CHƯƠNG II nhiễm sắt thể

Giáo án sinh 9 - CHƯƠNG II: NHIỂM SẮT THỂ - Bài 8 : NHIỂM SẮT THỂ docx

Giáo án sinh 9 - CHƯƠNG II: NHIỂM SẮT THỂ - Bài 8 : NHIỂM SẮT THỂ docx
... NST: Mục tiêu: Mô tả cáu trúc hiển vi NSTở kỳ TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung 2p -Gv thông báo cho hs:ở -Hs quan sát hình 8. 3 - kỳ gữa:Cấu trúc NST kỳ NST có hình ,8. 4 ,8. 5(sgk) ... nguồn gốc từ mẹ ánh trình độ tiến hóa -G/v cho h/s đọc bảng loài -> Nêu : 8. 8 Số lượng 3p -Hs so sánh NST -Bộ NST đơn bội (n) có NST gồm: NST lưỡng bội có phản +1 đôi hình hạt ánh trình độ tiến ... :Gồm hình 8. 5: phân tử ADN prôtêin : cromatít loại histôn : tâm động -Gv yêu cầu học sinh: 4p -Một số hs phát biểu lớp +Mô tả hình dạng cấu bổ sung trúc NST ? +Hoàn thành tập mục (tr 25) -Gv...
 • 5
 • 239
 • 0

chương II- nhiễm sắc thể

chương II- nhiễm sắc thể
... I Hai tế bào Bài 10: GIẢM PHÂN I NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NHIỄM SẮC THỂ TRONG GIẢM PHÂN I II NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NHIỄM SẮC THỂ TRONG GIẢM PHÂN II Tế bào kì cuối I Tế bào kì cuối I Kì ... +Là hình thức phân bào có thoi phân bào +Xảy vào thời kì chín tế bào sinh dục *Kì trung gian Nhiễm sắc thể nhân đôi : chuyển từ dạng sợi đơn sang dạng sợi kép I.NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NST TRONG ... cuối I Kì II Kì trung gian II Kì sau II Kì đầu II Kì cuối II II NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NHIỄM SẮC THỂ TRONG GIẢM PHÂN II Hồn thành phiếu học tập sau? Các kì Kì đầu II Kì II Kì sau II Kì cuối...
 • 37
 • 181
 • 1

skkn VẬN DỤNG GIẢI BÀI TẬP ĐỂ CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC TRONG VIỆC HỌC TẬP CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ ( LỚP 9 )

skkn VẬN DỤNG GIẢI BÀI TẬP ĐỂ CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC TRONG VIỆC HỌC TẬP CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ ( LỚP 9 )
... dạng bài, GV cung cấp cho HS số tập luyện tập ( sưu tầm số tài liệu tham khảo ) để HS nhà tự luyện tập GV kiểm tra hướng dẫn giải ( HS cần ) GV cần kiểm tra việc ôn tập lí thuyết HS Trứơc vào ... Crômatit 2(2 n) = 2(2 n) = 2n 2n 2n 2n 0 Số tâm động 2n 2n n(1 cực) n n n 2n n Ví dụ1: lúa nước có nhiễm sắc thể 2n=24 Hãy xác đònh a) Số tâm động kì sau giảm phân b) Số NST kì giảm phân c) Số NST ... thật tích cực việc học tập, tự tìm hiểu thông qua việc giải tập, tích cực hoạt động trao đổi, thảo luận Thầy: tổ chức thêm buổi học phụ đạo(nếu có cần tiến hành hoạt động ngoại khóa) để thầy hướng...
 • 8
 • 269
 • 2

ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮT THỂ ( tt)

ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮT THỂ ( tt)
... SỐ LƯNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) III/ Hiện tượng đa bội thể : 2n (2 n+1) 3n Thể lưỡng Thể gì? i (2 n-1) 4n Thể ? i Thể dò 5n Đa bội Thể ? Thể đa bội ? * Thể đa bội thể mà tế bào sinh dưỡng có số ... số NST bội số n (nhiều 2n) Tiết 25: Bài 24: ĐỘT BIẾN SỐ LƯNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) III/ Hiện tượng đa bội thể : * Thể đa bội Phân biệt Thể đa bội với Hiện tượng đa bội thể? Thể đa bội thể mà tế bào ... Thể tứ bội có kích thước lớn Thể lưỡng bội Tiết 25: Bài 24 : ĐỘT BIẾN SỐ LƯNG NHIỄM SẮC THỂ (tt) III/ Hiện tượng đa bội thể : * Thể đa bội + Sự tương quan mức bội thể (số n) với kích thước quan sinh...
 • 16
 • 229
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 11: NHIỄM SẮC THỂ VÀ SỰ PHÂN BÀO Ở EUKARYOTE doc

Tài liệu CHƯƠNG 11: NHIỄM SẮC THỂ VÀ SỰ PHÂN BÀO Ở EUKARYOTE doc
... Nguyên phân Tăng trưởng chuẩn bò cho trình phân bào 4/20/2010 T bào ung thư t bào mà chu trình khơng đư c ki m sốt T bào ung thư phân chia nhanh chóng t o thành u T bào u tách kh i t bào thư ng vào ... Là sở tăng trưởng sinh vật đa bào sinh sản vô tính: nhờ tb thể có NST giống nhau, thông tin di truyền giống Giảm phân: hai lần phân chia tb liên tiếp tạo tế bào đơn bội Haploid (Phân chia tế bào ... A Tế bào mầm (2n) Tinh nguyên bào A A Bắt đầu từ tuổi dậy A Vài trăm triệu tinh trùng/ngày A a Noãn nguyên bào Tinh bào cấp I Noãn bào cấp I A Tinh bào cấp II a Noãn bào cấp II Noãn tử thể cực...
 • 5
 • 294
 • 2

Tài liệu Chương 11: Nhiễm sắc thể và sự phân chia tế bào pptx

Tài liệu Chương 11: Nhiễm sắc thể và sự phân chia tế bào pptx
... tương đồng từ cha) - Sự nguyên phân tạo tế bào giống cha mẹ - Sự giảm phân làm NST giảm nửa Nhiễm sắc thể tương đồng SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO - Là tượng sống - Sự sở nguyên phân giảm phân - Đảm bảo tính ... 1 NHIỄM SẮC THỂ CỦA TẾ BÀO CHÂN HẠCH 1.1 Hình thái - Gene tập trung nhiễm sắc thể - Khi không phân chia tế bào: sợi NST (chromatin) dài mảnh - Khi tế bào chuẩn bò phân chia: sợi NST ... lần phân chia tế bào Giảm phân - Xảy tế bào sinh dục, tạo bốn tế bào có số lượng nhiễm sắc thể giảm - Có ý nghóa sinh sản hữu tính - Xảy qua hai lần phân bào - Có bắt chéo trao đổi đoạn cặp nhiễm...
 • 20
 • 263
 • 0

Giáo án sinh 9 - Bài 14: TTHỰC HÀNH: QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỂM SẮT THỂ pdf

Giáo án sinh 9 - Bài 14: TTHỰC HÀNH: QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỂM SẮT THỂ pdf
... bản.Khi quan sát lưu ý: +Kỉ sử dụng kính hiển vi +Mỗi tiêu gồm nhiều tế bào-> cần tìm tế bào mang NST nhìn rõ -Khi nhận dạng hình thái NST thành vịên quan sát -> vẽ hình 5p -Gv quan sát kết -> xác ... vi hợp tiêu -Gvyêu cầu cử nhóm trưởng thư kí 2 .Quan sát nhiểm sắt thể: TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh -Gv cho hs nêu bước tiến hành -1 hs trình thao tác yêu cầu nêu quan sát tiêu NST ... -Các bước sử dụng kính hiển vi -Biết nhận dạng hình thái NSTở kì -Vẽ lại hình quan sát -Có ý thức kỉ luật không nói to -Gv phân chia nhóm phát dụng cụ thực hành -Mổi nhóm kính...
 • 4
 • 435
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI học SINH GIỎI môn SINH học lớp 9 chương 2 nhiễm sắc thể

ĐỀ CƯƠNG ôn THI học SINH GIỎI môn SINH học lớp 9 chương 2 nhiễm sắc thể
... tạo tinh trùng ? Trả lời * Điểm giống - Đều xảy tế bào sinh dục sau kết thúc giai đoạn sinh trưởng - Đều trải qua giai đoạn: sinh sản, sinh trưởng, chín - Đều xảy hàng loạt chế hoạt động NST.:nhân ... * Cơ chế xác định giới tính người P: 44A + XX Gp: 22 A + X Con: x 44A + XY 22 A + X , 22 A + Y 44AA + XX ( gái ) 44AA + XY ( trai ) Quan niệm không giới tính hình thành kết hợp ngẫu nhiên giao tử, ... lượng - Đều chế sinh học đảm bảo kế tục vật chất di truyền qua hệ * Điểm khác Tạo tinh - Giai đoạn sinh trưởng ngắn, lượng vật chất tích lũy ít, tế bào sinh tinh có kích thước bé - Một tế bào sinh...
 • 11
 • 2,517
 • 5

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (9)

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (9)
... Ti t 14 -Thực hành KIM TRA BI C ? Chu kỡ t bo gm nhng giai on no? + Kỡ trung gian + Quỏ trỡnh nguyờn phõn Cỏc thnh phn tham gia: Trung thể Màng nhân Sao T m động Nhiễm sắc thể Thoi vô ... ging v ging t bo m 2 í ngha v mt thc tin: í ngha v mt thc tin: í ngha v mt thc tin: MT S HèNH NH V NHN BN Vễ TNH NG VT Dolly (05/07/ 199 6-02/2003) v m Black Face Dolly v (04/ 199 8) Prometea, nga ... Tng nhim sc th kộp ch dc t m ng thnh 2nhim sc th n phõn li v 2cc ca t bo D Kỳ cuối Cỏc nhim sc th n duỗi xon ra, dng si mnh dn thnh nhim sc cht K t quả: T mt t bo ban u to hai t bo cú b NST...
 • 15
 • 136
 • 0

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (10)

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (10)
... I/ Quan s t nhiễm sắc thể - Quan s t đoạn phim sau.Xác đònh NST kì trình nguyên phân hay giảm phân, sao? GP 10 NP 11 12 II/ BÀI T P VÂN DỤNG BÀI 1: Khi quan s t hình thái t bào thực v t người ... nhóm NST kì nào? Của trình nguyên phân hay giảm phân? BÀI 2: Khi quan s t t bào loài động v t người ta thấy có nhóm NST có hình thái khác nhau: - Nhóm 1: NST kép t p trung thành hàng m t phẳng ... nêu trạng thái nhiễm sắc thể t bào đó? Nhóm 2: Người ta đếm có 480 nhiễm sắc thể đơn phân li cực t bào Nhóm t bào kì nào? T nh số t bào nhóm? Nhóm 3: Người ta đếm 96 0 NST đơn nằm gọn t bào...
 • 24
 • 106
 • 0

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (11)

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (11)
... Bài 14: Ti t 14 I/ Mục tiêu: Nhận dạng NST kì Ph t triển kó quan s t, vận dụng giải số dạng t p NST Ph t triển kó ho t động nhóm I/ Quan s t nhiễm sắc thể - Quan s t đoạn phim sau.Xác ... phân? BÀI 2: Khi quan s t t bào loài động v t người ta thấy có nhóm NST có hình thái khác nhau: - Nhóm 1: NST kép t p trung thành hàng m t phẳng xích đạo thoi phân bào - Nhóm 2: Các NST kép t p trung ... sau.Xác đònh NST kì trình nguyên phân hay giảm phân, sao? GP 10 NP 11 12 II/ BÀI T P VÂN DỤNG BÀI 1: Khi quan s t hình thái t bào thực v t người ta thấy có nhóm NST có hình thái khác nhau:...
 • 25
 • 159
 • 0

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (12)

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (12)
... đầu Kì cuối T bào mẹ Kì Kì trung gian Kì sau Kì đầu Kì cuối T bào mẹ Kì Kì trung gian Kì sau Kì đầu Hai t bào T bµo mÑ T bµo mÑ K× trung gian I T bµo mÑ K× trung gian I K× ®Çu I T bµo mÑ ... T bào mẹ Kì trung gian Kì đầu T bào mẹ Kì Kì trung gian Kì đầu T bào mẹ Kì Kì trung gian Kì sau Kì đầu T bào mẹ Kì Kì trung gian Kì sau Kì đầu Kì cuối T bào mẹ Kì Kì trung gian ... K× cuèi I T bµo mÑ K× gi÷a I K× trung gian I K× sau I K× ®Çu I K× cuèi I T bµo mÑ K× gi÷a I K× trung gian I K× sau I K× ®Çu I Hai t bµo T bµo T bµo K× trung gian II T bµo K× trung gian...
 • 27
 • 96
 • 0

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (13)

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (13)
... I/ Quan s t nhiễm sắc thể - Quan s t đoạn phim sau.Xác đònh NST kì trình nguyên phân hay giảm phân, sao? GP 10 NP 11 12 II/ BÀI T P VÂN DỤNG BÀI: BÀI:2 BÀI:3 BÀI:4 BÀI 1: Khi quan s t hình thái ... kì trình nguyên phân T nh số nhiễm sắc thể t bào đó, nêu trạng thái nhiễm sắc thể t bào đó? Nhóm 2: Người ta đếm có 480 nhiễm sắc thể đơn phân li cực t bào Nhóm t bào kì nào? T nh số t ... NHI T LI T CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ, CÁC EM HỌC SINH ! Macroclinium manabinum Bài 14: Ti t 14 I/ Mục tiêu: Nhận dạng NST kì Ph t triển kó quan s t, vận dụng giải số dạng t p NST Ph t triển kó hoạt...
 • 12
 • 103
 • 0

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (14)

Bài giảng sinh học lớp 9 thực hành quan sát hình thái nhiễm sắt thể t (14)
... 14 thực hành: quan s t hình thái nhiễm sắc thể Ti t 14 thực hành: quan s t hình thái nhiễm sắc thể Ti t 14 thực hành: quan s t hình thái nhiễm sắc thể Ti t 14 thực hành: quan s t hình thái nhiễm ... v t - Kinh hiển vi quang hoc - Tranh vẽ NST III Cách tiến hành - HS làm việc theo nhóm - Quan s t hình thái NST vẽ lại hình qua sat Ti t 14 thực hành: quan s t hình thái nhiễm sắc thể Ti t 14 ... Ti t 14 thực hành: quan s t hình thái nhiễm sắc thể I Mục tiêu: - Nhận dạng NST kì - Ph t triển kĩ sử dụng quan s t tiêu kinh hiển vi II Chuẩn bị: - Các tiêu cố định NST số loài động v t, thực...
 • 12
 • 98
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Các phương pháp phân đoạn tiếng việt và ứng dụngNghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấyQuản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tỉnh hải dươngHuy động cộng đồng tham gia phát triển cơ sở vật chất trường trung học cơ sở theo hướng chuẩn quốc gia trên địa bàn quận hải an, thành phố hải phòngPhát triển đội ngũ CBQL các trường THCS huyện mỹ đức – thành phố hà nội theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi“QUÂN - THẦN, PHỤ - TỬ” VÀ QUAN NIỆM ĐẲNG CẤP CỦA NGƯỜI TRUNG HOASinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học dành cho Giáo ViênĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌCNghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại khu dự trữ thiên nhiên hữu liên, tỉnh lạng sơnBáo cáo thực tập Tìm hiểu và phân tích bài toán quản lý khách sạn unprotectedBáo cáo thực tập Tổ chức thanh toán hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ trả chậm tại ngân hàng eximbank chi nhánh sài gònĐề tài thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở việt namLuận văn đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của vườn quốc gia ba bể bắc kạnSlide mẫu Quan hệ lao động chương 2Thư bác hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên năm 1945Tổng hợp chọn lọc các bài luận mẫu tiếng anh trong kỳ thi THPT quốc gia PHẦN WRITING PART IIkế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụBAI GIANG BAI CHON LAPTiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh từ góc nhìn trần thuật họcTài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí và GV về dạy và kiểm tra Môn Tin Học,đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập