ADN và bản chất của gen sinh học 9 nguyễn phi sang

ADN bản chất của gen - sinh 9 (hay)

ADN và bản chất của gen - sinh 9 (hay)
... Đâyđịnhcác đơn phân ADN ADN mạchbảo phântrạng đơncấu có đặc điểm yếu tố mạchtrên 2của tính quan trọng mà phângì? ADN? mạch gen ? tính tử ADN tử tạo nên ADN? quy củamột đặc phân sinh phân tửsau 1tử ... X T T X G T X A G ADN A A G X A G T X ADN mẹ T A A T G X X T T X G T X A G G T A G A A G X A G T X T X ADN SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH TỰ NHÂN ĐÔI CỦA PHÂN TỬ ADN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN N U C L Ê Ô T ... G G A A G G A G X X X ADN mẹ T T ADN A A G X T X G X T T X T T A A G T G A G A G X X X T ADN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN G Câu 1: Quá trình tự nhân đôi diễn mạch phân tử ADN? Câu 2: Trong trình...
 • 6
 • 242
 • 3

Sinh học 9 - Tiết 16: ADN bản chất của gen ppsx

Sinh học 9 - Tiết 16: ADN và bản chất của gen ppsx
... X – A - + Nguyên tắc: - Khuôn mẫu - Bổ xung - Giữ lại nửa * Hoạt động 2: Bản chất gen GV: Yeu cầu HS đọc thông - HS nêu được: gen đoạn ADN – tin nêu chất hoá học chất hoá học gen ADN gen? GV: ... gen? GV: Liên hệ gen nhân tố di truyền gen nằm NST chất hoá học ADN * Chức năng: gen cấu trúc mang thông tin phân tử ADN gồm nhiều gen quy định cấu trúc phân tử Prôtêin H?: Gen có chức gì? ... khuôn mẹ ADN diễn - Cấu tạo ADN giống H?: Nhận xét ADN giống ADN mẹ mẹ - HS lên trình bày tranh, lớp nhận - GV hoàn chỉnh kiến thức xét, bổ xung H?: Mô tả sơ lược trình tự * Kết luận: ADN tự nhân...
 • 5
 • 385
 • 1

Tài liệu Sinh học 9 - ADN BẢN CHẤT CỦA GEN ppsx

Tài liệu Sinh học 9 - ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN ppsx
... hỏi: II Bản chất gen ? Bản chất gen Chuyển tiếp: Gv: ADN mạch dài chứa gen - Gen đoạn mạch phân tử ADN gen có chức di truyền Vậy chức có chức di truyền xác định Có nhiều ADN loại gen Hs nghiên ... giống b Gen đoạn mạch phân tử ADN có chức di truyền xác định* c Có nhiều loại gen với chức khác Vd: gen cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc loại protein.* d Bản chất hoá học gen ADN, ADN lưu ... thể hệ - Lưu giữ thông tin di truyền - Truyền đạt thông tin di truyền Củng cố: Hs đọc phần tóm tắt SGK Chọn câu trả lời đúng, viết chất hoá học chức gen: a Quá trình nhân đôi ADN sở cho sinh sản...
 • 4
 • 374
 • 0

Tài liệu Sinh học 9 - ADN BẢN CHẤT CỦA GEN ppt

Tài liệu Sinh học 9 - ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN ppt
... Học sinh làm việc tử ADN gồm nhiều gen) cá nhân ? Gen gì? Yêu cầu: + Bản chất hóa học gen ADN - Bản chất hóa học gen ADN ? Bản chất hóa học gen gi? Gv: Nhận xét đáp án - Thảo luận trả lời Gv ... đáp án - Quan sát hình - Thu nhận thông tin Phút HĐ2: Tìm hiểu chất gen Gv: Chiếu hình chất - Học sinh trả lời gen mô tả hình Yêu cầu: vẽ + Gen đoạn (Đây NST, mà gen ADN nằm NST, phân + Học sinh ... nhớ SGK Củng c - đánh giá: phút Câu: Đánh dấu (X) vào câu đúng, Khi viết chất hóa học chức gen a Qúa trình nhân đôi ADN sở cho sinh sản để bảo toàn nòi giống b Gen đoạn mạch phân tử ADN có chức...
 • 12
 • 210
 • 0

Sinh học 9 - ADN BẢN CHẤT CỦA GEN pptx

Sinh học 9 - ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN pptx
... II Bản chất gen bổ sung giử lại HĐ 2: (10’) - GV Y/C hs tìm hiểu thông tin SGK - Bản chất hoá học gen ADN cho biết:? Bản chất hoá học gen (gen đoạn ADN, có cấu tạo ? Gen có chức giống ADN) - HS ... phân tử ADN hình thành giống giống ADN mẹ -T-X-A-G-G-T Viết cấu trúc đoạn ADN tạo thành từ đoạn ADN - GV hỏi tiếp: Nguyên tắc: SGK (T 49) ? Qúa trình tự nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc - HS: ... theo NTBS, - Từ ý kiến thảo luận mạch ADN dần mô tả sơ lược trình tự nhân đôi hình thành dựa mạch khuôn của ADN ? - GV cho HS làm tập vận dụng: Một đoạn mạch có cấu trúc: -A-G-T-X-X-A- ADN mẹ theo...
 • 6
 • 356
 • 0

Giáo án Sinh học 9 - ADN BẢN CHẤT CỦA GEN pptx

Giáo án Sinh học 9 - ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN pptx
... lời câu hỏi: ? Bản chất gen Chuyển tiếp: II Bản chất gen Gv: ADN mạch dài chứa - Gen đoạn mạch phân tử gen gen có chức di truyền Vậy ADN có chức di truyền xác định Có chức ADN Hs nghiên cứu ... giống b Gen đoạn mạch phân tử ADN có chức di truyền xác định* c Có nhiều loại gen với chức khác Vd: gen cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc loại protein.* d Bản chất hoá học gen ADN, ADN lưu ... nhiều loại gen - Gen nằm NST có thành phần chủ yếu ADN Gv: Do có khả tự nhân đôi (ở III Chức ADN kì trung gian), phân li đồng giao tử tổ hợp lại phân tử, nên ADN có vai trò quan trọng việc ADN có...
 • 5
 • 252
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : ADN BẢN CHẤT CỦA GEN ppsx

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN ppsx
... hỏi: II Bản chất gen ? Bản chất gen Chuyển tiếp: Gv: ADN mạch dài chứa - Gen đoạn mạch phân tử gen gen có chức di truyền ADN có chức di truyền xác định Vậy chức ADN Có nhiều loại gen Hs nghiên ... Gv- Hs Mở bài: Bảng Bài 16 ADN chất gen Gv: treo tranh phóng to hình 16 SGK cho hs quan sát, yêu cầu hs - Quá trình tự nhân đôi diễn đọc SGK để trả lời câu hỏi sau: mạch đơn ADN Các nucleotit ... Mạch ADN hình ADN ADN mẹ thành mạch khuôn Gv theo dõi, nhận xét, tổng kết ADN mẹ ngược chiều Hs nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm, đại diện trình bày Gv: Quá trình tự nhân đôi ADN - Cấu tạo hai ADN...
 • 5
 • 805
 • 3

Sinh học lớp 9 - Tiết 16 - Bài 16: ADN bản chất của gen pptx

Sinh học lớp 9 - Tiết 16 - Bài 16: ADN và bản chất của gen pptx
... đại: gen đoạn phân tử ADN có chức di truyền xác định - Bản chất hoá học gen gì? Gen có chức gì? - HS dựa vào kiến phân tử ADN thức biết để trả có chức di lời truyền xác định - Bản chất hoá học gen ... - Vấn đáp, trực quan - Làm việc với sách giáo khoa IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Nêu cấu tạo hoá học ADN? ADN đa dạng đặc thù? - Mô tả cấu ... tin ADN ADN - Ghi nhớ kiến Kết luận: - GV nhấn mạnh: thức - ADN nơi lưu tự nhân đôi trữ thông tin di ADN dẫn tới nhân truyền (thông tin đôi NST  phân bào  sinh sản prôtêin) cấu trúc - ADN thực...
 • 10
 • 3,612
 • 4

bài giảng sinh học 9 bài 16 adn bản chất của gen

bài giảng sinh học 9 bài 16 adn và bản chất của gen
... mạch khuôn ADN mẹ AND VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN I./ AND TỰ NHÂN ĐÔI THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO ? II./ BẢN CHẤT CỦA GEN: - Gen gì? - Nêu chất hóa học gen? - Gen có chức gì? AND VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN I./ ... NÀO ? II./ BẢN CHẤT CỦA GEN: III CHỨC NĂNG CỦA ADN: - ADN có chức gì? AND VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN I./ AND TỰ NHÂN ĐÔI THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO ? II./ BẢN CHẤT CỦA GEN: III CHỨC NĂNG CỦA ADN:  Đặc ... NGUYÊN TẮC NÀO ? II./ BẢN CHẤT CỦA GEN: Bản chất hóa học gen ADN – Mỗi gen cấu trúc một đoạn mạch phân tử ADN , lưu giữ thông quy định cấu trúc loại prôtêin AND VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN I./ AND TỰ NHÂN...
 • 24
 • 460
 • 0

thuyết trinh sinh học -adn bản chất của gen

thuyết trinh sinh học -adn và bản chất của gen
... di truyền xác định Bản chất hóa học Gen ADN Chức năng: Gen cấu trúc mang thông tin qui định cấu trúc loại Prôtêin II/ BẢN CHẤT CỦA GEN Tiết 16 – Bài 16 AND VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN I/ AND TỰ NHÂN ... hình thành chất protein, tạo nên crômatit II/ b¶n chÊt cña gen Tiết 16 – Bài 16 AND VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN I/ AND TỰ NHÂN ĐÔI THEO NGUYÊN TẮC NÀO II/ BẢN CHẤT CỦA GEN NST Một đoạn ADN thuộc gen B Mạch ... hình thành ADN hình thành chất protein, tạo nên crômatit II/ BẢN CHẤT CỦA GEN Gen: Là đoạn phân tử ADN có chức di truyền xác định Bản chất hóa học Gen ADN Chức năng: Gen cấu trúc mang thông tin...
 • 13
 • 211
 • 0

thuyết trình sinh học - adn bản chất của gen (2)

thuyết trình sinh học - adn và bản chất của gen (2)
... II/ BẢN CHẤT CỦA GEN: NST Một đoạn ADN thuộc gen B B Mạch mang thông A G X T T A X G A A T G A T G tin DT Prôtêin gen B GEN MANG THÔNG TIN QUI ĐỊNH CẤU TRÚC PRÔTÊIN  II/ BẢN CHẤT CỦA GEN: - Bản ... tử ADN? ADN? tổng hợp ? DẶN DÒ - Học ý: Nguyên tắc nhân đôi ADN chức ADN - Vẽ hình sơ đồ nhân đôi ADN - Xem mới: Mối quan hệ gen ARN, ý so sánh với ADN Kính chúc sức khỏe qúi thầy cô Chúc em học ... GEN: - Bản chất hoá học gen ADN * Gen đoạn phân tử ADN có chức di truyền xác định , lưu giữ thông tin cấu trúc loại prôtêin  III/ CHỨC NĂNG CỦA ADN: Chức ADN ? - Lưu giữ thông tin DT - Truyền...
 • 17
 • 226
 • 1

thuyết trình sinh học - adn bản chất của gen (3)

thuyết trình sinh học - adn và bản chất của gen (3)
... -A-G-T-X-G-A-T- mạch cũ -T-X-A-G-X-T-A- mạch §o¹n 2: -A-G-T-X-G-A-T- mạch -T-X-A-G-X-T-A- mạch cũ II Bản chất gen:  Đọc SGK, quan sát hình vẽ cho biết: Bản chất gen gì? II Bản chất gen: Gen A 60 0-> ... – A – T - G – (Mạch gốc) - T - A – X – G – G – A – X – T – A – X - (Mạch bổ sung) Tiết 16 - 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN I ADN tự nhân đơi theo ngun tắc nào? Nhiễm sắc thể Nhân tế bào ADN có đâu ... mạch ADN có cấu trúc sau: Mạch 1: - A – G – T – X – X – T – Mạch 2: - T – X – A – G – G – A – Viết cấu trúc đoạn ADN tạo thành sau đoạn mạch ADN nói kết thúc q trình tự nhân đơi? §o¹n : -A-G-T-X-G-A-T-...
 • 15
 • 133
 • 0

thuyết trình sinh học - adn bản chất của gen (4)

thuyết trình sinh học - adn và bản chất của gen (4)
... lại - Nguyên tắc giữ lại nửa ( bán bảo toàn): ADN mạch ADN mẹ( mạch cũ), mạch lại tổng hợp AND VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN II – Bản Chất gen AND VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN II – Bản Chất gen Bản chất hóa học gen ... nào? - Sự hình thành mạch ADN diễn nào? Có điểm khác biệt? - Có nhận xét cấu tạo ADN ADN mẹ? AND VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN I - AND tự nhân đôi theo nguyên tắc ? Trở AND VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN Quá trình ... chất hóa học gen ADN gen có cấu trúc đoạn mạch phân tử ADN, lưu giữ thông tin qui định cấu trúc loại protein AND VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN III – Chức ADN - Bản chất gen ADN ADN nơi lưu giữ thông...
 • 9
 • 503
 • 1

thuyết trình sinh học - adn bản chất của gen (5)

thuyết trình sinh học - adn và bản chất của gen (5)
... mạch ADN có cấu trúc: -A-G-T-X-X-T- ADN -T-X-A-G-G-AViết cấu trúc đoạn ADN tạo thành từ đoạn ADN ADN -A-G-T-X-X-T-T-X-A-G-G-A-A-G-T-X-X- T-T-X-A-G-G-A- Em cã nhËn xÐt g× vỊ cÊu t¹o cđa ADN ADN ... thđ ph¹m g©y ¸n… ADN chất gen Quá trình tự nhân đôi ADN Bản chất gen Chức ADN - Không gian, thời gian: - Diễn biến: - Kết quả: - Nguyên tắc nhân đôi: - Ý nghóa: - Gen đoạn phân tử ADN có chức di ... cđa gen I ADN tù nh©n ®«i theo nh÷ng nguyªn t¾c nµo? - Q trình tự nhân đơi ADN sở cho nhân đơi NST - Là sở phân tử tượng di truyền - Q trình tự nhân đơi AND có ý nghĩa gì? Tiết 16 ;Bµi 16: adn...
 • 20
 • 118
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Skkn kinh nghiệm giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ học hòa nhập tại lớp nhà trẻ d2 trường mầm non a xã tứ hiệpPhân tích thị trường chứng khoán Việt Nambáo cáo thực tập tại trạm biến áp 110kv đồn phóĐánh giá việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp trong trường mầm non a vạn phúcSkkn một số biện pháp gi¸o dục luật lệ an toàn giao thông cho trî méu gi¸o 4 5 tuổi tại trường mầm non xã yên mỹSkkn một số biện pháp giáo dục hành vi văn minh cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen văn học ở trường mầm non b thị trấn văn điểnSkkn ứng dụng công nghệ sàn bubble deck chế tạo mô hình sàn bóng trong xây dựng, phục vụ giảng dạy ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giangThực trạng thị trường xe máy việt namVấn đề nhận đường trong truyện ngắn đôi mắt của nam caobộ ba tác phẩm “phẩm tiết, kiếm sắc, vàng lửa” của nguyễn huy thiệp một cái nhìn mới về nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sửsự tiếp nối cảm hứng lãng mạn anh hùng trong văn xuôi nghệ thuật của nguyên ngọc sau 1975đánh giá sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ cho vay trả góp mua xe máy tại chi nhánh công ty tài chính tnhh hd saison hà nộiNghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu longSáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh ôn luyện phần đọc hiểu trong đề thi THPT quốc gia môn ngữ văn đạt kết quả caoSáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn 10BAITAPLON PPXULYTTDIACHATNâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (tt)HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬPĐánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập