đề thi vat ly hsg vòng 2 năm 2015 2016 (1)

Đề thi Vật HSG lớp 9 huyện Hậu Lộc năm học 2010 - 2011

Đề thi Vật Lý HSG lớp 9 huyện Hậu Lộc năm học 2010 - 2011
... Giả sử điện trở vôn kế vô lớn Hãy cho biết số vôn kế a m r v1 n c r v2 v3 b Cán coi thi không giải thích thêm đề thi Họ tên thí sinh: Số báo danh: ...
 • 2
 • 529
 • 4

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa
... GD&ĐT THANH HÓA THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KÌ THI QUỐC GIA Trang 10/ 32 - Mã đề thi 451 TRƯỜNG THPT TĨNH GIA LẦN NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN THI: VẬT LÝ ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi ... TRƯỜNG THPT TĨNH GIA THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KÌ THI QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN THI: VẬT LÝ ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có 50 câu gồm trang Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 4 52 Họ, tên thí ... TIẾT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KÌ THI QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN: VẬT LÝ MÃ ĐỀ: 454 I R CU 02 Công suất phải cung cấp cho mạch để trì dao động P = = R = 1,8 .10- W L Q0 - q 2 Ta có T2...
 • 32
 • 181
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh
... 5/6 - Mã đề thi 1 32 Đáp án mã đề 1 32 1.A 2. D 3.B 4.D 5.D 6.B 7.B 8.C 9.D 10.C 11.D 12. C 13.B 14.B 15.B 16.A 17.A 18.C 19.C 20 .D 21 .B 22 .D 23 .C 24 .B 25 .C 26 .A 27 .D 28 .B 29 .D 30.D 31.D 32. D 33.B ... có khoảng d1 d2 dao động với biên độ cực đại? A d1 = 28 cm d2 = 22 cm B d1 = 24 cm d2 = 20 cm C d1 = 25 cm d2 = 21 cm D d1 = 20 cm d2 = 25 cm Câu 27 : Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L mắc nối ... liên hệ đại lượng A u i2  1 U I2 B u i2   U I2 C u i2  2 U I0 D u i2  2 U I2 Trang 3/6 - Mã đề thi 1 32 Câu 31: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi môi trường truyền âm đẳng...
 • 6
 • 117
 • 1

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh
... 19.C 20 .D 21 .B 22 .D 23 .C 24 .B 25 .C 26 .A 27 .D 28 .B 29 .D 30.D 31.D 32. D 33.B 34.C 35.C 36.B 37.C 38.A 39.B 40.A 41.C 42. B 43.C 44.A 45.A 46.D 47.C 48.B 49.A 50.A Trang 8/8 - Mã đề thi 1 32 ... những khoảng d1 d2 dao động với biên độ cực đại? A d1 = 28 cm d2 = 22 cm B d1 = 24 cm d2 = 20 cm C d1 = 25 cm d2 = 21 cm D d1 = 20 cm d2 = 25 cm Câu 27 : Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L mắc nối ... qua i Hệ thức liên hệ đại lượng A B C D uu 22 i 2i 22 u i ++ 22 == Câu 31: Một nguồn điểm O phát sóng âm + =2 U 02 I I0 U2 I U có công suất không đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ...
 • 8
 • 44
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên
... Câu 26 : Một vật dao động điều hòa thực xx = 12cos(2tt+ π ))cm cm 21 = cos (2 − Trang 3/7 - Mã đề thi 1 32 đồng thời hai dao động phương với phương trình dao động Biên độ dao động vật : 13cm 26 cm ... Câu 27 : Trong tượng giao thoa sóng học, kết luận nói hiệu đường điểm mơi trường truyền sóng dao động với biên độ cực tiểu ? λ A d2 – d1 = k λ B d2 – d1 = (2k + 1) C d2 – d1 = k D d2 – d1 = (2k ... từ trường B lớn tốc độ quay từ trường C nhỏ tốc độ quay từ trường D lớn tốc độ quay từ trường, tùy thuộc tải - HẾT -Trang 6/7 - Mã đề thi 1 32 Trang 7/7 - Mã đề thi...
 • 7
 • 51
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật trường THPT Sông Lô, Vĩnh Phúc

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Sông Lô, Vĩnh Phúc
... án cho 0 ,2 điểm Câu Đề gốc C A Mã đề 061 C D Mã đề 104 B B Mã đề 1 32 D B ĐÁP ÁN Mã đề đề 20 9 23 8 C D D B Mã đề 628 B D Mã đề 743 A D Mã đề 986 A C Trang 6/7 - Mã đề thi 1 32 10 11 12 13 14 15 ... tốc vectơ gia tốc ngược chiều D vật chuyển động chậm dần từ vị trí cân hai biên - HẾT TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐÁP ÁN KTCL ÔN THI THPTQG LẦN NĂM 20 15 Môn: Vật lí Mỗi ... kỳ dao động tỉ số thời gian lò xo nén thời gian lò xo dãn 3, g = 10 m/s2 Chiều dài cực đại lò xo A 22 ,5 cm B 23 ,7 cm C 24 .9 cm D 23 ,4 cm Trang 2/ 7 - Mã đề thi 1 32 Câu 21 : Đặt vào hai đầu đoạn...
 • 7
 • 104
 • 0

DE THI KHAO SAT HSG (VONG 2)

DE THI KHAO SAT HSG (VONG 2)
... They decided to build a new school immediately should They decided a We can use a dictionary to find these words look up We Could you write all the details in this ... These wires (2) (push) the roots of the teeth the right way The best time for (3) (do) this is while the teeth(4) (grow) A lot of dentists, however, prefer not(5) (start) doing this before ... is twelve and the average is ten We use modern methods of(0) teaching and learning, and the school has a language laboratory, a video camera and recorder You will be successful in improving your...
 • 4
 • 163
 • 0

Bài soạn DE THI VAT 8 VÒNG HUYEN

Bài soạn DE THI VAT LÝ 8 VÒNG HUYEN
... l thi gian t lỳc xe th nht tng tc lờn v 3= 50km/h n xe gp Khi xe gp ta cú : v3.t v2.t = l 50t 40 t = 70 10.t = 70 t = (h) 0,5 Vy t thi gian lỳc xut phỏt n lỳc xe gp l : + 1= 8( h) ... = 320 (km) Gọi khối lợng bạc m1 thể tích V1 khối lợng riêng D1 Ta có: D1 = m1/ V1 (1) Tơng tự: thi c có: D2 = m2/ V2 (2) Khối lợng riêng hỗn hợp là: D = m/ V = (m1 + m2 )/(V1+V2) (3) 0,5 0,5...
 • 3
 • 175
 • 2

Tài liệu Đề Thi Vật 135 khối A năm 2007 doc

Tài liệu Đề Thi Vật Lý 135 khối A năm 2007 doc
... đại hai tụ điện V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 7,5 mA B 15 mA C 7,5 A D 0,15 A Câu 17: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách mm, mặt phẳng ch a hai khe ... h a học khác Câu 30: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều h a theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng không thay ... S1S2 A dao động với biên độ n a biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C dao động với biên độ cực đại D không dao động Câu 31: Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol urani 238...
 • 6
 • 170
 • 0

Tài liệu Đề Thi Vật 847 Khối A năm 2007 docx

Tài liệu Đề Thi Vật Lý 847 Khối A năm 2007 docx
... trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều h a với chu kì T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn n a gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động ... thi n với chu kì A 1,00 s B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s Câu 24: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thi n điều h a B Dao động tắt dần dao động có biên ... quay) A quay góc không khoảng thời gian B thời điểm, có vận tốc góc C thời điểm, không gia tốc góc D thời điểm, có vận tốc dài Câu 54: Một vật rắn quay chậm dần quanh trục cố định xuyên qua vật...
 • 6
 • 131
 • 0

Tài liệu Đề Thi Vật 346 Khối A năm 2007 ppt

Tài liệu Đề Thi Vật Lý 346 Khối A năm 2007 ppt
... đại hai tụ điện V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 7,5 A B 15 mA C 0,15 A D 7,5 mA Câu 20: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều h a với chu kì T Khi thang ... 25: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thi n điều h a B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian C Trong dao động tắt dần, ... Đặt vật sáng nhỏ AB vuông góc trục (A nằm trục chính) thấu kính mỏng ảnh vật tạo thấu kính nhỏ vật Dịch chuyển vật dọc trục chính, ph a thấu kính ảnh lớn dần cuối vật Thấu kính A hội tụ vật nằm...
 • 6
 • 108
 • 0

Tài liệu Đề Thi Vật 593 Khối A năm 2007 pdf

Tài liệu Đề Thi Vật Lý 593 Khối A năm 2007 pdf
... dao động điều h a (trong mặt phẳng thẳng đứng) quanh trục cố định nằm ngang qua đầu Trang 5/6 - Mã đề thi 593 Biết momen quán tính trục quay cho I = ml Tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao ... góc g 3g g 2g A ω = B ω = C ω = D ω = 3l 2l l 3l Câu 52: Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (không thuộc trục quay) A quay góc không khoảng thời gian B thời điểm, ... Mã đề thi 593 D Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R Câu 19: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch π π A sớm pha...
 • 6
 • 150
 • 0

Tài liệu Đề thi Vật 689 Khối A năm 2007 docx

Tài liệu Đề thi Vật Lý 689 Khối A năm 2007 docx
... kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao Câu 23: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thi n điều h a B Dao động ... đầu quay, bánh xe đạt tới vận tốc góc có độ lớn 100 rad/s? A 12 s B 15 s C 20 s D 30 s Câu 56: Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (không thuộc trục quay) A thời ... 1,2λ1 vận tốc ban đầu cực đại êlectrôn quang điện bứt từ catốt v1 v2 với v = v1 Giới hạn quang điện λ0 kim loại làm catốt A 0,90 μm B 1,45 μm C 0,42 μm D 1,00 μm Trang 3/6 - Mã đề thi 689 Câu 32:...
 • 6
 • 144
 • 0

Tài liệu Đề thi Vật học kỳ 2 của lớp 12 docx

Tài liệu Đề thi Vật lý học kỳ 2 của lớp 12 docx
... Cõu 13: Ht nhõn 21 0 Po phúng x v bin thnh 20 6 Pb Bit 21 0 Po = 20 9,937303u ; 20 6 Pb = 84 82 84 82 -27 20 5, 929 442u, He = 4,001506 u ; u = 1,66055 10 kg Nng lng ... eV D E = 5,9196 825 MeV -34 Cõu 14: Cho h= 6, 625 .10 J.s; c=3.10 m/s Cụng thoỏt ca kim loi lm catt A = 2, 25 eV Gii hn quang in ca kim loi dựng lm catt l: A 0,5 52. 10-6m B 0,5 52. 10-6 m C 0,558.10-6 ... mt giõy l A 1 020 B 1016 C 1014 D 1013 Cõu 19 Cụng thc no sau õy ỳng cho trng hp dũng quang in b trit tiờu ? A eU h = mvo2max B eU h = A + mvo max C eU h = mv 2 D eU h = mvo max Cõu 20 Gii hn quang...
 • 2
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi vật lý học kì 2đề thi vật lý học kỳ 2 của lớp 12đề thi vật lý đại cương 2đề thi vật lý học kì 2 lớp 12đề thi vật lý học kỳ 2 lớp 12đề thi vật lý học kỳ 2 lớp 6đề thi vật lý học kì 2 lớp 6đề thi vật lý học kì 2 lớp 7đề thi vật lý học kỳ 2 lớp 7đề thi vật lý lớp 7 hk2 năm 2013đề thi vật lý kiến trúc 2đề thi vật lý đại học các nămde thi vat ly khao sat dau nam lop 8đề thi vật lý học kỳ 2 lớp 11đề thi vật lý 6 kì 2Xây dựng hệ thống đặt phòng trọ trực tuyến cho sinh viên đại học thái nguyênThiết kế và mô phỏng hệ thống phát hiện xâm nhập cho trường phổ thông dân tộc nội trú huyện tuần giáoXây dựng ứng dụng hỗ trợ học tiếng anh trên nền tảng androidSử dụng công nghệ JSP xây dựng module quản lý chấm công nhân viên cho công ty phần mềm 2NF – software hà nộiXây dựng ứng dụng đọc báo trên nền tảng androidKiểm thử ứng dụng ICTU social trên nền androidXây dựng sản phẩm thương mại điện tử mirano trên nền shopifyTìm hiểu công nghệ unity và xây dựng game candyXây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe tại thái nguyên trên hệ điều hành androidXây dựng game night mareban gunity3dGiáo trình bài tập dsp midterm hki 2010 2011Giáo trình bài tập chương 4 thuyết tương đối hẹpGiáo trình bài tập phu luc personGiáo trình bài tập 3 đạo hàm và vi phânGiáo trình bài tập bài giảng pháp luật đại cương th s lê thị bích ngọcNghien cuu moi quan heGiải phương trình sóng bằng công nghệ mạng nơron tế bàoXác định độ dài khoảng trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờSố nguyên tố và ứng dụng trong phương pháp chứng minh không tiết lộ thông tinXây dựng website học lập trình trực tuyến cho công ty phần mền trực tuyến minh đức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập