Bài 25 thường biến

Bài 25. Thường biến

Bài 25. Thường biến
... Phân biệt thường biến với đột biến Thường biến Đột biến Biến đổi hiểu hình, không biến đổi kiểu gen Biến đổi kiểu gen dẫn đến biến đổi kiểu hình Do môi trường thay đổi Do tác nhân gây đột biến Biểu ... trường Thường biến có di truyền không? Hiện tượng thường biến có ý nghĩa thân sinh vật? Tiết 27 - 25: Thường biến I Sự biến đổi kiểu hình tác động môI trường Ví dụ Khái niệm Thường biến biến đổi ... tố Thường kháckhông xuyên biến thuộc Yếu tố biến ? Vậy ? Yếu tố nào? Tiết 27 - 25: Thường biến I Sự biến đổi kiểu hình tác động môI trường Ví dụ: Khái niệm: Thường biến biến đổi kiểu hình phát...
 • 29
 • 962
 • 10

Bài 25. Thường Biến

Bài 25. Thường Biến
... tài Sự biến đổi lục bình kiểu gen Thường biến thích nghi thay đổi môi trường Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ săn mồi Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ săn mồi I/- SỰ BIẾN ĐỔI ... kiện sống kiểu gen - Yếu tố KG không bò biến đổi - Thường biến biến đổi KH phát sinh đời sống cá thể ảnh hưởng trực tiếp môi trường - Thường biến thường biến đổi đồng loạt, theo hướng xác đònh ... cảnh Thường biến thường có lợi cho sinh vật 2.Di truyền 2……………………………………………… Xuất ngẩu nhiên 4 .Thường có hại cho sinh ………………………………………… vật 3/ So sánh khác thường biến mức phản ứng Thường biến...
 • 21
 • 1,443
 • 4

Bài 25: Thường biến

Bài 25: Thường biến
... rễ biến thành phao - Củ to -Trồng qui đònh - Củ bé -Trồng không Bài 25: THƯỜNG BIẾN I Sự biến đổi kiểu hình thái tác động mơi trường: -Thường biến biến đổi kiểu hình phát sinh đời cá thể Thường ... mồi Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ săn mồi Bài 25: THƯỜNG BIẾN I Sự biến đổi kiểu hình thái tác động mơi trường: -Thường biến biến đổi kiểu hình phát sinh đời cá thể ảnh hưởng trực ... nước có phao Đặc điểm - Biến đổi đồng loạt theo hướng xác đinh tương ứng với điều kiên thường biến? ngoại cảnh khơng di truyền Sinh thái hoang mạc Bài 25: THƯỜNG BIẾN I Sự biến đổi kiểu hình thái...
 • 19
 • 449
 • 2

Bài 25 Thường biến

Bài 25 Thường biến
... tài Sự biến đổi lục bình kiểu gen Thường biến thích nghi thay đổi môi trường Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ săn mồi Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ săn mồi I/- SỰ BIẾN ĐỔI ... kiện sống kiểu gen - Yếu tố KG không bò biến đổi - Thường biến biến đổi KH phát sinh đời sống cá thể ảnh hưởng trực tiếp môi trường - Thường biến thường biến đổi đồng loạt, theo hướng xác đònh ... cảnh Thường biến thường có lợi cho sinh vật 2.Di truyền 2……………………………………………… Xuất ngẩu nhiên 4 .Thường có hại cho sinh ………………………………………… vật 3/ So sánh khác thường biến mức phản ứng Thường biến...
 • 21
 • 524
 • 0

Tiết 26: bài 25: Thường Biến(thao giảng)

Tiết 26: bài 25: Thường Biến(thao giảng)
... Câu 1: Thường biến gì? A Thường biến biến đổi kiểu hình phát sinh đồi sống cá thể ảnh hưởng trực tiếp mơi trường B Thường biến thường biểu đồng loạt theo hướng xác định khơng di truyền C Thường ... Đặc điểm thường biến: + Khơng di truyền + Biến đổi đồng loạt theo hướng xác định Ý nghĩa thường biến: Giúp sinh vật thích nghi với mơi trường (có lợi cho sinh vật) Bài tập: phân biệt thường biến ... ảnh hưởng trực tiếp mơi trường Thường biến thường biểu đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, khơng di truyền Mức phản ứng giới hạn thường biến kiểu gen ( gen hay...
 • 61
 • 415
 • 1

Bài 25: THƯỜNG BIẾN

Bài 25: THƯỜNG BIẾN
... C THƯỜNG BIẾN Ví du ̣ Sự biến đổi lục bình kiểu gen THƯỜNG BIẾN Ví du ̣ Thường biến thích nghi thay đổi môi trường THƯỜNG BIẾN Ví du ̣ Thường biến thích nghi thay đổi môi trường THƯỜNG BIẾN ... THƯỜNG BIẾN Ví du ̣ Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ săn mồi THƯỜNG BIẾN Ví du ̣ Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ săn mồi THƯỜNG BIẾN Ví du ̣ Thường biến thích nghi môi ... kiểu hinh C Một kiểu gen Trong biến dị sau biến dị không di truyền? A Đột biến gen thường biến B Đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể C Biến dị tổ hợp D Thường biến Nói ngô lai LVN20 đạt 6-8 tấn/ha...
 • 31
 • 343
 • 0

Gián án bai 25 thuong bien

Gián án bai 25 thuong bien
... Tiết 25 - Thường biến Giống hoa Giống hoa đỏ trắng Hoa liên hình Tiết 25 - Thường biến P t/c Hoa Hoa trắng đỏ F F X 100% Hoa đỏ Hoa đỏ Hoa trắng Tiết 25 - Thường biến 200 C...
 • 9
 • 294
 • 3

Gián án bài 25: THƯỜNG BIẾN

Gián án bài 25: THƯỜNG BIẾN
... định, tương ứng với điều kiện môi trường E B C Bài 25: THƯỜNG BIẾN + So sánh khác thường biến đột biến: Thường Biến 1.Bin i kiu hình Đột Biến Biến đổi sở vật chất di truyền ( AND, NST ) Không ... hình: 20 - Thường biến biểu đồng loạt theo hướng xác định, không di truyền Haût âem träöng åí 200 C ? Thường biếnkiểu hình VD Sự biến đổi ? nguyên nhân ? Bài 25: THƯỜNG BIẾN I SỰ BIẾN ĐỔI KIỂU ... hưởng ? kiểu gen ? Bài 25: I SỰ BIẾN ĐỔI KIỂU HÌNH DO TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG: II MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂU GEN, MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂU HÌNH: III MỨC PHẢN ỨNG: THƯỜNG BIẾN Bài 25: THƯỜNG BIẾN Câu 1: Kiểu...
 • 11
 • 320
 • 1

Gián án bài 25: THƯỜNG BIẾN

Gián án bài 25: THƯỜNG BIẾN
... định, tương ứng với điều kiện môi trường E B C Bài 25: THƯỜNG BIẾN + So sánh khác thường biến đột biến: Thường Biến 1.Bin i kiu hình Đột Biến Biến đổi sở vật chất di truyền ( AND, NST ) Không ... hình: 20 - Thường biến biểu đồng loạt theo hướng xác định, không di truyền Haût âem träöng åí 200 C ? Thường biếnkiểu hình VD Sự biến đổi ? nguyên nhân ? Bài 25: THƯỜNG BIẾN I SỰ BIẾN ĐỔI KIỂU ... hưởng ? kiểu gen ? Bài 25: I SỰ BIẾN ĐỔI KIỂU HÌNH DO TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG: II MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂU GEN, MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂU HÌNH: III MỨC PHẢN ỨNG: THƯỜNG BIẾN Bài 25: THƯỜNG BIẾN Câu 1: Kiểu...
 • 11
 • 263
 • 1

Tài liệu bai 25 thuong bien

Tài liệu bai 25 thuong bien
... Tiết 25 - Thường biến Giống hoa Giống hoa đỏ trắng Hoa liên hình Tiết 25 - Thường biến P t/c Hoa Hoa trắng đỏ F F X 100% Hoa đỏ Hoa đỏ Hoa trắng Tiết 25 - Thường biến 200 C...
 • 9
 • 169
 • 0

Giáo án sinh 9 - Tiết 26 Bài 25: THƯỜNG BIẾN pps

Giáo án sinh 9 - Tiết 26 Bài 25: THƯỜNG BIẾN pps
... tiêu: Hình thành khái niệm thường biến TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh -Cho quan sát tranh -Các nhóm đọc kỉ thông thường biến tìm ví tin ví dụ -> thảo dụ -> hoàn thành phiếu luận thống ... mác trường -Do tác dộng môi trường -Thường biến kết hợp ? +Tại rau mác gen môi trường có biến đổi kiểu hình? -Các tính trạng chất -Gv hỏi: lượng phụ thuộc vào +Nguyên nhân làm kiểu gen biến đổi ... cập tới giới hạn thường biến tính trạng số lượng 4p -Cho hs tìm hiểu ví dụ -Hs đọc kỉ nội dung kiến sgk thức mục -> nêu -Mức phản ứng giới +Sự khác +Kỉ thuật chăm sóc hạn thường biến xuất lúa đâu?...
 • 6
 • 596
 • 3

Sinh học lớp 9 - Tiết 26 - Bài 25: Thường biến docx

Sinh học lớp 9 - Tiết 26 - Bài 25: Thường biến docx
... khác thường biến III PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, nêu vấn đề giải vấn đề - Thảo luận nhóm - Vấn đáp, trực quan - Làm việc với sách giáo khoa IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn ... trình - HS rút định hưởng trực tiếp phát triển lịch sử? nghĩa môi trường - Thường biến gì? Hoạt động 2: Phân biệt thường biến đột biến Hoạt động Hoạt động Nội dung GV - Thường HS biến - HS thảo ... biệt thống thường biến - GV giải thích rõ điền vào bảng: nhân Phân Kết luận: Phân biệt thường biến đột biến Thường biến Đột biến + Là biến đổi kiểu + Là biến đổi hình, không biến đổi kiểu vật...
 • 15
 • 1,951
 • 6

Bai 25 - Thuong bien

Bai 25 - Thuong bien
... bin s lng NST Thng bin Th Th d bi a bi Bi 25 THặèN G BIN I S bin i kiu hỡnh tỏc ng ca mụi trng: Phiu hc tp: Tỡm hiu s bin i kiu hỡnh i tng quan sỏt A/ H25: Lỏ cõy rau mỏc iu kin mụi trng Mc nc ... y: Hinh dang va kich thc cua la Quan sỏt hỡnh 25 s bin i lỏ cõy rau mỏc, hon thnh phn A phiu hc i tng quan sỏt iu kin mụi trng Kiu hỡnh tng ng A/ H25 Lỏ cõy Mc nc Lỏ hỡnh bn di rau mỏc Trờn ... mt kiu gen ph thuc vo nhng yu t no? - S biu hin kiu hỡnh ca mt kiu gen ph thuc vo yu t: Kiu gen, mụi trng 2/ Trong cỏc yu t ú, yu t no c xem nh khụng bin i? - Trong cỏc yu t ú, yu t kiu gen coi...
 • 25
 • 128
 • 0

Sinh 9 Tiết 26 Bài 25 THƯỜNG BIẾN

Sinh 9 Tiết 26 Bài 25 THƯỜNG BIẾN
... C THƯỜNG BIẾN Ví dụ Sự biến đổi lục bình kiểu gen THƯỜNG BIẾN Ví dụ Thường biến thích nghi thay đổi môi trường THƯỜNG BIẾN Ví dụ Thường biến thích nghi thay đổi môi trường THƯỜNG BIẾN Ví dụ Thường ... Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ săn mồi THƯỜNG BIẾN Ví dụ Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ săn mồi THƯỜNG BIẾN Ví dụ Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ săn mồi THƯỜNG BIẾN ... trường THƯỜNG BIẾN I Sự biến đổi kiểu hình tác động môi trường : -Khái niêm: Thường biến biến đổi kiểu hình phát sinh đời cá thể ảnh hưởng trực tiếp môi trường -Tính chất: Thường biến cóloại di biến...
 • 30
 • 281
 • 0

bài giảng sinh học 9 bài 25 thường biến

bài giảng sinh học 9 bài 25 thường biến
... Thường có lợi cho thân sinh vật 4………………………… Dựa vào kiến thức học em hoàn thành bảng phân biệt thường biến đột biến sau: Thường biến Đột biến 1 .Biến đổi kiểu hình, không biến đổi kiểu gen 1 .Biến ... xámlẫn với màu đất, cát Bộ lông: dày, trắng lẫn với tuyết Bài 25 THƯỜNG BIẾN I/ THƯỜNG BIẾN: Thường biến biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh đời cá thể ảnh hưởng trực tiếp môi trường II/ MỐI ... 4,5-5,0 tấn/ha Năng suất: gần tấn/ha Dựa vào kiến thức học em hoàn thành bảng phân biệt thường biến đột biến sau: Thường biến Đột biến 1…………………………… 1 .Biến đổi vật chất di truyền ( ADN, NST) Không di...
 • 16
 • 609
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4 clo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đạiCông tác quản lý thu chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh vĩnh phúcQuản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề thanh miện, tỉnh hải dươngĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương động lực học chất điểm vật lí 10 THPTBài toán dirichlet đối với toán tử monge ampere phức trong lớp f (f)Số cân bằng fibonacci và số cân bằng lucasPhương pháp lưới giải phương trình truyền nhiệt tổng quátA study on the methods of operation of the connected parallel inverters networkNghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh quảng ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tửVề các bất đẳng thức dạng hermite hadamard cho hàm lồiThuật toán đánh chỉ mục ngược với mapreduce và ứng dụng trong việc đánh giá ý kiến của học sinh hòa bình trên mạng xã hộiĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN HỆ QTCSDL SQL SERVERGiải pháp phát triển kinh tế hộ tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyênNghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống tạo phôi in vitro ở lợnLịch trình triển khai thực tập, thực hiện đồ án tốt nghiệpĐề kiểm tra sql server 2Khóa Luận tốt nghiệp Đo lường sự thỏa mãn khách hàng về chất lượng mặt hàng thực phẩm chế biến của Công ty TNHH Thường VũNghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện văn yên, tỉnh yên báiĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ VB NETNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã tân thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập