Giáo án vật lý 9 học kỳ 2

giao an vat ly 9 hoc ky I soa chi tiet

giao an vat ly 9 hoc ky I soa chi tiet
... lớp I Tổ chức lớp II Kiểm tra - Phát biểu viết công thức định luật Ôm? - B i tập 2.4 SBT (trang 6) III B i I Cờng độ dòng i n hiệu i n đoạn mạch n i tiếp - GV h i, HS trả l i Nhớ l i kiến thức ... tắc + đoạn dây n i C Hoạt động lớp I Tổ chức lớp II Kiểm tra B i cũ - B i tập 4.1 SBT (trang 7) - B i tập 4.4 SBT (trang 8) III B i I Cờng độ dòng i n hiệu i n GV h i, HS trả l i đoạn mạch song ... trí tiến hành đợc thí nghiệm kiểm tra m i quan hệ i n trở tiết diện dây dẫn - Nêu đợc i n trở dây dẫn có chi u d i làm từ lo i vật liệu tỉ lệ nghịch v i tiết diện dây B - Đồ dùng Đ i v i nhóm...
 • 95
 • 1,091
 • 6

giao an vat ly 9 hoc ky I soan chi tiet

giao an vat ly 9 hoc ky I soan chi tiet
... lớp I Tổ chức lớp II Kiểm tra - Phát biểu viết công thức định luật Ôm? - B i tập 2.4 SBT (trang 6) III B i I Cờng độ dòng i n hiệu i n đoạn mạch n i tiếp - GV h i, HS trả l i Nhớ l i kiến thức ... tắc + đoạn dây n i C Hoạt động lớp I Tổ chức lớp II Kiểm tra B i cũ - B i tập 4.1 SBT (trang 7) - B i tập 4.4 SBT (trang 8) III B i I Cờng độ dòng i n hiệu i n GV h i, HS trả l i đoạn mạch song ... trí tiến hành đợc thí nghiệm kiểm tra m i quan hệ i n trở tiết diện dây dẫn - Nêu đợc i n trở dây dẫn có chi u d i làm từ lo i vật liệu tỉ lệ nghịch v i tiết diện dây B - Đồ dùng Đ i v i nhóm...
 • 95
 • 905
 • 4

Giáo án Vật 9 Học kỳ 1

Giáo án Vật lý 9 Học kỳ 1
... Vòng Vòng Vòng Đen 0 Nâu 1 10 Đỏ 2 10 2 Da cam 3 10 3 Vàng 4 10 4 Lục 5 10 5 Lam 6 10 6 Tím 7 10 7 Xám 8 10 8 Trắng 9 Vàng ánh kim 10 -1 Bạc 10 -2 Vòng 1% ±2% ±5% 10 % Tuần 06 Tiềt 11 BÀI MƯỜI MỘT BÀI TẬP ... thức I = I1 + I2, U = U1 = U1 U 1 + U( + ) 1 I I1 + I R1 R R1 R = = = = = U U R td U U U I 1 →R = R + R (1) td U2, I1 = U1 R1 , I2 = U2 U ,I = R R2 td = R1 + R R1.R (2) R td = R1.R R1 + R (3) ... 1: nối tiếp R1 R2 hiệu điện tỷ lệ R1 R2 thuận với điện trở Vì R1 mắc nối tiếp R2: I1=I2 => U1 U U1 R1 = => U = R R1 R2 2 U1 I1 = Cách 2: => U1=I1R1 R1 U I = => U2=I2R2 R2 U1 I1R1 Lập tỉ số :...
 • 82
 • 624
 • 1

Giáo án Vật 9, Học kỳ 1

Giáo án Vật Lý 9, Học kỳ 1
... Giáo Án Vật Rtd = R1 + R ⇒ R = Rtd − R1 12 U = − R1 = 0,6 − 7,5 = 12 ,5 I Vậy R2 = 12 ,5 đèn sáng bình thường b) Chiều dài dây dẫn làm điện trở : Ta có : l S R.S 30 .1. 10 −6 ⇒l = = ρ 0,40 .10 ... câu c9, c10 lời câu c9, c10 C10 l = ρ ≈ 9,0 91m − Gợi ý cho hs : Tính l chiều dài dây điện trở, Số vòng dây = π d tính chiều dài vòng Trường THCS Mỹ Quí dây -> số vòng dây biến trở Giáo Án Vật ... khác Giáo Án Vật Hoạt động : Giải bài Bài : − Giáo viên yêu cầu HS a UAB = UR1 = UR2 trả lời các câu hỏi : U AB + Cho biết R1, R2 được IR1 = R ⇒ UAB= IR1 R1 mắc với thế nào ? = 1, 2...
 • 77
 • 217
 • 0

Giáo án vật 11 học kỳ 1 tiết 9

Giáo án vật lý 11 học kỳ 1 tiết 9
... tích điện 1 Q2 W = QU = = CU2 2 C Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức học Yêu cầu học sinh nhà ... điện tích tụ điện hiệu điện hai Q C= U Đơn vị điện dung fara (F) Điện dung tụ điện phẵng : εS C= 9 .10 9. 4πd Các loại tụ điện Thường lấy tên lớp điện môi để đặt tên cho tụ điện: tụ không khí, tụ giấy, ... thức học Yêu cầu học sinh nhà làm tập 5, 6, 7, Ghi tập nhà trang 33 sgk 6.7, 6.8, 6 .9 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ...
 • 2
 • 36
 • 0

Giáo án vật9 học kỳ 2

Giáo án vật lí 9 học kỳ 2
... II- Khả tán xạ ánh sáng màu vật 1- Thí nghiệm quan sát 2- Nhận xét III- Kết luận khả tán xạ ánh sáng màu vật - Vật màu tán xạ tốt ánh sáng màu tán xạ ánh sáng màu khác - Vật màu trắng tán xạ tốt ... vật có màu xanh dới ánh sáng xanh Nếu đặt vật dới ánh sáng đỏ, em thấy vật có màu đỏ hay không? + Nh vật tán xạ tốt hay ánh sáng đỏ? + Đặt vật màu trắng dới ánh sáng đỏ (ánh sáng xanh, ánh sáng ... Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục thu đợc ánh sáng màu gì? + Trộn ánh sáng màu lục với ánh màu lam thu đợc ánh sáng màu gì? + Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lam thu đợc ánh sáng...
 • 65
 • 454
 • 0

Giáo án Vật 6, Học kỳ 2

Giáo án Vật Lý 6, Học kỳ 2
... 320 F + (4x1.80 F ) = 39 .20 F 25 0 C = 320 F + (25 x1.80 F ) = 770 F 420 C = 320 F + (42x1.80 F ) = 107.60 F 800 C = 320 F + (80x1.80 F ) = 1760 F - OA nóng chảy phút - Đây chì Nhiệt độ (oC) 327 ... lên 11 Giáo án Vật học nhớ học -Nếu thời gian cho hs làm tập SBT Củng cố dặn dò: * Củng cố: 1.Nêu kết luận nở nhiệt chất khí? 2. So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng khí? * Dặn dò: -Về nhà 1học bài, ... II Đồ dùng dạy học: -Nhóm: chậu thuỷ tinh, nước, nước đá, phích nước nóng, nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế -Lớp: Hình 22 .3, 22 .4, 22 .4 SGK III Tổ chức hoạt động học sinh: Ổn định...
 • 38
 • 495
 • 2

Giáo án vật 12 học kỳ 1 pps

Giáo án vật lý 12 học kỳ 1 pps
... ngược pha ∆ϕ = 1 - 1 = (2n + 1) π (n = 0, ± 1, ± 2, …) A = |A1 - A2| Kiến thức Ví dụ π x1 = 4cos (10 π t + ) (cm) x1 = 2cos (10 π t + π ) (cm) y M1 M M2 π O Diễn đàn: x Giáo án Vật 12 ……………………………………………………………………………………………………………………… ... đàn: Giáo án Vật 12 ……………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên: Trần Mạnh Dương nguyenthiloi.no1.vn 38 Diễn đàn: Giáo án Vật 12 ... A2 = A12 + A22 + A1 A2 cos(ϕ − 1 ) tan ϕ = A1sin 1 + A2 sinϕ A1cos 1 + A2 cosϕ2 Kiến thức Ảnh hưởng độ lệch pha - Nếu dao động thành phần pha ∆ϕ = 1 - 1 = 2nπ (n = 0, ± 1, ± 2, …) A = A1 + A2...
 • 132
 • 216
 • 1

Giáo án Vật 11 : Học kỳ I part 1 pptx

Giáo án Vật lý 11 : Học kỳ I part 1 pptx
... B i 1: Mở đầu A YÊU CẦU: - Học sinh ph i nắm chất i m, hệ qui chiếu, chuyển động tònh tiến B LÊN LỚP: Ổn đònh: B i m i: Đ i tượng học: học ngành Vật học nghiên cứu chuyển động vật thể ... Gi i tập SGK - Rèn kỹ gi i toán B LÊN LỚP: Ổn đònh: Kiểm tra c : B i m i: Giả sử hai vật 1, nằm Tính tương đ i tọa độ đường thẳng Nếu chọn gốc toạ độ Vậy tọa độ vật phụ thuộc hệ vật toạ độ vật ... chuyển động biến đ i – B i tập § 14 Liên hệ gia tốc – vận tốc – đường § 15 Sự r i tự vật § 16 B i tập § 17 Kiểm tra tiết 10 B i Vận tốc trung bình – vận tốc tức th i A YÊU CẦU: - Học sinh nắm đònh...
 • 11
 • 125
 • 0

Giáo án Vật 11 : Học kỳ I part 2 ppsx

Giáo án Vật lý 11 : Học kỳ I part 2 ppsx
... tốc: (đọc SGK) Củng c : Hướng dẫn hs làm số tập đề cương Dặn d : 17 B i 1 0: Sự r i tự vật A YÊU CẦU: - Học sinh nắm kh i niệm r i, phân biệt tượng r i tự B LÊN LỚP: Ổn đònh: Kiểm tra c : B i m i: ... đ i A YÊU CẦU: - Giúp học sinh nắm công thức xác đònh quãng đường vật vật chuyển động thẳng biến đ i th i i m t Xác đònh dấu ý nghóa đ i lượng B LÊN LỚP: Ổn đònh: Kiểm tra c : B i m i: Đường đồ ... thuộc vào m i trường ta g i vật r i tự không đáng kể so v i trọng lực tác dụng lên vật thí ta coi vật r i tự Nếu vật nặng r i không khí ta n i vật r i tự Đònh luật r i tự Sự r i tự vật tuân theo...
 • 11
 • 182
 • 0

Giáo án Vật 11 : Học kỳ I part 3 ppt

Giáo án Vật lý 11 : Học kỳ I part 3 ppt
... quán tính vật Biết vận dụng đònh luật để gi i thích số tượng vật 25 B LÊN LỚP: Ổn đònh: Kiểm tra c : B i m i: Từ nhiều kỷ ngư i ta không tìm thí nghiệm kiểm chứng đònh luật I Ngày ngư i ta chế ... dụng đònh luật để gi i thích số tượng vật B LÊN LỚP: Ổn đònh: Kiểm tra c : B i m i: Ta tìm m i liên hệ lực gia Đònh luật II Newton: tốc - Tác dụng lực F1 = 2F2 vào vật có kh i lượng m Quan sát ... YÊU CẦU: - Hiểu ý nghóa vật kh i lượng Nắm phép đo kh i lượng, gi i thích câu h i cân vật có kh i lượng thật lớn - Nắm ý nghóa biểu thức kh i lượng riêng, hiểu ý nghỉa thực tiển kh i niệm B...
 • 11
 • 152
 • 0

Giáo án vật 11 học kỳ 1 tiết 19

Giáo án vật lý 11 học kỳ 1 tiết 19
... động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức học Yêu cầu học sinh nhà làm tập 4, 5, Ghi tập nhà trang 58 sgk 10 .5, 10 .6, 10 .7 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT ... r m Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng song song : Eb = e ; rb = Vẽ hình 10 .5 Vẽ hình Giới thiệu nguồn ghép Nhận biết nguồn hỗn hợp đối xứng ghép hỗn hợp đối xứng Giới thiệu ... -BGH DUYỆT TỔ DUYỆT GIÁO VIÊN SOẠN DANH HOÀNG KHẢI ...
 • 2
 • 94
 • 0

Giáo án vật 11 học kỳ 1 tiết 20

Giáo án vật lý 11 học kỳ 1 tiết 20
... mạch E 12 ,5 = I= = 1, 25(A) RN + r 9,6 + 0,4 Cường độ dòng điện chạy qua bóng IR U 1, 25.9,6 = N = ID1 = = 0,5(A) RD1 RD1 24 IRN U 1, 25.9,6 = = ID1 = RD1 Rb + RD1 8+8 = 0,75(A) a) ID1 = Idm1 ; ID2 ... U2 12 định mức bóng đèn RD1 = dm1 = = 24(Ω) Pdm1 I= U dm 62 = = 8(Ω) Pdm 4,5 Pdm1 = = 0,5(A) Idm1 = U dm1 12 Pdm 4,5 = Idm2 = = 0,75(A) U dm Điện trở mạch RD1 ( Rb + RD ) 24(8 + 8) = RN = RD1 ... bóng đèn 1 Đ2 sáng bình thường b) Công suất hiệu suất nguồn Png = EI = 12 ,5 .1, 12 = 15 ,625 (W) U IRN 1, 25.9,6 = = H = = 0,96 = E E 12 ,5 96% Bài tập a) Suất điện động điện trở RD2 = Yêu cầu học sinh...
 • 3
 • 82
 • 0

Giáo án vật 11 học kỳ 1 tiết 22-23

Giáo án vật lý 11 học kỳ 1 tiết 22-23
... Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu sở lí thuyết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Vẽ hình 12 .2 Yêu cầu học sinh thực C1 Vẽ hình 12 .3 Yêu cầu học sinh viết biểu thức định luật ... điện mắc làm thí nghiệm R + R A + R0 + r Tính toán so sánh với kết đo Hoạt động (15 phút) : Giới thiệu dụng cụ đo Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung IV Giới thiệu dụng cụ đo Đồng ... ngiệm, thu dọn thiết bị Hoạt động (15 phút) : Xữ lí kết quả, báo cáo thí nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hướng dẫn học sinh hoàn thành báo cáo Tính toán, nhận xét … để hoàn thành báo...
 • 3
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý 7 học kỳ 2giáo án vật lý 11 học kỳ 2giáo án vật lý 9 học kì 2giáo án vật lý 6 học kỳ 2giáo án vật lý 7 học kì 2giáo án vật lý 8 học kì 2trắc nghiệm vật lý 9 học kỳ 2kiểm tra 1 tiết vật lý 9 học kỳ 2ôn tập vật lý 9 học kỳ 2giáo án địa lý 9 học kì 2giao an vat ly 7 hoc ki 2 3cotđề cương ôn tập vật lý 9 học kỳ 2đề cương vật lý 9 học kỳ 2giáo án địa lý 7 học kỳ 2giáo án vật lý 11 học kì 2THỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMNghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu mối tương quan giữa một số chỉ số trí tuệ với nếp vân tay và học lực của học sinh trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)Nghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Cimetidine của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà NẵngChapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Chapter 5 Counting Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 8: Lý thuyết đồ thị Discrete Structures for Computer Science (CO1007)báo cáo tốt nghiệp VỀ KHÁCH SẠN KING’S FINGERđề hsg tỉnh thcs (9)đề hsg tỉnh thcs (10)đề hsg tỉnh thcs (13)đề hsg tỉnh thcs (14)đề thi hsg tỉnh gdtx (2)đề thi hsg tỉnh gdtx (6)đề thi hsg tỉnh gdtx (7)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập