Bài 20 thực hành quan sát và lắp mô hình ADN

Sinh học lớp 9 - Tiết 21 - BÀI 20: Thực hành: Quan sát lắp hình adn pdf

Sinh học lớp 9 - Tiết 21 - BÀI 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình adn pdf
... tử ADN Quan sát hình Hoạt động Hoạt động GV Nội dung HS - GV hướng dẫn - HS quan sát kĩ 1: Quan sát HS quan sát hình, vạn hình cấu hình phân tử dụng kiến thức trúc ADN, thảo luận: học ... hình Chiếu hình AND - GV hướng dẫn - vài HS dùng HS chiếu hình nguồn sáng ADN hình lên phóng hình Yêu cầu HS chiếu so sánh hình hình ADN lên với H 15 SGK hướng dẫn - HS quan sát hình, ... PHƯƠNG PHÁP - Thực hành, quan sát, trực quan IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Kiểm tra câu hỏi 1,2 - Gọi HS lên làm tập 3, Bài Hoạt động 1: Quan sát hình cấu...
 • 8
 • 1,687
 • 0

bài giảng sinh học 9 bài 20 thực hành quan sát lắp hình adn

bài giảng sinh học 9 bài 20 thực hành quan sát và lắp mô hình adn
... thiệu Gọi em học sinh tả cấu trúc không gian phân tử ADN GV chốt dẫn dắt vào Để nắm kỹ cấu trúc không gian ADN theo hình J oatxơn F Crick ta thực hành quan sát lắp ráp hình ADN TaiLieu.VN ... HS quan sát hình, thảo luận - HS chiếu hình lên hướng dẫn - HS quan sát hình, đối chiếu với hình 15 SGK  Ruùt nhận xét Phiếu học tập Góc quan sát Nhiệm vụ( phụ lục 1) - hình ADN ... phương tiện Nội dung - Học sinh hoàn thành lắp ráp hình ADN -Học sinh viết thu hoạch : + Vẽ hình 15 vào + Trình bày cấu trúc không gian phân tử ADN + Quy trình lắp ráp hình phân tử DAN Yêu...
 • 33
 • 458
 • 1

Sinh học 9 - Tiết 20: THỰC HÀNH: Quan sát lắp hình AND pps

Sinh học 9 - Tiết 20: THỰC HÀNH: Quan sát và lắp mô hình AND pps
... liên - Đại diện nhóm trình bày kết với thành cặp? hình - GV gọi HS lên trình bày + Đếm số cặp hình + Chỉ số loại Nuclêôtit liên kết với b, hình ADN (nếu có) * Hoạt động 2: Lắp ráp hình, ... hướng dẫn cách lắp ráp - nhóm lắp hình theo hướng dẫn – hình lắp xong: kiểm tra tổng thể + lắp mạch 1: theo chiều từ chân + Chiều xoắn mạch lên hoặctừ xuống + Số cặp chu kỳ xoắn - Chú ý: Lựa ... nhóm mang có Nuclêôtit bổ xung hình lắp ráp lên bảng - Nhóm trưởng cầm càng: lắp cặp Nuclêôtit vào giá chân đế  cho nhóm nhận xét - Mạch lắp từ chân lên chéo GV nhận xét chung (mỗi em lắp đoạn...
 • 4
 • 719
 • 0

Thực hành: Quan sát lắp hình ADN ppsx

Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN ppsx
... C – Bài mới: Vào bài: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung 1/ Quan sát cấu trúc không - gian phân tử Đay hình phân tử AND mà ta học - H Em nhắc lại chiểu ... Cách lắp Theo dõi + Lắp mạch theo chiều từ chân Theo dõi đế lên + Lắp mạch + Kiểm tra mạch ( ý lắp chiều cong cho hợp lí) Thực hành theo + Nhóm kiểm tra nhóm2… nhóm D – Củng cố: - Nhận xét thực ... tra nhóm2… nhóm D – Củng cố: - Nhận xét thực hành - Cho điểm E – Dặn Dò: - Vẽ hình !5 - Ôn tập chương 1,2,3 2/ Thực hành: F - Rút kinh nghiệm ...
 • 4
 • 202
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : QUAN SÁT LẮP RÁP HÌNH ADN docx

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN docx
... Hs quan sát, thảo luận nhóm, đại thành cặp theo NTBS: A – T, G – X diện trả lời (và ngược lại) Chuyển tiếp: II Lắp ráp hình cấu trúc không gian Gv cho nhóm hs thay phân tử ADN lắp ráp hình ... lắp ráp hình phân tử ADN Hs thảo luận lắp ráp hình phân tử ADN Gv: hướng dẫn hs: nên tiến hành lắp mạch hoàn chỉnh, lắp mạch lại Có thể lên hay từ xuống Khi lắp ráp mạch thứ hau, nên ý ... nhóm thay quan I Quan sát hình không gian sát hình phân tử ADN phân tử ADN hình chiếu, để xác định được: ? Số cặp nucleotit chu kì xoắn ? Các nucleotit...
 • 3
 • 564
 • 0

Tiet 20- TH: quan sat va lap mo hinh ADN

Tiet 20- TH: quan sat va lap mo hinh ADN
... 20 – bµi 20 X T A X T T A A G G A A G G A G X X X ADN mẹ T T ADN A A G X T X G X T T X T T A A G T G A G A G X X X T ADN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN G Dặ n dò -Vẽ hình 15 sgk vào - Ôn tập chương ... GIẢNG SINH HỌC TIẾT 20 – bµi 20 GV thùc hiÖn: TIẾT 20 – bµi 20 QUAN SÁT MÔ HÌNH CẤU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA PHÂN TỬ AND a Quan sát mô hình Quan sát mô hình phân tử AND thảo luận câu hỏi sau Vị trí tương ... gồm 10 cặp NU chu kì xoắn - Các NU hợp thành cặp theo NTBS A - T, G-X b Chiếu mô hình ADN TIẾT 20 – bµi 20 QUAN SÁT MÔ HÌNH CẤU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA PHÂN TỬ AND L¾p r¸p m« h×nh cÊu tróc kh«ng gian...
 • 8
 • 439
 • 0

Bài 2 0 : Quan sát lắp hình ADN

Bài 2 0 : Quan sát và lắp mô hình ADN
... cặp GĨC QUAN SÁT Thảo luận nhóm (Thời gian tối đa 10 phút) Mục tiêu: Quan sát kĩ mơ hình , xem phim vận dụng kiến thức học mơ tả cấu trúc khơng gian phân tử ADN Nhiệm vụ : 2. 1 Quan sát hình, ... chuyển góc -Quan sát, hướng dẫn, gợi ý, hỗ trợ HS thực nhiệm vụ góc  GV hướng dẫn HS quan sát hình phân tử ADN -GV hướng dẫn HS chiếu mơ hình ADN lên hình. Yêu cầu HS so sánh hình với hình SGK ... - HS quan sát kĩ mơ hình, thảo luận - HS chiếu mơ hình lên hướng dẫn - HS quan sát hình, đối chiếu với hình 15 SGK  Rút nhận xét Phiếu học tập Góc quan sát Nhiệm vụ( phụ lục 1) - Mơ hình ADN...
 • 38
 • 743
 • 1

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH : QUAN SÁT LẮP RÁP HÌNH ADN docx

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH : QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN docx
... lời thành cặp theo NTBS: A – T, G – X (và ngược Chuyển tiếp: lại) Gv cho nhóm hs thay lắp II Lắp ráp hình cấu trúc không gian ráp hình phân tử ADN phân tử ADN Hs thảo luận lắp ráp hình ... tử ADN Gv: hướng dẫn hs: nên tiến hành lắp mạch hoàn chỉnh, lắp mạch lại Có thể lên hay từ xuống Khi lắp ráp mạch thứ hau, nên ý nucleotit liên kết với mạch thứ theo NTBS Gv: cho hs xem phim: ... liên kết với mạch thứ theo NTBS Gv: cho hs xem phim: hoạt động lắp ráp, hình không gian phân tử ADN Hs theo dõi, ghi nội dung vào Gv: Yêu cầu hs viết thu hoạch ...
 • 2
 • 663
 • 1

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: QUAN SÁT LẮP RẮP HÌNH ADN pps

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ LẮP RẮP MÔ HÌNH ADN pps
... nhóm Một nửa lớp quan sát - ½ quan sát trực hình tiếp hình Một nửa nhóm quan sát - ½ quan sát qua hình chiếu phân tử ADN phim hình máy chiếu Sau đổi lại nhiệm vụ quan sát - Sau đổi lại nhiệm ... Hoạt động Học Nội dung ghi bảng sinh Hoạt động : Quan sát I Quan sát hình cấu hình cấu trúc không trức gian phân tử ADN phân tử ADN G.v chia nhóm quan sát Học sinh làm việc hình theo ... kỳ xoắn ? - Trả lời câu hỏi yêu cầu trả lời : ? Các Nu lien kết với + 10 cặp không gian ntn? + A-T, G-X - Nhận xét – Bổ sung Hoạt động :Lắp rắp II Lắp rắp hình cấu hình trúc -G.v hướng...
 • 4
 • 491
 • 0

Sinh học 9 - Thực hành QUAN SÁT LẮP RÁP HÌNH ADN pptx

Sinh học 9 - Thực hành QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN pptx
... hình ADN lên hình  y/c hs so sánh hình với hình 15 sgk - HS: vài hs dùng nguồn sáng phóng hình chiếu hình ADN lên hướng dẫn II Lắp ráp hình cấu trúc - HS qs hình, đối chiếu hình 15 ... thành cặp.( hs: Các Nu liên kết thành cặp theo NTBS: A-T, G-X) - GV gọi hs lên trình bày hình (hs: hình: đếm số Chiếu hình ADN cặp, rõ loại Nu liên kết với nhau) - GV HD hs chiếu hình ... dung kiến thức I .Quan sát hình cấu trúc không gian phân tử ADN - GV hướng dẫn qs hình ptử Quan sát hình ADN, thảo luận: ? Vị trí tương đối mạch Nu Chiều xoắn mạch.( HS: ADN gồm mạch //,...
 • 5
 • 553
 • 1

Giáo án Sinh học 9 - THỰC HÀNH : QUAN SÁT LẮP RÁP HÌNH ADN docx

Giáo án Sinh học 9 - THỰC HÀNH : QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN docx
... ráp hình cấu trúc không gian Gv cho nhóm hs thay phân tử ADN lắp ráp hình phân tử ADN Hs thảo luận lắp ráp hình phân tử ADN Gv: hướng dẫn hs: nên tiến hành lắp mạch hoàn chỉnh, lắp ... xuống Khi lắp ráp mạch thứ hau, nên ý nucleotit liên kết với mạch thứ theo NTBS Gv: cho hs xem phim: hoạt động lắp ráp, hình không gian phân tử ADN Hs theo dõi, ghi nội dung vào Gv: Yêu cầu ... luận - Số cặp nucleotit chu kì xoắn 10 cặp - Các nucleotit mạch liên kết với Hs quan sát, thảo luận nhóm, thành cặp theo NTBS: A – T, G – X (và đại diện trả lời Chuyển tiếp: ngược lại) II Lắp ráp...
 • 3
 • 570
 • 0

Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 26 : Thực hành: QUAN SÁT TẢ CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA docx

Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 26 : Thực hành: QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA docx
... Bước 1: - Quan sát hình dáng bên động - Đọc số liệu ghi nhãn giải thích ý nghĩa số liệu Bước 2: Quan sát, đo đếm phận động Hoạt động 2: Quan sát hình dáng bên động KĐB pha Hoạt động giáo viên ... học sinh phải tả đặc điểm  Hiệu suất  Tần số động - Tại quan sát hộp đấu dây biết động KĐB pha? Hoạt động 3:Nhận dạng phận động Hoạt động giáo viên học Nội dung sinh - HS quan sát sử dụng ... sinh quan sát Các số liệu ghi nhãn động hình dáng bên động c : c :  Hình dạng vỏ động  Loại động Công suất  Hộp đấu dây  Mức điện áp  Số lượng đầu dây hộp  Dòng điện đấu  Tốc độ động...
 • 5
 • 1,073
 • 2

Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 26 : Thực hành: QUAN SÁT TẢ CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ppt

Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 26 : Thực hành: QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ppt
... đại lượng pha? Mối quan hệ đại lượng? 2./ Một MBA pha, pha dây quấn sơ cấp có 10000 vòng dây quán thứ cấp có 250 vòng Dây quấn MBA nối theo kiểu ∆/Yo cấp điện nguồn pha có Ud = 11 kV Hãy: a Vẽ sơ ... điện hình sao, tải nối hình tam giác, rõ đại lượng dây đại lượng pha? Mối quan hệ đại lượng? 2./ Một MBA pha, pha dây quấn sơ cấp có 10000 vòng dây quán thứ cấp có 250 vòng Dây quấn MBA nối theo ... điện nguồn pha có Ud = 11 kV Hãy: a Vẽ sơ đồ đấu dây b Tính hệ số biến áp pha hệ số biến áp dây c Tính điện áp pha điện áp dây cuộn thứ cấp Đề số 2: 1./ Trình bày cách nối nguồn điện tải nối hình...
 • 5
 • 800
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ThS.Phan Anh Thế Phân biệt một số triệu chứng trên lá cây có múiHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Vấn đề ô nhiễm môi trườngTiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast Accountingtiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩyTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂYTìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch. Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt-AnhTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamGiao án Đại Số 9 học kì II theo chuẩn Bộ giáo dục và đào tạoKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchVận dụng mô hình phân tích SWOT khi lập kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh tại trường THPT Nguyễn DuVận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực Tiễn Dành Cho Học Sinh Trung HọcĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 NĂM HỌC 2016 2017AP1FG 123 instructions de service
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập