Bài 21 đột biến gen

Bài 21: Đột biến gen

Bài 21: Đột biến gen
... Tiết 22: ĐỘT BIẾN GEN I Đột biến gen gì? Một số dạng đột biến gen: a Mất cặp nuclêôtit b Thêm cặp nuclêôtit c Thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác Đột biến gen: biến đổi cấu trúc gen II.Nguyên ... II.Nguyên nhân phát sinh đột biến gen: - Xảy ảnh hưởng phức tạp môi trường thể tới phân tử ADN - Xuất điều kiện tự nhiên người gây III Vai trò đột biến gen: - Đột biến gen làm biến đổi cấu trúc prôtêin ... biến gen thường có hại có có lợi * Bài tập Dạng cặp nuclêôtit 2 Dạng thêm cặp nuclêôtit 3 Dạng thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác Hãy quan sát hình sau cho biết: đột biến có lợi, đột biến...
 • 8
 • 770
 • 9

Bài 21: Đột biến gen

Bài 21: Đột biến gen
... dạng đột biến gen -Đột biến gen ? -Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen -Đột biến gen thường liên quan đến cặp nuclêôtit ? -Đột biến gen liên quan đến H.a số cặp nuclêôtit -Có dạng đột biến gen ... dạng đột biến gen I Đột biến gen gì? -Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen liên quan đến cặp nuclêôtit -Các dạng đột biến: Mất , thêm, thay cặp nuclêôtit II Nguyên nhân phát sinh đột biến gen: ... biến gen? +Các tác nhân gây rối loạn trình tự nhân đôi ADN , làm cho trình chép ADN sai so với nguyên mẫu, gây đột biến gen I Đột biến gen gì? -Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen -Đột biến gen...
 • 25
 • 534
 • 4

bai 21. DOT BIEN GEN

bai 21. DOT BIEN GEN
... biến gen Đột biến gen gì? Khái niêm: Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen Khái niêm liên quan tới cặp Nu - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay cặp Nuclêôtít Nguyên nhân phát sinh đột biến gen ... đột biến gen a Hậu tính chất biểu đột biến gen Gen (1 đoạn ADN) -> mARN -> Pr (Pôlipectít) -> tính trạng Chương iv biến dị Bài 21 Đột biến gen Đột biến gen gì? Khái niêm: Đột biến gen biến ... biến gen a Hậu tính chất biểu đột biến gen Gen (1 đoạn ADN) -> mARN -> Pr (Pôlipectít) -> tính trạng Đột biến gen thể kiểu hình thường có hại cho thân SV Đột biến gen có lợi cho người Đột biến gen...
 • 14
 • 319
 • 2

Bai 21. Dot bien gen

Bai 21. Dot bien gen
... cặp G-X Vậy : Đột biến gen ? Gồm dạng ? -Các nhóm khác bổ sung - Đột biến gen - vài HS phát biểu, lớp bổ biến đổi cấu trúc sungTự rút kết luận gen - Các dạng đột biến gen: mất, thêm, thay 1cặp ... nhân vật lý, hoá học Hoạt động Vai trò đột biến gen Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - GV yêu cầu HS quan sát - HS nêu đợc : h .21.1 , 21.3 , 21.4 , tranh ảnh tự su tầm trả lời câu hỏi: +Đột ... gen thể +Tai đột biến gen gây chơng nêu đợc: kiểu hình thờng có hại cho biến đổi kiểu hình ? +Biến đổi ADNthay đổi thân sinh vật +Nêu vai trò đột biến axit aminbiến đổi -Đột biến gen có lợi gen? ...
 • 4
 • 283
 • 1

Bài 21: Đột biến Gen

Bài 21: Đột biến Gen
... Prơtêin Tiết 22 - Bài 21 ĐỘT BIẾN GEN I/ Đột biến gen gì? II Ngun nhân phát sinh đột biến gen III Vai trò đột biến gen -Tại đột biến gen lại biểu kiểu hình? -Đa số đột biến gen biểu kiểu hình ... dạng đột biến gen c Tiết 22 - Bài 21 ĐỘT BIẾN GEN T =>Vậy : Đột biến gen gì? - Đột biến gen biến đổi cấu trúc Gen liên quan tới hay số cặp Nu a A G A T X G II/ Ngun nhân phát sinh đột biến gen ... mẫu gây đột biến gen -Trong thực nghiệm:…… Tiết 22 - Bài 21 ĐỘT BIẾN GEN I/ Đột biến gen gì? II/ Ngun nhân phát sinh đột biến gen Hãy quan sát hình sau cho biết: đột biến có lợi, đột biến có...
 • 21
 • 184
 • 0

Bài 21. ĐỘT BIẾN GEN

Bài 21. ĐỘT BIẾN GEN
... ca t bin gen? Đột biến gen tạo gen lặn biểu thể đồng hợp điều kiện ngoại cảnh thích hợp: Đột biến gen có hại có lợi cho thân sinh vật người Cõu 1: in t thớch hp v ch chm bin i t bin gen l nhng ... Nguyờn nhõn phỏt sinh t bin gen: III Vai trũ ca t bin gen: III Vai trũ ca t bin gen: Ti t bin gen gõy bin i kiu hỡnh? Gen (mt on ADN) mARN Prụtời n tớnh trng Ti t bin gen th hin kiu hỡnh thng gõy ... phng ỏn ỳng cho cho cõu trc nghim sau 10 Vai trò đột biến gen gì? A Luôn có hại cho thân sinh vật B Luôn có lợi cho thân sinh vật C Đột biến gen có hại có lợi cho thân sinh vật người D Cả A,...
 • 21
 • 294
 • 1

Bai 21. Đột biến gen

Bai 21. Đột biến gen
... chăn nuôi trồng trọt CHƯƠNG IV: BiẾN DỊ Tiết 22 ĐỘT BIẾN GEN I/ Đột biến gen gì? II/ Nguyên nhân phát sinh đột biến gen: III/ Vai trò đột biến gen: -Đột biến gen thường có hại cho thân sinh vật ... nào? CHƯƠNG IV: BiẾN DỊ Tiết 22 ĐỘT BIẾN GEN I/ Đột biến gen gì? -Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen -Gồm dạng: mất, thêm, thay cặp nuclêôtit II/ Nguyên nhân phát sinh đột biến gen: -Do rối loạn ... dị: Biến dị không di truyền(thường biến) Biến dị di truyền Biến dị Đột biến tổ hợp Đột biến gen ĐB NS thể Chương IV Tiết 22 I/ Đột biến gen ? BIẾN DỊ ĐỘT BIẾN GEN đoạn Số Điểm ADN cặp khác so Nu...
 • 17
 • 277
 • 2

Sinh học lớp 9 - Tiết 22 - Bài 21: ĐỘT BIẾN GEN pot

Sinh học lớp 9 - Tiết 22 - Bài 21: ĐỘT BIẾN GEN pot
... ? Đột biến gen gì? Tại nói đa số đột biến gen có hại? - Bài tập trắc nghiệm: Một gen có A = 600 Nu; G = 90 0Nu Đã xảy đột biến trường hợp sau: a Nếu đột biến, gen đột biến có: A = 601 Nu; G = 90 0 ... biến có: A = 601 Nu; G = 90 0 Nu b Nếu đột biến, gen đột biến có: A = 599 Nu; G = 90 1 Nu c Nếu đột biến, gen đột biến có: A = 599 Nu; G = 90 0 Nu d Nếu đột biến số lượng, thành phần nuclêôtit không ... - Cho HS thảo + Đột biến gen luận: làm biến đổi - Tại đột ADN dẫn tới biến gen gây làm thay đổi biến - Giới sơ đồ: mARN prôtêin - Tại biến kiểu trình tự aa - Đột biến gen làm biến đổi cấu thể...
 • 11
 • 5,094
 • 7

tiet 22 bai 21 dot bien gen

tiet 22 bai 21 dot bien gen
... T BIN T BIN GEN THNG BIN T BIN NST T BIN CU TRC NST T BIN S LNG NST Tiết 22- BàI 21: Đột biến gen ? Mt on ADN ( a)cú trỡnh t sau hóy xỏc nh mch T A cũn li ca ADN a G A T X X T A G ? Gen a cú bao ... s luụn xy c cp nucleotit ? t bin gen khỏc bin d t hp im no ? + Bin d t hp : T hp li cỏc gen, khụng b bin i cu trỳc ca gen + t bin gen : Bin i cu trỳc ca gen Nh mỏy ht nhõn Th v khớ ht nhõn ... no cú li cho bn thõn sinh vt hoc i vi ngi? H21.2 t bin gen lm mt kh nng tng hp dip lc ca cõy m (mu trng) H21.3 Ln cú u v chõn sau d dng H21.4 t bin gen cõy lỳa(b)lm cõy cng v nhiu bụng hn ging...
 • 21
 • 158
 • 0

Tiết 22. Bài 21. Đột biến gen

Tiết 22. Bài 21. Đột biến gen
... Biến dị Biến dị di truyền Biến dị tổ hợp Biến dị không di truyền Đột biến Thường biến Đột biến gen Đột biến gen Đột biến nhiễm sắc thể CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ Tiết 22 – Bài 21 ĐỘT BIẾN GEN I Đột biến ... trắng) Đột biến có hại Câm , điếc bẩm sinh Đột biến có hại Lợn có đầu chân sau dị dạng Đột biến có hại Bé bốn chân Đột biến có hại Đột biến có hại Đột biến có hại Đột biến có lợi Đột biến có ... không hạt Đột biến có lợi H21.4 Đột biến gen lúa(b)làm cứng nhiều giống gốc (a) Hoa hồng xanh Đột biến có lợi Đột biến có lợi Đột biến có hại Đột biến tăng tính chịu hạn, chịu rét lúa Đột biến thân...
 • 50
 • 270
 • 0

bai 21: Đột biến gen

bai 21: Đột biến gen
... gi÷a gen vµ tÝnh tr¹ng ë s¬ ®å sau? (1) (2) (3) Gen =>mARN =>Pr«tªin => tÝnh tr¹ng Biến dị Biến dị di truyền Biến dị tổ hợp Biến dị khơng di truyền Đột biến Đột biến gen Thường biến Đột biến ... tr¹ng BiÕn ®ỉi KiĨu h×nh Tiết 22 Bài 21: I Đột biến gen gì? II Ngun nhân phát sinh đột biến gen III Vai trò đột biến gen Quan sát hình cho biết đột biến có hại đột biến có lợi cho thân sinh vật người? ... Nếu sau đột biến, gen đột biến có A = 450 nu, G = 601nu Đây dạng đột biến gì? A Mất cặp A - T C Thêm cặp G - X B Thêm cặp A - T D Thay cặp G – X cặp A - T c Nếu sau đột biến, gen đột biến có...
 • 23
 • 116
 • 0

bài giảng sinh học 9 bài 21 đột biến gen

bài giảng sinh học 9 bài 21 đột biến gen
... ? TaiLieu.VN CHƯƠNG IV : BIẾN DỊ BÀI 21 : ĐỘT BIẾN GEN I - Đột biến gen ? II – Nguyên nhân phát sinh đột biến gen III – Vai trò đột biến gen TaiLieu.VN I - Đột biến gen ? • Quan sát ví dụ : • ... đoạn gen đột biến cặp ( A – T ) so với đoạn từ đoạn gen a gen a  Thay cặp Nu TaiLieu.VN I - Đột biến gen ? • Khái niệm : Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen liên quan tới cặp Nu • Đột biến gen biến ... sẵn TaiLieu.VN I - Đột biến gen ? • Nhận xét thay đổi đoạn gen a với đoạn gen b, c, d • Gọi tên biến đổi từ đoạn gen a qua đoạn gen b, c, d TaiLieu.VN I - Đột biến gen ?  Đoạn gen a có thay đổi...
 • 20
 • 534
 • 0

Bài 21 - Đột biến gen

Bài 21 - Đột biến gen
... Thay A-T = X-G hay A-T = T-A - Thụng thng t bin thng xy ni trung nhiu cp A-T (do cú liờn kt lng lo hn) Chng IV BIN D Bi 21 : T BIN GEN I t bin gen l gỡ ? -t bin gen l nhng bin i cu trỳc ca gen ... nuclờụtic d Thay cp A -T bng cp G - X Thay th mt cp nuclờụtic Mt mt cp nuclờụtic - Dng t bin thờm v mt cp nuclờụtit cũn cú tờn gi l t bin dch khung ồng hoán: Thay cặp A-T = G-X G-X = A-T - t bin thay ... Chng IV BIN D Bi 21 : T BIN GEN I t bin gen l gỡ ? II Nguyờn nhõn phỏt sinh t bin gen III Vai trũ ca t bin gen - t bin gen th hin kiu hỡnh thng cú hi nhng ụi cng cú li Ti t bin gen th hin kiu hỡnh...
 • 19
 • 479
 • 0

Bài 21 ĐỘT BIẾN GEN

Bài 21 ĐỘT BIẾN GEN
... Đã làm xuất đột biến người sinh vật TIẾT 24 ĐỘT BIẾN GEN I – Đột biến gen ? II – Ngun nhân phát sinh đột biến gen Để đề phòng đột biến gen cần lưu ý TIẾT 24 ĐỘT BIẾN GEN I – Đột biến gen ? II – ... dạng đột biến gen cặp nuclêotit TIẾT 24 ĐỘT BIẾN GEN I -Đột biến gen ? a b Qua nội dung trên, em cho biết: -Thế đột biến gen ? -Đột biến gen gồm dạng ? d c Hình 21. 1 Một số dạng đột biến gen TIẾT ... gây đột biến gen tác nhân vật lý, hố học TIẾT 24 ĐỘT BIẾN GEN I – Đột biến gen ? II – Ngun nhân phát sinh đột biến gen III – Vai trò đột biến gen Quan sát hình cho biết: đột biến có hại đột biến...
 • 26
 • 199
 • 0

bài 21. ĐỘT BIẾN GEN

bài 21. ĐỘT BIẾN GEN
... kiểu gen thể dị hợp điều kiện môi trờng thích hợp Khi kiểu gen thể đồng hợp lặn điều kiện môi trờng thích hợp C A, B v C Cõu 5: Một gen A = 600 nuclêôtit, G = 900 nuclêôtit Nếu đột biến , gen đột ... cấu trúc gen Tác nhân ngoại cảnh hay rối loạn trình trao đổi chất C Các điều kiện sống khắc nghiệt D C A v B Cõu 4: Đột biến gen biểu kiểu hình nào? ( chọn phơng án đúng) A B C D Khi kiểu gen thể ... Cõu 2: Vai trũ ca t bin gen l: (chọn phơng án nhất) A Luụn cú hi cho bn thõn sinh vt B Thng cú hi cho bn thõn sinh vt C Mt s t bin gen li cú li D C B v C Cõu 3: Đột biến gen phụ thuộc vào yếu tố...
 • 25
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: merge min tieng anh a2Tiếng Ba Lan Giao Tiếp Khi Đi Du LịchBAO CAO SO KET TO 4,5 NAM HOC 2015 2016CHUYEN DE MON TIENG VIET TIEU HOCchuyen de Cam thu van hoc lop 5De kiem tra hoc sinh yeu trong heMẪU THẺ HỌC SINH TIỂU HỌC15 đề thi thử tốt nghiệp lý 12Một số giải pháp để tăng cường khả năng kiểm soát chi phí sản xuất trong hệ thống kế toán chi phí tại công ty cổ phần thiết bị điệnSlide thuyết trình chủ đề Tổ chức quản lý kholý thuyết,bài tập hóa 12 ôn thi tốt nghiệpỨng dụng chuẩn mực basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh long anĐánh giá sự ảnh hưởng lợi ích thương hiệu xi măng holcim đến sự thỏa mãn thương hiệu của các cửa hàng bán lẻ trong thị trường xi măng TPHCMỨng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt namẢnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định mua sắm nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại thông minh cao cấp tại thành phố hồ chí minhHiệu quả của thị trường chứng khoán trước thông tinXây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng chung cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp ở việt nambài tập ôn tập cấu kiện có lời giảihoc tieng phap du lichmergemin (1) tieng trung du lich
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập