình : Phụ nữ không nên sinh độ tuổi 35 dễ sinh đứa bị bệnh, tật di truyền ( bệnh Đao ) Bài 30 Di truyền học với ngời Di truyền...
 • 24
 • 204
 • 0

Tài liệu Bài 31: DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI pdf

Tài liệu Bài 31: DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI pdf
... BI 30: I/- Di truyn y hc t II/- Di truyn hc vi hụn nhõn v k hoch húa gia ỡnh 1/ Di truyn hc vi hụn nhõn 2/ Di truyn hc v k hoch húa gia ỡnh III/- Hu qu di truyn ụ nhim mụi trng I/- DI TRUYN Y ... tớnh trng I/- DI TRUYN Y HC T VN - Di truyn y hc t l gỡ? Gm nhng ni dung no? + Di truyn y hc t l mt lnh vc ca di truyn hc kt hp cỏc phng phỏp xột nghim, chun oỏn hin i vờ mt di truyn kt hp vi ... nhi sm hn ch vic mt cõn i t l nam/n II/- DI TRUYN HC VI HễN NHN V K HOCH HểA GIA èNH 1/ Di truyn hc vi hụn nhõn + Trỡnh by di truyn hc vi hụn nhõn? - Di truyn hc ó gii thớch c c s khoa hc ca...
 • 27
 • 538
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI pptx

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI pptx
... giảng Kiểm tra c : Bài giảng Gv – Hs Mở bài: Bảng Bài 30 Di truyền học với người Gv: Những hiểu biết Di I Di truyền học tư vấn truyền học người, giúp người bảo bảo vệ - Di truyền học tư vấn hình ... câu hỏi SGK người lấy chồng (đối với nữ) Hs nghiên cứu SGK, trao đổi vợ (đối với nam) v : tỉ lệ nam: nhóm, đại di n trả lời: nữ tuổi trưởng thành (trừ người già) xấp xỉ 1: Di truyền học kế hoạch ... người có gen lặn gây câm điếc bẩm sinh trạng thái dị hợp II Di truyền học với hôn nhân kế Chuyển tiếp: hoạch hoá gia đình Gv: yêu cầu hsnghiên cứu SGK Di truyền học với hôn nhân mục II SGK để trả...
 • 6
 • 372
 • 0

bài giảng sinh học 9 bài 30 di truyền học với người

bài giảng sinh học 9 bài 30 di truyền học với người
... bào  biểu thành tính trạng Bài 30: DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI I - DI TRUYỀN Y HỌC TƯ VẤN ? Di truyền y học tư vấn gì?  Di truyền y học tư vấn lĩnh vực di truyền học kết hợp phương pháp xét ... TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI I DI TRUYỀN Y HỌC TƯ VẤN II DI TRUYỀN HỌC VỚI HÔN NHÂN VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Di truyền học với hôn nhân Di truyền học kế hoạch hóa gia đình III Hậu di truyền ô nhiễm môi ... TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI I DI TRUYỀN Y HỌC TƯ VẤN II DI TRUYỀN HỌC VỚI HÔN NHÂN VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Di truyền học với hôn nhân Di truyền học kế hoạch hóa gia đình Bảng 30. 1 Sự thay đổi tỷ...
 • 16
 • 1,192
 • 0

Tiet 32: di truyen hoc voi con nguoi

Tiet 32: di truyen hoc voi con nguoi
... thuốc trừ sâu, thuốc di t cỏ, thuốc chữa bệnh - Những người có gen gây bệnh, tật di truyền không nên kết hôn, sinh 1 Tật di truyền Giáo viên: I/ Di truyền y học tư vấn II/ Di truyền học với hôn ... Bài tập Chức Di truyền y học tư vấn (chọn phương án nhất) A Cung cấp thông tin tật, bệnh di truyền người B Chẩn đoán tật, bệnh di truyền người C Cho lời khuyên liên quan đến tật bệnh di truyền người ... - T86) - Đây loại bệnh di truyền - Bệnh gen lặn quy định đời trước hai gia đình có người mắc bệnh - Họ không nên sinh họ mang gen lặn gây bệnh I Di truyền y học tư vấn: Di truyền y học tư vấn...
 • 22
 • 406
 • 3

Giáo án tiết 31. Di truyền học với con người

Giáo án tiết 31. Di truyền học với con người
... tật di truyền phát sinh nguyên nhân nào? + Đề xuất biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền? - HS thảo luận  nêu nguyên nhân: + Tự nhiên + Con người - HS tự đề biện pháp cụ thể - Đại di n ... bảo vệ thực vật - Hạn chế kết hôn người có nguy mang gen gây tật, bệnh di truyền hạn chế sinh cặp vợ chồng Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK IV Kiểm tra – đánh giá: - Có thể nhận biết bệnh Đao ... qua đặc điểm hình thái nào? - Nêu nguyên nhân phát sinh tật, bệnh di truyền người số biện pháp hạn chế tật, bệnh đó? V Dặn dò: - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Đọc trước...
 • 3
 • 768
 • 3

Tiet 31 Di truyen hoc voi con nguoi

Tiet 31 Di truyen hoc voi con nguoi
... 1 Kể tên bệnh di truyền mà em biết? Nguyên nhân gây bệnh di truyền? Kể tên tật di truyền? Các biện pháp hạn chế phát sinh bệnh tật di truyền? I Di truyền y học tư vấn C1: Nhóm ... nhi ảnh hưởng đến chênh lệch tỉ lệ nam/nữ I Di truyền y học tư vấn II Di truyền học với hôn nhân kế hoạch hóa gia đình Di truyền học với hôn nhân Di truyền học kế hoạch hóa gia đình Tuổi bà mẹ ... tiến hành nào? I Di truyền y học tư vấn II Di truyền học với hôn nhân kế hoạch hóa gia đình III Hậu di truyền ô nhiễm môi trường Củng cố: - Đọc ghi nhớ Sgk/88 - Làm tập Bài tập Chức Di truyền học...
 • 10
 • 294
 • 4

TIET 31: DI TRUYEN HOC VOI CON NGUOI

TIET 31: DI TRUYEN HOC VOI CON NGUOI
... 31- 30 DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI I DI TRUYỀN Y HỌC TƯ VẤN - Em thông tin cho cặp vợ chồng em làm công việc nhà y học tư vấn +Di truyền y học tư vấn lĩnh vực ? Di truyền y học tư vấn gì? di truyền ... khác mặt di truyền nhiều hơn, gen lặn có hại khó gặp hơn, tránh đồng hợp gen lặn gây tật, bệnh di truyền cho hệ sau Tiết 31- 30 DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI I DI TRUYỀN Y HỌC TƯ VẤN II DI TRUYỀN ... trưởng thành Tiết 31- 30 DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI I DI TRUYỀN Y HỌC TƯ VẤN II DI TRUYỀN HỌC VỚI HÔN NHÂN VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Di truyền học với hôn nhân Di truyền học giải thích sở...
 • 21
 • 363
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoDeterminants of customer satisfaction in the personal loan serviceGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namTác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt namVận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh bình dươngTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ nội DUNG ôn tập môn KINH tế vĩ mô, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họckiếm tiền online với sms.vnSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)Đề toán THPT Chu Văn An Hà Nội4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪUTỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾTrọn bộ File Autocad Hồ sơ thiết kế nhà 9x16,6mhành vi sức khỏe dưới góc nhìn xã hộinguyên lý chuẩn đoán di truyền
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập