Bài 53 hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI pps

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI pps
... Các hoạt động dạy học: Mở : Sự thành lập úc chế phản xạ có điều kiện có ý nghiã lớn đời sống Bài hôm , tìm hiểu giống khác giưã phản xạ có điều kiện người động vật : Hoạt động giáo viên Hoạt động ... giao – ví dụ cụ thể Hoạt động 2: Vai trò tiếng nói chữ viết – GV yêu cầu học sinh tìm – tạp phản xạ tiếp trao đổi kinh Học sinh tự thu nhận nghiệm với – thông tin Nêu : + Tiếng nói chữ viết ... giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi Hoạt động : Sự thành lập I Sự thành lập và ức chế phản xạ có ức chế phản điều kiện người xạ có điều kiện Mục tiêu : Hiểu rõ thành người lập ức chế phản...
 • 5
 • 1,037
 • 2

bài giảng sinh học 8 bài 53 hoạt động thần kinh cấp cao người

bài giảng sinh học 8 bài 53 hoạt động thần kinh cấp cao ở người
... vật Con bò BÀI 53 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI III) Tư trừu tượng Những người gọi chung khái niệm ? Con chó Trả lời: Gọi chung thực vật BÀI 53 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI I) Sự ... thói quen, tập quán, học tập tốt, nếp sống có văn hóa BÀI 53 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC - Bài học: “ Vệ sinh hệ thần kinh + Để bảo vệ hệ thần kinh ta phải làm ? Tìm ... phản xạ có điều kiện cấp cao Tiếng nói chữ viết trở thành phương tiện giao tiếp giúp người hiểu nhau, sở tư BÀI 53 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC -Bài vừa học: + Trả lời câu...
 • 16
 • 5,921
 • 3

Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao người

Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
... tiếng nói chữ viết? Bài M bi: Trong sống hàng ngày, nhiều công việc làm ta mệt mỏi Sự mệt mỏi bắt nguồn từ hệ thần kinh sau tới quan khác Vậy để có hệ thần kinh khoẻ mạnh, hoạt động thể hợp lí cần ... sức khỏe - HS trình bày đợc ý nghĩa lao động, nghỉ ngơi hợp lý tránh ảnh hởng xấu đến hệ thần kinh - Nêu rõ tác hại ma túy chất gây nghiện sức khỏe hệ thần kinh Xây dựng cho thân kế hoạch họa tập ... kích thích ảnh hởng tới giấc ngủ Hs: nhận xét, bổ sung rút kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu lao động nghỉ ngơi hợp lí 10 GV yêu cầu HS thảo luận: HS đọc thông tin, thảo luận II Lao động nghỉ ngơi...
 • 5
 • 208
 • 0

bai 53 hoat dong than kinh cap cao o nguoi

bai 53 hoat dong than kinh cap cao o nguoi
... thùc vËt 21 Con gµ Con chã ? Con gµ ,con chã,con bß ® ỵc gäi chung lµ gi ? ®éng vËt Con bß 22 23 Bài tập củng cố Chọn câu : Hoạt động thần kinh cấp cao người khác thú điểm n o? a Võ n o người có ... êi? Cho biết ý nghĩa phối hợp q trình này( thành lập ức chế PXCĐK)? Quan sát hình, cho biết chữ viết có vai trò đời sống người 10 H·y ®äc c©u trun vµ cho biÕt ph¶n øng cđa b¶n th©n? Ước Hoa: Ước ... Gặp đèn đỏ dừng lại Đội mò b o hiểm xe gắn máy Uống rượu, bia Trong phản xạ có điều kiện tranh, theo em phản xạ cần hình thành củng cố, phản xạ cần ức chế? Tại sao? Nªu mèi quan hƯ gi÷a sù h×nh...
 • 24
 • 142
 • 0

sinh8 bài 53 hoạt động thần kinh cấp cao người

sinh8 bài 53 hoạt động thần kinh cấp cao ở người
... Tiết 55 BÀI 53: HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO ỞNGƯỜI I) Sự thành lập ức chế phản xạ có điều kiện người Bú núm vú giả Phản xạ cầm nắm Mút tay Tiết 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI I) ... BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI III.Tư trừu tượng -Từ thuộc tính chung vật , người biết khái quát hóa thành khái niệm diễn đạt từ Tiết 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI ... 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI I) Sự thành lập ức chế phản xạ có điều kiện người Lấy ví dụ đời sống ức chế phản xạ cũ thành lập phản xạ ? Tiết 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP...
 • 19
 • 120
 • 0

GIÁO ÁN SINH 7_Bài 53: HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI doc

GIÁO ÁN SINH 7_Bài 53: HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI doc
... nhận thức, tinh thần , tư duy, trí nhớ người số động vật bậc cao biểu hoạt động thần kinh bậc cao - Hoạt động thần kinh bậc cao người động vật có đặc điểm giống khác nhau? HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS ... 1 Giáo viên - Soạn giáo án, sưu tầm tư liệu Học sinh Đọc trước III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ (không kiểm tra) Bài VB: Vai trò phản xạ đời sống? GV: PXKĐK sở hoạt động ... giá - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung - GV đánh giá - HS trả lời câu SGK Hướng dẫn nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước 54: Vệ sinh hệ thần kinh IV RÚT KINH NGHIỆM ...
 • 7
 • 496
 • 5

bai 53 hoat đong than kinh cap cao

bai 53 hoat đong than kinh cap cao
... BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI I) Sự thành lập ức chế phản xạ có điều kiện người Lấy ví dụ đời sống ức chế phản xạ cũ thành lập phản xạ ? Tiết 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO ... trao đổi kinh nghiệm với -Giao lưu với -Trao đổi kinh nghiệm -Truyền lại kinh nghiệm +Cho hệ sau + Từ dân tộc sang dân tộc khác Xã hội ngày văn minh Tiết 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở ... 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI III.Tư trừu tượng -Từ thuộc tính chung vật , người biết khái quát hóa thành khái niệm diễn đạt từ Tiết 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở...
 • 21
 • 79
 • 0

bai 53 hoat dong than kinh cap cao

bai 53 hoat dong than kinh cap cao
... Tiết 55 BÀI 53: HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO ỞNGƯỜI I) Sự thành lập ức chế phản xạ có điều kiện người Bú núm vú giả Phản xạ cầm nắm Mút tay Tiết 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI ... BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI I) Sự thành lập ức chế phản xạ có điều kiện người Lấy ví dụ đời sống ức chế phản xạ cũ thành lập phản xạ ? Tiết 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO ... trao đổi kinh nghiệm với -Giao lưu với -Trao đổi kinh nghiệm -Truyền lại kinh nghiệm +Cho hệ sau + Từ dân tộc sang dân tộc khác Xã hội ngày văn minh Tiết 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở...
 • 19
 • 66
 • 0

hoạt động thần kinh cấp cao người (bài thi GVG cấp thành phố)

hoạt động thần kinh cấp cao ở người (bài thi GVG cấp thành phố)
... 2: người, số lượng,thì hóa, trừu điều kiện xạ Câu Câu 4: Về bên người giao tiếp, trao đổi để phản tượng, xạ trừu sở choxảy duy… cấp cao ? có riêng điền từ tưvới nhautrình người Em kinh ... mới: - Ôn: chức chung hệ thần kinh - Đọc trước “ Vệ sinh hệ thần kinh trả lời câu hỏi sau: + Ý nghĩa giấc ngủ sức khỏe + Những yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ điều kiện cần thi t để có giấc ngủ tốt ... chất có hại cho hệ thần kinh: loại chất tác hại hệ thần kinh KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 1: Trình bày điều kiện để thành lập phản xạ có điều kiện ? Câu hỏi 2: Ý nghĩa việc hình thành ức chế phản xạ...
 • 20
 • 239
 • 0

hoạt động thần kinh cấp cao người

hoạt động thần kinh cấp cao ở người
... hiãûn: Nguùn Thë Loan Tiãút 56: HOẢT ÂÄÜNG THÁƯN KINH CÁÚP CAO ÅÍ NGỈÅÌI TRỈÅÌNG THCS LÃ THÃÚ HIÃÚU TÄØ :Âëa -Hoạ Hoảt âäüng tháưn kinh cáúp cao åí ngỉåìi Giạo viãn thỉûc hiãûn: Nguùn Thë Loan ... HIÃÚU TÄØ Âëa Hoạ Hoảt âäüng tháưn kinh cáúp cao åí ngỉåìi Giạo viãn thỉûc hiãûn: Nguùn Thë Loan TRỈÅÌNG THCS LÃ THÃÚ HIÃÚU TÄØ Âëa Hoạ Hoảt âäüng tháưn kinh cáúp cao åí ngỉåìi Giạo viãn thỉûc hiãûn: ... TÄØ: Âëa -Hoạ Hoảt âäüng tháưn kinh cáúp cao åí ngỉåìi Giạo viãn thỉûc hiãûn: Nguùn Thë Loan Tiãúng nọi v chỉỵ viãút l phỉång tiãûn âãø ngỉåìi giao tiãúp, trao âäøi kinh nghiãûm våïi TRỈÅÌNG THCS...
 • 20
 • 489
 • 3

hoạt động thần kinh cấp cao người

hoạt động thần kinh cấp cao ở người
... loại thần kinh: 4.1.Các tiêu chuẩn phân loại: Loại hình thần kinh phân biệt dựa tính chất trình thần kinh (hưng phấn ức chế), cường độ, tương quan tính linh hoạt chúng - Cường độ trình thần kinh ... có hoạt động hệ thống tín hiệu trội chút so với tín hiệu Đây tuýp đa số người tại.Lối sống giáo dục gia đình xã hội yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hình thành loại hình thần kinh người, hoạt động ... hình thần kinh có trình yếu, khó thành lập phản xạ có điều kiện Những người thuộc tuýp người khả tự lập, thường phụ thuộc người khác, dễ bị khuất phục khó khăn 4.3.Các loại thần kinh riêng người...
 • 18
 • 6,545
 • 27

Sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI ppt

Sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI ppt
... Các hoạt động dạy học: Mở : Sự thành lập úc chế phản xạ có điều kiện có ý nghiã lớn đời sống Bài hôm , tìm hiểu giống khác giưã phản xạ có điều kiện người động vật : Hoạt động giáo viên Hoạt động ... – GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ xạ mức độ phức tạp trao đổi kinh nghiệm – cụ thể Hoạt động 2: Vai trò tiếng nói chữ viết – GV yêu cầu học sinh tìm hiểu – phản xạ với – Học sinh tự thu nhận ... điều kiện đời sống người ? Vai trò tiếng nói chữ viết đời sống ? V/ DẶN DÒ: – Học trả lời câu hoỉ SGK – – Ôn tập toàn chương thần kinh – – Tìm hiểu biện pháp vệ sinh hệ thần kinh – ...
 • 5
 • 1,009
 • 3

Sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO NGƯỜI pdf

Sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI pdf
... Mở : Sự thành lập úc chế phản xạ có điều kiện có ý nghiã lớn đời sống Bài hôm , tìm hiểu giống khác giưã phản xạ có điều kiện người động vật : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội ... yêu cầu học sinh đạt kinh nghiệm cho quát hoá , trừu tượng – lấy ví dụ thực tế đẻ minh hoạ cho hệ sau trừu tượng – GV hoàn thiện kiến thức – Hoạt động 3: Tư trừu tượng hoá  sở tư – Học sinh ... lấy ví dụ xạ mức độ phức tạp trao đổi kinh nghiệm – cụ thể Hoạt động 2: Vai trò tiếng nói chữ viết – GV yêu cầu học sinh tìm hiểu – phản xạ với – Học sinh tự thu nhận – thông tin Nêu : +...
 • 4
 • 579
 • 0

hoat dong than kinh cap cao o nguoi

hoat dong than kinh cap cao o nguoi
... kiện cấp cao -Tiếng nói chữ viết phương tiện để người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với III) Tư trừu tượng Tiết 55 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI III) Tư trừu tượng Con gà Con chó ? Con gà, ... động vật Con bò Tiết 55 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI III) Tư trừu tượng ? Những người gọi chung khái niệm ? Trả lời: Gọi chung thực vật Con chó Tiết 55 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI ... cấp cao -Tiếng nói chữ viết phương tiện để người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với III) Tư trừu tượng Khả khái quát hóa, trừu tượng hóa sở tư trừu tượng Tiết 55 HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở...
 • 19
 • 728
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao ở ngườidac diem hoat dong than kinh cap cao o tre emnghiên cứu một số chỉ số sinh học và hoạt động thần kinh cấp cao của học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã đình tổ huyện thuận thành tỉnh bắc ninhcác quy luật hoạt động thần kinh cấp caoluật hoạt động thần kinh cấp cao và tâm lí 4 quy luậthoạt động thần kinh cấp caolý hoạt động thần kinh cấp caokhái niệm về hoạt động thần kinh cấp caovậy thế nào là hoạt động thần kinh cấp caocác phương pháp nghiên cứu hoạt động thần kinh cấp caohệ thần kinh cấp cao ở ngườibài 14 hoạt động thần kinh lớp 3hoạt động thần kinh cao cấpbai hoat dong tinh than cap cao o nguoisự phát triển hoạt động thần kinh cao cấp ở trẻ emBÀI DỊCH BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM tại AUSTRALIA về THÙ LAO DÀNH CHO GIÁM đốc tài CHÌNH (CFO)Chương 15 HIỆP ước vốn BASEL i, BASEL II và LUẬT đảm bảo KHẢ NĂNG THANH TOÁN SOLVENCY IILịch sử quy định hệ thống ngân hàng được phát triển bởi ủy ban basel trong cuộc khảo sát ngân hàng từ năm 1974 2014Mạng anfis và ứng dụng cho dự báo mực nước hồ thủy điện thác bàỨng dụng phần mềm ALES và phần mềm PRIMER 5 0 kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng lúa tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyênQuản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo mô hình trường học mới ở các trường tiểu học tỉnh tuyên quangSự hội tụ yếu của độ đo monge ampere phức kết hợp với lớp các hàm delta đa điều hóa dướiGIAO TIẾP TIẾNG ANH TRONG BẤT ĐỘNG SẢNĐề xuất các giải pháp hạn chế xâm nhập mặn tỉnh Sóc TrăngQuy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trườngMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần kỹ thuật điện Việt Phápkế hoạch cá nhân năm 2017 theo chỉ thị số 05 (ngắn gọn, xúc tích)hệ thống phân phối TRAPHACOVận dụng lí thuyết graph trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12 – THPT)Thiết kế và thực hiện một số bài giảng hình học lớp 11 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tinSử dụng chỉ thị SSR để phân tích tính đa dạng di truyền của một số giống đậu tương có khả năng kháng bệnh gỉ sắt khác nhauĐánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghềKỊCH bản CHƯƠNG TRÌNH RUNG CHUÔNG VÀNG (1) (1)Quản lý bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non tỉnh hải dương theo chuẩn hiệu trưởng trong bối cảnh hiện nayChủ đề cộng phân thức đại số 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập