Bài 5 trùng biến hình và trùng giày

Sinh học 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH TRÙNG GIÀY doc

Sinh học 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY doc
... sinh sản : -Nhóm khác bổ sung -Sinh sản vô tính: Phân -Trùng giày sinh sản nào? Có hình thức sinh đôi sản? -Sinh sản hữu tính: Tiếp -Học sinh trả lời hợp IV CỦNG CỐ : Câu hỏi cuối V DẶN DÒ :Học ... -Học sinh trả lời câu hỏi phân đôi thể theo -Giáo viên thuyết trình thêm chiều ngang cách sinh sản trùng biến hình -Học sinh khác nhận xét, bổ sung -Rút kết luận Hoạt động 2: tìm hiểu trùng giày ... 5.2) mồi chân giả -Yêu cầu học sinh tìm hiểu đặc 2.Dinh dưỡng : điểm dd trùng biến hình -Học sinh làm tập cách hoàn thành tập xếp câu ngắn SGK xếp câu ngắn SGK -Học sinh trình bày -Tiêu hóa nội bào...
 • 5
 • 7,786
 • 2

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH TRÙNG GIÀY ppt

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY ppt
... PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC - Dạy học nhóm - Vấn đáp - tìm tòi IV PHƯƠNG TIỆN - Hình phóng to 5.1; 5.2; 5.3 SGK - Chuẩn bị tư liệu động vật nguyên sinh - HS kẻ phiếu học tập vào V TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn ... HS nêu được: + Trùng biến hình đơn giản - GV cho HS tiếp tục trao đổi: + Trình bày trình bắt mồi tiêu hoá mồi trùng biến hình - Không bào co bóp trùng đế giày khác trùng biến nào? - Số lượng nhân ... nhân vai trò nhân? - Quá trình tiêu hoá + trùng đế giày phức tạp + Trùng đế giày: nhân dinh dưỡng nhân sinh sản + Trùng đế giày có Enzim để bíên đổi thức ăn trùng giày trùng biến hình khác điểm...
 • 9
 • 2,456
 • 1

bài giảng sinh học 7 bài 5 trùng biến hình trùng giày

bài giảng sinh học 7 bài 5 trùng biến hình và trùng giày
...  Bài 5: Bài 5: Trùng biến hình trùng giày I TRÙNG BIẾN HÌNH Thông tin :Trùng biến hình đại diện tiêu biểu trùng Chân giả Kích thước thay đổi từ 0.01mm Đến 0. 05 mm .Trùng biến ...  Bài 5: Bài 5: Trùng biến hình trùng giày I Trùng biến hình 1.Cấu tạo di chuyển a.Cấu tạo b Di chuyển Dinh dưỡng - Trùng biến hình dinh dưỡng nhờ vào không bào tiêu hóa thải bã nhờ vào ...   Bài 5: Bài 5: Trùng biến hình trùng giày I Trùng biến hình II Trùng giày 1.Cấu tạo di chuyển a.Cấu tạo -b Di chuyển có : Gồm tế bào +Chất nguyên sinh, nhân lớn, nhân...
 • 28
 • 528
 • 0

bài 5 : trùng biến hình trùng giày

bài 5 : trùng biến hình và trùng giày
... qua thành thể • Bài tiết qua lỗ thoát • Vô tính phân đôi theo chiều ngang • Hữu tính cách tiếp hợp 1 .Trùng giày có cấu tạo ? 2 .Trùng giày di chuyển cách ? 3 .Trùng giày sinh sản : A.Vô tính B.Hữu ... TRÙNG GIÀY CẤU TẠO DINH DƯỠNG SINH SẢN • • • • • • Cấu tạo gồm + hai nhân + lông bơi + lỗ miệng , miệng ; lỗ thoát + hầu + không bào co bóp , tiêu hóa • Dị dưỡng • Thức ăn vào miệng ... tính C.Cả A B • Trả lời : 1.Cấu tạo gồm nhân , lông bơi , lỗ thoát , lỗ miệng , hầu , không bào co bóp , không bào tiêu hóa , miệng • Trả lời : 2.Di chuyển lông bơi • Trả lời : 3.C.Cả A B ...
 • 14
 • 221
 • 0

Bai 5 Trung bien hinh va trung giay

Bai 5 Trung bien hinh va trung giay
... 0,01mm đến 0,05mm a)Trùng biến hình -Trùng biến hình đại diện lớp Trùng chân giả -Trùng biến hình sống mặt bùn ao tù hay ao hồ nước lặng -Kích thước chúng thay đổi từ 0,01mm đến 0,05mm Câu hỏi ... Nhân Chất ngun sinh Chân giả Khơng bào co bóp Khơng bào tiêu hóa Di chuyển bắt mồi chân giả Hình 5. 2: Trùng biến hình bắt mồi tiêu hóa Câu hỏi thảo luận: Trùng biến hình dinh dưỡng ?Sinh sản theo ... Miệng Lỗ thải bã - Lơng di chuyển tạo di chuyển thể ◄ c) Dinh dưỡng : a Tiêu hóa Thảo luận nhóm 5 hồn thành BT SGK trang 22 Lơng bơi trùng giàyăn vào khác trùng  hầu  ? Nhân dồn thức có rãnh...
 • 32
 • 249
 • 0

Giáo án Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình trùng giày

Giáo án Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
... SGK tr.20 Đáp án: 2, 1, 3, - GV hỏi: - HS trả lời CH đạt: Trùng biến hình tiêu hóa thức ăn theo hình thức nào? Tiêu hóa nội bào Nêu cách tiết trùng biến hình Trùng biến hình sinh sản Chất thừa ... biến hình chỗ: số lượng khác với nhân nhiều (1 nhân lớn, nhân bé), hình trùng biến hình? dạng khác - GV cung cấp: nhân lớn nhân dinh dưỡng, nhân bé nhân sinh sản Không bào co bóp trùng giày trùng ... trùng biến hình khác nào? - GV lưu ý: không bào tiêu hóa hình thành - HS lắng nghe Không bào co bóp trùng giày khác không bào co bóp trùng biến hình chỗ: có vị trí cố định, có túi chứa hình cầu...
 • 5
 • 161
 • 0

Tiet 5 : TRUNG BIEN HINH VA TRUNG GIAY

Tiet 5 : TRUNG BIEN HINH VA TRUNG GIAY
... 0. 05 mm.Trùng biến hình sống Ở các ao tù hay các hồ nước lặng ,va lẫn va o va ng các mặt ao hồ 1.Cấu tạo va di chuyển Hỏi: hãy mô tả cấu tạo của trùng biến hình va ... biến hình dinh dưỡng nhờ va o không bào tiêu hóa va thải bã nhờ va o không bào co bóp Hỏi: hãy mô tả các giai đoạn trùng biến hình bắt mồi va tiêu hóa mồi? D.A 3.Sinh ... TRÙNG BIẾN HÌNH VA TRÙNG GIÀY I.Trùng biến hình 1.Cấu tạo va di chuyển phần 2.Dinh dưỡng 3.Sinh sản II Trùng giày Cấu tạo Dinh dưỡng Sinh sản Thông tin:Trùng biến hình...
 • 16
 • 3,637
 • 9

BÀI 5 TRÙNG ROI TÙNG BIẾN HÌNH

BÀI 5 TRÙNG ROI VÀ TÙNG BIẾN HÌNH
...   BÀI 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY I.TRÙNG BIẾN HÌNH 1) Cấu tạo ngồi di chuyển HS đọc thơng tin SGK (?)Nêu đặc điểm cấu tạo ngồi di chuyển trùng biến hình? BÀI 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG ... bóp BÀI 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY I.TRÙNG BIẾN HÌNH 1) Cấu tạo ngồi di chuyển 2) Dinh dưỡng 3) Sinh sản : (?) Khi trùng biến hình sinh sản sinh sản cách nào? BÀI 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG ... giày có khác với nhân trùng biến hình( số lượng hình dạng) ? Câu Khơng bào co bóp trùng giày trùng biến hình khác nào? BÀI 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY I.TRÙNG BIẾN HÌNH 1) Cấu tạo ngồi di...
 • 23
 • 549
 • 0

Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH, TRÙNG GIÀY

Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH, TRÙNG GIÀY
... sản Trùng biến hình Trùng giày BÀI 5.TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY Bảng so sánh trùng biến hình trùng giày I Trùng biến hình Cấu tạo di chuyển Đại diện Đặc điểm so sánh Trùng biến hình Trùng giày ... thoát thành thể BÀI 4.TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY II TRÙNG GIÀY I Trùng biến hình Cấu tạo di chuyển Sinh sản (?) Hình thức sinh sản trùng giày? Dinh dưỡng 3.Sinh sản I Trùng giày Cấu tạo di ... sản tiếp hợp BÀI 4.TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY (?) So sánh trùng biến hình trùng giày I Trùng biến hình Cấu tạo Đại diện Dinh dưỡng Đặc điểm so sánh 3.Sinh sản Cấu tạo I Trùng giày Di chuyển...
 • 9
 • 508
 • 0

SInh hoc 7: Bai 5: Trùng biến hình - trùng giày

SInh hoc 7: Bai 5: Trùng biến hình - trùng giày
... BÀI – TIẾT TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY BÀI – TIẾT 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY Yêu cầu - Nghiên cứu Trùng biến hình Trùng giày (Tr 20, 21 sách giáo khoa) - Thảo luận nhóm (7 phút) ... điểm 1) Hình dạng 2) Cấu tạo 3)Di chuyển 4) Tiêu hóa thức ăn 5) Sinh sản Trùng biến hình Trùng giày Tên Trùng biến hình Trùng giày Đặc điểm 1) Hình dạng • 2) Cấu tạo - Không ổn định (thường biến ... hóa Chất nguyên sinh Lỗ thoát Hình thức sinh sản Trùng Biến hình Bước 1 tế bào ban đầu Bước 2: Nhân phân chia Bước Tế bào chất Phân chia Bước tế bào Hình thành  Trùng biến hình sinh sản vô tính...
 • 14
 • 404
 • 0

bài 5: Trùng Biến Hình - Trùng Giày

bài 5: Trùng Biến Hình - Trùng Giày
... + Có điểm mắt    Màng thể Nhân Chất nguyên sinh I- TRÙ BIẾN Bài : TRÙNG NG BIẾN HÌNH HÌNH 1) Cấu tạo di chuyển : Không bào tiêu hóa TRÙNG GIÀY o đơn giản = thể đơn bà Gồm : màng thể , chất ... giống khác trùng giày trùng roi sinh sản ?  Giống : sinh sản vô tính theo cách phân đôi Khác : trùng giày phân đôi theo chiều ngang thể Sinh sản kiểu tiếp hợp trùng giày Trùng giày động vật ... sản theo hình thức phâ n đôi thể G – GV : Nguyễn Thanh Long – SINH HỌC – Bài : TRÙNG BIẾN  Nhân a o , sốYg: ng với trù g biế co bóp  Về u h trùng giàygiàygì khác vớở nhângtrùo n II- TRÙu tạở...
 • 11
 • 1,073
 • 0

Giải bài 1,2,3 trang 22 SGK Sinh 7: Trùng biến hình trùng giày

Giải bài 1,2,3 trang 22 SGK Sinh 7: Trùng biến hình và trùng giày
... Bài trước: Giải 1,2,3 trang 19 SGK Sinh : Trùng roi B Hướng dẫn giải tập SGK trang 22 Sinh Học lớp 7 :Trùng biến hình trùng giày Bài 1: (trang 22 SGK Sinh 7) Trùng biến hình sổng đâu ... hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh Chất bã thải qua lỗ thoát thành Bài 3: (trang 22 SGK Sinh 7) Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp trùng biến ? Đáp án hướng dẫn giải ... trường Sinh sản vô tính cách phân đôi thể theo Sinh sản bảng cách phân đôi theo chiều chiều ngang, Có kết hợp Sinh sản hữu tính thể Bài tiếp: Giải 1,2,3 trang 25 Sinh 7: Trùng kiết lị trùng sốt...
 • 2
 • 186
 • 0

trùng biến hình trùng giày

trùng biến hình và trùng giày
... II Trùng biến hình: Trùng biến hình động vật đơn bào có cấu tạo đơn giản, di chuyển bắt mồi chân giả, dinh dưỡng ... II Trùng giày: Trùng giày động vật đơn bào cấu tạo phân hoá thành nhiều phận nhân lớn, nhân nhỏ, không bào tiêu hoá, không bào co bóp, miệng, hầu phận đảm nhận chức sống định • Trùng giày ... không bào tiêu hoá, không bào co bóp, miệng, hầu phận đảm nhận chức sống định • Trùng giày có hai hình thức sinh sản vô tính cách phân đôi hữu tính cách tiếp hợp ...
 • 3
 • 1,666
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Chính sách Marketing của Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình ĐịĐặc điểm nghệ thuật truyện ngắn Bùi HiểnĐặc điểm truyện ngắn trung đại Việt NamĐánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Đại học Đà NẵnĐánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAXĐánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon TumĐề tài chiến tranh trong truyện ngắn Nguyễn Quang LậpGiải pháp duy trì nhân viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gameloft Đà NẵnGiải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà NẵngHoạch định ngân sách hàng năm tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương - Đà NẵngHoàn thiện chính sách Marketing cho sản phẩm Hệ dàn thép mạ trọng lượng nhẹ Smartruss của Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt NamHoàn thiện công tác lập dự toán tại Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình ĐịnhHoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng NgãiHoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung ViệtHoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), Chi nhánh Đà NẵngHoàn thiện quản trị lực lượng bán hàng ở Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãnghiên cứu sự di truyền của cây lạc nhằm tạo ra giống lạc chịu hạn tốt nhấtBridge engineering handbookds a adasoo fdslj fdsl;fsd asd asdỨng dụng của thuyết âm dương ngũ hành tuyệt hay năm 2017 không thể bỏ qua
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập