Bài 29 các loại hoa

Bài 29 Các loại hoa

Bài 29 Các loại hoa
... yếu chia hoa thành loại hoa? Thế hoa đơn tính hoa lưỡng tính? -Giáo viên chốt lại Tiểu kết 2:phân chia nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa Có thể chia hoa thành nhóm -Hoa mọc đơn độc :hoa hồng, hoadâm ... phận sinh sản chủ yếu hoa chia thành hoa lưỡng tính hoa đơn tính Hoa đơn tính hoa có nhò nh .Hoa lưỡng tính hoa có đủ nhò nh Mục tiêu:Biết phân chia loại hoa dựa vào cách xếp hoa -Học sinh đọc thông ... -Hoa mọc thành cụm: hoa huệ , hoa lan Hoạt động 2: phân chia nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa cây(17 phút ) -Cho học sinh đọc thông tin sgk quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi: dựa vào cách xếp hoa...
 • 3
 • 469
 • 1

BÀI 29 - CÁC LOẠI HOA

BÀI 29 - CÁC LOẠI HOA
... Hoa dưa chuột Hoa cải Hoa bưởi Hoa liễu Hoa liễu Hoa khoai tây Hoa táo tây Thuộc nhóm hoa Hoa đơn tính x x x Hoa lưỡng tính x x Hoa lưỡng tính Hoa đơn tính Hoa đơn tính x x Hoa đơn tính x x Hoa ... cải Hoa bưởi Hoa liễu Hoa liễu Hoa khoai tây Hoa táo tây Thuộc nhóm hoa Hoa đơn tính x x x Hoa lưỡng tính x x Hoa lưỡng tính Hoa đơn tính Hoa đơn tính x x Hoa đơn tính x x Hoa lưỡng tính x x Hoa ... nhúm hoa cn c vo b phn sinh sn ch yu ca hoa Hoa dưa chuột Hoa liễu Hoa cải Hoa khoai tây Hoa bưởi Hoa táo tây ST T Tên Các phận sinh sản chủ yếu hoa Nhị Nhuỵ x Hoa dưa chuột Hoa dưa chuột Hoa...
 • 15
 • 292
 • 0

bai 29- cac loai hoa

bai 29- cac loai hoa
... gọi hoa đực + Hoa đơn tính có nh gọi hoa Stt Tªn c©y C¸c bé phËn sinh s¶n chđ u cđa hoa NhÞ Hoa d­a cht Hoa d­a cht Hoa c¶i Hoa b­ëi Hoa liƠu Hoa liƠu Hoa khoai t©y x x x Hoa d­a cht Hoa c¶i Hoa ... nhãm hoa nµo ? Hoa ®¬n tÝnh Hoa ®¬n tÝnh x x Hoa l­ìng tÝnh x x x Hoa ®¬n tÝnh Hoa l­ìng tÝnh Hoa t¸o t©y x x Hoa l­ìng tÝnh Hoa bÝ x 10 Hoa bÝ x Hoa khoai t©y Hoa t¸o t©y Hoa l­ìng tÝnh Hoa ®¬n ... chủ yếu hoa ? Stt Tªn c©y C¸c bé phËn sinh s¶n chđ u cđa hoa NhÞ Nh x Hoa d­a cht Hoa d­a cht Hoa c¶i Hoa b­ëi Hoa liƠu Hoa liƠu Hoa khoai t©y 10 x x x x Hoa d­a cht Hoa c¶i Hoa b­ëi x x Hoa liƠu...
 • 29
 • 412
 • 1

Bài 29. Các loại hoa

Bài 29. Các loại hoa
... nhóm hoa vào phận sinh sản chủ yếu hoa: Hoa dưa chuột Hoa Liễu Hoa cải Hoa khoai tây Hoa bưởi Hoa táo tây Hình 29.1 Hoa số loại STT Tên hoa Hoa liễu Hoa bưởi Hoa cải Hoa dưa chuột Hoa táo tây Hoa ... Hoa khoai lang Hoa dâm bụt Hoa cúc Các phận sinh sản chủ yếu hoa Nhò Nhụy Thuộc nhóm hoa STT Tên hoa Các phận sinh sản chủ yếu hoa Nhò Nhụy Hoa liễu + Hoa bưởi + + Hoa cải + + Hoa dưa chuột Hoa ... là….(d)… hoa  Từ tên gọi nhóm hoa đó, hoàn thiện cột cuối bảng ST T Tên hoa Các phận sinh sản chủ yếu hoa Nhò Nhụy Hoa liễu + Hoa bưởi + + Hoa cải + + Hoa dưa chuột Hoa táo tây + + Hoa khoai lang Hoa...
 • 21
 • 335
 • 0

Bài soạn Bai 29: Cac loai Hoa

Bài soạn Bai 29: Cac loai Hoa
... xếp hoa 1 Phân chia nhóm hoa vào phận sinh sản chủ yếu hoa Dựa vào phận sinh sản chia làm loại hoa? Thế hoa đơn tính hoa lưỡng tính? Kết luận: Có hai loại hoa: Hoa đơn tính có nhị nhụy • Hoa ... cách xếp hoa chia hoa thành nhóm: hoa mọc đơn độc hoa mọc thành cụm Kiểm tra – đánh giá Thế hoa đơn tính? a) b) c) d) Hoa có đài, tràng, nhị Hoa có đài, tràng, nhụy Hoa thiếu nhị nhụy Hoa có đài, ... nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa Kết luận: Có hai cách mọc hoa: +Mọc hoa đơn +Mọc thành cụm Kết luận chung: Căn vào phận sinh sản chủ yếu chia hoa thành nhóm: hoa lưỡng tính (có đủ nhị nhụy), hoa...
 • 10
 • 902
 • 0

Sinh học 6 - Bài 29: CÁC LOẠI HOA pptx

Sinh học 6 - Bài 29: CÁC LOẠI HOA pptx
... vào - vài HS đọc kết cột 4, HS phận sinh snả chia thành loại khác góp ý hoa? hoa đơn tính hoa lưỡng tính? - GV gọi HS lên bảng nhặt bàn để riêng hoa đơn tính hoa lưỡng tính Tiểu kết: - loại hoa: ... - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Nêu tên, đặc điểm chức phận hoa? Bài học Như SGK Hoạt động 1: Phân chia nhóm hoa vào phận sinh sản chủ yếu hoa Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu nhóm đặt hoa ... độc + Mọc thành cụm Củng cố - GV củng cố nội dung - GV đánh giá học - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi cuối Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Ôn nội dung học - Chuẩn bị ôn tập tiết 34 ...
 • 5
 • 722
 • 0

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 29: CÁC LOẠI HOA docx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 29: CÁC LOẠI HOA docx
... Tiểu kết: - Căn vào cách xếp hoa cây, chia cách mọc hoa + Mọc đơn độc + Mọc thành cụm Củng cố - GV củng cố nội dung - GV đánh giá học - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi cuối Hướng dẫn học nhà - Học trả ... - GV: Mẫu vật: số mẫu hoa đơn tính hoa lưỡng tính, hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm, tranh ảnh loại hoa - HS: Mang loại hoa dặn Kẻ bảng SGK trang 97 vào Xem lại kiến thức loại hoa III.PHƯƠNG ... chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Nêu tên, đặc điểm chức phận hoa? Bài học Hoạt động 1: I PHÂN CHIA CÁC NHÓM HOA CĂN CỨ VÀO BỘ PHẬN SINH SẢN CHỦ YẾU CỦA HOA Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu...
 • 7
 • 2,128
 • 5

Bài 29 CÁC LOẠI HOA

Bài 29 CÁC LOẠI HOA
... SểI HOA PHI YN HOA XC PHO HOA LI HOA MIMODA HOA QUYấN HOA I HOA CHUI HOA MếM CHể HOA KIM NGN HOA LU LY HOA NHI HOA TRINH N HOA THIT MC LAN HOA MC HNG HOA OI HNG HOA D LAN HNG HOA TNG VI HOA ... HOA HI NG HOA PH DUNG HOA CM CHNG( PHNG) HOA TUY LIP HOA XNG RNG HOA DA CN HOA DM BT HOA DM BT HOA SEN HOA NGC LAN HOA I HOA NG TIN HOA CM NHUNG HOA CY THI LI TA HOA MC THNH CHM HOA HNG DNG HOA ... yếu hoa Nhị Thuộc nhóm hoa nào? Hoa dưa chuột Hoa cải Hoa bưởi Nhuỵ Hoa dưa chuột Hoa dưa chuột Hoa cải Hoa bưởi Hoa liễu Hoa liễu Hoa khoai tây Hoa táo tây Hoa bí 10 Hoa bí Hoa...
 • 58
 • 687
 • 0

bài giảng sinh học 6 bài 29 các loại hoa

bài giảng sinh học 6 bài 29 các loại hoa
... cách xếp hoa chia hoa thành nhóm: hoa mọc đơn độc hoa mọc thành cụm Tiết 33 – Bài 29: CÁC LOÀI HOA Tiết 33 – Bài 29: CÁC LOÀI HOA Tiết 33 – Bài 29: CÁC LOÀI HOA Tiết 33 – Bài 29: CÁC LOÀI HOA Tiết ... trên? Tiết 33 – Bài 29: CÁC LOÀI HOA TT Tên Các phận sinh sản chủ yếu hoa Nhị Nhuỵ Thuộc nhóm hoa x Hoa dưa chuột Hoa dưa chuột Hoa cải Hoa bưởi Hoa liễu Hoa liễu Hoa khoai tây Hoa táo tây x x ... Tiết 33 – Bài 29: CÁC LOÀI HOA Phân chia nhóm hoa vào phận sinh sản chủ yếu hoa: Hoa dưa chuột Hoa liễu Hoa cải Hoa khoai tây Hoa bưởi Hoa táo tây - Xác định phận sinh sản chủ yếu hoa hoa trên?...
 • 19
 • 1,614
 • 0

Bài 29: Các loại hoa

Bài 29: Các loại hoa
... yếu dựa vào cách xếp hoa 1 Phân chia nhóm hoa vào phận sinh sản chủ yếu hoa Dựa vào phận sinh sản chia làm loại hoa? Thế hoa đơn tính hoa lưỡng tính? Kết luận: Có hai loại hoa: Hoa đơn tính ... Mở bài: Hoa loại khác Để phân chia hoa thành nhóm, số bạn vào phận sinh sản hoa, có bạn lại dựa vào số lượng hay đặc điểm cánh hoa, có nhóm lại dựa cách xếp hoa cây,… Còn chọn cách phân chia hoa ... hoa lưỡng tính (có đủ nhị nhụy), hoa đơn tính (chỉ có nhị nhụy) Căn vào cách xếp hoa chia hoa thành nhóm: hoa mọc đơn độc hoa mọc thành cụm Kiểm tra – đánh giá Thế hoa đơn tính? a) b) c) d) Hoa...
 • 10
 • 104
 • 0

SINH học 6 bài 29 các LOÀI HOA

SINH học 6 bài 29 các LOÀI HOA
... cỏch mc hoa? HOA i HOA U Hoa da c Hoa da cỏi MT LAI HOA MALAYSIA HOA MAI HOA O HOA XC PHO HOA MếM SểI HOA CM T CU HOA B CễNG ANH HOA HNG DNG HOA CC TRNG HOA TR HOA HI NG HOA PH DUNG HOA CM ... CHNG( PHNG) HOA TUY LIP HOA XNG RNG HOA DA CN HOA DM BT HOA NGC LAN HOA I HOA NG TIN HOA LI HOA MIMODA HOA QUYấN HOA I HOA CHUI HOA MếM CHể HOA LNG ẩN HOA TRC O HOA PHONG LAN HOA THY TIấN HOA PHONG ... yu ca hoa S T T Tên Các phận sinh sản chủ yếu hoa Nhị Nhuỵ x Nhị Nhuỵ Thuộc nhóm hoa Nhuỵ Nhị Nhị Hoa da chuột x Hoa da chuột Hoa cải x x Hoa Hoa liễu Hoa liễu Hoa khoai tây Hoa táo tây Hoa da...
 • 57
 • 160
 • 0

Bài 32 Các loại hoa

Bài 32 Các loại hoa
... khoa học đònh Tiểu kết 1:Dựa vào đạc điểm Hoạt động 2: Các loại Mục tiêu: Biết cách phân chia để phân chia loại quả? thành nhóm Dựa vào đặc điểm vỏ để -Học sinh đọc thông tin sgk phân chia loại ... sinh đọc thông tin sgk Tiểu kết 2 :Các loại -Người ta dựa vào đặc điểm vỏ chín để phân -Qủa khô: chín vỏ khô, cứng, để phân chia loại chia loại mỏng -Có nhóm quả có loại khô: -Người ta chia thành ... thể chia thành loại quả? +Dựa vào đặc điểm để phân chia loại quả? -Các nhóm báo cáo kết -Giáo viên nêu vấn đề: em biết chia thành nhóm khác theo mục đích tiêu chuẩn đặt ra.Bây học cách chia theo...
 • 3
 • 538
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tap van cung gia tienBài dự thi tìm hiểu quan hệ việt làotiểu luận môn hệ thống học và phân loại côn trùngPhát triển doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý tổ chức ngày hội, ngày lễ cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thống kê Tỉnh Lai Châu đến năm 2020 (LV thạc sĩ)tai lieu quan tri HAYBÀI TIỂU LUẬN môn SINH THÁI cạn cao học môn sinh họcXác định hàm lượng chì, kẽm trong đất và nước khu vực mỏ sắt Thuận Hòa – Hà Giang bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (LV thạc sĩ)hHoàng phi câu đối hán nômNguyên lý IĐêan nguyên tố trong đại số giao hoán (LV thạc sĩ)Quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn cho thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; giai đoạn 2020 – 2030CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN XÃ TẠ XÁ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌBiên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót Haruki Murakamibài dự thi mối quan hệ đặc biệt Việt Nam LàoNghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại Hạ Long, Quảng NinhTổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm Lý 9GIÁO ÁN Mudull 08: Môn vẽ kỹ thuậtHệ thống Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị ViệtNghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập