BÀI 1 thi nghiem mach luuchat

Tài liệu Phần 4 - BÀI 1: THÍ NGHIỆM VỀ CỔNG LOGIC AND doc

Tài liệu Phần 4 - BÀI 1: THÍ NGHIỆM VỀ CỔNG LOGIC AND doc
... DẨN SỬ DỤNG ISIS BÀI 2: Phần 4: Mô số DÙNG CỔNG NAND ĐỂ THIẾT KẾ CỔNG EX-OR Mục đích tập giúp ta thấy đa cổng NAND, phát huy khả sáng tạo việc ứng dụng cổng cổng NAND thành mạch logic khác mong ... MINH TIẾN - Trang 66 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 4: Mô số Cửa sổ làm việc chương trình xuất hiện: tập này, ta cần lấy linh kiện sau: IC NAND-2, SW, trạng thái logic (LOGICSTATE), LOGICPROBE ... góc dưới, phía bên trái hình: Mạch số dùng để mô cổng AND- 2 INPUT với bảng thật sau: SVTH: PHẠM MINH TIẾN - Trang 64 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 4: Mô số Các trạng thái H(high) hiển thò led sáng,...
 • 19
 • 440
 • 5

BÀI GIẢNG: THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN pdf

BÀI GIẢNG: THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN pdf
... NG D N THÍ NGHI M M CH ĐI N Tp.H Chí Minh, tháng - 2010 Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm m ch n M CL C Bài 1: M ch n DC, M ch Thevenin-Norton m ng m t c a ································2 Bài 1.1: ... n t 16 Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm m ch n H VÀ TÊN: Nh n xét c a giáo viên hư ng d n L P: MSSV: THÍ NGHI M M CH ĐI N AC PHA Bài VÀ PHA Bài 2.1 M CH XOAY CHI U PHA ... 41 Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm m ch n H VÀ TÊN: Nh n xét c a giáo viên hư ng d n L P: MSSV: Bài 3.2 M CH C NG HƯ NG RLC I/ M C ĐÍCH Bài thí nghi m giúp sinh viên...
 • 68
 • 457
 • 2

BAI 1 thí nghiệm polime

BAI 1 thí nghiệm polime
... dung môi (toluene) tính giây  Xác định thời gian chảy dung dịch (0,2 g /10 0 ml; 0,4 g /10 0ml; 0,6 g /10 0ml; 0,8g /10 0ml; 1g /10 0ml)  Kết đo lường độ nhớt ghi theo bảng sau: Mẫu Nồng độ Thời gian ... Mark-Houwink cho bảng bên Bảng 1: Hằng số Mark–Houwink Polyme Dung môi Nhiệt độ 0C K *10 4 α (dl.mol1/2/g3/2) PS Benzen 20 1, 23 0,72 Vu Manh Cuong-BM Phong Hoa PMMA Toluen 25 1, 7 0,69 Aceton 20 5.5 0,73 ... bình khối, với α =1 trùng với khối lượng phân tử trung bình khối Do với đa số polyme α=0,5 -1 nên khối lượng phân tử trung bình xác định theo độ nhớt trung gian M W , M n \ Thực nghiệm xác định...
 • 9
 • 218
 • 2

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 1

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 1
... : Trong thỉûc tãú cọ nhiãưu loải VL cọ trảng thại ỈSBD khạc : - Tuún - hon ton phi tuún - Khäng âäưng nháút sút quạ trçnh chëu ti - Tuún åí giai âoản váût liãûu chëu ti trng nh sau âọ qua mäüt ... : - Kãút cáúu cọ hçnh dảng âån gin, ỈSBD thỉåìng phán bäú khạ âäưng âãưu kãút cáúu, trë säú khäng låïn v thỉåìng dao âäüng miãưn ân häưi ca VL, nãn phẹp âo thỉåìng khäng cọ sai säú âạng kãø - ... ca trảng thại ỈS-BD nghiãn cỉïu KCCT : • Hiãûn viãûc tiãún hnh nghiãn cỉïu thỉûc nghiãûm cå hc váût liãûu v cäng trçnh thỉûc cháút l kho sạt sỉû thay âäøi ca trảng thại ỉïng sút - biãún dảng (ỈSBD)...
 • 6
 • 646
 • 22

Bài soạn thi nghiem vat ly dien tu 1

Bài soạn thi nghiem vat ly dien tu 1
... 1 Thí nghiệm: Bài 22-Tiết 24- Hình 22 .1 A Thí nghiệm: Bài 23-Tiết 25- Hình 23.3 S N Nhận xét xếp kim nam châm nằm dọc theo đường sức từ 3 Thí nghiệm: Bài 24-Tiết 26- Hình ... vi phng ban u 10 Thí nghiệm: Bài 25-Tiết 27:S nhiễm từ săt, thép - Hình 25.2 lừi st non inh st Mc mch in nh hỡnh v Ngt khoỏ K, quan sỏt hin tng xy vi cỏc inh st 11 Thí nghiệm: Bài 25-Tiết 27:S ... Bài 25-Tiết 27:S nhiễm từ săt, thép - Hình 25 .1 Mc mch in nh hỡnh v K úng khoỏ K, quan sỏt gúc lch ca kim nam chõm so vi phng ban u Thí nghiệm: Bài 25-Tiết 27:S nhiễm từ săt, thép - Hình 25.1...
 • 16
 • 419
 • 7

Bài thí nghiệm mạch lưu chất

Bài thí nghiệm mạch lưu chất
... CỤ VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: - Một hệ thống gồm ống dẫn van có kích thước khác nhau, lắp đặt tài liệu hướng dẫn - Bơm - Đồng hồ đo IV KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: Số liệu thí nghiệm: a) Thí nghiệm 1: STT ... thuộc vào mức độ tăng nhiều hay Re ∆P  So sánh lưu lượng kế màng venturi : ∆Pm > ∆Pv nên sử dụng lưu lượng kế venturi cho kết lưu lượng Do xác b) Thí nghiệm : Hệ số ma sát f theo chế độ chảy (Re) ... Thực nghiệm cho thấy đặc tuyến van có dạng lõm ( đường 45 ) giản đồ nên van cầu, sử dụng cần lưu lượng nhỏ muốn điều chỉnh lưu lượng tăng giảm với lượng nhỏ Do có tượng giảm áp suất lưu chất...
 • 21
 • 1,330
 • 2

báo cáo nghiên cứu khoa học 'sử dụng bài tập thí nghiệm xác định điện trở của mạch điện một chiều nhằm phát triển tư duy của học sinh'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'sử dụng bài tập thí nghiệm xác định điện trở của mạch điện một chiều nhằm phát triển tư duy của học sinh'
... Sử DụNG B I TậP THí NGHIệM XáC ĐịNH , TR 70-74 Sử DụNG BàI TậP THí NGHIệM XáC ĐịNH ĐIệN TRở MạCH ĐIệN MộT CHIềU NHằM PHáT TRIểN DUY CủA HọC SINH Nguyễn Đình Thớc (a) Tóm tắt Bài tập thí nghiệm ... dụng tập thí nghiệm hiệu Các tập thí nghiệm xác định điện trở mạch điện chiều với giả thiết dụng cụ cho khác nhau, học sinh phải thiết kế phơng án thí nghiệm để xác định giá trị điện trở với độ xác ... nói thiết bị dạy học đơn giản có tác dụng việc phát huy lực sáng tạo ngời học Bài tập thí nghiệm xác định điện trở mạch điện chiều 2.1 Cơ sở lý thuyết phơng pháp xác định điện trở vôn kế ampe...
 • 6
 • 488
 • 1

bài giảng thí nghiệm đường ô tô, chương 1 pot

bài giảng thí nghiệm đường ô tô, chương 1 pot
... dung Các vấn đề chung Thí nghiệm đất Thí nghiệm cát Thí nghiệm đá Thí nghiệm đất-đá gia cố XM Thí nghiệm nhựa Thí nghiệm bêtông nhựa Thí nghiệm kiểm tra chất lượng mặt đường Chương CÁC VẤN ĐỀ CHUNG ... mở đầu Tập giảng Thí nghiệm đường ô tô nằm phần giáo trình thí nghiệm cầu đường Nội dung trình bày lý thuyết lớp 15 tiết Với thời gian hạn hẹp trên, sinh viên phải nghiên cứu trước giảng & tài ... đến kết thí nghiệm : - Lấy mẫu vật liệu không đúng; - Vận chuyển, bảo quản mẫu không đúng; - Rút gọn mẫu không ( mẫu đem thí nghiệm không đại diện cho tổ mẫu); - Phương pháp thí nghiệm không phù...
 • 15
 • 291
 • 2

Bài giảng thí nghiệm đường ôtô 1 ppt

Bài giảng thí nghiệm đường ôtô 1 ppt
... dung Các vấn đề chung Thí nghiệm đất Thí nghiệm cát Thí nghiệm đá Thí nghiệm đất-đá gia cố XM Thí nghiệm nhựa Thí nghiệm bêtông nhựa Thí nghiệm kiểm tra chất lượng mặt đường Chương CÁC VẤN ĐỀ ... không ( mẫu đem thí nghiệm không đại diện cho tổ mẫu); - Phương pháp thí nghiệm không phù hợp; - Thiết bị thí nghiệm không phù hợp; - Trình tự thí nghiệm không đúng; - Thao tác thí nghiệm không ... tra kỹ phòng thí nghiệm & TN viên - Chọn phương pháp thí nghiệm cho phù hợp - Thiết bị thí nghiệm phải đảm bảo độ xác - Rút gọn mẫu đến cỡ mẫu thí nghiệm quy trình - Các trình tự thí nghiệm phải...
 • 20
 • 171
 • 0

đề tài số hóa bài thí nghiệm mạch điện

đề tài số hóa bài thí nghiệm mạch điện
... tiếp với máy tính, em thực đề tài: “SỐ HOÁ BÀI THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN ” Nhờ có giúp đỡ quý thầy cô bạn bè, em cố gắng thực đề tài giao kiến thức thời gian có hạn nên đề tài tránh khỏi thiếu sót nên ... GVHD : LƯƠNG VĂN LĂNG -Mạch điện không phức tạp, bảo đảm an toàn, dễ sử dụng -Giá thành không mắc II Giới hạn đề tài : Do mạch thiết kế đo đại lượng điện mạch thí nghiệm điện nên bò giới hạn giá ... nghiệm mạch điện đo đại lượng điện, có giao diện nối tiếp với máy tính để hiển thò vẽ dạng tín hiệu đo lên hình Mạch vi xử lý nhận giá trò đại lượng điện (điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung,...
 • 115
 • 162
 • 0

Hướng dẫn thí nghiệm mạch điện

Hướng dẫn thí nghiệm mạch điện
... Phòng thí nghiệm mạch điện Trang 46 KHOA ĐIỆN ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM 6.5.1 MẠCH R-C a) Sinh viên mắc mạch hình vẽ 6.1 Hình 6.1: Mạch R – C b) Đóng điện bàn thí nghiệm c) Sinh viên thực thí nghiệm ... -Phòng thí nghiệm mạch điện Trang 50 KHOA ĐIỆN ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM 6.5.2 MẠCH R-L a) Sinh viên mắc mạch hình vẽ 6.2 Hình 6.2: Mạch R – L b) Đóng điện bàn thí nghiệm c) Sinh viên thực thí nghiệm ... ϕ Zdây e) Vẽ giản đồ vectơ điện áp, dòng điện công suất Phòng thí nghiệm mạch điện Trang 30 KHOA ĐIỆN Phòng thí nghiệm mạch điện ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM Trang 31 KHOA ĐIỆN ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM...
 • 147
 • 4,455
 • 65

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 2

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 2
... : 100 x 100 x 100 mm - 0,91 20 0 x 20 0 x 20 0 - 1,05 300 x 300 x 300 - 1,10 - Máùu trủ ( D x H ) : 71,5 x 143 v 100 x 20 0 mm - 1,16 150 x 300 - 1 ,20 20 0 x 400 - 1 ,24 2/ Thê nghiãûm xạc âënh cỉåìng ... cỉïng, 9- nàõp giỉỵ åí âáưu, 1 0- vng cäú âënh, 1 1- nàõp sau, 1 2- l xo nẹn, 1 3- c sụng, 1 4- qu bụa, 1 5- l xo gim cháún, 1 6- l xo kẹo âáûp, 1 7- äúng âënh hỉåïng, 1 8- âãûm chàõn bủi, 1 9- bng chia ... gamma.(h 2. 14) Hçnh 2. 14 Så âäư chủp tia gamma âãø d khuút táût 1-váût liãûu, 2- khuút táût, 3- bn phim, 4- chm tia, 5- chøn Hçnh 2. 15 Cạc lai khuút táût chøn a-thanh chøn qúc tãú , b- chøn Nga, c-...
 • 20
 • 661
 • 4

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 3

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 3
... wheatstone: Trãn hçnh 3. 12 thãø hiãûn så âäư cáưu gäưm âiãûn tråí R1, R2, R3, R4 näúi våïi thnh bäún nhạnh cáưu 1-2 , 2 -3 , 3- 4 , 4-1 Cạc âiãøm 1 -3 näúi våïi ngưn cung cáúp ; trãn âỉåìng chẹo 2-4 âàût trãn ... rung :(h .3. 9) Hçnh 3. 9 Tenzomet dáy rung a-så âäư ngun l b-cáúu tảo kiãøu âo màût ngoi:1-thán giạ, 2chán cäú âënh, 3- chán di âäüng, 4-dáy thẹp càng, 5-nam chám âiãûn nh tảo xung rung dáy c-cáúu ... tảo: (h 3. 8 a,b) Hçnh 3. 8 Tenzomet quang hc 1- v, 2-chán cäú âënh, 3- váût kênh cọ tiãu cỉû f, 4gỉång phàóng, 5-chán di âäüng, 6-táúm kênh måì cọ chia vảch, 7-làng kênh láúy ạnh sạng, 8-thë kênh...
 • 14
 • 535
 • 4

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 4

Bài giảng thí nghiệm kết cấu công trình - Chương 4
... phi kãø âãún hai u cáưu trại ngỉåüc : - Cáưn phi gáưn sạt våïi âiãưu kiãûn lm viãûc thỉûc tãú ca CT v kãø âãún âáưy â cạc úu täú tạc dủng lãn âäúi tỉåüng; - Tênh toạn cng âån gin cng täút Phỉång ... mäüt phỉång phạp toạn no âãø thỉûc hiãûn, lải ty thüc vo úu täú ch quan ca ngỉåìi thiãút kãú 2 .4 Xem xẹt cạc cáúu tảo liãn kãút v kãút cáúu CT Trong quạ trçnh toạn KCCT, âãø âm bo âäü bãưn v ... cạch cạc bỉåïc khung v nhỉỵng kêch thỉåïc khạc cọ nh hỉåíng trỉûc tiãúp âãún trảng thại ỉïng sút - biãún dảng ca âäúi tỉåüng; sau âọ, tiãún hnh bỉåïc kiãøm tra chi tiãút âäúi våïi kãút cáúu âi...
 • 8
 • 453
 • 8

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập