RỐI LOẠN CÂN BẰNG NƯỚC – ĐIỆN GIẢI

Chương 8 Rối loạn cân bằng nước-điện giải

Chương 8 Rối loạn cân bằng nước-điện giải
... thận II Rối loạn cân nước-điện giải Rối loạn cân Natri nước Natri ion dịch ngoại bào, chiếm 95% cation ngoại bào nên định thể tích ngoại bào Do thiếu thừa Natri hay ứ nước thường đưa đến rối loạn ... LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Chính Rối loạn chuyển hóa muối nước điện giải 95-110 Sinh lý bệnh học Nhà xuất Y học 2002 Phan Thanh Sơn Rối loạn chuyển hóa muối nước - điện giải 50 Sinh lý bệnh học Bộ ... gian bào Na+ Cl- không vào tế bào, nước tế bào gian bào để cân ALTT Khi có rối loạn vận chuyển nước qua màng tế bào, tổn thương rối loạn hoạt đông màng tế bào đưa đến tình trạng bệnh lý khác...
 • 18
 • 516
 • 6

Chương 8 Rối loạn cân bằng nước-điện giải potx

Chương 8 Rối loạn cân bằng nước-điện giải potx
... thận II Rối loạn cân nước-điện giải Rối loạn cân Natri nước Natri ion dịch ngoại bào, chiếm 95% cation ngoại bào nên định thể tích ngoại bào Do thiếu thừa Natri hay ứ nước thường đưa đến rối loạn ... LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Chính Rối loạn chuyển hóa muối nước điện giải 95-110 Sinh lý bệnh học Nhà xuất Y học 2002 Phan Thanh Sơn Rối loạn chuyển hóa muối nước - điện giải 50 Sinh lý bệnh học Bộ ... gian bào Na+ Cl- không vào tế bào, nước tế bào gian bào để cân ALTT Khi có rối loạn vận chuyển nước qua màng tế bào, tổn thương rối loạn hoạt đông màng tế bào đưa đến tình trạng bệnh lý khác...
 • 18
 • 407
 • 0

RỐI LOẠN CÂN BẰNG NƯỚC ĐIỆN GIẢICÂN BẰNG TOAN KIỀM docx

RỐI LOẠN CÂN BẰNG NƯỚC ĐIỆN GIẢI VÀ CÂN BẰNG TOAN KIỀM docx
... Thở nhanh, sâu, rối loạn ý thức Chẩn đoán: dựa vào xét nghiệm máu Chẩn đoán phân biệt thể rối loạn thăng toan kiềm tóm tắt theo bảng sau Bảng 1: Chẩn đoán dạng rối loạn cân toan kiềm đơn giản ... thiết cho sống Có ưu tiên cho cân thẩm thấu so với cân thể tích nội môi Hai mặt điều hòa cân nước điện giải cân toan - kiềm có liên hệ mật thiết với 2.1 Điều hòa cân thẩm thấu Chủ yếu chế tiết ... glycol - Các chất khuyếch tán tự vào tế bào Urê, Ethanol, không đưa đến rối loạn nước nội bào Sinh lý bệnh: - Bilan nước cân - Sự khát nước điều hoà lượng nước uống vào hoạt động thận để đảm bảo...
 • 22
 • 329
 • 2

rối loạn cân bằng nước điện giảicân bằng toan kiềm

rối loạn cân bằng nước điện giải và cân bằng toan kiềm
... cỏc th ca ri lon thng bng toan kim c túm tt theo bng sau Bng 1: Chn oỏn cỏc dng ri lon cõn bng toan kim n gin pH mỏu H+ HCO3- PCO2 Toan chuyn hoỏ Kim chuyn hoỏ Toan hụ hp Kim hụ hp ... tiờn cho s cõn bng thm thu so vi cõn bng th tớch ni mụi Hai mt iu hũa cõn bng nc in gii v cõn bng toan - kim cú liờn h mt thit vi 2.1 iu hũa cõn bng thm thu Ch yu c ch tit húc mụn chng bi niu ADH ... Hormone tuyn cn giỏp (PTH), Vitamin D v liờn quan mt thit vi nng Phospho mỏu 2.4 iu hũa cõn bng kim toan Trong c th cú cỏc h thng m, cú kh nng gii hn s thay i ca pH mc no ú gi cho pH mỏu c trỡ...
 • 84
 • 242
 • 0

rối loạn chuyển hóa nước điện giải

rối loạn chuyển hóa nước điện giải
... hormone) 2 RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA NƯỚC ĐIỆN GIẢI - Rối loạn cân nước - Rối loạn cân điện giải 2.1 Rối loạn cân nước Mất nước Tích nước 2.1 Mất nước  Định nghĩa Mất nước tình trạng giảm thể tích nước ... ĐIỀU HÒA CHUYỂN HÓA NƯỚC ĐIỆN GIẢI  Điều hòa tức khắc  Điều hòa thần kin khát uống nước gian bào lòng mạch ưu trương nước trung tâm khát + tế bào nước Na Cl - + ưu trương Na+ Cl - nước tế bào ... TIÊU BÀI GIẢNG Giải thích chế bệnh sinh tình trạng nước thể Giải thích chế bệnh sinh tình trạng tích nước thể Trình bày sinh lý bệnh rối loạn cân Na thể Trình bày sinh lý bệnh rối loạn cân K thể...
 • 19
 • 848
 • 16

Cân bằng nước, điện giải (Kỳ 1) pps

Cân bằng nước, điện giải (Kỳ 1) pps
... oxy hoá Chất béo 100g 107 ml Hydratcacbon 100g 45 ml Protein 100g 41 ml Bảng 1.4: Cân nước hàng ngày người lớn Số Cân nước lượng Nước vào - Nước đưa vào dạng dung dịch (nước uống súp) 1000 1500 ... lít tái hấp thu ống thận (99%) 1,5 - lít nước tiểu (1%) + Bình thường lượng nước vào lượng nước cân Lượng nước tối thiểu 24 người lớn khoảng 1700 ml, 480 ml qua đường thở (khó tính được), 100 ... dạng thức ăn đặc sệt 700 ml - Nước oxy hoá 300 ml - 2000 - Tổng lượng nước vào hàng ngày 2500 ml (1) (2) (3) 1000- Nước qua nước tiểu 1500 ml - Nước qua da 500 ml - Nước qua phổi 400 ml - Nước qua...
 • 7
 • 242
 • 0

Cân bằng nước, điện giải (Kỳ 2) ppt

Cân bằng nước, điện giải (Kỳ 2) ppt
... thể tích nội bào giảm đi, độ thẩm thấu dịch nội bào tăng lên Bảng 1.6: Kết xét nghiệm rối loạn cân nước Nếu nước đẳng trương máu lượng protein toàn phần, số lượng hồng cầu, Hb, hematocrit bình ... bỏng, nhiễm độc thuốc ngủ trương lực monoxite - Chuột rút cacbon (CO) - Mạch nhanh - Say nắng (1) (2) (3) - Lượng nước vào không đủ - Khát mồ - Sốt hôi nhiều - Da khô Mất - Lợi tiểu thẩm thấu nước...
 • 6
 • 287
 • 0

Cân bằng nước, điện giải (Kỳ 3) pps

Cân bằng nước, điện giải (Kỳ 3) pps
... 115 HCO3- 25 28 10 H2PO4 1 65*** SO-2 0,5 0,5 10 Acid hữu Protein ...
 • 5
 • 157
 • 0

RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ NƯỚC, ĐIỆN GIẢI ppt

RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ NƯỚC, ĐIỆN GIẢI ppt
... khát II RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ NƯỚC, ĐIỆN GIẢI Trong lâm sàng, hai loại rối loạn chuyển hoá nước điện giải thường kết hợp với nhau, rối loạn chuyển hoá nước gây thay đỏi nồng độ chất điện giải dịch ... Điều trị NaCl thường đem lại kết tốt B – RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ ĐIỆN GIẢI Như nêu trên, rối loạn chuyển hoá nước điện giải liên quan chắt chẽ với Cân điện giải ion Na+, K+, ... dịch thể, trái lại rối loạn chuyển hoá điện giải gây phân phối lại nước thể để phục hồi cân thẩm thấu Song để tiện phân tích, ta đề cập riêng rẽ loại rối loạn A – RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ NƯỚC Những thay...
 • 28
 • 478
 • 3

RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA NƯỚC ĐIỆN GIẢI potx

RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA NƯỚC ĐIỆN GIẢI potx
... không chịu uống nước chịu chết khát II RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ NƯỚC, ĐIỆN GIẢI Trong lâm sàng, hai loại rối loạn chuyển hoá nước điện giải thường kết hợp với nhau, rối loạn chuyển hoá nước gây thay ... uống nước không tiếp tế muối kèm theo Điều trị NaCl thường đem lại kết tốt B – RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ ĐIỆN GIẢI Như nêu trên, rối loạn chuyển hoá nước điện giải liên quan chắt chẽ với Cân điện giải ... chất điện giải dịch thể, trái lại rối loạn chuyển hoá điện giải gây phân phối lại nước thể để phục hồi cân thẩm thấu Song để tiện phân tích, ta đề cập riêng rẽ loại rối loạn A – RỐI LOẠN CHUYỂN...
 • 11
 • 193
 • 1

CÂN BẰNG NƯỚC, ĐIỆN GIẢI PHẦN 2 pot

CÂN BẰNG NƯỚC, ĐIỆN GIẢI – PHẦN 2 pot
... 490 tuổi 27 ,9 22 50 925 7550 16700 1680 1580 520 10 tuổi 30,9 25 00 1005 8350 18500 1800 1700 550 12 tuổi 37,8 3000 125 0 10000 22 600 22 00 21 00 620 14 tuổi 49 ,2 4000 1600 13400 29 400 28 00 27 00 730 ... 400 26 0 150 tháng 7,7 615 22 0 21 00 4300 500 365 175 tháng 8,7 695 25 0 23 50 5450 520 435 100 12 9,9 790 28 0 27 00 5900 575 520 22 5 tuổi 12, 0 960 340 325 0 720 0 695 660 25 0 tuổi 14,4 1150 410 3800 ... 18,3 1450 520 4950 10900 1060 1000 375 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) tuổi 20 ,5 1650 625 5500 123 00 1180 1130 410 tháng (7) tuổi 22 ,5 1800 735 6100 13500 1300 125 0 450 tuổi 25 ,4 20 00 820 6850 15500...
 • 18
 • 102
 • 0

CÂN BẰNG NƯỚC, ĐIỆN GIẢI PHẦN 1 docx

CÂN BẰNG NƯỚC, ĐIỆN GIẢI – PHẦN 1 docx
... tàu Cân điện giải Điện giải ion mang điện tích dương âm (cation anion) Bảng 2 .1: Điện giải dịch thể Điện giải Huyết tương Dịch gian bào Dịch nội bào (mmol/l) (mmol/l) (mmol/l) Na+ 11 4 14 3 10 K+ ... 11 4 14 3 10 K+ 4 15 5 (1) (2) (3) (4) Ca++ 2,5 1, 3 < 1, 0 01* * Mg++ 0,7 15 Ca- 10 3 11 5 HCO3- 25 28 10 H2PO4 1 65*** SO-2 0,5 0,5 10 Acid hữu Protein ...
 • 16
 • 90
 • 0

RỐI LOẠN CHUYỂN hóa nước điện GIẢI

RỐI LOẠN CHUYỂN hóa nước  điện GIẢI
... xuất huyết 2-  đường tiêu hóa:  da: mồ hôi, bỏng  tiêu chảy  nôn  dẫn lưu qua đường tiêu hóa Tích nước a Định nghĩa   Tích nước (phù) tình trạng ↑ thể tích nước thể thường kèm theo ↑ natri ... lượng nước muối đưa vào  hội chứng Conn,  hội chứng Cushing ↑ ADH nguyên phát Trần Trung Trực     suy tim, xơ gan cổ chướng, hội chứng thận hư, suy dinh dưỡng B RỐI LOẠN NỒNG ĐỘ ĐIỆN GIẢI ... khát bệnh nhân bị rối loạn trung tâm khát thụ thể nhận cảm thẩm thấu không nhạy cảm với thay đổi trương lực thẩm thấu hai)   Mất nước qua da, đường hô hấp, đường tiêu hóa nước xảy sốt, hoạt...
 • 5
 • 140
 • 3

Bài giảng sinh lý bệnh rối loạn chuyển hóa nước, điện giải

Bài giảng sinh lý bệnh rối loạn chuyển hóa nước, điện giải
... tham gia điều hoà nớc, nớc điện giải tế bào bào, lòng mạch ắNêu c ắNê c cách phân loại nớc nớc, cho ví dụ ắTrình bày c sơ đồ chế bệnh sinh dẫn đến vòng xoắn bệnh tiêu chảy cấp ắTrình bày ... thân mật độ mô không tham gia chế gây phù Ti liu tham kho SINH Lí BNH V MiN DCH, phn Sinh bnh hc, Nh xut bn y hc H ni 2007 Sinh bnh hc, hc dựng cho sau i hc hc Nh xut bn y hc 2008 Handbook ... III hay h độ C C 14-Sep-11 PhD Nguyn Vn ụ B mụn: MDMD-SLB + Căn lợng điện giải kèm theo nớc Mất nớc u trơng: nớc nhiều điện giảI, đái nhạt, tăng thông khí, sốt, Mất nớc đẳng trơng: thờng nôn,...
 • 33
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: rối loạn cân bằng nước và điện giảirối loạn chuyển hóa nước điện giảicân bằng nước điện giảiđề thi trắc ngiệm sinh lí bệnh rối loạn chuyển hóa nước điện giảitrắc ngiệm sinh lí bệnh rối loạn chuyển hóa nước điện giảitrắc ngiệm bài rối loạn chuyển hóa nước điện giảicác rối loạn thăng bằng nước và điện giải trong cơ thểrối loạn cân bằng acidbaserối loạn cân băng kiềm toanrối loạn cân bằng acid baserối loạn cân bằng kiềm toanrối loạn cân bằng nội tiếtrối loạn cân bằng acid baseđảm bảo tuần hoàn và cân bằng dịch điện giảirối loạn cân bằng axit bazơskkn Giáo dục truyền thống và chăm lo cho học sinh nghèo thông qua Mô hình “Đội chúng em tình nguyện”SKKN: “Một số kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh”SKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcTạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế của người dân 4 xã thuộc tỉnh quảng trị năm 2015Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở đảng bộNghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (TT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớihuawei instruction C80216h 06 023r1Installation method of DDF for BSS equipmentOME201102 HUAWEI BTS3012 hardware structure ISSUE1 0OMQ001101 PCU hardware structure ISSUE2 0Tìm hiểu về du lịch mua sắm ở lạng sơnTuyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng ở khu vực trại cau đồng hỷ thái nguyênỨng dụng hệ phân tán để tối ưu thời gian xử lý cho máy tìm kiếmĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dânTiểu luận phật giáo và ảnh hưởng của phật giáo đến đời sống tinh thần của người việt namBáo cáo tốt nghiệp truong cd cn det may tt hnTiểu luận tư tưởng hồ chí MInh về văn hóaTìm hiểu hát sình ca của dân tộc cao lan ở xã đại phú huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang
Đăng ký
Đăng nhập