Bài 14 bạch cầu miễn dịch

bài 14. Bạch cầu - miễn dịch

bài 14. Bạch cầu - miễn dịch
... loại - Lim phô bào: (Lim T lim phô B) - Bạch cầu mônô (đại thực bào) - Bạch cầu trung tính - Bạch cầu a axit - Bạch cầu a kiềm 2.Các hoạt động chủ yếu bạch cầu: - Thực bào: BC hình thành chân giả ... loại miễn dịch gì? miễn dịch (Nhờvăcxin) 38 Nội dung ghi bảng II Miễn dịch - Miễn dịch: khả thể không bị mắc bệnh - loại miễn dịch: +) Miễn dịch tự nhiên: Khả tự chống bệnh thể(NhờKT) Gồm: * Miễn ... động học - GV giới thiệu k/niệm miễn - Cá nhân: dịch Nghiên cứu SGK kiến thức thực tế để trả lời - Miễn dịch tự nhiên: Khả - Có lọai miễn dịch tự chống bệnh thể nào? - Miễn dịch nhân tạo : - Sự khác...
 • 46
 • 3,617
 • 4

bài 14: Bạch cầu miễn dịch

bài 14: Bạch cầu miễn dịch
... gì? gồm loại? Nêu khác miễn dịch tự nhiên miễn dịch nhân tạo - Miễn dịch khả thể không mắc bệnh truyền nhiễm Miễn dịch bao gồm miễn dịch tự nhiên miễn dịch nhân tạo - Miễn dịch tự nhiên có cách ... trước, bao gồm miễn dịch bẩm sinh miễn dịch tập nhiễm Các em xem đoạn phim sau cho biết: Thế miễn dịch nhân tạo? Miễn dịch nhân tạo thể không mắc bệnh chủ động tiêm vắc xin Miễn dịch gì? gồm loại? ... Những loại bạch cầu thư ờng tham gia thực bào? Thực bào tượng bạch cầu bắt nuốt vi khuẩn vào tế bào tiêu hóa chúng Có loại bạch cầu chủ yếu tham gia thực bào bạch cầu trung tính bạch cầu mônô Các...
 • 15
 • 3,176
 • 9

Bai 14. Bach cau - Mien dich

Bai 14. Bach cau - Mien dich
... Kết luận 1: - Kháng nguyên phân tử ngoại lại có khả kích thích thể tiết kháng thể - Kháng thể: Là phân tử Prôtêin thể tiết chống kháng nguyên - GV nêu câu hỏi: - Cá nhân đọc thông - Cơ thể: Chìa ... miễn dịch với dịch bệnh này? - GV hỏi: + Miễn dịch gì? (GV lu ý: HS thờng không ý tợng môi trờng xung quanh có mầm bệnh) Kết luận: - GV nêu câu hỏi: - HS nghiên cứu SGK - Miễn dịch: Là khả kết hợp ... thức bảo vệ thể cách: nh thông tin bổ sung để HS - HS vận dụng kiến - Thực bào: bạch cầu có nhìn khái quát thức trả lời hình thành chân giả bắt - Quay trở lại vấn đề nuốt vi khuẩn tiêu hoá Giáo...
 • 4
 • 635
 • 8

bai 14 bach cau mien dich

bai 14 bach cau mien dich
... C Máu, nước mơ, bạch huyết O C Fe D Cu B Bạch huyết, máu D Các tế bào máu, chất dinh dưỡng Bµi 14 : B¹ch cÇu – MiƠn dÞch I CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU Kh¸ng nguyªn lµ g×? Kh¸ng thĨ lµ ... Đại thực bào Bạch cầu trung tính Bạch cầu trung tính Sơ đồ hoạt động thực bào Đại thực bào Bµi 14 : B¹ch cÇu – MiƠn dÞch I CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU : C¸c em quan s¸t h×nh vµ cho biÕt: ... màng tế bào Tế bào nhiễm bị phá hủy Sơ đồ hoạt động tế bào T phá hủy tế bào thể bị nhiễm bệnh BÀI 14. BẠCH CẦU- MIỄN DỊCH I CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU II MIỄN DỊCH Lựa chọn cụm từ sau: miễn...
 • 12
 • 384
 • 3

Bài 14-Bạch cầu-Miễn Dịch

Bài 14-Bạch cầu-Miễn Dịch
... III.Miễn dịch Khái niệm : Miễn dịch khả thể không bị mắc bệnh Miễn dịch bao gồm : - Miễn dịch tự nhiên : Là thể không mắc số bệnh gồm:Miễn dịch bẩm sinh miễn dịch tập nhiễm - Miễn dịch dịch ngân ... Tiết 14 BẠCH CẦU-MIỄN DỊCH I.Mục đích yêu cầu 1.Kiến thức - Học sinh nhận biết loại bạch cầu ,nêu hoạt động chủ yếu bạch cầu vai trò - Khái niệm loại miễn dịch 2.Kĩ - Rèn luyện kĩ ... quan sát hình ảnh 3.Thái độ -Có kĩ sống trước tượng miễn dịch tự nhiên nhân tạo thể II.Phương tiện dạy học 1.Của giáo viên - Máy chiếu - Bài giảng điện tử 2.Của học sinh - Chuẩn bị - Sách giáo...
 • 4
 • 439
 • 4

Bài 14: Bạch cầu - miễn dịch- Sinh 8

Bài 14: Bạch cầu - miễn dịch- Sinh 8
... khỏi.Vậy đâu mà tay, chân khỏi đau? Hạch nách gì? Đó nội dung mà hôm nghiên cứu Tiết 14; Bài 14: BẠCH CẦU - MIỄN DỊCH ...
 • 4
 • 1,891
 • 23

Gián án Bai 14 Bach cau - Mien dich.ppt

Gián án Bai 14 Bach cau - Mien dich.ppt
... vi rút - Kháng thể: Là phân tử prôtêin thể tiết chống lại kháng nguyên Các em quan sát hình sau cho biết kháng nguyên kháng thể tương tác theo chế nào? Kháng nguyên A Kháng nguyên B Bài 14 : Bạch ... tin SGK cho biết: Kháng nguyên gì? Kháng thể gì? - Kháng nguyên phân tử ngoại lai có khả kích thích thể tiết kháng thể Như nọc độc ong, rắn, chất có bề mặt vi khuẩn, vi rút - Kháng thể: Là phân ... chống lại kháng nguyên cách nào? Tiết Tế bào B tiết kháng thể Các kháng thể Tế bào vi khuẩn bị kháng thể vô hiệu hoá Bài 14 : Bạch cầu Miễn dịch I CC HOT NG CH YU CA BCH CU - Kháng nguyên: Là...
 • 15
 • 328
 • 3

Giáo án bồi dưỡng sinh học 8 bài 14 Bạch cầu miễn dịch

Giáo án bồi dưỡng sinh học 8 bài 14 Bạch cầu miễn dịch
... kháng nguyên kháng thể tơng tác theo chế nào? Kháng nguyên A Kháng nguyên B Tơng tác kháng nguyên kháng thể theo chế chìa khóa ổ khóa, nghĩa kháng nguyên kháng thể I.Các hoạt động chủ yếu bạch ... tin SGK thảo luận nhóm: Sự khác miễn dịch tự nhiên miễn dịch nhân tạo? Miễn dịch tự nhiên có đợc cách ngẫu nhiên, bị động từ thể sinh hay sau thể bị nhiễm bệnh Miễn dịch nhân tạo có đợc không ngẫu ... tiêu hóa chúng Thực bào tợng bạch cầu hình thành chân giả bắt nuốt vi khuẩn vào tế bào tiêu hóa chúng Có loại bạch cầu chủ yếu tham gia thực bào bạch cầu trung tính bạch cầu mônô Các virút, vi khuẩn...
 • 20
 • 1,231
 • 5

BÀI 14 BẠCH cầu MIỄN DỊCH

BÀI 14 BẠCH cầu MIỄN DỊCH
... nhiên miễn dịch nhân tạo Miễn dịch tự nhiên Miễn dịch nhân tạo Miễn dịch Miễn dịch có thể có sẵn kháng thể tiêm văcxin loại bệnh II Miễn dịch Miễn dịch khả thể không bị mắc bệnh Miễn dịch miễn ... nào? BÀI 14 BẠCH CẦU- MIỄN DỊCH NỘI DUNG: NỘI DUNG: I CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU II- MIỄN DỊCH I Các hoạt động chủ yếu bạch cầu • Các loại bạch cầu thể: I Các hoạt động chủ yếu bạch cầu ... • Miễn dịch gì? • Miễn dịch tự nhiên gồm dạng nào? • Thế miễn dịch bẫm sinh miễn dịch tập nhiễm? • Miễn dịch nhân tạo gì? II Miễn dịch Miễn dịch Miễn dịch tự nhiên Miễn dịch bẩm sinh khả tự chống...
 • 31
 • 308
 • 0

Bài 14: BẠCH CẦU-MIỄN DỊCH

Bài 14: BẠCH CẦU-MIỄN DỊCH
... gồm loại? Nêu khác miễn dịch tự nhiên miễn dịch nhân tạo - Miễn dịch khả thể không mắc bệnh truyền nhiễm Miễn dịch bao gồm miễn dịch tự nhiên miễn dịch nhân tạo - Miễn dịch tự nhiên có đợc cách ... trớc, bao gồm miễn dịch bẩm sinh miễn dịch tập nhiễm Các em xem đoạn phim sau cho biết: Thế miễn dịch nhân tạo? Miễn dịch nhân tạo thể không mắc bệnh chủ động tiêm vắc xin Miễn dịch gì? gồm loại? ... gì? Những loại bạch cầu th ờng tham gia thực bào? Thực bào tợng bạch cầu bắt nuốt vi khuẩn vào tế bào tiêu hóa chúng Có loại bạch cầu chủ yếu tham gia thực bào bạch cầu trung tính bạch cầu mônô...
 • 15
 • 204
 • 0

bài giảng sinh học 8 bài 14 bạch cầu - miễn dịch

bài giảng sinh học 8 bài 14 bạch cầu - miễn dịch
... loại miễn dịch Có loại MD: - MD tự nhiên MD bẩm sinh MD tập nhiễm - MD nhân tạo (?3) So sánh miễn dịch tự nhiên miễn dịch nhân tạo Củng cố • Kể tên bệnh dịch lây truyền mà em biết ? • Em miễn dịch ... (?) Bạch cầu có vai trò với thể cách thức thực vai trò Bạch cầu có vai trò bảo vệ thể chế : - Thực bào - Tạo kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên VSV - Phá hủy tb bị nhiễm bệnh II Miễn dịch ... quai bị, thủy đậu ,…)  Miễn dịch tập nhiễm - Những bệnh tiêm phòng vacxin người không bị lây nhiễm bậnh ( bại liệt , uốn ván , lao,…)  Miễn dịch nhân tạo (?1) Miễn dịch ? Là khả thể không bị...
 • 18
 • 625
 • 0

BAI 14 BACH CAU MIEN DICH

BAI 14 BACH CAU MIEN DICH
... mà tay, chân khỏi đau? Hạch nách gì? Đó nội dung mà hôm nghiên cứu Tiết 14; Bài 14: BẠCH CẦU - MIỄN DỊCH Tiết 14; Bài 14: BẠCH CẦU - MIỄN DỊCH I Các hoạt động chủ yếu bạch cầu : Cấu tạo add Title ... rào phòng thủ mà bạch cầu tạo nên để bảo vệ thể? Xem đoạn phim Tiết 14; Bài 14: BẠCH CẦU - MIỄN DỊCH II Miễn dịch : Tiết 14; Bài 14: BẠCH CẦU - MIỄN DỊCH II Miễn dịch : Ví dụ:Dịch đau mắt đỏ có ... động chủ yếu bạch cầu? • Sự thực bào • Hoạt động tế bào B •Hoạt động tế bào T Quan sát hình 14. 1 ,14. 3 ,14. 4 thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi sau: – Sự thực bào gì? Những loại bạch cầu tham gia thực...
 • 44
 • 266
 • 0

Bài 14. Bạch cầu - Miễn dịch

Bài 14. Bạch cầu - Miễn dịch
... đúng: Nhng loi bch cu no tham gia thc bo ? a Bạch cầu trung tính - Bạch cầu a axit b Bạch cầu a kiềm - Bạch cầu lim phô c Bạch cầu trung tính - Bạch cầu mono Hoạt động hoạt động tế bào B? a Tiết ... em t xem thụng tin SGK trang 46 - 47 Do hin tng dch ! cỏc bn cú bit khụng ? SO SNH Miễn dịch tự nhiên Miễn dịch nhân tạo Có đợc cách ngẫu nhiên hay bị động từ sinh hay sau thể bị nhiễm bệnh Có ... CU - MIN DCH Mt s khỏi nim : Khỏng nguyờn l gỡ ? Khỏng th l gỡ ? a ! Cú chỡa khúa nh lm chy xe õy ? Ti gi i hc ri ! Khỏng nguyờn l gỡ ? Khỏng th l gỡ ? Bi 14 BCH CU - MIN DCH Mt s khỏi nim : -...
 • 20
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: LL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại họcLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nayLL-Trần Phụng Vương-Nâng cao vị trí, vai trò cùa tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nayLL-Trần Thị Phượng-Pháp luật và luật tục Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nayLLVLS_Doãn Thị Vân Anh_Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đỗi với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nayLQT-Hoàng Tùng-Thách thức do cắt giảm thuế quan khi Việt Nam tham gia tổ chức thương mại thế giớiTiếp thị liên kết từ AZ | Cuốn Ebook thay đổi cuộc sốngSM j320h DS UM SEA lollipop vie rev 1 1 160205tu dong hoa va dieu khien toi uuCÂU hỏi THỰC HÀNH bào CHẾ 2Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập