Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (93)

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ RÈN KỸ NĂNG Ở KIỂU BÀI THỰC HÀNH Môn: Địa - Lớp 7

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ RÈN KỸ NĂNG Ở KIỂU BÀI THỰC HÀNH Môn: Địa lý - Lớp 7
... học sau đây: - Phương pháp dạy học nêu vấn đề - Phương pháp dạy học thảo luận - Phương pháp dạy học trao đổi nhóm - Đổi cách đánh giá kết học tập học sinh c, Rèn kĩ cho học sinh: - Rèn từ dễ đến ... định phương pháp dạy học cho phù hợp - Xác định thực hành -8 - - Tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành - Tổng kết đánh giá kết thực hành b, Về phương pháp dạy: Sử dụng linh hoạt biện pháp dạy học ... tượng, vật địa nơi Biết liên hệ giải thích số tượng địa địa phương sống Với vai trò quan trọng tiết thực hành nhiệm vụ giáo viên phải: - Sử dụng phương pháp dạy học + Phương pháp dạy học nêu...
 • 9
 • 1,681
 • 5

de cuong on tap kiem tra hk 2 mon dia ly lop 7 73479 (1)

de cuong on tap kiem tra hk 2 mon dia ly lop 7 73479 (1)
... nông hạt (triệu tấn) nghiệp (%) 2, 7 44 ,25 4,4 325 ,31 28 ,0 29 ,73 Bò (triệu con) Lợn (triệu con) Ca-na-đa 31 12, 99 12, 6 Hoa Kì 28 8,0 97 , 27 59,1 Mê-hi-cô 100,5 30,6 17, 7 * Nhận xét: - Tỉ lệ lao động ... Nông nghiệp Dịch vụ 677 178 31 27 68 Ca-na-da 10 171 400 28 8 26 72 Hoa Kì 6 178 17 100,5 28 68 Mê-hi-cô a) - Ca-na-đa: 21 844,5 USD/người - Hoa Kì: 353 17, 4 USD/người - Mê-hi-cô: 61 47, 4 USD/người b) - ... Ca-na-da (2, 7% ) cao Mê-hi-cô (28 ,0%) - Lương thực có hạt cao Hoa Kì ( 325 ,31 triệu tấn) thấp Mê-hi-cô ( 27 ,93 triệu tấn) - Số lượng bò cao Hoa Kì ( 97 , 27 triệu con) thấp Ca-na-da ( 12, 99 triệu con) -...
 • 5
 • 90
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 2 môn địa lớp 7

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 2 môn địa lý lớp 7
... cư phân bố không Tập trung đông Đông Đông Nam Oxtraylia Niudilen - Tỉ lệ dân thành thị cao: 69% - Thành phần dân cư: Người địa 20 % sống đảo Ngươi nhập cư 80% sống Oxtraylia Niudilen 2. Kinh tế: ... sống thường xuyên III Châu Đại Dương • Thiên nhiên châu Đại Dương: Vị trí địa lý, địa hình: - Châu Đại Dương gồm: + Lục địa Ô-xtray-li-a + Bốn quần đảo: *Melanedi: nguồn gốc đảo núi lửa *Micronedi: ... Phần lục địa vòng cực Nam đảo ven lục địa - Diện tích: 14,1 triệu km2 - Khí hậu: giá lạnh, cực lạnh Trái đất Nhiệt độ quanh năm thấp 0oC Nhiều gió bão Thế giới Vận tốc gió 60 km/giờ - Địa hình:là...
 • 7
 • 889
 • 0

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn địa lớp 7 năm 2014 2015

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn địa lý lớp 7 năm 2014  2015
... xuất nông sản nhiệt đới lại phải nhập lương thực.  26 Cho biết trồng vật nuôi Trung Nam Mĩ Sự phân bố 27 Tại phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn? A-ma-dôn coi phổi xanh giới, vùng dự trữ sinh học ... lớn có khí hậu ôn đới phần cận nhiệt đới — Lao động có trình độ cao, khoa học - kĩ thuật tiên tiến — Dễ dàng cho việc giới hoá, hoá học hoá sản xuất nông nghiệp 12 Nêu ngành công nghiệp quan ... Những biến đổi sản xuất công nghiệp Hoa Kì: + Cuối kỉ XIX, Hoa trọng phát triển ngành công nghiệp truyền thống luyện kim, chế tạo máy công cụ, hoá chất, dệt, Hiện ngành công nghiệp truyền thống...
 • 6
 • 56
 • 0

Đề thi và đáp án học kì I Môn Địa lớp 7 (Đề 2)

Đề thi và đáp án học kì I Môn Địa lý lớp 7 (Đề 2)
... biển cắt xẻ, vũng, vịnh * Mật độ dân số: 818 triệu ngư i : 30 triệu km2 = 27 ngư i / km2 i m 1,0 i m 0,5 i m 0,5 i m ( m i ý 0,25 i m) 2,0 i m 1,0 i m ( m i ý 0,5 i m) 1,0 i m ( m i ... vực nhiệt đ i gió mùa B Vùng đồng đ i ôn hòa C Trang tr i, đồn i n D Vùng đ i n i, trung du N i có công nghiệp phát triến sớm gi i nước thuộc: A Đ i lạnh B Đ i ôn hòa C Đ i nóng D Vùng Địa Trung ... diện tích lớn Châu Phi là: A Nhiệt đ i ẩm B Xích đạo ẩm C Địa Trung H i D Hoang mạc Phần : TỰ LUẬN ( 6,0 i m ) B i : ( 1,0 i m) B i : (2,0 i m) Em cho biết hậu bùng nổ dân số gi i phát triển?...
 • 3
 • 635
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lớp 7 (Đề 4)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4)
... số ? Tính mật độ dân số năm 20 01 nước bảng ? Tên nước Diện tích (km2) Dân số (triệu người) Viật Nam 3309 91 78 ,7 Trung Quốc 95 970 00 12 73 ,3 In-đô-nê-xi-a 19 19000 206 ,1 Câu : Vẽ biểu đồ thể dân số ... Câu Đáp án A B B Phần II : TL (6đ) Câu (2đ) Một số dân số VN : 23,8 người/ Km2 TQ : 13 ,3 người/ Km2 Inđônêxia : 10 ,5người/ Km2 Câu : 4đ) - Vẽ đẹp : 1, 5đ - Tên biểu đồ : 0 ,75 đ - Chú thích : 0 ,75 đ ... số châu phi chiếm 13 ,4% dân số giới - Sản lượng công nghiệp châu phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp giới - Qua biểu đồ nêu nhận xét trình độ phát triển công nghiệp châu phi Đáp án Phần I : TN (4đ)...
 • 2
 • 275
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lớp 7(Đề 4)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(Đề 4)
... dân số năm 20 01 Việt nam biết : Diện tích Việt nam 330.9 91 km2 dân số Việt nam : 78.700.000 người? Nêu nhận xét (2đ) ĐÁP ÁN Phần I (5 điểm) Câu Đáp án A C C A D B C D A 10 B Đáp án - Phân bố không ... Câu Năm 2000, nước phát triển có tỷ lệ sinh 25%, tỷ lệ tử 8% Vậy tỷ lệ tăng tự nhiên là: A 17 % B 17 % C 1, 7% D 1, 5% Câu Đặc điểm bật khí hậu nhiệt đới gió mùa A Thời tiết ... mưa đủ để cối sinh trưởng - Do phát triển công nghiệp, động giao thông, hoạt động sinh hoạt người thải khói, bụi vào không khí 1 0.5 đ 0.5đ - Mật độ dân số số cư dân trung bình sinh sống đơn...
 • 3
 • 399
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lớp 7(đề 5)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 5)
... dân số năm 20 01 Việt nam biết : Diện tích Việt nam 330.9 91 km2 dân số Việt nam : 78.700.000 người? Nêu nhận xét (2đ) ĐÁP ÁN Phần I (5 điểm) Câu Đáp án A C C A D B C D A 10 B Đáp án - Phân bố không ... lên cao lạnh Tất sai Câu Năm 2000, nước phát triển có tỷ lệ sinh 25%, tỷ lệ tử 8% Vậy tỷ lệ tăng tự nhiên là: A 17 % B 17 % C 1, 7% D 1, 5% Câu Đặc điểm bật khí hậu nhiệt đới gió mùa A Thời tiết ... mưa đủ để cối sinh trưởng - Do phát triển công nghiệp, động giao thông, hoạt động sinh hoạt người thải khói, bụi vào không khí 1 0.5 đ 0.5đ - Mật độ dân số số cư dân trung bình sinh sống đơn...
 • 3
 • 349
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lớp 7(đề 6)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 6)
... Năm 20 01 châu Á có tỷ lệ sinh là: 20,9%o tỷ lệ tử 7,6%o Hỏi tỷ lệ gia tăng tự nhiên bao nhiêu? A 1, 33% B 13 ,3% C 20,9% Đ 13 3% PHẦN II TỰ LUẬN (7điểm Câu 7: Tính mật độ dân số năm 20 01 theo bảng ... năm 20 01 theo bảng số liệu đây? 1, 5đ) Tên nước Diện tích(km2) Dân số (Triệu người) Việt Nam 3309 91 78,7 Trung Quốc 9597000 12 73,3 In –đô-nê-xi -a 19 19000 206 ,1 Câu 8: Trình bày đặc điểm môi trường ... khí hậu tính thất thường thời tiết đới ôn hoà thể nào? (2đ) Câu 10 : Nêu thích nghi thực động vật môi trường hoang mạc? (1, 5đ) ĐÁP ÁN PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (3điểm) A A A A A A PHẦN II_TỰ LUẬN: ( 7đ...
 • 2
 • 303
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lớp 7(đề 7)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 7)
... 20 01 Biết diện tích châu Phi 30 triệu km số dân 818 triệu người ( 0,5 điểm) Câu 4: Hãy vẽ sơ đồ thể tác động tiêu cực việc gia tăng dân số nhanh đơí nóng tài nguyên môi trường? (0,5 điểm) ĐÁP ÁN ... *Đặc điểm địa hình châu Phi (1, 5 điểm ): -Địa hình châu Phi đơn giản (0,25 đ) -Toàn lục địa khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m, chủ yếu sơn nguyên xen bồn địa thấp (0,75 đ) -Cao phía ... trường? (0,5 điểm) ĐÁP ÁN I/ TRẮC NGHIỆM:( đ ) Mỗi câu 0,5 đ Câu 1c câu 2c câu3b câu 4a Câu 5d câu 6c câu 7c câu 8d II/ TỰ LUẬN:(6 đ ) Câu 1: ( 2,5 đ ) * Đặc điểm đô thị hóa đới nóng ( đ ) -Trong năm...
 • 2
 • 253
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lớp 7(đề 8)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 8)
... nóng tài nguyên môi trường (0.5 điểm) III/ ĐÁP ÁN: I/Trắc nghiệm: 1a 2a 3d 4a 5b 6b 8b 9c 10 d 11 a 12 c 13 b II\Tự luận: Câu 1: -Đặc điểm đô thị hoá (1 điểm) -Hậu đô thị hoá tự phát Câu 2: Tính ... gia tăng bình quân năm giới lên đến: A 1, 5% B 2% C 2 ,1% D 2,5% Câu 10 : Châu lục có nhiều siêu đô thị giới là: A Châu Âu B Châu Phi C Châu Mĩ D Châu Á Câu 11: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it phân bố chủ yếu ... LUẬN: ( điểm) Câu 1: Trình bày đặc điểm đô thị hoá đới nóng Đô thị hoá tự phát gây hậu gì? (2 điểm) Câu 2: Tính mật độ dân số châu Phi năm 20 01 Biết số dân châu Phi năm 20 01 818 triệu người diện...
 • 2
 • 255
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lớp 7(đề 9)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 9)
... điểm) Câu : Hãy giải thích khí hậu châu phi nóng khô bậc giới ? ( điểm ) C.ĐÁP ÁN : I.TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm ) Câu Đáp án a b b Sai Khí hậu- Băng tuyết – Thực vật – Người II.TỰ LUẬN : ( điểm ) Câu ... vật hoang mạc phong phú Câu : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm( .) Đới lạnh lạnh, phủ quanh năm, Rất nghèo nàn, sinh sống II.TỰ LUẬN: ( điểm ) Câu : Hãy nêu đặc điểm bật ... chẽ mùa vụ -Có biện pháp phòng chống thi n tai, phòng trừ sâu bệnh Câu : ( 2điểm ) Vẽ sơ đồ Dân số tăng nhanh Kinh tế chậm phát triển Đời sống chậm cải thi n Tác động tiêu cực đến tài nguyên,...
 • 3
 • 258
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lớp 7(đề 10)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 10)
... trường?(2điểm) C ĐÁP ÁN Phần : ( _4 điểm ) Câu Ph .án B Phần : ( điểm ) C A B D C C Bài/câu Đáp án Bài : - Băng trôi: cực Bắc, mặt biển BBD đóng lớp băng dày đến 10 m Bài 2: C Điểm 1 - Băng sơn: ... thành khiêng 1 Băng dày đến 15 00m - Gió tây ôn đới loại gió thổi thường xuyên quanh năm từ chí tuyến 1 Về phía cực - Gió thổi theo hướng Tây nam-đông bắc nửa cầu bắc theo hướng 1 Bài 3: Tây ... có chứa lượng a-xít tạo nên chủ yếu từ: Phản ứng hoá học xãy không gian Chất ôdôn bầu khí Khói xe khói nhà máy thải không khí Khí Cacbonic sinh vật trái đất thải A B C D Hoang mạc Sa-ha-ra hoang...
 • 3
 • 334
 • 0

SKKN: Phương pháp tích hợp môi trường trong giảng dạy môn Địa lớp 7

SKKN: Phương pháp tích hợp môi trường trong giảng dạy môn Địa lý lớp 7
... giảng dạy tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường môn học, có môn Địa Đó chọn đề tài: Một số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường giảng dạy Địa I.2: Mục đích nghiên cứu: - Khi giảng ... pháp tích hợp môi trường giảng dạy môn Địa lớp hình thức tổ chức dạy học có nhiều khả để tích hợp nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Địa lớp trương THCS Nguyễn Công Trứ *: Phương pháp ... thức cần phải giảng dạy tích hợp nằm môn khác giảng dạy môn Địa phù hợp để tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường nhà trường, từ học sinh có thái độ tích cực tham gia vào bảo vệ môi trường Vì chon...
 • 21
 • 2,627
 • 19

Rèn kĩ năng đọc và phân tích bản đồ tự nhiên các châu lục trong môn Địa lớp 7

Rèn kĩ năng đọc và phân tích bản đồ tự nhiên các châu lục trong môn Địa lý lớp 7
... thu kết khả quan Lớp 7A 7B Sĩ số Biết cách đọc phân tích Chưa biết cách đọc phân tích 31 31 đồ tự nhiên châu lục 28 27 đồ tự nhiên châu lục Vì mà điểm kiểm tra đạt kết cao Lớp 7A 7B Sĩ số 31 31 ... Kỹ đọc phân tích đồ tự nhiên châu lục kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên địa phương, quốc gia, khu vực hay châu lục Từ học sinh phân tích thuận lợi khó khăn mà tự nhiên mang lại Bản đồ đồ dùng ... sinh cách đọc phân tích nội dung ý nghĩa đồ tự châu lục - Thao tác xác định đối tượng thể đồ lúng túng - Học sinh chưa nắm bước để đọc phân tích đồ tự nhiên châu lục Từ tỉ lệ học sinh biết cách đọc...
 • 25
 • 2,366
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: giai bai tap thuc hanh dia ly lop 7giai giup bai tap ban do dia ly lop 7giải bài tập bản đồ địa lý lớp 7 bai 36 thien nhien bac mi cau2 phan cgiải bài tập bản đồ địa lý lớp 7 bai 33giải bài tập bản đồ địa lý lớp 7 thiên nhiên bắc mĩgiải bài tập bản đồ địa lý lớp 7 bài 38giai bai tap ban do dia ly lop 7 bai 40giai bai tap thuc hanh dia ly lop 7 bài 50giải bài tập bản đồ địa lý lớp 7 bai 36tập bản đồ địa lý lớp 7 bài 2giao an dien tu mon dia ly lop 7 bai 22đề cương ôn tập môn địa lý lớp 7 hk1đề cương ôn tập môn địa lý lớp 7giao an mon dia ly lop 7 bai 23mon dia ly lop 7 bai 28Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn công thương - Chi nhánh Hà Nội.Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc (tt)Tải bài test TOEFL practice test vol 4Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Vũ ThưNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm LuậnNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt nam - chi nhánh Ba ĐìnhQuản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp (tt)Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại Công ty CP Dệt Đông QuangĐề và đáp án môn vật lý học sinh giỏi cấp tỉnh bắc giang 20162017Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghiệp ViệtMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần máy tính và giải pháp mạng TICMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doạnh tại công ty cổ phần Hợp Thành PhátBáo cáo thực tập HVTCMột số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CPXD Hà Nội CPMMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngân hàng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên ThànhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà NộiMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Cao TrụMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và truyền thông (NEO)