GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 12 MÔN SINH

Giáo án phụ đạo ( bổ sung ) Sinh học 12 cơ bản

Giáo án phụ đạo ( bổ sung ) Sinh học 12 cơ bản
... 1 2) Bi 6, 7, ( trang 10 SBT sinh ) 1 3) Dới phần trình tự nu mạch khuôn gen: 3TAT GGG XAT GTA ATG Giáo án phụ đạo Sinh học 12 HD Bi 11 HS tự làm HD Bi 12, 13 HS tự làm 15 2008 - 2009 Năm học Giáo ... chu kỡ xon v gia chiu di v chu kỡ xon ca gen => HD Bi 19 - Cú => - => - (1 ) (2 ) => T (1 ) (2 ) (3 ) => (3 ) (4 ) 20)Trờn mch th nht ca gen cú cha A, T, G, X ln lt cú t l l 20% : 40% : 15% ... ? (6 ) HD Bi 20 HS tự làm 21)Mt gen cú 80 vũng xon Tớnh chiu di v lng ca gen ú ? Giáo án phụ đạo Sinh học 12 (5 ) HD Bi 21 17 2008 - 2009 Năm học Giáo viên Bùi Thị Khuyên Tr ờng THPT Bán công...
 • 21
 • 1,497
 • 30

giao an phu dao 12

giao an phu dao 12
... driver, a boatman, an ambulance man, an accountant, a petrol attendant, a barman, and a undertaker Also, I and my wife, Margaret, have a shop and a small hotel I live and work on the island of Gigha ... passage below and choose one correct answer for each question PASSSGE 1: My name is Seumas McSporran and I’m a very busy man I’m 60 years old and I am a postman, a politician, a fireman, a taxi ... their own American signing and changed the FSL into the ASL Modern ASl and FSL share some elements, including a large amount of vocabulary Howere , an ASL user cannot understand an FSL user No...
 • 72
 • 146
 • 3

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO HỌC SINH LỚP 7 MÔN TOÁN CỰC HAY

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO HỌC SINH LỚP 7 MÔN TOÁN CỰC HAY
... cầu toán ? + C2 : Tính Làm tròn Cách : Gọi hai học sinh lên bảng a/ 14,61 - 7, 15 + 3,2 15 - + = 11 học sinh làm theo cách b/ 7, 56 5, 173 = 40 c/ 73 ,95 : 14,2 74 : 14 = Lu ý cho học sinh ... tra: - Làm tập 79 , 80 ( SGK-38 C- Bài Hot ng ca giỏo viờn - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề toán vẽ hình - học sinh đọc đề - Cả lớp vẽ hình vào - học sinh lên bảng vẽ hình - Giáo viên gợi ... - 7, 15 + 3,2 = 10,66 11 b/ 7, 56 5, 173 = 39,1 078 8 39 c/ 73 ,95 : 14,2 = 5,2 077 Hoạt động : Dạng ứng dụng làm tròn vào thực tế Bài tập 78 (SGK-38) Đờng chéo hình tivi 21 inch tính Cho học sinh...
 • 99
 • 3,988
 • 13

giao an phu dao hoc sinh yeu lop 5 ca nam ( 3cot)du cac mon

giao an phu dao hoc sinh yeu lop 5 ca nam ( 3cot)du cac mon
... làm GV giao Bài : Tính 65, 8 x 1,47 54 ,7 - 37 5, 03 x 68 68 + 1, 75 Bài 2: Tính nhanh 6, 953 x x 3,7 + 6, 953 x 6,2 + 6, 953 x 0,1 4,79 + 5, 84 + 5, 21 + 4,16 Bài 3: Mỗi chai nớc mắm chứa 1, 25 lít Có ... chung Bài 1: Điền dấu >, < = vào chỗ 4,17 5, 03 2,174 3,009 58 ,9 59 ,8 5, 06 5, 06 Bài 2: Xếp số sau theo thứ tự từ bé -> lớn 5, 126; 5, 621; 5, 216; 5, 061; 5, 610 72,901; 72,009 Bài 3: Xếp số sau theo ... chung Bài 1: Điền dấu >, < = vào chỗ 4,17 5, 03 2,174 3,009 58 ,9 59 ,8 5, 06 5, 06 Bài 2: Xếp số sau theo thứ tự từ bé -> lớn 5, 126; 5, 621; 5, 216; 5, 061; 5, 610 72,901; 72,009 Bài 3: Xếp số sau theo...
 • 68
 • 2,138
 • 55

giáo án phụ đạo học sinh yếu môn văn 11

giáo án phụ đạo học sinh yếu môn văn 11
... với văn học dân tộc - Phong cách nghệ thuật - Vị trí văn học dân tộc - Tác phẩm gạch chân thông tin quan trọng + XD nhà thơ lớn có nhiều đóng góp cho văn học dân tộc: Uỷ viên BCH Hội nhà văn ... thao tác lập luận so sánh A.Mục tiêu cần đạt - Ôn tập củng cố tri thức thao tác lập luận phân tích - Biết vận dụng thao tác lập luận so sánh để viết đoạn văn có sức thuyết phục hấp dẫn B.Phơng ... : - GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp nêu vấn đề, trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi - Tích hợp với phần đọc văn qua văn bản; tích hợp với Tiếng Việt D.Tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1p)...
 • 18
 • 262
 • 1

Giáo án phụ đạo học sinh môn tiếng Anh

Giáo án phụ đạo học sinh môn tiếng Anh
... + can’t help = can’t bear = can’t stand: khơng thể khơng 16.to know + It’s (not) worth : Đáng (khơng đáng làm gì) 17.to + It’s no use = it’s no good= there be no point in Ving: làm disguise/dressing ... động từ có Gerund theo sau như: To admit (thừa nhận) To advise (khun) To appreciate (đánh giá cao) To avoid (tránh) To consider (cân nhắc) To dislike (khơng thích) To delay (hỗn lại) To deny (chối ... cho danh từ đứng trước Mệnh đề the form -Listen nối với mệnh đề đại từ quan hệ Who, Whom, Which, Whose, That phó từ quan hệ When, Where, Why 42 Cách dùng: * Who: Đại từ quan hệ đứng sau danh từ...
 • 55
 • 180
 • 0

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU - KÉM

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU - KÉM
... Hoạt động học sinh - Ghi câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bò cho sau I Mục tiêu Trợ giúp giáo viên DH - Chọn hệ quy chiếu - Viết phương trình vận tốc - v1 = - v2 Nhận xét làm HS - Trợ giúp giáo viên ... Hoạt động học sinh - Nhớ lại kiến thức đònh luật Newton đònh vạn vật hấp dẫn - Nhận xét trả lời bạn h r R M R2 Trợ giúp giáo viên - Đặt câu hỏi cho HS - Nhận xét phần trả lời học sinh Thầy giáo : ... phút) Củng cố Hoạt động học sinh - Làm tập trắc nghiệm tự luận - Trợ giúp giáo viên Phát phiếu tập cho học sinh Nhận xét sửa chữa làm học sinh NỘI DUNG PHIẾU BÀI TẬP Thầy giáo : Nguyễn Trọng Nam...
 • 27
 • 4,414
 • 15

giáo án phụ đạo12 (cb)

giáo án phụ đạo lý 12 (cb)
... sinh âm • Độ cao âm phụ thuộc tần số Âm sắc phụ thuộc đặc tính vật lý: biên độ, tần số, thành phần cấu tạo • Độ to âm phụ thuộc biên độ hay mức cường độ âm Cả câu 5.Độ to âm đặc tính sinh phụ ... động có tần số phụ thuộc vào đặc tính hệ, khơng phụ thuộc vào điều kiện ngồi điều hồ tự tắt dần cưỡng 12. Dao động tự dao động: • tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hồn có chu kì phụ thuộc vào ... độ dòng điện mạch φ = φu – φi = - π/4: • Mạch có tính dung kháng Mạch có tính cảm kháng Mạch có tính trở kháng Mạch cộng hưởng điện 12. Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp Hệ số cơng...
 • 47
 • 379
 • 6

Giáo an phụ đạo sinh 7 cả năm

Giáo an phụ đạo sinh 7 cả năm
... Bảng 1: Các quan bên cá Tên quan Nhận xét vị trí vai trò Nằm xương nắp mang phần đầu gồm - Mang (hệ hô hấp) mang gần xương cung mang – có vai trò trao đổi khí Nằm phía trước khoang thân ứng với ... tính , tuyến sinh Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch dục dạng ống , đẻ trứng giác quan PT số lượng nhiều có hệ tuần hoàn Máu thường đỏ Cơ quan sinh dục phát triển để nhiều trứng Theo QL ĐV ký sinh ,ấu ... lưng bụng; Giác bám quan sính sản phát triển ; ấu trùng PT qua vật chủ trung gian Các tuyến sinh dục dài Lưỡng tính , sinh sản cuộn khúc búi chúng ghép đôi, trứng trắng xung quanh ruột thụ tinh...
 • 19
 • 1,331
 • 26

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO ADN ,ARN -SH 12

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO ADN ,ARN -SH 12
... CỦA ADN - Số Nu loại cần dùng số Nu mà bổ sung Atd = Ttd = A = T = G td = Xtd = G = X - Số Nu tự do môi trường cung cấp số Nu ADN Ntd = NG + Nếu tổng số Nu ban đầu ADN mẹ N tổng số Nu sau ADN ... x 60 = 120 0 (nu) - Gen có 1450 liên kết hyđrô Suy : 2A + 3G = 1450 2A + 2G = 120 0 G = 250 - Vậy, số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit gen : G = X = 250 ( nu ) = 250 /120 0 x 100% = 20,8% A = T = 120 0/2 ... lệ loại nuclêôtit đoạn ADN Số liên kết hyđrô số liên kết hóa trị đoạn ADN GIẢI Số lượng tỉ lệ loại nuclêôtlt mạch Số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit đoạn ADN : đơn gen : Đoạn ADN có: a- Gen thứ : 3000...
 • 19
 • 370
 • 5

giáo án phụ đạo lớp 4 tuần 12

giáo án phụ đạo lớp 4 tuần 12
... làm VT - em lên bảng a) 105 686 b) 15 40 8 1 84 - em đọc, lớp đọc thầm - HS tự làm VT - số em trình bày miệng 2a) 680, 360, 940 2b) 13 700, 40 0, 280, 10 740 P = (a + b) x S=axb chiều rộng - em ... Gọi em lên bảng giải cách Bài : - Gọi HS đọc BT Hoạt động HS 92 x 11 = 1 012 46 x 11 = 506 34 x 11 = 3 74 95 x 11 = 1 045 82 x 11 = 902 - em đọc - Có cách giải C1 : 11 x 17 = 187 (HS) 11 x 15 ... nhận xét, củng cố tính chất chia C1: 12 : + 20 : = + = tổng cho số Tính theo thứ tự thực phép tính C2: 12 : + 20 : = (12 + 20) : = 32 :4= 8 - em đọc, lớp theo dõi SGK Vận dụng tính chất chia...
 • 15
 • 330
 • 2

Giáo án phụ đạo Sinh 9(Tuân Anh-Nga Điền)

Giáo án phụ đạo Sinh 9(Tuân Anh-Nga Điền)
... hợp chuỗi aa * Prôtêin: - Chức cấu trúc: thành phần cấu tạo chất nguyên sinh, hợp phần quan trọng xây dựng nên bào quan màng sinh chất - Xúc tác trình TĐC: trình TĐC diễn qua nhiều phản ứng hóa ... động sinh lí tế bào thể biểu thành tính trạng * chất: - Trình tự Nu AND quy định trình tự Nu mARN - Trình tự Nu mARN quy định trình tự aa phân tử prôtêin - Prôtêin tham gia vào hoạt động sinh ... mạch AND mẹ mạch đợc tổng hợp - Nguyên tắc tổng hợp: + Khuôn mẫu : ADN + Bổ sung : A- T, G- X + Bán bảo toàn Câu 4: Quá trình tổng hợp ARN - Mạch khuôn AND - Khi bắt đầu tổng hợp Gen tháo xoắn...
 • 5
 • 476
 • 17

giao an phu dao tang tiet 12

giao an phu dao tang tiet 12
... KHƠNG GIAN I Mục tiêu: Kiến thức: cđng cè kiÕn thøc vỊ h×nh häc kh«ng gian líp 11 quan hƯ song song, quan hƯ vu«ng gãc Kỹ năng: Gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn quan hƯ song song vµ quan hƯ vu«ng ... Cho mp ( α ) mp ( β ) cắt theo giao tuyến ∆  Gọi A điểm tùy ý thuộc giao tuyến ∆  Tia Ax nằm mp ( α ) vng góc với giao tuyến ∆ A  Tia Ay nằm mp ( β ) vng góc với giao tuyến ∆ A ·  (·( α ) ; ... a)Chøng minh r»ng (HIK)//(ABCD) b)Gäi J lµ giao ®iĨm cđa SD vµ (HIK) Chøng mint tø gi¸c HIJK lµ h×nh b×nh hµnh c)Gäi M lµ giao ®iĨm cđa AI vµ DK; N lµ giao ®iĨm cđa DH vµ CI Chøng minh(SMN)//(ABCD)...
 • 71
 • 195
 • 0

Bài soạn giáo án phụ đạo lí 12- tuần 23

Bài soạn giáo án phụ đạo lí 12- tuần 23
... lan truyền chân không với tốc độ 3.108 m/s Câu 4: Kết luận sau sai A.Ánh sáng sóng điện từ B Sóng điện từ sóng học có chất vật C Sóng điên từ mang lượng D.Sóng điện từ tuân theo định luật phản ... Một mạch dao động có điện dung C = 2.10 (F) cọng hưởng với sóng điện từ có bước sóng 5m Vận tốc ánh sáng 3.108m/s tần số dao động điện từ mạch : A MHz B 60 MHz C 0,6MHz D MHz IV RÚT KINH NGHIỆM ... điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao D Biến đổi sóng thành sóng điện từ Câu : Khi so sánh dao động điện từ dao dộng đặc điểm sau KHÔNG phải đặc điển chung hai loại sóng ? A sóng ngang...
 • 3
 • 208
 • 0

giao an phụ đao sinh học 7

giao an phụ đao sinh học 7
... bám quan sính sản phát triển ; ấu trùng PT qua vật chủ trung gian Đại diện GA: phụ đạo Sinh Học Các tuyến sinh dục dài Lưỡng tính , sinh sản cuộn khúc búi chúng ghép đôi, trứng trắng xung quanh ... nắm đa dạng ngành ruột khoang thể cấu tạo thể, lối sống, tổ chức thể, di chuyển - Học sinh nắm đặc điểm chung ngành ruột khoang - Học sinh rõ vai trò ngành ruột khoang tự nhiên đời sống Kĩ năng: ... NGÀNH RUỘT KHOANG I Mục tiêu: Kiến thức : - Học sinh nắm đặc điểm hình dạng, cấu tạo, dinh dưỡng cách sinh sản thuỷ tức, đại diện cho ngành ruột khoang ngành động vật đa bào - Học sinh nắm đa...
 • 18
 • 716
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: giáo án phụ đạo môn sinh học 12giáo án phụ đạo môn sinh 8giáo án phụ đạo môn sinh 6giáo án phụ đạo học sinh yếu môn toán 6giáo án phụ đạo học sinh yếu môn văn 7giáo án phụ đạo môn hóa lớp 12giáo án phụ đạo môn vật lý 8giáo án phụ đạo môn ngữ văn lớp 9giáo án phụ đạo môn ngữ văn 8giáo án phụ đạo môn hóagiáo án phụ đạo môn tiếng anh lớp 6giao an phu dao mon ngu van lop 10giáo án phụ đạo sinh học 6giáo án phụ đạo sinh học 7giáo án phụ đạo tiếng anh khối 12SO SÁNH HỒ TỰ NHIÊN VÀ HỒ NHÂN TẠOTỰ LUẬN +TRẮN NGHIỆM ĐƯỜNG lốiTiểu luận hiệp định thương mại tự do việt nam EU ( EVFTA)Phát triển sản xuất lúa RVT tại xã yên khánh, huyện ý yên, tỉnh nam địnhCông tác xã hội đối với người bán dâm từ thực tiễn tỉnh thanh hoáQuản lý ngân sách nhà nước ở thành phố thái bình, tỉnh thái bìnhPhát triển du lịch di sản văn hóa dưới nước ở quảng namVăn hóa làng nghề ở nam định truyền thống và biến đổi (nghiên cứu trường hợp làng nghề chạm khắc gỗ la xuyên và làng nghề đúc đồng tống xá, huyện ý yên)Phân tích hiệu quả kinh tế nuôi trồng thủy sản của các hộ nông dân trên địa bàn xã gia vượng, huyện gia viễn, tỉnh ninh bìnhnghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện thái thụy tỉnh thái bìnhCác yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt namThực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của kiểm toán nhà nướcNghiên cứu chiết tách, xác định thành phần của Carrageenan từ rong sụn ở Ninh ThuậnNghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số Axit hữu cơ trong lá cây sống đờiNghiên cứu cơ sở tính toasn thiết kế thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảyNghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của loài chà vá chân xám (Pygathrix Cinerea) ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia LaiNghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (Gastropoda) và hai mảnh vỏ (Bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam)Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kêNghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng sinh học E5 trên ô tôNghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập