Bài 19 đặc điểm cấu tạo ngoài của lá sinh học 9 phạm gia bình

bài 19 tiết 21 Đặc điểm cấu tạo ngoài của

bài 19 tiết 21 Đặc điểm cấu tạo ngoài của lá
... IV: LÁ TIẾT 21 –BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ Cho biết tên phận ứng với các chữ hình vẽ sau? có phận nào? a Cuống b Phiến c.Gân c a b Chương IV: LÁ TIẾT 21 –BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ ... (Lá rẻ quạt) Gân hình cung (Lá địa liền) Chương IV: LÁ TIẾT 21 –BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ gồm: cuống lá, phiến lá, phiến có nhiều gân Đặc điểm bên ngồi lá: a) Phiến lá: b) Gân lá: ... Cành dâu Chương IV: LÁ TIẾT 21 –BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ gồm: cuống lá, phiến lá, phiến có nhiều gân Đặc điểm bên ngồi lá: a) Phiến lá: b) Gân lá: c) đơn kép: - đơn: Có cuống nằm...
  • 51
  • 201
  • 0

Đặc điểm cấu tạo ngoài của

Đặc điểm cấu tạo ngoài của lá
... dụ: tre, lúa, rẻ quạt - Gân hình cung: Ví dụ: Tràm, bèo tây - Gân hình mạng: Ví dụ: ổi, nhãn đơn Phượng khế cao su Chương IV: LÁ ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ Tiết 21 Đặc điểm ... hình mạng Vạn niên Gân song song Gân hình cung tre mã đề long não lúa Chương IV: LÁ ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ Tiết 21 Đặc điểm bên ngồi c) đơn kép a) Phiến Phiến màu lục (xanh lục), ... Quang hỵp ®Ĩ chÕ t¹o chÊt h÷u c¬ cho c©y VẬY LÁ CĨ CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC CHỨC NĂNG TRÊN? Chương IV: LÁ Tiết 21 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ Đặc điểm bên ngồi a) Phiến Quan sát mẫu hình...
  • 35
  • 559
  • 2

Xem thêm

Từ khóa: TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG WINDOWS SERVER 2008Bản vẽ thiết kế máy nghiền côn nghiền thôBản vẽ thiết kế máy xúc gầu thuận E302Bản vẽ autocad máy đùn ép gạch không có buồng chân khôngHướng dẫn tự học môn truyền thông marketing tích hợp đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn tin học ứng dụng đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn toán cao cấp cho các nhà kinh tế 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị hậu cần đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị kinh doanh thương mại 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn lý thuyết xác suất và thống kê toán đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn mô hình phân tích định giá 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn ngân hàng thương mại 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn nghiệp vụ ngoại thương đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn pháp luật kinh doanh đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn luật dân sự 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn luật dân sự 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn lý thuyết tài chính tiền trệ 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn hành vi người tiêu dùng đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế phát triển đại học kinh tế quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập