Bài 59 khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

Bài 59. Khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang

Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
... thiên III Vai trò học sinh việc bảo vệ nhiên hoang thiên nhiên hoang - HS thảo luận: H1: Nêu vai trò học sinh việc bảo - Mỗi HS cần có trách nhiệm việc vệ thiên nhiên hoang dã? bảo vệ thiên ... biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã? b Mỗi học sinh cần phải làm để góp phần bảo vệ thiên nhiên? Hớng dẫn tự học a Bài cũ: Học bài, trả lời câu hỏi SGK b Bài mới: Đọc Bảo vệ đa dạng ... thiên nhiên hoang dã? bảo vệ thiên nhiên H2: Em làm để tuyên truyền cho - Tham gia tuyên truyền giá trị thiên ngời bảo vệ thiên nhiên? nhiên mục đích bảo vệ thiên nhiên cho bạn bè cộng đồng - GV...
 • 2
 • 3,760
 • 15

bai 59 khoi phuc moi truong va gin giu thien nhien hoang da

bai 59 khoi phuc moi truong va gin giu thien nhien hoang da
... cây, bảo vệ ờng gìn giữ thiên nhiên hoang dã Hãy nêu vai trò học sinh - Không vứt rác bừa bãi -Bảo vệ sinh vật ,tránh ô nhiễm môi truờng việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã => Duy trì cân sinh thái ... thoái hoá - Các biện pháp cải tạo (Nội dung bảng 59) người để bảo vệ - ý nghĩa: khôi phục môi trường III/ Vai trò học sinh việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã Chọn câu trả lời câu sau: Cõu 1: i vi ... 26.U Minh Thng 27V Quang 28.Xuõn Sn 29.Xuõn Thu Kt qu ng dng cụng ngh sinh hc: Bo tn gien v nhõn ging nga bch Bo tn v phỏt trin ngun gen cõy thuc quý him cú nguy c tuyt chng (sõm Ngc Linh, nm...
 • 15
 • 1,406
 • 2

bài giảng sinh học 9 bài 59 khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang

bài giảng sinh học 9 bài 59 khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
... khôi phục môi trường giữ gìn thiên nhiên hoang II.Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên III.Vai trò học sinh việc bảo vệ thiên nhiên hoang I Ý nghĩa việc khôi phục môi trường giữ gìn thiên nhiên ... nhiên hoang Vì phải khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang ? Môi trường bị suy thoái Môi trường bị suy thoái ảnh hưởng đến hệ sinh thái? Vì gìn giữ thiên nhiên hoang góp phần giữ ... sinh thái? Gìn giữ thiên nhiên hoang bảo vệ loài sinh vật môi trường sống chúng, tránh nhiều thảm hoạ lũ lụt, hạn hán ô nhiễm môi trường I Ý nghĩa việc khôi phục môi trường giữ gìn thiên nhiên...
 • 27
 • 1,738
 • 0

Bài 59. KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG

Bài 59. KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
... thoỏi Gỡn gi thiờn nhiờn hoang dó l bo v cỏc loi SV v MT sng ca chỳng, trỏnh c nhiu thm ho nh l lt, hn hỏn v ụ nhim mụi trng Vỡ gỡn gi Vỡ cn khụi thiờn nhiờn trng phc mụi hoang dó v gúp gi thiờn ... trọt, tăng suất trồng Tăng độ màu mỡ cho đất, tạo điều kiện phủ xanh đất trống bỏ hoang hóa.Không gây ô nhiễm môi trờng Làm cho đất không bị cạn kiệt dinh d ỡng, tận dụng đợc hiệu suất sử dụng ... trờn, cũn cú th cú bin phỏp no khỏc bo v thiờn nhiờn ? Khai thỏc hp lý rng sn xut Hn ch khai hoang chuyn rng thnh t trng trt Hn ch di dõn t úng ca rng t nhiờn Bng 59 Cỏc bin phỏp ci to cỏc...
 • 24
 • 196
 • 0

Bai 59: Khoi phuc moi truong va gin giu thien nhien hoang da

Bai 59: Khoi phuc moi truong va gin giu thien nhien hoang da
... ca vic khụi phc mụi trng v gin gi thiờn nhiờn hoang dó TIT 60 :KHễI PHC MễI TRNG V GèN GI THIấN NHIấN HOANG D I í ngha ca vic khụi phc mụi trng v gin gi thiờn nhiờn hoang dó - Mụi trng ang b suy ... phi s dng hp lớ va ỏp ng nhu cu s dng ti nguyờn ca xó hi hin ti, va bo m trỡ lõu di cỏc ngun ti nguyờn cho th h chỏu mai sau TIT 60 :KHễI PHC MễI TRNG V GèN GI THIấN NHIấN HOANG D I í ngha ... gi thiờn nhiờn Vỡ gi khụi hoang dó l bo v cỏc Vỡ gỡnphi thiờn phc hoang dó l loi sinh vt v mụi nhiờn mụi trng v gỡn phn gi cõn trng sng ca chỳng, gúp gi thiờn nhiờn hoang thỏi? trỏnh c nhiu thm...
 • 23
 • 98
 • 0

Khôi phục môi trường gìn gĩư thiên nhiên hoang pps

Khôi phục môi trường và gìn gĩư thiên nhiên hoang dã pps
... I ý nghĩa việc khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang Hoạt động dạy Hoạt động học ? Vì cần khôi phục Học sinh nghiên cứu bảo vệ thiên nhiên sgk kết hợp với kiến hoang dã? thức trước ... suy thoái -Gìn giữ thiên nhiên hoang bảo vệ sinh vật môi trường sống môi trường sống chúng tránh ô nhiễm môi trường ,lũ lụt ,hạn hán II Tìm hiểu biện pháp bảo vệ thiên nhiên Bảo vệ tài nguyên ... thiên nhiên +TRồng cây,bảo vệ -tham gia tuyên truyền hoang +Không xả rác bừa bãi giá trị thiên nhiên +Tìm hiểu thông tin mục đích bảo vệ sách báo việc thiên nhiên cho bạn bè bảo vệ thiên nhiên...
 • 7
 • 288
 • 0

thuyết trình sinh học - khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang (2)

thuyết trình sinh học - khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã (2)
... quc gia u cú trỏch nhim vic gi gỡn v ci to thiờn nhiờn Dn dũ -Hc bai,tr li cõu hi -K bng 60.1,2,3,4 vao v bai -Su tm tranh nh v cỏc h sinh thỏi ... hợp lí hợp vệ sinh Thay đổi loại trồng hợp lí Chọn giống vật nuôi trồng thích hợp có suất cao Hiu qu Hạn chế xói mòn đất, hạn chế hạn hán, lũ lụt, tạo môi trờng sống cho nhiều loài sinh vật, tăng ... dạng sinh học, cải tạo khí hậu Góp phần điều hòa lợng nớc, hạn chế lũ lụt, hạn hán, mở rộng diện tích trồng trọt, tăng suất trồng Tăng độ màu mỡ cho đất, tạo điều kiện phủ xanh đất trống bỏ hoang...
 • 21
 • 87
 • 0

thuyết trình sinh học - khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang (3)

thuyết trình sinh học - khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã (3)
... V GèN GI THIấN NHIấN HOANG D III.Vai trũ ca hc sinh vic bo v thiờn nhiờn hoang - Bo v cỏc loi sinh vt v mụi trng sng ca chỳng - Cú trỏch nhim gi gỡn v ci to thiờn nhiờn - Phi hc nm vng cỏc ... NHIấN HOANG D II.Cỏc bin phỏp bo v thiờn nhiờn Bo v ti nguyờn sinh vt Ci to cỏc h sinh thỏi b thoỏi hoỏ - Ni dung bng 59 TIT 62 :KHễI PHC MễI TRNG V GèN GI THIấN NHIấN HOANG D III.Vai trũ ca hc sinh ... ci to thiờn nhiờn Hng dn hs t hc -Hc bi,tr li cõu hi -Chun b: Bo v a dng cỏc h sinh thỏi Lut bo v mụi trng -K bng 60.1,2,3,4 vo v bi -Su tm tranh nh v cỏc h sinh thỏi ...
 • 27
 • 69
 • 0

thuyết trình sinh học - khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang (4)

thuyết trình sinh học - khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã (4)
... trng hoangmụi l gúp v gỡn gi cõn phn gi thiờn nhiờn hoang bng sinh thỏi? dó ? I í ngha ca vic khụi phc mụi trng v gin gi thiờn nhiờn hoang dó II Cỏc bin phỏp bo v thiờn nhiờn Bo v ti nguyờn sinh ... gin gi thiờn nhiờn hoang dó II.Cỏc bin phỏp bo v thiờn nhiờn Bo v ti nguyờn sinh vt Ci to cỏc h sinh thỏi b thoỏi hoỏ: (Bng 59/SGK) III.Vai trũ ca hc sinh vic bo v thiờn nhiờn hoang dó I í ngha ... gin gi thiờn nhiờn hoang dó II.Cỏc bin phỏp bo v thiờn nhiờn Bo v ti nguyờn sinh vt Ci to cỏc h sinh thỏi b thoỏi hoỏ: (Bng 59/SGK) III.Vai trũ ca hc sinh vic bo v thiờn nhiờn hoang dó Khụng vt...
 • 19
 • 184
 • 0

thuyết trình sinh học - khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang (5)

thuyết trình sinh học - khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã (5)
... khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang Môi trường bị suy thoái  Gìn giữ thiên nhiên hoang bảo vệ loài SV môi trường sống chúng, => Cơ sở để trì cân sinh thái, tránh ô nhiễm môi ... môi trường cạn kiệt nguồn tài nguyên Vì phải Vì gìn giữ khôi phục môi thiên nhiên trường góp hoang l gìn giữ thiên nhiên phần giữ cân hoang ? sinh thái? TIÊT 61 – BÀI 59 I Ý nghĩa việc khôi ... bảo vệ thiên nhiên hoang * Thảo luận nhóm trách nhiệm học sinh việc bảo vệ thiên nhiên? TIÊT 61 – BÀI 59 TIÊT 61 – BÀI 59 I Ý nghĩa việc khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang II...
 • 25
 • 221
 • 0

thuyết trình sinh học - khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang

thuyết trình sinh học - khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
... khơi phục mơi trường giữ gìn thiên nhiên hoang II.Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên III.Vai trò học sinh việc bảo vệ thiên nhiên hoang I Ý nghĩa việc khơi phục mơi trường giữ gìn thiên nhiên ... nhiên hoang Vì phải khơi phục mơi trường gìn giữ thiên nhiên hoang ? Mơi trường bị suy thối Mơi trường bị suy thối ảnh hưởng đến hệ sinh thái? Vì gìn giữ thiên nhiên hoang góp phần giữ ... nhiên hoang  Mơi trường bị suy thối việc Ý nghĩa khơi phục mơi  Gìn giữ thiên nhiên hoang gìn vệ bảo trường lồi SV MT sống chúng, tránh giữ thiên nhiên hoang hạn nhiều thảm hoạ lũ lụt,dã...
 • 28
 • 257
 • 0

Khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang

Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
... NHIấN HOANG D I í ngha ca vic khụi phc mụi trng v gin gi thiờn nhiờn hoang dó TIT 60 :KHễI PHC MễI TRNG V GèN GI THIấN NHIấN HOANG D I í ngha ca vic khụi phc mụi trng v gin gi thiờn nhiờn hoang ... gi thiờn nhiờn Vỡ gi khụi hoang dó l bo v cỏc Vỡ gỡnphi thiờn phc hoang dó l loi sinh vt v mụi nhiờn mụi trng v gỡn phn gi cõn trng sng ca chỳng, gúp gi thiờn nhiờn hoang thỏi? trỏnh c nhiu thm ... 60 :KHễI PHC MễI TRNG V GèN GI THIấN NHIấN HOANG D II.Cỏc bin phỏp bo v thiờn nhiờn Bo v ti nguyờn sinh vt Nờu cỏc bin phỏp ch yu bo v thiờn nhiờn hoang dó? Bo v cỏc khu rng gi, rng u ngun Trng...
 • 23
 • 210
 • 0

Tiết 60. Khoi phuc moi truong va gin giu thien nhien hoang da.ppt

Tiết 60. Khoi phuc moi truong va gin giu thien nhien hoang da.ppt
... ca vic khụi phc mụi trng v gin gi thiờn nhiờn hoang dó TIT 60 :KHễI PHC MễI TRNG V GèN GI THIấN NHIấN HOANG D I í ngha ca vic khụi phc mụi trng v gin gi thiờn nhiờn hoang dó - Mụi trng ang b suy ... phi s dng hp lớ va ỏp ng nhu cu s dng ti nguyờn ca xó hi hin ti, va bo m trỡ lõu di cỏc ngun ti nguyờn cho th h chỏu mai sau TIT 60 :KHễI PHC MễI TRNG V GèN GI THIấN NHIấN HOANG D I í ngha ... gi thiờn nhiờn Vỡ gi khụi hoang dó l bo v cỏc Vỡ gỡnphi thiờn phc hoang dó l loi sinh vt v mụi nhiờn mụi trng v gỡn phn gi cõn trng sng ca chỳng, gúp gi thiờn nhiờn hoang thỏi? trỏnh c nhiu thm...
 • 23
 • 205
 • 0

Tiet 62 Khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoang

Tiet 62 Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
... khụi phc mụi trng v gin gi thiờn nhiờn hoang dó I í ngha ca vic khụi phc mụi trng v gin gi thiờn nhiờn hoang dó Mụi trng ang b suy thoỏi Gỡn gi thiờn nhiờn hoang dó l bo v cỏc loi SV v MT sng ... Vỡthiờn phi khụi nhiờn phc dó trng hoangmụi l gúp v gỡn gi cõn phn gi thiờn nhiờn hoang bng sinh thỏi? dó ? I í ngha ca vic khụi phc mụi trng v gin gi thiờn nhiờn hoang dó II Cỏc bin phỏp bo v thiờn ... hợp lí hợp vệ sinh Tăng độ màu mỡ cho đất, tạo điều kiện phủ xanh đất trống bỏ hoang hóa.Không gây ô nhiễm môi trường Thay đổi loại trồng hợp lí Làm cho đất không bị cạn kiệt dinh dưỡng, tận...
 • 20
 • 83
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 59 khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dãtiết 62 khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dãý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dãbài 59 khôi phục môi trường vàbài 59 khôi phục môi trườngbài 14 bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiênphát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngVăn bản hướng dẫn nghị định 07Công tác giám sát chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điệnĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang láchĐề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khíĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐề tài Quản lý học viên của một trung tâm tin họcĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọĐề tài Quản lý tuyển dụng nhân viên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập