Tuần 4 mô sinh học 8 son van nguyen

Bài 4 sinh học lớp 8

Bài 4 mô   sinh học lớp 8
... xếp biểu bì? TIẾT 4: MÔ I.Khái niệm mô: II Các loại mô: 1 .Mô biểu bì: 2 .Mô liên kết: liên kết gồm TB liên kết A .Mô sợi nằm rải rác chất nền, (như: + xương đặc mô sụn,sụn, mômôsợi, ... bào máu) thuộc loại gì? Vì máu xếp vào loại đó? * Máu thuộc loạ kết, có tế nằm rải rác TIẾT 4: MÔ I.Khái niệm mô: II Các loại mô: 1 .Mô biểu bì: 2 .Mô liên kết: 3 .Mô cơ: gồm có vân, trơn ... nhân nằm vân ngan Khác: Nhân sát màng, nh nằm TIẾT 4: MÔ I.Khái niệm mô: II Các loại mô: 1 .Mô biểu bì: 2 .Mô liên kết: 3 .Mô cơ: 4. thần kinh: -Mô thần kinh gồm tế bào thần kinh (nơron) tế bào...
  • 11
  • 164
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập