Bài 42 lớp hai lá mầ và lớ một lá mầm

Chương VIII : Bài 42 Lớp hai mầm lớp một mầm

Chương VIII : Bài 42 Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
... hiệu phân biệt khác kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân… 11 Lớp mầm 22 Lớp mầm 33 Lớp mầm Lớp mầm Lớp mầm Thuộc lớp Tên Rễ Thân Gân Một mầm Hai mầm Chùm Cỏ Song song Ổi Cọc Gỗ Hình mạng ... mầm hạt CÂY HAI LÁ MẦM CÂY MỘT LÁ MẦM Cây đa Cây bìm bìm Cây dừa cạn Cây đậu hà lan Cây cỏ mần trầu Cây dừa - Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm số mầm phôi - Ngoài vài dấu hiệu ... tMột p Hai mầm điểm chủ yếu để biệ lớ mầm ? Kể tên ba loại thuộc lớp Một mầm? Kể tên ba loạlớcây thuộc m ? Hai mầm? i p Một mầ lớp c CómvậnhậntbiếHạt kín y m l : rễpchù ?lá mầm hay Thự củ Một câ...
 • 19
 • 2,117
 • 23

Bài 42. Lớp hai mầm lớp Một lấ mầm

Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp Một lấ mầm
... hạt kín gồm lớp: Lớp Hai mầm Lớp Một mầm Mỗi lớp có nét đặc trưng riêng Cây Một mầm Cây Hai mầm Cây hai mầm mầm Căn vào đặc điểm lá, rễ, hoa, số mầm hình vẽ phân biệt Hai mầm Một mầm ? Đặc điểm ... Quan sát mẫu vật chuẩn bị tranh vẽ trên, xếp chúng vào lớp Một mầm lớp Hai mầm theo mẫu sau: Cây số Hai mầm X Một mầm X X X X Hoa số Hai mầm Ta ó bit thc vt ht kớn rt a dng, thiờn nhiờn cú ... Số mầm Cây Hai mầm Cọc Gân hình mạng cánh cánh Cây Một mầm Chùm Gân hình cung song song cánh cánh Thân gỗ, cỏ, leo Thân cỏ, cột Phôi có mầm Phôi có mầm Đặc điểm phân biệt lớp Hai mầm lớp mầm...
 • 15
 • 157
 • 0

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI MẦM LỚP MỘT MẦM ppt

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM ppt
... rễ, lá, hoa để phânbiệt lớp hai  phânbiệt mầm hai mầm lớp mầm? - Yêu cầu HS lên bảng mầm - HS đọc thông điền: tin, tự nhận biết hai Đặc điểm Lớp Lớp hai dấu hiệu số mầm phôi đặc mầm mầm điểm ... chung khác lớp rễ, thân, hai mầm lớp - HS hoạt động mầm theo nhóm, quan sát - Yêu cầu HS quan sát kĩ mầm tranh, hình 42.1, GV giới hai mầm, thiệu một mầm ghi đặc điểm hai mầm điển quan sát vào hình ... - Thân cỏ, cột - Phôi có mầm mạng - Thân gỗ, cỏ leo - Phôi có hai mầm Hoạt động 2: Đặc điểm phân biệt lớp mầm lớp mầm Mục tiêu: HS thấy đặc điểm để phân biệt lớp mầm với lớp mầm - GV yêu cầu HS...
 • 6
 • 2,449
 • 2

bài giảng sinh học 6 bài 42 lớp hai mầm lớp 1 mầm

bài giảng sinh học 6 bài 42 lớp hai lá mầm và lớp 1 lá mầm
... mầm Bài 42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 2/ Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm - Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp Một lá mầm và lớp Hai lá ... phôi Bài 42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 2/ Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm - Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá ... bàng,… Bài 42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 1/ Cây hai lá mầm và một lá mầm 2/ Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm Đặc điểm Kiểu rễ Gân lá Thân Số...
 • 23
 • 686
 • 0

bai 42. Lop hai la mam va lop mot la mam

bai 42. Lop hai la mam va lop mot la mam
... thân Số mầm A.Cây hai mầm: B.Cây mầm : Cây Lúa Cây Cau ( Cây Dừa cạn) (Cây Rẻ quạt ) Hình 42.1 Cây hoa Lan Cây hoa Thài lài tím phơi Đặc điểm Đặc điểm Kiểu rễ Cây Hai Cây Một Cây Hai mầm mầm mầm ... cạn Rẻ quạt để tìm hiểu đặc điểm Hai mầm Một mầm Kiểu gân Số cánh hoa A.Cây Hai mầm: B Cây Một mầm: (Cây Dừa cạn) (cây Rẻ quạt) Đặc Cây Hai lálá Đặc Cây Một Cây Hai điểm mầm điểm mầm mầm Kiểu rễ ... TIẾT 55 BÀI 42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM Cây Hai mầm Một mầm Đặc điểm phân biệt chủ yếu lớp Hai mầm lớp Một mầm ? Hãy nêu đặc điểm phân biệt Chúng phân biệt bởi: lớp Hai mầm lớp Một mầm...
 • 18
 • 703
 • 0

Bài 42: LỚP HAI MẦM LỚP MỘT MẦM

Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
... A.Cây hai mầm: B.Cây mầm : ( Cây Dừa cạn) (Cây Rẻ quạt ) Hình 42.1 BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM I Cây Hai mầm Một mầm: Đặc điểm Đặc điểm Cây Hai mầm Cây Hai mầm Cây Một mầm Cây Một mầm ... 42.1 tím (Cây Rẻ quạt ) Cây hoa Lan BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM I Cây Hai mầm Một mầm: Đặc điểm Đặc điểm Cây Hai mầm Cây Một mầm Cây Hai mầm Cây Một mầm Kiểu rễ Rễ cọc Rễ chùm Kiểu gân ... chủNêu điểm lớp HaiMột mầm? hay lớp Một gì? thuộc lớp Hai mầm Kể biết đặc vật thuộc lớpmầmlá mầm? Đặc thể nhận 6.tênba loạibiệtcủa câylớpmấy lớp? lớp Một mầm mầm tên phân hạt kín gồm Một mầm? Kểyếu...
 • 11
 • 146
 • 0

tiết 52.bài 42. Lớp hai mầm lớp một mầm

tiết 52.bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
... củthuộy cmÊy líp mầm ? tên vËt i câkÝn câ c lớppMột mầ loạ ya p Một mầm lớcâynthuộc mup Hai imầm? Kể n ba loại nhữ g mầ lớ? bên ngoà nào? tê lớ nhờ p Một dấu hiệ Thựcm câykín gồmmầmlớp:rễ chùm, gân ... Cây Hai mầm Một mầm Quan s¸t kÜ h×nh 42.1 C©y hai l¸ mÇm( c©y dõa c¹n) C©y mét l¸ mÇm ( c©y rỴ qu¹t) pht c¨n cø vµo §Ỉc ®iĨm cđa rƠ,l¸,hoa ghi vµo b¶ng Đặc điểm Kiểu rễ Cây Hai mầm Rễ cọc Cây Một ... câykín gồmmầmlớp:rễ chùm, gân m Đặc điể vật Hạt Một hai là: Lớp Hai mầ song hiệ bên phân biệtuchủ yế u gân số m củ hoa, i Dấặciểm ngoài :và lớp Mộtu làm lá, mầcánh a phôdạng thân kiể rễ, kiể số song...
 • 19
 • 117
 • 0

giáo án sinh học 6 bài 42 lớp hai mầm lớp 1 mầm

giáo án sinh học 6 bài 42 lớp hai lá mầm và lớp 1 lá mầm
... nghiên cứu nhà khoa học phân chia chúng thành nhóm nhỏ gọi lớp Cây hạt kín chia thành hai lớp: lớp mầm lớp hai mầm Vậy dựa vào đặc điểm để phân biệt thuộc lớp mầm hay hai mầm Sau tìm hiểu: Hạt ... chia thành hai lớp: lớp Hai mầm lớp Một mầm Hai lớp phân biệt với chủ yếu số mầm phôi: Ngoài vài dấu hiệu phân biệt khác kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân Cũng cố: Dùng H42.2 SGK áp ... cho học sinh quan sát nhóm mang  điền đặc điểm vào bảng Nhóm ghi tên vào bảng điền  sau: II Đặc điểm phân biệt HS nhận xét bổ sung GV cho HS đọc phần KL lớp Hai mầm lớp Một mầm: Giáo án Sinh học...
 • 4
 • 20
 • 0

Bài 42 Lớp Hai mầm lớp Một mầm

Bài 42 Lớp Hai lá mầm lớp Một lá mầm
... -Phôi có mầm *Cây Một mầm -Rễ chùm -Gân hình sonh song -thân cỏ ,thân cột -Hoa có cánh -Phôi có 1l mầm Tiểu kết :Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm làdựa vào số mầmcủa phôi ... hiệu số mầm phôi khác không -Cũng dựa vào số -Đặc điểm chủ yếu để phân mầm phôi nên ta đặt tên cho biệt dựa vào số mầm lớp phôi Hoạt động 2: Đặc điểm phân biệt Mục tiêu:Tìm đặc điểm Hai mầm Một chủ ... mầm Một chủ yếu để phân biệt dựa mầm ( 16 phút) vào số mầm phôi -Cho học sinh làm tập trang 138 -Học sinh làm tập trang 138 sgk : thuộc lớp cải thuộc lớp hai mầm mầm vàdựa vào đặc điểm để có rễ...
 • 3
 • 1,702
 • 3

Bài 42 : LỚP HAI MẦM, MỘT MẦM

Bài 42 : LỚP HAI LÁ MẦM, MỘT LÁ MẦM
... 0:4 7 0:4 5 0:4 1 0:4 0 1:2 6 1:2 4 1:2 3 1:2 2 0:4 6 0:4 4 0:4 3 0 :4 2 0:1 9 0:1 8 0:1 7 0:1 5 0:1 1 0:1 0 0:0 9 0:0 8 0:0 7 0:0 5 0:0 1 0:0 0 0:3 9 0:3 8 0:3 7 0:3 6 0:3 5 0:3 4 0:3 3 0:3 2 0:3 1 0:3 0 0:2 9 0:2 8 0:2 7 0:2 6 0:2 5 ... 1:3 0 1:2 9 1:2 8 1:2 7 1:2 5 1:2 1 1:2 0 1:1 9 1:1 8 1:1 7 1:1 6 1:1 5 1:1 4 1:1 3 1:1 2 1:1 1 1:1 0 1:0 9 1:0 8 1:0 7 1:0 6 1:0 5 1:0 4 1:0 3 1:0 2 1:0 1 1:0 0 0:5 9 0:5 8 0:5 7 0:5 6 0:5 5 0:5 4 0:5 3 0:5 2 0:5 1 0:5 0 0:4 9 0:4 8 ... 5 2: Bài: 42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM Đặc điểm phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm Thảo luận: (4 phút) Sắp xếp Hình 42. 2 vào hai lớp: lớp Hai Mầm lớp Một mầm Tiết 5 2: Bài 4 2: LỚP HAI LÁ MẦM...
 • 26
 • 196
 • 0

Bài 42: Lớp 2 mầm lớp 1 mầm

Bài 42: Lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm
... Cây mầm Rễ chùm Gân song Gân hình song mạng hình cung Hoa thường Hoa thường 4-5 cánh 3-6 cánh mầm Cây mầm mầm Đa dạng Chủ yếu thân cỏ cột Đặc điểm để phân biệt chủ yếu lớp mầm lớp mầm Lớp mầm Lớp ... dạng Chủ yếu thân cỏ cột Đặc điểm để phân biệt chủ yếu lớp mầm lớp mầm Lớp mầm Lớp mầm Lớp mầm Lớp mầm Lớp mầm ...
 • 13
 • 1,096
 • 5

Bai 42 - Lớp 2 mầm lớp một mầm

Bai 42 - Lớp 2 lá mầm và lớp một lá mầm
... 42 lớp hai mầm lớp mầm Cây Hai mầm Một mầm Đặc điểm phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm Tiêu chuẩn phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm Hai mầm Một mầm Tiết50: Bài 42 lớp hai mầm lớp mầm Cây Hai mầm ... Cây Hai mầm Một mầm Đặc điểm phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm - Tiêu chuẩn để phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm là: số mầm phôi Tiết50: Bài 42 lớp hai mầm lớp mầm Cây Hai mầm Một mầm Đặc điểm ... hình mạng - Cây thân gỗ, thân cỏ Lớp Hai mầm - Phôi có Một mầm - Hệ rễ chùm - có gân hình cung song song - Phần lớn thân cỏ, thân cột Lớp Một mầm Hướng dẫn nhà - Học bài, làm tập - Đọc muc...
 • 22
 • 1,501
 • 0

Bai 42 - Lớp 2 mầm lớp một mầm

Bai 42 - Lớp 2 lá mầm và lớp một lá mầm
... 42 lớp hai mầm lớp mầm Cây Hai mầm Một mầm Đặc điểm phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm Tiêu chuẩn phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm Hai mầm Một mầm Tiết50: Bài 42 lớp hai mầm lớp mầm Cây Hai mầm ... Cây Hai mầm Một mầm Đặc điểm phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm - Tiêu chuẩn để phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm là: số mầm phôi Tiết50: Bài 42 lớp hai mầm lớp mầm Cây Hai mầm Một mầm Đặc điểm ... Số mầm phôi hạt Cõy lỏ mm Dạng thân Hoa thường Hoa thường - cánh Số cánh hoa - cánh mầm Đa dạng( thân gỗ, thân cỏ) mầm Chủ yếu thân cỏ cột Tiết50: Bài 42 lớp hai mầm lớp mầm Cây Hai mầm Một mầm...
 • 18
 • 751
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Bài 24 vùng bắc trung bộ (tiếp theo)Luận văn triết học Sự khác nhau trong giải thoát luận của triết học ấn độ cổ trung đạitiểu luận cao học tư tưởng phật giáo và ảnh hưởng của tư tưởng phật giáo đến van hoa viet namKhoá luận tốt nghiệp thế giới nhân vật trong tác phẩm tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nguyễn nhật ánhLuận văn Tác động của du lịch đến đời sống văn hóaxã hội của người Thái ở Mai ChâuHòa Bình và các giải pháp phát triển (Nghiên cứu trường hợp 4 bản bản Lác, bản Pom Coọng, bản Văn, bản Nhót)Bài 13 phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1925 đến năm 1930CHƯƠNG 5: Bảo hiểm hàng hóa và tài sảnViết thư UPU lần thứ 46 2017Social Pension, Aging and Poverty in MalaysiaBài Giảng Marketing Căn BảnA structural review of capital market operatorsHọc Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Về Nêu Cao Tinh Thần Trách Nhiệm, Chống Chủ Nghĩa Cá Nhân, Nói Đi Đôi Với Làmday vd baica nha thuong nhauQuy chế làm việc của UBND xã Phước Thành nhiệm kỳ 20162021Cateloge Pump Graco-HuskyNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀUTuần 19 phú sông bạch đằng (bạch đằng giang phú) ngữ văn 10Hành vi lựa chọn sản phẩm du lịch của du khách việt namBộ đề ôn thi học kì 1 lớp 12nguồn hydrocacbon thiên nhiên.PPT
Đăng ký
Đăng nhập