phân phối chương trình địa lí thpt mới

phân phối chương trình địa thpt mới

phân phối chương trình địa lí thpt mới
... DỰNG CHƯƠNG TRÌNH I CƠ SỞ PHÁP LÝ - Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu thái độ học sinh chương trình môn Địa ban hành theo định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 - Khung phân phối chương trình ... hành Bộ GDĐT - Phân phối chương trình môn Địa hành Sở Giáo dục Đào tạo (Tài liệu đạo chuyên môn, thực từ năm học 2011- 2012) II CƠ SỞ THỰC TIỄN MÔN: Địa - lớp 10 - Chương trình Chuẩn Cả ... Bài 18 phân bố sinh vật Bài 19 Sự phân bố sinh vật đất Trái Đất Chương IV – Một số quy luật lớp vỏ địa Lớp vỏ địa lý Quy luật thống hoàn chỉnh Bài 20 lớp vỏ địa Bài 21 Quy luật địa đới...
 • 23
 • 118
 • 0

PHAN PHOI CHUONG TRINH DIA LI 10 CO BAN

PHAN PHOI CHUONG TRINH DIA LI 10 CO BAN
... kênh đào Xuy-ê kênh đào Pa-na-ma Tiết 45: Ôn tập Tiết 46: Kiểm tra Tiết 47: Bài 39 Ngành thông tin li n lạc Tiết 48: Bài 40.Địa lí ngành thơng mại Chơng X: Môi trờng phát triển bền vững Tiết 49:...
 • 2
 • 247
 • 1

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA THCS 2011-2012

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ THCS 2011-2012
... hiểu ngành công nghiệp dầu khí 32 50 41 V Địa địa phương Địa địa phương tỉnh-thành phố 33 51 42 Địa địa phương tỉnh-thành phố.(t t) 34 52 43 Địa địa phương tỉnh-thành phố.(t.t) (♦)(◘) ... BÀI Giới thiệu chương trình địa lý lớp Hướng dẫn HS tự học Địa lý NỘI DUNG ĐỊA LÍ VIỆT NAM (tiếp theo) II Địa dân cư Cộng đồng dân tộc việt Nam Dân số gia tăng dân số (♦)(◘) Phân bố dân cư ... 151) Thực hành: Tìm hiểu địa phương GV hướng dẫn HS chọn địa điểm 50 35 44 địa phương tìm hiểu theo dàn ý sau: Tên địa điểm, vị trí địa Lịch sử phát triển Vai trò ý nghĩa địa phương 51 36 Ôn tập...
 • 20
 • 135
 • 1

PHAN PHOI CHUONG TRINH VAT LI THPT(BẮC NINH)

PHAN PHOI CHUONG TRINH VAT LI THPT(BẮC NINH)
... điện kim loại (Bỏ tập 7, trang 78 SGK ) Tiết 26, 27: Dòng điện chất điện phân (Mục I Tthuyết điện li – không dạy; Bỏ câu hỏi tập 10 trang 85 SGK ) Tiết 28: Bài tập Tiết 29, 30: Dòng điện chất khí ... SGK - không yêu cầu HS phải làm.) Tiết 22, 23: Các mạch điện xoay chiều (Cả - cần nêu công thức li n quan đến kết luận kết luận; Bài tập tập trang 74 SGK - không yêu cầu HS phải làm) Tiết 24: ... II.2 Thuyết điện từ Mắc – xoen - không dạy) Tiết 39: Sóng điện từ Tiết 40: Nguyên tắc thông tin li n lạc sóng vô tuyến Tiết 41: Bài tập Chương V SÓNG ÁNH SÁNG Tiết 42: Tán sắc ánh sáng Tiết 43:...
 • 7
 • 247
 • 1

Phân phối chương trình Anh 9 HKII mới

Phân phối chương trình Anh 9 HKII mới
... 2 PPCT9HK2NH08 09 – Trường THCS Nguyãùn Vàn Cæì 71, 72 REVISION ...
 • 2
 • 272
 • 3

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12.mới

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12.mới
... phân phối chương trình Bộ GD&ĐT Tuần Tiết Nội dung HỌC KÌ I: 19 tuần - 35 tiết CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN Tiết Chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định (tiết 1) Tiết Chuyển động quay vật ... kì II Tổng số tiết học kì 49 Nội dung PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍ - LỚP 12 CHUẨN Cả năm: 37 tuần - 70 tiết *Soạn theo khung phân phối chương trình Bộ GD&ĐT Thực hành Bài tập, ôn tập HỌC KỲ ... (tiết 2) Bài tập Phản ứng phân hạch Phản ứng nhiệt hạch CHƯƠNG VIII TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ Các hạt sơ cấp Cấu tạo vũ trụ Ôn tập Kiểm tra học kì II PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍ LỚP 12 - NÂNG CAO...
 • 7
 • 1,230
 • 20

PHAN PHOI CHUONG TRINH AV 11 CB (MOI)

PHAN PHOI CHUONG TRINH AV 11 CB (MOI)
... 43 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 44 45 46 47 48 15 16 16 16 17 6+1* 48 * + 49 50,51,52,53,54 17 17 + 18 19 2+1* HỌC KỲ II BÀI/UNIT UNIT THE POST OFFICE UNIT 10 NATURE IN DANGER UNIT 11...
 • 3
 • 542
 • 5

PHAN PHOI CHUONG TRINH AV 11 NC (MOI)

PHAN PHOI CHUONG TRINH AV 11 NC (MOI)
... WONDERS OF o Reading o Speaking 2+1* 103 - 104 105 + 105 b 106 107 – 108 109 110 111 112 - 113 114 115 116 117 118 119 - 120 + 1* 121 + 121 b 122 123 – 124 125 THE WORLD UNIT 16 AN ENGLISH SPEAKING ... tập, kiểm tra trả thi học kì I + 1* 7 + 1* 7 + 1* 33*+ 34 35 36 - 37 38 39 40 41 - 42 10 10 10 11 11 11 43 – 44 45 46 47 48 - 49 49*+ 50 51 52 - 52 54 55 56 57 - 58 12 12 12 13 13 13 + 14 14 14 ... LỚP 11 NÂNG CAO Cả năm: tiết x 37 tuần = 140 tiết + * Học kì I: tiết x 19 tuần = 72 tiết + * Học kì II: tiết x 18 tuần = 68 tiết + * HỌC KÌ I BÀI/ UNIT UNIT FRIENDSHIP UNIT PERSONAL EXPERIENCE...
 • 5
 • 232
 • 0

PHAN PHOI CHUONG TRINH AV 10 CB (MOI)

PHAN PHOI CHUONG TRINH AV 10 CB (MOI)
... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 * + 89 90 91 92 93 94 95 + 1* 5 + 1* 96 97 98 99 100 101 101 * + 102 103 ,104 ,105 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 +32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 ... • Listening SỐ TIẾT 5 + 1* 5 SỐ THỨ TỰ TIẾT 10 11 12 13 14 15 16 17 17 *+ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 11 UNIT THE MASS MEDIA UNIT COMMUNITY ... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 10 CƠ BẢN Cả năm: tiết x 37 tuần = 105 tiết + * (Ôn tập) Học kì I: tiết x 19 tuần = 54 tiết + * Học kì II: tiết x...
 • 4
 • 223
 • 1

PHAN PHOI CHUONG TRINH AV 10 NC(MOI)

PHAN PHOI CHUONG TRINH AV 10 NC(MOI)
... focus CONSOLIDATION Ôn tập – kiểm tra chữa thi HK 2+1* 96 – 97 98 99 100 101 - 102 103 - 104 104 * 105 106 107 108 109 110 111 112 - 113 114 – 115 116 117 118 119 - 120 2+1* 120 * 121 122 123 ... TRÌNH 2-3 7-8 TUẦN 1 2 9 -10 11 12 13 14 – 15 15 * + 16 17 18 - 19 20 21 22 23 - 24 3 4 4+5 25 - 26 27 28 29 30 - 31 32 - 33 33* + 34 35 36 - 37 38 39 40 41 - 42 7 8 9 10 10 10 11 11 11 6 6+7 UNIT ... BÀI/UNIT NỘI DUNG UNIT UNDERSEA WORLD o o o o o Reading Speaking Listening Writing Language focus UNIT 10 CONVERSATION o o o o o Reading Speaking Listening Writing Language focus UNIT 11 NATIONAL PARKS...
 • 4
 • 261
 • 1

Phân phối chương trình địa 8

Phân phối chương trình địa 8
... tra viết 1tiết Tiết 33 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam Tiết 34 Bài 29: Đặc điểm khu vực địa hình Tiết 35 B30+27: Đọc đồ Việt Nam (Phần hành chính, khoáng sản, địa hình) Tiết 36 Bài 31: Đặc ... PHẦN HAI ĐỊA LÍ VIỆT NAM Tiết 26 Bài 22: Việt Nam – đất nước người Tiết 27 Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thực hànhổ Việt Nam Tiết 28 Bài 24: Vùng biển Việt Nam ... điểm sinh vật Việt Nam Tiết 43 Bài 38: Bảo vệ tài gnuyên sinh vật Việt Nam Tiết 44 Bài 39: Đặc chung tự nhiên Việt Nam Tiết 45 Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp Tiết 46 Bài...
 • 2
 • 4,320
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: phân phối chương trình địa lí lớp 7phân phối chương trình địa lí lớp 9phân phối chương trình địa lí 8 năm 2013phân phối chương trình địa lí 8phân phối chương trình địa lí 8 năm 2014phân phổi chương trình địa lýphân phối chương trình ngữ văn 8 mới nhấtphân phối chương trình ngữ văn 7 mới nhấtphân phối chương trình ngữ văn 7 mớiphân phối chương trình lịch sử 7 mới nhấtphân phối chương trình vật líphân phối chương trình địa lý 9phân phối chương trình địa lý 7phân phối chương trình địa lý 8phân phối chương trình ngữ văn 9 mớiTái sinh phế liệu chứa nhôm đổ văn chừng nxb khkt 1981phieu khao sat y kien nguoi benh noi truphieu khao sat cua NVYTVận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhất huyện Bạo lực học đường một vấn nạn nóng đang được xã hội quan tâmNHỮNG bài văn mẫu lớp 8 học kì iBẢN TỰ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2016 hoàn chỉnhVận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhất huyện về Tác hại của bạo lức học đườngĐỀ THI MINH HỌA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH KÈM ĐÁP ÁNGiảm nghèo bền vững ở huyện tân sơn tỉnh phú thọPhát triển các mô hình quản lý trạm cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn tỉnh hưng yênGãy cổ và thân xương đùiGãy hai xương cẳng tayCHUYÊN ĐỀ THÀNH NGỮ MÔN TIẾNG ANH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIAGãy xương hởTắc ruộtHội chứng chảy máu trong phần 3Khám mạch máuGiải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh thái nguyênGiải pháp nâng cao sản lượng lúa ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu longÁnh xạ chỉnh hình giữa các siêu mặt giải tích thực
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập