BÀI 46 dây THẦN KINH tủy sinh học 8 dương hồng

BÀI 46 DÂY THẦN KINH TỦY

BÀI 46 DÂY THẦN KINH TỦY
... truyền xám trung khu thần kinh, nơi xuất phát dây thần kinh não ( có 12 đơi dây thần kinh não, gồm loại dây: dây cảm Hs ghi nhận giác, dây vận động dây pha) - Gi¶i thÝch cho hs thÊy ®ỵc chøc n¨ng ... xung thÇn kinh vËn ®éng + RƠ sau dÉn trun xung thÇn kinh c¶m gi¸c D©y thÇn kinh tủ cã chøc n¨ng dÉn trun xung thÇn kinh theo chiỊu +Vì d©y thÇn kinh tđy c¸c bã sỵi c¶m gi¸c vµ vËn ®éng nhËp l¹i ... c¸c nhãm kh¸c bỉ sung - RƠ sau dÉn trun xung thÇn kinh c¶m gi¸c D©y thÇn kinh tủ cã chøc n¨ng dÉn trun xung thÇn kinh theo chiỊu - D©y thÇn kinh tđy c¸c bã sỵi c¶m gi¸c vµ vËn ®éng nhËp l¹i nèi...
 • 6
 • 209
 • 0

Giáo án tham khảo sinh học 8 Bài 45 Dây thần kinh tủy

Giáo án tham khảo sinh học 8 Bài 45 Dây thần kinh tủy
... thần kinh Bộ phận trung ương Bộ phận ngoại biên tủy sống dây thần kinh hạch thần kinh TIẾT 47 BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY Hình dây dây thần kinh tủy BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY CẤU TẠO DÂY THẦN KINH ... (các bó sợi cảm giác) Tủy sống dây thần kinh tủy Các dây thần kinh tủy vùng chậu BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY Cấu tạo dây thần kinh tủy Chức dây thần kinh tuỷ Chức dây thần kinh tuỷ Thí nghiệm Điều ... Cơ B Cung phản xạ sinh dưỡng Các rễ tủy dây thần kinh tủy BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY Cấu tạo dây thần kinh tủy - Dây thần kinh tuỷ gồm 31 đôi - Các dây thần kinh tuỷ liên hệ với tuỷ sống qua rễ...
 • 27
 • 2,664
 • 1

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 45 : DÂY THẦN KINH TỦY ppsx

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 45 : DÂY THẦN KINH TỦY ppsx
... tiêu: Học sinh hiểu – Có 31 đôi dây – trình bày cấu tạo dây thần kinh tủy thần kinh tủy Học sinh quan sát kỹ – Mỗi dây thần – – – GV yêu cầu học sinh nghiên hình , đọc thông tin kinh tủy ...  dây thần – Vì nói dây thần kinh tủy kinh tủy dây dây pha ? pha Kết luận : Khung ghi nhớ SGK IV/ CỦNG C : Trình bày cấu tạo chức dây thần kinh tủy ? Làm câu hỏi SGK ( trang 143 ) Gợi ý : ... nhận xét bổ sung  dây thần kinh bià thích vào tranh tủy Hoạt động 2: Chức II Chức dây thần kinh tủy dây thần kinh tủy Mục tiêu : Thông qua thí – Rễ trước dẫn – nghiệm , học sinh rút truyền xung...
 • 4
 • 5,709
 • 6

bài giảng sinh học 8 bài 45 dây thần kinh tủy

bài giảng sinh học 8 bài 45 dây thần kinh tủy
... dây thần kinh tủy: - Có 31 đôi dây thần kinh tủy Quan sát hình vẽ xác Não Khối địnhdây lượng dây thần đôi số thần kinh thần kinh tủy kinh tủy? 12 đôi thần kinh ngực đôi thần kinh + đôi dây thần ... với tủy sống qua rễ trước (rễ vận động) TaiLieu.VN BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY Dây thần kinh tủy TaiLieu.VN Các rễ tủy Tủy sống Tủy sống Dây thần kinh tủy Đĩa đệm đốt sống TaiLieu.VN BÀI 45: DÂY THẦN ... lại thành dây thần kinh tuỷ TaiLieu.VN BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY I Cấu tạo dây thần kinh tủy: Bảng kết thí nghiệm tìm - Có 31 đôi dây thần kinh tủy hiểu chức rễ tủy: - Mỗi dây thần kinh tủy gồm:...
 • 17
 • 3,507
 • 1

bài 45: Dây thần kinh tủy

bài 45: Dây thần kinh tủy
... thần kinh Bộ phận trung ương Bộ phận ngoại biên tủy sống dây thần kinh hạch thần kinh TIẾT 47 BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY Hình dây dây thần kinh tủy BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY CẤU TẠO DÂY THẦN KINH ... (các bó sợi cảm giác) Tủy sống dây thần kinh tủy Các dây thần kinh tủy vùng chậu BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY Cấu tạo dây thần kinh tủy Chức dây thần kinh tuỷ Chức dây thần kinh tuỷ Thí nghiệm Điều ... Cơ B Cung phản xạ sinh dưỡng Các rễ tủy dây thần kinh tủy BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY Cấu tạo dây thần kinh tủy - Dây thần kinh tuỷ gồm 31 đôi - Các dây thần kinh tuỷ liên hệ với tuỷ sống qua rễ...
 • 27
 • 1,669
 • 2

Tuần 24 Tiết 47 Bài 45: Dây thần kinh tuỷ

Tuần 24 Tiết 47 Bài 45: Dây thần kinh tuỷ
... đôc bà y thần kinh tủy ? lời câu hỏi : - Có 31 đôi dây thần thần kinh y ? - Có đôi dây kinh tuỷtủ - Dây thần kinh tuỷ có cấu tạo ? - Dây thần kinh tuỷ có cấu tạo ? - Mỗi dây thần kinh tuỷ gồm ... nằm ngoài, bao quanh chất xám Tuần 24 Tiết 47 BÀI 45:  -I CẤU TẠO CỦA DÂY THẦN KINH TUỶ II CHỨC NĂNG CỦA DÂY THẦN KINH TUỶ I CẤU TẠO CỦA DÂY THẦN KINH TUỶ : Hãy quan sát hình 45.1, ghi ... tập  Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY I CẤU TẠO CỦA DÂY THẦN KINH TUỶ : - Có 31 đôi dây thần kinh tuỷ - Mỗi dây thần kinh tuỷ gồm rễ : + Rễ trước : rễ vận động + Rễ sau : rễ cảm giác - Các rễ tuỷ khỏi...
 • 14
 • 831
 • 4

Gián án Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY

Gián án Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY
... đôi dây thần kinh tủy dây pha gồm có bó sợi thần kinh hướng tâm bó sợi thần kinh li tâm nối với tủy sống qua rễ trước rễ sau Kiểm tra - đánh giá Hãy chọn đáp án Câu Có đôi dây thần kinh tủy ... hỏi: dây thần kinh tủy có cấu tạo ? đáp án - Có 31 đôi dây thần kinh tủy - Mỗi dây thần kinh tủy gồm rễ + Rễ trước: rễ vận động + Rễ sau: rễ cảm giác - Các đôi rễ tủy khỏi lỗ gian đốt tạo thành dây ... Chất trắng: nằm ngoài, bao quanh chất xám BàI 45 Dây thần kinh tủy ICấu tạo dây thần kinh tủy Ii Chức dây thần kinh tủy i Dây thần kinh tủy Hãy nghiên cứu sách giáo khoa qua sát hình 45.1, 45.2...
 • 12
 • 424
 • 0

Gián án Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY

Gián án Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY
... đôi dây thần kinh tủy dây pha gồm có bó sợi thần kinh hướng tâm bó sợi thần kinh li tâm nối với tủy sống qua rễ trước rễ sau Kiểm tra - đánh giá Hãy chọn đáp án Câu Có đôi dây thần kinh tủy ... hỏi: dây thần kinh tủy có cấu tạo ? đáp án - Có 31 đôi dây thần kinh tủy - Mỗi dây thần kinh tủy gồm rễ + Rễ trước: rễ vận động + Rễ sau: rễ cảm giác - Các đôi rễ tủy khỏi lỗ gian đốt tạo thành dây ... Chất trắng: nằm ngoài, bao quanh chất xám BàI 45 Dây thần kinh tủy ICấu tạo dây thần kinh tủy Ii Chức dây thần kinh tủy i Dây thần kinh tủy Hãy nghiên cứu sách giáo khoa qua sát hình 45.1, 45.2...
 • 12
 • 308
 • 0

Bài giảng Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY

Bài giảng Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY
... Chất trắng: nằm ngoài, bao quanh chất xám BàI 45 Dây thần kinh tủy ICấu tạo dây thần kinh tủy Ii Chức dây thần kinh tủy i Dây thần kinh tủy Hãy nghiên cứu sách giáo khoa qua sát hình 45.1, 45.2 ... hỏi: dây thần kinh tủy có cấu tạo ? đáp án - Có 31 đôi dây thần kinh tủy - Mỗi dây thần kinh tủy gồm rễ + Rễ trước: rễ vận động + Rễ sau: rễ cảm giác - Các đôi rễ tủy khỏi lỗ gian đốt tạo thành dây ... đôi dây thần kinh tủy dây pha gồm có bó sợi thần kinh hướng tâm bó sợi thần kinh li tâm nối với tủy sống qua rễ trước rễ sau Kiểm tra - đánh giá Hãy chọn đáp án Câu Có đôi dây thần kinh tủy...
 • 12
 • 506
 • 0

Bài soạn Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY

Bài soạn Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY
... Chất trắng: nằm ngoài, bao quanh chất xám BàI 45 Dây thần kinh tủy ICấu tạo dây thần kinh tủy Ii Chức dây thần kinh tủy i Dây thần kinh tủy Hãy nghiên cứu sách giáo khoa qua sát hình 45.1, 45.2 ... hỏi: dây thần kinh tủy có cấu tạo ? đáp án - Có 31 đôi dây thần kinh tủy - Mỗi dây thần kinh tủy gồm rễ + Rễ trước: rễ vận động + Rễ sau: rễ cảm giác - Các đôi rễ tủy khỏi lỗ gian đốt tạo thành dây ... đôi dây thần kinh tủy dây pha gồm có bó sợi thần kinh hướng tâm bó sợi thần kinh li tâm nối với tủy sống qua rễ trước rễ sau Kiểm tra - đánh giá Hãy chọn đáp án Câu Có đôi dây thần kinh tủy...
 • 12
 • 1,216
 • 1

Tài liệu Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY

Tài liệu Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY
... Chất trắng: nằm ngoài, bao quanh chất xám BàI 45 Dây thần kinh tủy ICấu tạo dây thần kinh tủy Ii Chức dây thần kinh tủy i Dây thần kinh tủy Hãy nghiên cứu sách giáo khoa qua sát hình 45.1, 45.2 ... hỏi: dây thần kinh tủy có cấu tạo ? đáp án - Có 31 đôi dây thần kinh tủy - Mỗi dây thần kinh tủy gồm rễ + Rễ trước: rễ vận động + Rễ sau: rễ cảm giác - Các đôi rễ tủy khỏi lỗ gian đốt tạo thành dây ... đôi dây thần kinh tủy dây pha gồm có bó sợi thần kinh hướng tâm bó sợi thần kinh li tâm nối với tủy sống qua rễ trước rễ sau Kiểm tra - đánh giá Hãy chọn đáp án Câu Có đôi dây thần kinh tủy...
 • 12
 • 739
 • 1

Dây thần kinh tủy ( Sinh 8 )

Dây thần kinh tủy ( Sinh 8 )
... Trình bày cấu tạo dây thần kinh tủy? b/ Trình bày chức dây thần kinh tủy? c/ Tại nói dây thần kinh tủy dây pha? d/ Hướng dẫn HS trả lời câu tr 143 SGK sinh học 5/ Dặn dò: ( phút ) - Học trả lời ... câu Chức rễ tủy hỏi sau: + Rễ trước: Dẫn truyền xung vận - Chức rễ tủy? động( li tâm ) - Chức dây thần kinh tủy? + Rễ sau: Dẫn truyền xung cảm giác ( hướng tâm ) - Chức dây thần kinh tủy dẫn truyền ... tủy dẫn truyền xung vận động( li tâm ) xung cảm giác ( hướng tâm ) GV: Gọi nhóm khác nhận xét bỗ sung GV: Vì nói dây thần kinh tủy dây HS: Trả lời pha? Dây thần kinh tủy bó sợi cảm giác bó sợi...
 • 3
 • 393
 • 0

Bài 45. Dây thần kinh tủy (xem được)

Bài 45. Dây thần kinh tủy (xem được)
... tu sng? Tiết 47 Bài 45 Bài 45 DY THN KINH TU I Cu to ca dõy thn kinh tu - T tu sng phỏt i 31 ụi dõy thn kinh tu Nờu v trớ ca dõy thn kinh tu ? t sng c I t sng c I Tu sng Dõy thn Kinh tu t sng Tht ... tu ? Nờu chc nng ca dõy thn kinh tu Bài 45 DY THN KINH TU I Cu to ca dõy thn kinh tu - T tu sng phỏt i 31 ụi dõy thn kinh tu - Mi dõy thn kinh tu gm: + Cỏc bú si thn kinh cm giỏc ni vi tu sng ... bú si thn kinh ng ni vi tu sng qua r trc ( r ng) ? Mi dõy thn kinh tu gm ? Trỡnh by cu to ca dõy cú my r? Cỏc r ú i thn kinh tu t õu Hỡnh 45-1 Cỏc r tu v dõy thn kinh tu Bài 45 DY THN KINH TU I...
 • 16
 • 346
 • 1

Bài 45.Dây thần kinh tủy

Bài 45.Dây thần kinh tủy
... tu sng? Tiết 47 Bài 45 Bài 45 DY THN KINH TU I Cu to ca dõy thn kinh tu - T tu sng phỏt i 31 ụi dõy thn kinh tu Nờu v trớ ca dõy thn kinh tu ? t sng c I t sng c I Tu sng Dõy thn Kinh tu t sng Tht ... tu ? Nờu chc nng ca dõy thn kinh tu Bài 45 DY THN KINH TU I Cu to ca dõy thn kinh tu - T tu sng phỏt i 31 ụi dõy thn kinh tu - Mi dõy thn kinh tu gm: + Cỏc bú si thn kinh cm giỏc ni vi tu sng ... bú si thn kinh ng ni vi tu sng qua r trc ( r ng) ? Mi dõy thn kinh tu gm ? Trỡnh by cu to ca dõy cú my r? Cỏc r ú i thn kinh tu t õu Hỡnh 45-1 Cỏc r tu v dõy thn kinh tu Bài 45 DY THN KINH TU I...
 • 16
 • 1,535
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: on co tri tan xuat ban 1967 quyen 1 mong binh son 336 trangBÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG Mẫu giáoHướng dẫn thực hiện Quy định về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm nonMô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Báo mạng điện tử và sự cạnh tranh của báo mạng điện tử với báo in TIỂU LUẬN CAO HỌC“sự cần thiết của việc giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh”Nhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa lai mới tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên BáiTham luận công tác chủ nhiệm trung học cơ sởTham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kémCông tác xã hội nhóm trẻ khiếm thịLuan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêmgiảm nghèo bền vững tại tỉnh phú thọ đến năm 2020 tiểu luận cao họcBẢNG THAM LUẬN VỀ GIẢI PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUBÁO CÁO THAM LUẬN VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUATHAM LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNGBÁO CÁO THAM LUẬN SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ CÁCH BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP trung học cơ sởMột số vấn đề về đăng ký bất động sản ở Việt NamBài tham luận Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập