Bài 20 cấu tạo trong của lá

Bai 20: CẤU TẠO TRONG CỦA

Bai 20: CẤU TẠO TRONG CỦA LÁ
... hợp với chức ? Lớp tế bào có cấu tạo phù hợp với chức chế tạo chất hữu chế tạo chất hữu - Cả lớp thảo luận -Lớp tế bào phía phù hợp với chức ? Lớp tế bào thịt có cấu tạo phù hợp với trao đổi khí ... phát biểu, HS khác bổ sung - GV nhận xét ? Qua học em biết điều Củng cố: ? Cấu tạo phần thịt có đặc điểm giúp thực chức chế tạo chất hữu cho ? Lỗ khí có chức gì, đặc điểm phù hợp với chức Dặn dò: ... đổi khí - Cả lớp thảo luận - GV nhận xét, củng cố lại kiến thức giúp HS hồn thiện kiến thức Gân lá: - Đọc thơng tin SGK trả lời - HS đọc thông tin SGK, xem lại H20.4, HS + Mạch gỗ vân chuyển nước...
 • 3
 • 51
 • 0

bài 20: Cấu tạo trong của phiến

bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá
... mặt Lỗ khí Sơ đồ cấu tạo phiến CÁC BỘ PHẬN CỦA PHIẾN LÁ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO BIỂU BÌ - Tế bào suốt, xếp sát vách phía ngồi dày - Trên biểu bì (nhất mặt dưới) có nhiều lỗ khí THỊT LÁ CHỨC NĂNG - Tế ... Nhiều Chế tạo chất hữu LỚP TB THỊT LÁ PHÍA DƯỚI Hơi tròn Xếp lộn xộn, khơng sát Ít Chứa trao đổi khí Tiết 23 - Bài 20 Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2007 CÁC BỘ PHẬN CỦA PHIẾN LÁ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CHỨC ... mang phiến (lá chét) - Cả cuống phiến - chét rụng trước, rụng lúc cuống rụng sau Những đặc điểm chứng tỏ đa dạng ? - có nhiều hình dạng khác - có nhiều kích thước khác - Có nhóm: đơn...
 • 23
 • 1,273
 • 2

Bài 20 Cấu tạo trong của phiến

Bài 20 Cấu tạo trong của phiến lá
... *Không màu, suốt cho sinh cho biết cấu tạo ánh sáng chiếu vào tế bào phiến gồm phần bên -Cho học sinh đọc thông tin sgk -Trên biểu bì có nhiều lỗ khí treo hình 20. 2, 20. 3 giới thiệu giúp trao đổi ... bọc phiến lớp tế bào (1) suốt nên ánh sáng xuyên qua chiếu vào phần thòt lá. Lớp tế bào biểu bì có màng dày có chức (2) cho phần bên phiến lá. Lớp tế bào biểu bì mặt có nhiều (3) Hoạt động (4) Của ... chất quan sát trang vẽ mô hình - Học sinh đọc thông tin sgk xác đònh vò trí gân lá, quan sát tranh vẽ mô cấutạo gân lá? Chức hình xác đònh gân nằm gân xen phần thòt gồm bó -Ta biết mạch gỗ vận mạch...
 • 4
 • 2,391
 • 18

BÀI 20 - CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN

BÀI 20 - CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ
... BÀI 20 CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ BÀI 20 CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ Thịt Biểu bì Gân BÀI 20 CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ CÁC BỘ PHẬN CỦA PHIẾN LÁ BIỂU BÌ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CHỨC NĂNG BÀI 20 CẤU ... Lỗ khí BÀI 20 CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ Gân gồm bó mạch BÀI 20 CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ CÁC BỘ PHẬN CỦA PHIẾN LÁ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CHỨC NĂNG BIỂU BÌ - Tế bào suốt, xếp sát vách phía dày - Trên ... đồ cấu tạo phiến BÀI 20 CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ CÁC BỘ PHẬN CỦA PHIẾN LÁ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO BIỂU BÌ - Tế bào suốt, xếp sát vách phía dày - Trên biểu bì (nhất mặt dưới) có nhiều lỗ khí THỊT LÁ...
 • 18
 • 548
 • 8

bai 20- cau tao trong cua phien

bai 20- cau tao trong cua phien lá
... Biểu bì: bao bọc bên Cấu tạo phiến gồm: Thịt lá: bên Các gân lá: xen phần thịt Gân Thịt Biểu bì Biểu bì Mặt Lỗ khí đóng Mặt Lỗ khí mở Hãy cho biết: - ... tạo gân ? Nằm xen kẽ phần thịt Gân lá: Mạch gỗ Gồm Mạch rây Gân có chức ? Vận chuyển chất Gân Biểu bì: bảo vệ trao đổi khí thoát nước Phiến cấu tạo bởi: Thịt lá: thu nhận ánh sáng chứa trao đổi ... nước Phiến cấu tạo bởi: Thịt lá: thu nhận ánh sáng chứa trao đổi khí để chế tạo chất hữu cho Gân lá: vận chuyển chất Hãy cho biết - Vì nhiều loại mặt có màu sẫm mặt ? Vì tế bào thịt phía có nhiều...
 • 16
 • 418
 • 4

bai 20- cau tạo trong cua phien la

bai 20- cau tạo trong cua phien la
... ? Hãy tìm điểm khác chúng ? Lớp tế bào thòt có cấu tạo phù hợp với chức chứa trao đổi khí ? Lớp tế bào thòt có cấu tạo phù hợp với chức chế tạo chất hữu ? Tế bào biểu bì mặt Tế bào thòt Khoang ... mạch Lớp tế bàoothòt nàoocó cấu tạoophù Lớp tế bà thòt nà có cấu tạ phù hợ vớ nă g chế hợppvới i chứccnănngchính chứa tạo chấtraou khí ?cây ? t hữ đổi cho Cấu tạo phiến gồm: biểu bì, thòt gân ... không khí Tế bào biểu bì mặt Lục lạp Lỗ khí Bó mạch Lớp tế bào thòt có đăc điểm giúp la thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cho ? Tế bào biểu bì mặt Tế bào thòt Khoang chứa không khí Tế bào biểu...
 • 27
 • 350
 • 0

tiet 22 bai 20 cau tao trong cua phien la

tiet 22 bai 20 cau tao trong cua phien la
... mu thõn xp so le Tit 22 , Bi 20 : Hình 20 : Sơ đồ cắt ngang phiến Tht lỏ Biu bỡ Gõn lỏ Biểu bì : Hình 20 : Lớp tế bào biểu bì bóc L khớ Biu bỡ mt trờn Biu bỡ mt di Hình 20. 3 : Trạng thái lỗ ... động đóng mở lỗ khí giúp cho trao đổi khí thoát nước Thu vi?n Tu li?u giỏo d?c.flv 2.thịt : Hình 20 : Sơ đồ cấu tạo phần phiến nhìn dư ới kính hiển vi có độ phóng đại lớn T bo biu bỡ mt trờn T ... bú mch Khoang cha khụng khớ T bo biu bỡ mt di L khớ CO2 O2 ,hi nc Câu hỏi: thịt cấu tạo ? Hình 20 : Sơ đồ cấu tạo phần phiến nhìn dư ới kính hiển vi có độ phóng đại lớn T bo tht lỏ mt trờn (mô...
 • 15
 • 371
 • 6

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá
... THỊT LÁ PHÍA DƯỚI Hơi tròn Xếp lộn xộn, khơng sát nhau, tạo nhiều khoang trống Ít Tiết 23 - Bài 20 CÁC BỘ PHẬN CỦA PHIẾN LÁ BiĨu b× ThÞt l¸ Tháng t­ ngày 12 tháng 11 năm 2008 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ... Gân gồm bó mạch Khoang chứa khơng khí Tế bào biểu bì mặt Lỗ khí Sơ đồ cấu tạo phiến CÁC BỘ PHẬN CỦA PHIẾN LÁ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO BiĨu b× - Tế bào suốt, xếp s¸t vá phÝa ngồi dày - Cã nhiều lỗ khÝ ... tho¸t h¬i n­íc • H×nh 20.3 : Tr¹ng th¸i cđa lç khÝ Lỗ khí Lỗ khí đóng Lỗ khí mở Tiết 23 - Bài 20 CÁC BỘ PHẬN CỦA PHIẾN LÁ Thứ t­ ngày 12 tháng 11 năm 2008 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO -TÕ bµo st, xÕp s¸t...
 • 33
 • 209
 • 0

Bai 20 Cau Tao Trong Cua Phien La

Bai 20 Cau Tao Trong Cua Phien La
... Hình 20 : Sơ đồ cấu tạo phần phiến nhìn kính hiển vi có độ phóng đại lớn Hình 20 : Lớp tế bào biểu bì bóc Hình 20. 3 : Trạng thái lỗ khí L khớ Biu bỡ mt trờn Biu bỡ mt di L khớ m L khớ úng Bi 20 ... vũng: mi mu thõn mc lỏ tr lờn VD: lỏ cõy dõy hunh, lỏ cõy trỳc Nht Bi 20 : CU TO TRONG CA PHIN L Tht lỏ Biu bỡ Gõn lỏ Hình 20 : Sơ đồ cắt ngang phiến I BIU Bè T bo biu T bo biu bỡ mt trờn bỡ mt ... Bi 20 CC B PHN CA PHIN L C IM CU TO - Tế bào suốt, xếp sát , vách phía dày Biểu bì - Có nhiều lỗ khí tế bào biểu bì phía CHC NNG - Bảo vệ cho ánh sáng xuyên qua - Trao đổi khí thoát nước Baứi 20...
 • 27
 • 251
 • 2

Sinh học 6 - Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN docx

Sinh học 6 - Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ docx
... - xếp để nhận nhièu ánh sáng? Bài học Mở SGV Hoạt động 1: Biểu bì Mục tiêu: HS nắm cấu tạo biểu bì, chức bảo vệ trao đổi khí Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cho HS nhóm nghiên cứu - HS ... Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK - HS đọc mục  SGK trang 66 quan trang 66 trả lời câu hỏi: sát hình 20.4 kết hợp với kiến thức - GV kiểm tra 1-3 HS, cho HS rút chức bó ... học em biết - HS trả lời trước lớp, HS khác bổ điều gì? sung cần - GV treo tranh phóng to hình 20.4 giới thiệu toàn cấu tạo phiến Tiểu kết: - Gân gồm bó mạch có chức vận chuyển chất Củng cố -...
 • 5
 • 607
 • 2

Sinh 6 Bai-20 CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN

Sinh 6 Bai-20 CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ
... cung Để quan sát tế bào phiến ta phải làm ? -Làm tiêu -Sử dụng kính hiển vi quan sát Sinh học Tiết 23 – Bài 20 CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ GV Soạn :Dương Xuân Sang Tổ Hóa -Sinh - Đìa THCS Quách Văn ... TRA BÀI CŨ có đặc điểm bên cách xếp để nhận nhiều ánh sáng ? - Phiến hình dẹt, có diện tích rộng Hãy cho ví dụ kiểu gân ? -Lá gai gân hình mạng -Lá rẻ quạt gân hình song song -Lá địa liền ... súng… I BIỂU BÌ : Phiến cấu tạo : -Lớp tế bào biểu bì suốt, vách phía dày có chức bảo vệ -Trên biểu bì (chủ yếu mặt lá) có nhiều lỗ khí giúp trao đổi khí thoát nước I THỊT LÁ : Thịt :gồm nhiều...
 • 16
 • 492
 • 0

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN pdf

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ pdf
... Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Đặc điểm cấu tạo lá? - xếp để nhận nhiều ánh sáng? Bài Mở SGV Hoạt động 1: I BIỂU BÌ Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cho HS - HS đọc thông tin mục nhóm nghiên cứu ... cứu SGK trang 66 trang 66 quan sát hình trả lời câu hỏi: 20.4 kết hợp với kiến - GV kiểm tra 1-3 HS, thức chức bó mạch rễ thân, trả lời cho HS rút kết luận - Qua học em biết điều gì? - GV treo tranh ... photo tập cho HS (nội dung SGV) - Trao đổi nhóm cho HS chấm cho Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Ôn lại kiến thức tiểu học: Chức lá, chất khí trì cháy ...
 • 9
 • 3,473
 • 4

bai 20: cau tao trong cua phien la theo chuan + dieu chinh cua bo

bai 20: cau tao trong cua phien la theo chuan + dieu chinh cua bo
... biết” SGK trang 67 - Chuẩn bò 21: Quang hợp + Đọc trước nội dung bài, nội dung thí nghiệm SGK + Chuẩn bò thí nghiệm theo nhóm + Trả lời câu hỏi SGK + Ôn lại kiến thức học tiểu học: Chất trì cháy? ... vàochứcnnătếgbàoobênphiến với nhữ p chobả trao lỗ khí giú g n vệ trong? vàáthoát ng chiếu vào cho nh sá nước đổi khí nhữn điểm phù hợ trong? -Đặc g tế bào bên p với Biểu bì mặt Biểu bì mặt chức bảo ... Hình dạng tế bào Dạng dài Dạng tròn Cách xếp tế bào Lục lạp Chức Xếp sát nhau, Xếp không sát nhau, theo chiều thẳng xếp lộn xộn tế đứng bào Ít Nhiều Chế tạo chất hữu Chứa trao đổi khí Đặc điểm cấu...
 • 13
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2017 Song ngữTìm hiểu về phần mềm MATLAB và ứng dụng của MATLAB trong giải mạch điệnTRIỆU TRỨNG HỌC THẦN KINHĐảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ năm 1996 đến 2005đề thi môn vật lý lớp 9Tra cứu thép hình chữ H (H beam)TÀI LIỆU THAM KHẢO VAI TRÒ CỦA bộ đội địa PHƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ VÙNG ĐỒNG BÀO tôn GIÁO HIỆN NAYĐịnh hướng Marketing quan hệ tác động trong ngành Logistics ở Việt NamCác yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học Bách khoa – đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí MinhMARKETING THIẾT KẾ BAO BÌ GIẤY HAPPYGiải số bằng mathlab (luận văn thạc sĩ toán học)Chính sách xóa đói giảm nghèo và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế- xã hội miền Tây Nghệ An hiện nayChính sách xóa đói giảm nghèo và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội miền tây nghệ an hiện nay ttNâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu họcGIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 10 FULLTƯ TƯỞNG CỦA LÊNIN về GIÀNH, GIỮ VÀ xây DỰNG CHÍNH QUYỀN TRONG 3 TÁC PHẨM THÀ ít MÀ tốt CÁCH MẠNG vô SẢN VÀ tên PHẢN bộ CAUXKY HAI SÁCH LƯỢC CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘITác động của ô nhiễm môi trườngThiết kế máy kiểm tra dung lượng pin lionGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG SINH HOẠT tổ KHỐI, cải THIỆN CHẤT LƯỢNG đội NGŨ, VIỆC vận DỤNG đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học, sử DỤNG đồ DÙNG dạy họcTÀI LIỆU THAM KHẢO HIỂU ĐỊNH HƯỚNG để THỰC HIỆN tốt ĐỊNH HƯỚNG XÃ hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI KỲ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA XÃ hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập