Bài 50 hệ sinh thái

Bài 50 : Hệ sinh thái

Bài 50 : Hệ sinh thái
... : • Nhân tố hữu sinh : + Sinh vật sản xuất : Thực vật + Sinh vật tiêu thụ : Động vật + Sinh vật phân hủy : Vi sinh vật • Nhân tố vơ sinh : đất, đá, nước, ánh sáng, thảm mục… Ví dụ : Hệ sinh thái ... : • Nhân tố hữu sinh : + Sinh vật sản xuất : Thực vật + Sinh vật tiêu thụ : Động vật + Sinh vật phân hủy : Vi sinh vật • Nhân tố vơ sinh : đất, đá, nước, ánh sáng, thảm mục… Ví dụ : Hệ sinh thái ... vật sản xuất : Thực vật + Sinh vật tiêu thụ : Động vật + Sinh vật phân hủy : Vi sinh vật • Nhân tố vơ sinh : đất, đá, nước, ánh sáng, thảm mục… Ví dụ : Hệ sinh thái rừng Hệ sinh thái biển Chuỗi...
 • 16
 • 772
 • 2

BÀI 50 : HỆ SINH THÁI

BÀI 50 : HỆ SINH THÁI
... tìm hiểu vấn đề học hôm Bài 5 0: I/ Hệ sinh thái: HỆ SINH THÁI Quan sát hình Trả lời câu hỏi sau: Những thành phần vô sinh hữu sinh hệ sinh thái rừng? Lá cành mục thức ăn sinh vật nào? Cây rừng ... Sinh vật sản xuất thực vật − Sinh vật tiêu thụ gồm có động vật ăn thực vật động vật ăn động vật − Sinh vật phân giải nh : vi khuẩn, nấm, giun đất… Bài 5 0: HỆ SINH THÁI I/ Hệ sinh thái: Hệ sinh ... xảy loài động vật? hệ sinh thái rừng nhiệt đới có đặc đểm nào? Thế hệ sinh thái? Trả lời câu hỏi sau: Những thành phần vô sinh hữu sinh hệ sinh thái rừng? − Thành phần vô sinh: đất đá, rụng,...
 • 33
 • 3,122
 • 5

Bài 50: Hệ sinh thái

Bài 50: Hệ sinh thái
... I Thế hệ sinh thái? Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật khu vực sống quần xã Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm thành phần sau: + Các thành phần vô sinh: đất đá, nước, + Sinh vật sản xuất ... nhưngmùn sinh sản, điều T/p giun Thế hoà phấn, đất gỗ, địa y, thhụ hữu hậuphát tán chosinh thái? chuột nấm,khí sinh: cỏ, hệ thực vật, cung cấp phân bón Các sinh vật hệ sinh thái có mối quan hệ với ... mục sinh có đời hữu ảnh hưởng sống sinh vật động vật hệ sinh thái tới thực vật? nào? rừng? Quan sát hình 50.1, nghiên cứu ví dụ SGK => Trả lời câu hỏi T/p vô sinh: thực nơi thức góp Cung cành...
 • 5
 • 482
 • 0

Bài 50: Hệ sinh thái

Bài 50: Hệ sinh thái
... Thế hệ sinh thái ? Dựa vào hệ sinh thái cho sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải ?  Các thành phần hệ sinh thái: •Nhân tố vô sinh Sinh vật sản xuất ( thường thực vật ) • Sinh ... Thế hệ sinh thái? ? Thế hệ sinh thái? Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật khu vực sống ( sinh cảnh ), sinh vật tác động lẫn tác động qua lại với nhân tố vô sinh môi trường tạo thành hệ thống ... THCS NGUYỄN THỊ LỰU Hệ sinh thái gì? Trong hệ sinh AM 06/23/13 01:3 0thái có mối quanTHCS NGUYỄN TRƯỜNG hệ nào? 06/23/13 01:30 AM TRƯỜNG THỊ LỰU THCS NGUYỄN THỊ LỰU I Thế hệ sinh thái II Chuỗi thức...
 • 21
 • 3,326
 • 0

Bài 50: Hệ sinh thái

Bài 50: Hệ sinh thái
... ngập mặn Hệ sinh thái biển Tiết 52: HỆ SINH THÁI Hình 50.1 Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm thành phần chủ yếu nào? Tiết 52: HỆ SINH THÁI I/Thế hệ sinh thái? *Thành phần chủ yếu hệ sinh thái hoàn ... Tiết 52: HỆ SINH THÁI Hình 50.1.Mô tả hệ sinh thái rừng nhiệt đới Tiết 52: HỆ SINH THÁI I/Thế hệ sinh thái? Quan sát H.50.1 (SGK) cho biết: -Những thành phần vô sinh hữu sinh hệ sinh thái rừng ... vật ( Sinh vật sản xuất) - Động vật ( Sinh vật tiêu thụ) (Sinh - Vi khuẩn, nấm, vật phân giải) Hình 50.1 Tiết 52: HỆ SINH THÁI I/Thế hệ sinh thái? (SGK) Hệ sinh thái đồi thảo nguyên Hệ sinh thái...
 • 26
 • 291
 • 0

Bài 50. Hệ sinh thái

Bài 50. Hệ sinh thái
... tận dụng nguồn thức ăn sinh vật? ( Thả ghép cá, dự trữ thức ăn cho ĐV) c) Tiểu kết: HS đọc ghi nhớ SGK Kiểm tra đánh giá a) Thế hệ sinh thái? Các thành phần chủ yếu hệ sinh thái? b) HS làm tập 2/ ... sau: Trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sinh vật vật sản xuất là: * a Cỏ loại bụi b Con bớm c Con hổ d Con hơu Sinh vật sau sinh vật ăn thịt? a Con bò b Con cừu c Con thỏ * d Cây nắp ấm Sinh vật ... thỏ * d Cây nắp ấm Sinh vật phân huỷ hệ sinh tháI là: a Trùng cỏ B Trùng giày * c Vi khuẩn d Con chuột Hớng dẫn tự học a) Bài cũ: Học bài, đọc Em có biết b) Bài mới: Ôn thực hành Giờ sau kiểm...
 • 3
 • 288
 • 0

Bài 50: Hệ sinh thái

Bài 50: Hệ sinh thái
... hệ sinh thái? Bài 50: HỆ SINH THÁI I HỆ SINH THÁI Những thành phần vô sinh hữu sinh hệ sinh thái rừng ? - Vô sinh: Nước, cát, đá, - Hữu sinh: Các ù loài sinh vật Bài 50: HỆ SINH THÁI I HỆ ... trường sốn? quần xã (sinh vật hệ sinh thái g cảnh) Hệ sinh thái hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn đònh - Hệ sinh thái rừng số hệ sinh thái khác là: Một - Hệ sinh thái aoHệ sinh thái vùng - hồ cực ... ,phân bón cho thực vật Bài 50: HỆ SINH THÁI I HỆ SINH THÁI Nếu rừng bò cháy điều xảy ? Tại ? - Động vật chết : nơi ở, nguồn oxy, nguồn thứcHệ sinh thái bao gồm quần xã sinh Tiểu kết : ăn Vậyvà...
 • 8
 • 305
 • 0

Bai 50 - He sinh thai

Bai 50 - He sinh thai
... thế, loài đặc trưng Quần thể sinh vật Quần xã sinh vật + khu vực sống Quần xã sinh vật Hệ sinh thái Trong hệ sinh thái hoàn chỉnh có thành phần nào? Và sinh vật hệ sinh thái có mối quan hệ nào, ... hiểu vấn đề học hôm Bài 50: HỆ SINH THÁI I/ Hệ sinh thái: Quan sát hình: Trả lời câu hỏi sau: Những thành phần vô sinh hữu sinh có hệ sinh thái rừng? Lá cành mục thức ăn sinh vật nào? Cây rừng ... giun đất… Bài 50: HỆ I/ Hệ sinh thái: SINH THÁI − Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật khu vực sống (sinh cảnh) sinh vật tác động lẫn tác động qua lại với nhân tố vô sinh môi trường tạo thành...
 • 34
 • 214
 • 0

bai 50 : Hệ sinh thái

bai 50 : Hệ sinh thái
... *Tiểu kết: - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật môi trường sống quần xã ( sinh cảnh) Hệ sinh thái hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định - Các thành phần chủ yếu hệ sinh thái hoàn chỉnh: + Các ... chủ yếu: + sinh vật sản xuất + sinh vật tiêu thụ + sinh vật phân giải IV- Kiểm tra đánh gi : 1- Nêu ví dụ hệ sinh thái phân tích thành phần hệ sinh thái 2- Vẽ lưới thức ăn có sinh vật sau: cỏ, ... hoàn chỉnh: + Các thành phần vô sinh + Sinh vật sản xuất + Sinh vật tiêu thụ + Sinh vật phân giải 2- Hoạt động 2: Tìm hiểu chuỗi thức ăn lưới thức ăn: a- Mục tiêu: Phát biểu khái niệm chuỗi thức...
 • 3
 • 716
 • 2

Bài 50:Hệ Sinh Thái

Bài 50:Hệ Sinh Thái
... HS bảo vệ môi trường HỆ SINH THÁI I-Thế sinh thái: Hệ sinh thái bao gồm quần xã SV khu vực sống( sinh cảnh ) Trong sinh vật tác động lẩn tác động qua lại với nhân tố vô sinhcuả môi trường tạo ... gồm sinh vật: +SV sản xuất +SV tiêu thụ +SV phân hủy Câu hỏi: I-phần 1: -Hảy quan sát H50.1 trả lời câu hỏi sau: +Một hệ sinh thái rừng nhiệt đới có đđ gì? +Hệ sinh thái ?cho VD +Một hệ sinh thái ... MỤC TIÊU      Học xong nầy học sinh phải: Trình bày hệ sinh thái, lấy ví dụ minh hoa5cac1 kiểu hệ sinh thái, chuổi lưới thức ăn Giải thích ý nghĩa biện pháp nông nghiệp...
 • 14
 • 455
 • 1

Bai 50 : He sinh thai

Bai 50 : He sinh thai
... I-Thế hệ sinh thái ? ? Các em tìm hiểu thông tin, quan sát hình 50. 1/ 150, trả lời câu hỏi sau: ?Những thành phần vô sinh hữu sinh có hệ sinh thái rừng? -Thành phần vô sinh: Đất, nước, nhiệt ... hình 50. 2 hoàn thành câu hỏi sau ? ? Cho biết sâu ăn tham gia vào chuỗi thức ăn ? ? Hãy xếp sinh vật theo thành phần hệ sinh thái? -Sinh vật sản xuất:Cây cỏ -Sinh vật tiêu th : Hươu, Nai, Hổ -Sinh ... nhân tố vô sinh môI trường tạo thành hệ thống hoàn chỉnh tư ơng đối ổn định Một hệ sinh tháI rừng có thành phần chủ yếu ? Hệ sinh tháI rừng gồm: -Thành phần vô sinh -Sinh vật sản xuất -Sinh vật...
 • 12
 • 207
 • 0

Bài 50: HỆ SINH THÁI

Bài 50: HỆ SINH THÁI
... Bài 50: HỆ SINH THÁI I: Thế hệ sinh thái? Trả lời câu hỏi sau: Những thành phần vô sinh hữu sinh hệ sinh thái rừng? Lá cành mục thức ăn sinh vật nào? Cây rừng có ... ẩm bò chết Thế hệ sinh thái? - Hệ sinh thái bao gồm: quần xã sinh vật môi trường sống quần xã ( sinh cảnh) - Các sinh vật tác động qua lại với nhân tố vô sinh môi trường tạo thành hệ thống hoàn ... loài động vật? Tại sao? Thế hệ sinh thái? Những thành phần vô sinh hữu sinh hệ sinh thái rừng? - Thành phần vô sinh: đất đá, rụng, mùn hữu cơ,… - Thành phần hữu sinh: cỏ, gỗ, hổ, chuột, cầy,...
 • 15
 • 266
 • 2

Bài 50. Hệ Sinh Thái

Bài 50. Hệ Sinh Thái
... Tảo E B D 17 Câu : Sơng Hương (Huế) thuộc kiểu hệ sinh thái nào? A B Hệ sinh thái nước mặn Hệ sinh thái nước đứng Hệ sinh thái nước chảy C D Hệ sinh thái vùng ven bờ 18 ... I Thế hệ sinh thái? - Những thành phần vô sinh hữu sinh hệ sinh thái - Lá cành mục thức ăn sinh vật nào? - Cây rừng có ý nghóa đời sống động vật ... xã sinh vật khu vực sống quần xã (sinh cảnh)  Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có thành phần chủ yếu sau: - Thành phần vô sinh gồm chất vô vơ, hữu chế độ khí hậu - Sinh vật sản xuất (thực vật) - Sinh...
 • 18
 • 230
 • 1

Bài soạn Bai 50 He sinh thai

Bài soạn Bai 50 He sinh thai
... nào? Và sinh vật hệ sinh thái có mối quan hệ nào, tìm hiểu vấn đề học hôm Bài 50: HỆ SINH THÁI I/ Hệ sinh thái: Quan sát hình Trả lời câu hỏi sau: Những thành phần vô sinh hữu sinh có hệ sinh thái ... Sinh vật sản xuất thực vật − Sinh vật tiêu thụ gồm có động vật ăn thực vật động vật ăn động vật − Sinh vật phân giải như: vi khuẩn, nấm, giun đất… Bài 50: HỆ SINH THÁI I/ Hệ sinh thái: − Hệ sinh ... Sâu ăn Cầy  Sắp xếp vi sinh vật theo thành phần chủ yếu hệ sinh thái + Sinh vật sản xuất: gỗ, cỏ + Sinh vật tiêu thụ:  Sinh vật tiêu thụ cấp 1: sâu ăn cây, chuột, hươu  Sinh vật tiêu thụ cấp...
 • 31
 • 832
 • 0

Bài 50 Hệ sinh thái

Bài 50 Hệ sinh thái
... C Hệ sinh thái ngập mặn Hệ sinh thái biển *Thế hệ sinh thái? Trong hệ sinh thái có mối quan hệ dinh dưỡng nào? Tìm hiểu bài: Hệ sinh thái HỆ SINH THÁI RỪNG NAM CÁT TIÊN Bài : 50 Tiết: 52 HỆ SINH ... MỘT HỆ SINH THÁI: Hình 50. 1 Mô tả hệ sinh thái rừng nhiệt đới * Cho biết hệ sinh thái? I/- THẾ NÀO LÀ MỘT HỆ SINH THÁI: 1/- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật môi trường sống quần xã (sinh ... cảnh hệ sinh thái nhân tạo Hình 50. 1 Mô tả hệ sinh thái rừng nhiệt đới - Hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm thành phần chủ yếu? I/- THẾ NÀO LÀ MỘT HỆ SINH THÁI: 1/- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh...
 • 35
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ẨN DỤ Ý NIỆM CUỘC ĐỜI TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠBẬC TRÙNG CỦA MỘT CẶP ÁNH XẠBIỂU HIỆN XÚC CẢM – TÌNH CẢM CỦA TRẺ MỒ CÔI 7 -11 TUỔI QUA TRANH VẼ TẠI LÀNG TRẺ EM SOS GÒ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCÁC CÔNG THỨC TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG LÍ THUYẾT HÀM NGUYÊNCÁC CUỘC VẬN ĐỘNG NGOẠI GIAO VỀ VẤN ĐỀ VIỆT NAM CỦA CHÍNH QUYỀN JOHNSON (11-1963 – 1-1969)CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ÁNH XẠ BẢO GIÁCCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN LÂM HÀ (TỈNH LÂM ĐỒNG) THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNGCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH AN GIANG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK THỜI KÌ HỘI NHẬPCOMMUNICATION PROFESSIONNELLE INTERACTION DES MATIÈRESCÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH LONG AN THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNGCONTACT DES LANGUES IMPACTS SUR L’APPRENTISSAGE DE L’ÉCRIT DU FRANÇAIS LANGUE VIVANTE 2 CAS DES ÉLÈVES DE 11ème AU LYCÉE BÌNH ĐẠI A, BẾN TRECUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC CỦA TRƯƠNG DUY TOẢNĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG CỦA GIỚI TỪ TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ BÙI GIÁNGĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ PHẠM TIẾN DUẬTMở rộng Định lý tồn tại điểm bất động của toán tử (K,Uo) lõm chính quy trong không gian Banach với nón cực trị (Luận văn thạc sĩ)Xemtailieu phan tich doi chieu tu chi quan he ho hang trong tieng han va tieng vietCẢI TIẾN MỘT SỐ BỘ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCẢM HỨNG BI TRÁNG TRONG TIỂU THUYẾT TRU TIÊN
Đăng ký
Đăng nhập