Nguyễn Khuyến và chủ đề tự Thuật trong văn chương

Nguyễn Khuyến chủ đề tự Thuật trong văn chương

Nguyễn Khuyến và chủ đề tự Thuật trong văn chương
... nhiên Nhưng tất chủ đề văn học bước sang giai đoạn tự biến nhường chỗ cho chủ đề thời tập trung chủ đề yêu nước chống Pháp chủ đề tố cáo thực, mà Nguyễn Khuyến đại diện tiêu biểu Văn học tố cáo ... Mạch tự trào” việc thể “cái tội” Nguyễn Khuyến biểu lộ nhiều tác phẩm tự trào”, tự thuật Dưới tự thuật viết ngôn ngữ khác nhau: Bài tự thuật viết chữ Nôm: Tháng ngày thấm thoát tựa chim ... gìn tâm hồn thân CHƯƠNG II SỰ THỂ HIỆN CÁI TÔI TRONG VĂN CHƯƠNG NGUYỄN KHUYẾN II.1 Tư nhà Nho tự thẹn, tự nhận thức, tự trào Chín lần lều chõng thi đỗ đạt (Tam Nguyên), Nguyễn Khuyến nhà Nho đích...
 • 20
 • 38
 • 0

PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI, CHỦ ĐỀ, TƯỞNG TRONG TÁC PHẨM “ BƯỚC QUA LỜI NGUYỀN” CỦA TẠ DUY ANH

PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI, CHỦ ĐỀ, TƯ TƯỞNG TRONG TÁC PHẨM “ BƯỚC QUA LỜI NGUYỀN” CỦA TẠ DUY ANH
... bên Đề tài sở nhà văn khái quát nên chủ đề, xây dựng hình ng nhân vật Trong tác phẩm Bước qua lời nguyền”, Tạ Duy Anh xây dựng hệ thống đề tài đa dạng 1.1 Đề tài xã hội nông thôn: Trong tác ... Lúc nhìn lại việc qua khứ 3 .Tư tưởng tác phẩm Bước qua lời nguyền”: tưởng truyện ngắn Bước qua lời nguyền” nhận thức người chất người Con người sinh thể phong phú, phức tạp nhiều bí ẩn thứ ... Bước qua lời nguyền”: Chủ đề tác phẩm vấn đề toát lên từ nội dung trực tiếp tác phẩm theo chiều hướng tửng định Đây phương diện yếu mà đề tài ( hay hệ thống đề tài ) thể Bước qua lời nguyền”...
 • 8
 • 2,269
 • 12

Dạy học chủ đề tự nhiên trong môn tự nhiên xã hội lớp 1, 2, 3 theo hướng tích cực hoá người học

Dạy học chủ đề tự nhiên trong môn tự nhiên và xã hội lớp 1, 2, 3 theo hướng tích cực hoá người học
... NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1, 2, THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA NGƯỜI HỌC I Các dạng học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên hội lớp 1, 2, Các học nhận biết Trong chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên hội lớp 1, 2, ... Vấn đề dạy học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên hội lớp 1, 2, theo hướng tích cực hóa người học Chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên hội lớp 1, 2, có nội dung đặc trưng riêng Trong trình dạy học ... pháp dạy học dạng chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên hội lớp 1, 2, Tôi chọn đề tàì Dạy học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên hội lớp 1, , theo hướng tích cực hóa người học Nguyễn Thị Trang K34A...
 • 55
 • 132
 • 0

Dạy học chủ đề tự nhiên trong môn tự nhiên xã hội lớp 2 bằng phương pháp trải nghiệm

Dạy học chủ đề tự nhiên trong môn tự nhiên và xã hội lớp 2 bằng phương pháp trải nghiệm
... PHƯƠNG PHÁP TRẢI NGHIỆM ĐỂ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỰ NHIÊN TRONG MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP Các nguyên tắc vận dụng phương pháp trải nghiệm để dạy học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên hội lớp Giáo viên áp ... tượng nghiên cứu Vận dụng phương pháp trải nghiệm để dạy học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên hội lớp 4 .2 Khách thể nghiên cứu Việc dạy học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên hội lớp Phạm vi nghiên cứu ... dạy học môn Tự nhiên hội nói chung dạy học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên hội lớp nói riêng cần áp dụng nguyên lý giáo dục trải nghiệm 16 1.3 Vai trò giáo dục trải nghiệm dạy học chủ đề Tự...
 • 70
 • 127
 • 0

Dạy học chủ đề tự nhiên trong môn tự nhiên xã hội lớp 3 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

Dạy học chủ đề tự nhiên trong môn tự nhiên và xã hội lớp 3 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh
... vậy, dạy học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên hội lớp cần dạy học theo hướng tích cực học sinh 1.5 Vai trò dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên ... việc dạy học chủ đề Tự nhiên dạy học môn Tự nhiên hội lớp theo hướng phát huy tính tích cực học sinh - Vận dụng phương pháp dạy học hình thức tổ chức dạy học để dạy chủ đề Tự nhiên dạy học môn ... cứu: dạy học chủ đề Tự nhiên theo hướng phát huy tính tích cực học sinh - Khách thể nghiên cứu: trình dạy học môn Tự nhiên hội - Phạm vi nghiên cứu: chủ đề Tự nhiên dạy học môn Tự nhiên hội...
 • 68
 • 120
 • 0

mối quan hệ giữa tự truyện – tiểu thuyết một số dạng tự thuật trong văn học việt nam đương đại

mối quan hệ giữa tự truyện – tiểu thuyết và một số dạng tự thuật trong văn học việt nam đương đại
... cách tân nghệ thuật khiến cho việc phân biệt tự truyện tiểu thuyết tự thuật ngày trở nên khó khăn Khác với tự truyện dạng văn có tính quy chiếu, tiểu thuyết tự thuật hư cấu nghệ thuật dựa tiểu sử ... trường đại học tôi) Bản thân tự truyện khó đạt khách quan chân thực, hồ tiểu thuyết tự truyện Quan niệm tiểu thuyết tự truyện bổ sung nới rộng thêm Từ điển Wikipedia định nghĩa: tiểu thuyết tự truyện ... trên, tự thuật tên gọi nhằm dạng thức văn có tính tự thuật hồi ký, nhật ký, chân dung, tự truyện, tiểu thuyết tự thuật, … Nhưng vào tìm hiểu đối tượng cụ thể khuynh hướng tự truyện tiểu thuyết, ...
 • 12
 • 197
 • 0

Vấn đề tính chất hiện thực chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII - Nửa đầu thế kỷ XIX Khảo sát qua Truyện Kiều Luận văn ThS Văn học Việt Nam

Vấn đề tính chất hiện thực và chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII - Nửa đầu thế kỷ XIX Khảo sát qua Truyện Kiều Luận văn ThS Văn học Việt Nam
... Viel Nam III 1.1 - Quan niem lliam my van hoc the ky X - XVII Tieukci III 1. 2- Quan niem tham my van hoc the ky XVIII - XIX Tieuket ^ III. 2- Sir song dong chiln thirc cua van hoc the ky XVIII - XIX ... Truyen Kien 11. 6- Xa hoi Truyen Kieu 32 32 37 44 52 60 70 15 S2 88 Chirang III: Truyen Kieu boi canh xa hoi, van hgc Viet Nam cuoi the kv XVIII - dau the kv XIX III - Sir tliay ddi quan niem tham ... truyen 11. 2- He thong nhan vat Truyen Kieu 11.2. 1- Ngoai hinh nhan vat 11.2. 2- Ngdn ngfr nhan vat 11.2. 3- Ngi tarn nhan vat 11. 3- Yen id tam linh Truyen Kieu 11. 4- Kel cau Truyen Kieu 11. 5- Nhfrng...
 • 128
 • 292
 • 4

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn CHỦ đề TÍCH hợp TRONG dạy HOC LỊCH sử ở THCS

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn và CHỦ đề TÍCH hợp TRONG dạy HOC LỊCH sử ở THCS
... học Lịch Sử Địa Lí II.BƯỚC HAI : Xác định địa tích hợp chủ đề giáo dục tích hợp Lịch Sử cụ thể ĐỊA CHỈ TÍCH KIẾN THỨC LIÊN MÔN & CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP HỢP PHẦN KẾT LUẬN Vận dụng kiến thức liên môn, chủ ... chuyên đề Vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp dạy học Lịch Sử trường THCS (Tổ Sử Địa, Trường THCS Trưng Vương) 2.Nội dung chương trình, SGK liên môn cấp THCS tích hợp dạy học Lịch Sử & ... nghĩa liên thông môn học, làm cho việc học môn nói chung môn Lịch Sử nói riêng có ý nghĩa PHẦN BA : CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH “VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN, CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THCS ...
 • 10
 • 204
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phân tích đề tài chủ đề tư tưởng trong tác phẩm lão hạclý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản về vấn đề huy động và sử dụng vốn vốnchủ đề từ khóa trong menubiên soạn một số chủ đề tự chọn phần văn học và làm văn lớp 9mối quan hệ giữa tự truyện tiểu thuyết và một số dạng tự thuật trong văn học việt nam đương đạikhông gian và thời gian nghệ thuật trong văn họcchu de tu chon ngu van 6kế hoạch dạy chủ đề tự chọn môn văn lớp 10giao an chu de tu chon ngu van 10giáo án chủ đề tự chọn ngữ văn 8chủ đề tự chọn ngữ văn 11 cbgiáo án chủ đề tự chọn ngữ văn 11truyền tin và điều khiển từ xa trong vận hành hệ thống điện lựchình tượng nghệ thuật trong văn chươngchủ nghĩa nhân đạo trong văn chương của nam caoTăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố lai châuThiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng tháiCông tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồng (tt)Công tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồngNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa lai tại huyện tân yên, tỉnh bắc giangDạy học kịch bản văn học tôi và chúng ta ở lớp 9 theo đặc trưng thể loạiTổng hợp hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tòa án quân sự ttẢnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂ri x ♀lương phượng) nuôi tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơnChính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú thọASEFSU20 mông cổ kỳ truyệnTranh luận tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh nghệ anYêu cầu điều tra của viện kiểm sát từ thực tiễn tỉnh thái nguyênYêu cầu điều tra của viện kiểm sát từ thực tiễn tỉnh thái nguyên ttTội cướp giật tài sản trên địa bàn miền đông nam bộ, tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa ttGIẢI SÁCH BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐH KINH TẾ QDchuyên đề hàm số và các bài toán liên quan siêu chuẩn 12Treasures practice grade 4Smart english 4 workbook answer keySmart english 5 workbook answer keyGet ready for IELTS student book (có link tải audio ở trang cuối)
Đăng ký
Đăng nhập