Đề cương ôn tập HKI 15 16 sinh 8 sinh học 8 trường THCS ba cụm bắc

Đề cương ôn tập HKI(10-11) Lớp 8

Đề cương ôn tập HKI(10-11) Lớp 8
... hình vng, tam giác -Làm tập 3; 4; 5; 6; 7; 9; 17; 18; 21 SGK MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO Trường THCS Phạm Ngũ Lão Định hướng ơn tập HKI năm học 2010-2011 GV soạn: Nguyễn Tấn Định ĐỀ SỐ Bài (1,5đ): Phân ... Tấn Định ĐỀ SỐ Bài (1,5đ): Phân tích thành nhân tử: a/ ay2- 4ay +4a - by2+ 4by - 4b b/ 2x2 + 98 +28x - 8y2 Bài 2: (1đ) Chứng minh biểu thức: 1  M =  x - y ÷ x + 3xy + 9y + 9y - x có giá trị khơng ... minh SABC = SDEQP ĐỀ SỐ Bài 1: ( 1,0 điểm) Trường THCS Phạm Ngũ Lão Định hướng ơn tập HKI năm học 2010-2011 GV soạn: Nguyễn Tấn Định Thực phép tính: x ( 3x − 5) ( 12 x3 y + 18x y ) : xy Bài 2:...
 • 7
 • 313
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI – NĂM 2010 – 2011 MÔN HOÁ HỌC 12 pptx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI – NĂM 2010 – 2011 MÔN HOÁ HỌC 12 pptx
... ĐỀ CƯƠNG TN ÔN TẬP HKI - KHỐI 12 001: Đốt hoàn toàn 7,4 gam este đơn chất X thu 6,72 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O ... (Cho C = 12, H = 1, O = 16, N = 14, Cl = 35,5) A 10,15 gam B 15,15 gam C 11,15 gam D 16,725 gam 043: Trong phản ứng hoá học nguyên tử kim loại thể A tính oxi hoá B tính khử C tính oxi hoá tính ... từ hai nhóm chức trở lên C Phân tử phải có liên kết kép vòng không bền D Phân tử phải có cấu tạo mạch không nhánh 026: Polime có công thức [-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào? A Tơ nilon-6,6...
 • 4
 • 181
 • 0

Đề cương ôn tập HKI 12 Ban A môn hóa học

Đề cương ôn tập HKI 12 Ban A môn hóa học
... -khử Al3+/ Al và Ag+/ Ag có phương trình ion thu gọn A C Al3+ + 3Ag  Al + Ag+ Al + Ag+  Al3+ + Ag B + 3+ Al + Ag  Al +3 Ag D Al3+ + Ag+  Al + 3Ag Câu 268 Cho kim loại Al, Fe, Mg, Cu và dung ... tím D AgNO3/NH3 Câu 111 Chất nào sau vư a cấu tạo dạng mạch thẳng vư a cấu tạo dạng mạch nhánh: A Xenlulozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Mantozơ Câu 112 Thuỷ phân hoàn toàn 1kg saccarozơ ... nào sau ch a xác ? A Monosaccarit là cacbohirat khơng thể thuỷ phân B Đisaccarit là cacbohirat thủy phân sinh hai phân tử mono saccarit C polisaccarit thủy phân sinh nhiều phân tử monosaccarit...
 • 19
 • 126
 • 0

đề cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 8 (Lý thuyết + Bài tập)

đề cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 8 (Lý thuyết + Bài tập)
... help you? +Yes, thanks -Do you need any help? +Yes, that’s very kind of you -Let me help you? + No, thank I can manage X Some structures: S + be + enough +to + V1 S+ be+ too+ adj + to-V1 S + like/love/ ... too+ adj + to-V1 S + like/love/ enjoy /dislike/ hate/… .+ V-ing S +used to /didn’t use to + V1 S+ asked/ told + O + to-V1 S+ said+ S+ should+ V1 XI Wh – questions: What/ Who/ Where/ When/ Why/ How/ ... điểm từ unit đến làm tập dạng sau: + True / False statements + Answer the questions + Choose the correct answer + Complete the sentences using the information from the passage + Fill in each numbered...
 • 6
 • 1,391
 • 25

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS BA CỤM BẮC NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS BA CỤM BẮC NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ
... phương pháp rèn kỹ hành văn cho học sinh Cụ thể rèn kỹ làm văn miêu tả Việc rèn kỹ làm văn miêu tả trước hết thiết thực cho phần làm văn miêu tả góp phần nâng cao chất lượng môn cho học sinh Đặc ... sinh Đặc biệt rèn kỹ làm văn miêu tả cho học sinh việc tháo gỡ vướng mắc, xóa mặc cảm học văn số học sinh Từ xây dựng phát triển tình yêu với môn văn học nhà trường cho học sinh Giúp em có từ tình ... Cho nên, rèn luyện để nâng cao kỹ làm văn miêu tả cho học sinh lớp vấn đề cần thiết giáo viên nhằm giúp em thành thạo sử dụng ngôn ngữ văn miêu tả, nâng cao chất lượng làm văn Theo "Từ điển Tiếng...
 • 15
 • 367
 • 2

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6 trường THCS Ba Cụm Bắc nâng cao kỹ năng làm văn miêu tả

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6 trường THCS Ba Cụm Bắc nâng cao kỹ năng làm văn miêu tả
... phương pháp rèn kỹ hành văn cho học sinh Cụ thể rèn kỹ làm văn miêu tả Việc rèn kỹ làm văn miêu tả trước hết thiết thực cho phần làm văn miêu tả góp phần nâng cao chất lượng môn cho học sinh Đặc ... sinh Đặc biệt rèn kỹ làm văn miêu tả cho học sinh việc tháo gỡ vướng mắc, xóa mặc cảm học văn số học sinh Từ xây dựng phát triển tình yêu với môn văn học nhà trường cho học sinh Giúp em có từ tình ... Cho nên, rèn luyện để nâng cao kỹ làm văn miêu tả cho học sinh lớp vấn đề cần thiết giáo viên nhằm giúp em thành thạo sử dụng ngôn ngữ văn miêu tả, nâng cao chất lượng làm văn Theo "Từ điển Tiếng...
 • 22
 • 666
 • 5

Đề cương ôn tập HKI sinh 7 (rất hay)

Đề cương ôn tập HKI sinh 7 (rất hay)
... Đề cương ôn tập Sinh học lớp Học kì I * Có lợi: - Làm môi trường: Trùng biến hình, trùng giày, trùng roi, trùng chuông - Làm thức ăn cho động vật khác: Trùng ... lối sống, môi trường sống - Đặc điểm sinh sản Câu 10: Nêu cấu tạo di chuyển châu chấu: - Cơ thể gồm phần: Trường THCS TT lấp Vò - Đoàn Bá Nghê Đề cương ôn tập Sinh học lớp Học kì I  Đầu: Râu, mắt ... phần thể phình duỗi xen kẽ giúp giun đốt di chuyển Trường THCS TT lấp Vò - Đoàn Bá Nghê Đề cương ôn tập Sinh học lớp Học kì I - Trong lớp mô bì có tế bào tiết chất nhầy làm da trơn giúp giun dễ...
 • 5
 • 4,087
 • 270

DE CUONG ON TAP HKI - SINH 9

DE CUONG ON TAP HKI - SINH 9
... F1,F2,xác định P - Nếu F1 thu tỷ lệ 3:1 bố mẹ dị hợp cặp gen (Aa) - Nếu F1 thu tỷ lệ 1:1 bố mẹ bên dị hợp cặp gen (Aa) người có kiểu gen đồng hợp lặn (aa) - Nếu F1 đồng tính P chủng - Nếu F1 phân ... THỂ 1/ Nhiễm sắc thể : - Tính đặc trưng NST: Tế bào loài sinh vật đặc trưng số lượng hình dạng xác định - Bộ NST lưỡng bội : Chứa cặp NST tương đồng ký hiệu 2n NST - Bộ NST đơn bội : Chứa cặp ... ? • Kết giảm phân ? • Ý nghĩa ? • Diễn biến NST trình giảm phân ? 4/ Phát sinh giao tử tụ tinh : a/ Sự giống khác phát sinh giao tử đực giao tử ? • Giống : +Các tế bào mầm (noãn nguyên bào ,tinh...
 • 4
 • 469
 • 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI SINH 10 V2T

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI SINH 10 V2T
... 1-5µm = 1 /10 kích thước tế bào nhân thực Tế bào chất hệ thống nội màng Không có bào quan có màng bao bọc Sinh trưởng sinh sản nhanh Cấu Tạo Tế Bào Nhân Sơ Thành Tế Bào, Màng Sinh Chất, Lông Và Roi ... Có loại ARN Cấu Trúc – Chức Năng ARN Cấu tạo Chức mARN (ARN thông tin) Mạch thẳng - Truyền đạt thông tin từ ADN đến ribôxôm - Làm khuôn tổng hợp prôtêin tARN(ARN vận chuyển) thùy: + Một thùy mang ... phẩm định, prôtêin ARN - - Chức Năng ADN AND mang, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền Axit Ribônuclêic (ARN) (C5H10O5) - Cấu Trúc Của ARN Cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, đơn phân nuclêôtit...
 • 7
 • 401
 • 3

Đề cương ôn tập HKI sinh lớp 7

Đề cương ôn tập HKI sinh lớp 7
... chung động vật nguyên sinh - Đều có kích thước hiển vi, có tế bào Bài Thức ăn - Thuỷ tức có thể hình trụ, đối sứng toả tròn, sống bám, di chuyển chậm chạp Thành thể có lớp tế bào, gồm nhiều loại ... phận di chuyển Hình thức sinh sản Vụn hữu Vi khuẩn, vụn hữu Vi khuẩn, vụn hữu Hồng cầu Hồng cầu Roi Phân đôi Chân giả Phân đôi Long bơi Tiếp hợp Tiêu giảm Phân nhiều Không có Phân nhiều Nhiề u ... Thuỷ tức bắt mồi nhờ tua miệng Quá trình tiêu hoá thực ruột túi Thuỷ tức sinh sản vừa vô tính vừa hữu tính Chúng có khả tái sinh ...
 • 3
 • 1,944
 • 0

Đề cương ôn tập HKI Sinh học 6

Đề cương ôn tập HKI Sinh học 6
... V: SINH SẢN SINH DƯỠNG Thế sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Cây xanh có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên nào? Cho ví dụ * Sinh sản sinh dưỡng làhiện tượng hình thành cá thể từ phần quan sinh ... Dùng chuông thủy tinh A B úp chậu + Trong chuông A cho thêm cốc nước vôi trong, để dung dịch hấp thụ hết khí Cácboníc không khí chuông + Đặt hai chuông thí nghiệm chổ nắng, sau khoảng 6h, ngắt ... hết lá, chậu B không cắt + Lấy bọc nilông trùm kín Để sau ta thấy chậu A bọc nilông trong, chậu b bọc nilông mờ + Chứng tỏ chậu B có nhả nước, chậu A không thoát nước + Kết luận: Lá nhả nước...
 • 5
 • 191
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập