Bai 39 bai tiet nuoc tieu

Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Bài 39: Bài tiết nước tiểu
... lít nước tiểu đầu sau thành khoảng 1,5 lít nước tiểu thức Vậy nước tiểu thức tiết thể ? * Phiếu học tập: Sắp xếp lại tên quan hệ tiết đánh II BÀI cho xác đường xuất mũi tên TIẾT NƯỚC TIỂU nước tiểu ... BÀI DẠY: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU EM HÃY NÊU TÊN VÀ CHỈ RÕ CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU ? THẬN ỐNG DẪN NƯỚC TIỂU ỐNG ĐÁI BÓNG ĐÁI NANG CẦU THẬN ỐNG ... Máu (chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng…) Nước tiểu đầu Áp lực máu (cơ chế khuyếch tán) Bài tiết tiếp Nước tiểu thức (các chất không cần thiết chất có hại) THÀNH PHẦN NƯỚC TIỂU ĐẦU KHÁC VỚI MÁU...
 • 25
 • 1,425
 • 3

BAI 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

BAI 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... chất cặn bã nồng độ đặc Bài 39 BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I Sự tạo thành nước tiểu : Bệnh nhân chạy thận nhân tạo Bài 39 BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I Sự tạo thành nước tiểu : II Sự thải nước tiểu : * Câu hỏi thảo ... TRA BÀI CŨ 1) Bài tiết có vai trò thể sống ? Nêu sản phẩm tiết quan tiết chủ yếu thể ? (5điểm) 2) Trình bày cấu tạo hệ tiết nước tiểu (5điểm) Bài 39 BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I Sự tạo thành nước tiểu ... lít nước tiểu đầu nước tiểu thức khoảng 1,5 lít đâu ? Nước tiểu đổ vào đâu tích trữ quan ? 2) Nước tiểu thải ngồi nhờ hoạt động phối hợp ? Sơ đồ hệ tiết nước tiểu Thận Bể thận Ống dẫn nước tiểu...
 • 12
 • 1,258
 • 4

Bài 39: bài tiết nước tiểu

Bài 39: bài tiết nước tiểu
... / Tạo thành nước tiểu Sơ đồ trình tạo thành nước tiểu đơn vị chức thận Sự tạo thành nước tiểu gồm trình ? Sự tạo thành nước tiểu đầu khác với máu chỗ ? Nước tiểu thức khác nước tiểu đầu chỗ ... ion thừa: H+,K+ … - Thành phần nước tiểu đầu khác với máu chỗ ? Thành phần nước tiểu đầu tế bào máu Nước tiểu thức khác với nước tiểu đầu chỗ ? NƯỚC TIỂU ĐẦU NƯỚC TIỂU CHÍNH THỨC - _ Nồng độ chất ... hiểu tác nhân gây hại cho hệ tiết _ Đọc mục em có biết ,trang 128 SGK O O O II/ THẢI NƯỚC TIỂU Sự thải nước tiểu diễn ? - Nước tiểu thức đổ vào bể thận qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trử bóng...
 • 15
 • 658
 • 2

Bài 39 : Bài tiết nước tiểu

Bài 39 : Bài tiết nước tiểu
... thành nước tiểu II Thải nước tiểu Tại lại có khác đó? Sự tạo thành nước tiểu diễn liên tục Sự thải nước tiểu xảy vào lúc định Bài 39 Bài tiết nước I Tạo thành nước tiểu tiểu II Thải nước tiểu ... thải tạo nước tiểu thức Nước tiểu thức từ ống góp đổ vào bể thận đổ vào bóng đái Bài 39 Bài tiết nước tiểu I Tạo thành nước tiểu Đánh dấu (x)vào đáp án đúng: Stt Nội dung Nước tiểu Nước tiểu đầu ... 170 lít nước tiểu đầu sau tạo thành 1,5 lít nư ớc tiểu thức, Câu hỏi: Nước tiểu thức tiêt thể nào? Trả lời: Nước tiểu thức bể thận ống dẫn nước tiểu tích trữ bóng đái Bài 39 Bài tiết nước tiểu I...
 • 27
 • 1,275
 • 3

Gián án Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Gián án Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... thừa khỏi thể Vì tạo thành nước tiểu diễn liên tục mà tiết nước tiểu lại gián đoạn? Đáp án -Máu tuần hoànliên tục qua cầu thận nên nước tiểu hình thành liên tục -Nước tiểu tích trữ bóng đái lên ... nước tiểu thức 2 -Nước tiểu đầu tế bào máu prôtêin -Máu có tế bào máu prôtêin 3 Dùng phiếu điền vào ô thích hợp để phân biệt nước tiểu đầu nước tiểu thức Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Nồng đọ ... thành nước tiểu gồm: -Quá trình lọc máu cầu thận tạo nước tiểu đầu -Quá trình hấp thụ lại ống thận -Quá trình tiết tiếp: +Hấp thụ lại chất cần thiết +Bài tiết tiếp chất thừa,chất thải +Tại thành nước...
 • 21
 • 352
 • 0

Bài soạn Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Bài soạn Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... nước tiểu thức 2 -Nước tiểu đầu tế bào máu prôtêin -Máu có tế bào máu prôtêin 3 Dùng phiếu điền vào ô thích hợp để phân biệt nước tiểu đầu nước tiểu thức Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Nồng đọ ... thừa khỏi thể Vì tạo thành nước tiểu diễn liên tục mà tiết nước tiểu lại gián đoạn? Đáp án -Máu tuần hoànliên tục qua cầu thận nên nước tiểu hình thành liên tục -Nước tiểu tích trữ bóng đái lên ... thành nước tiểu gồm: -Quá trình lọc máu cầu thận tạo nước tiểu đầu -Quá trình hấp thụ lại ống thận -Quá trình tiết tiếp: +Hấp thụ lại chất cần thiết +Bài tiết tiếp chất thừa,chất thải +Tại thành nước...
 • 21
 • 2,928
 • 5

Bài soạn Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Bài soạn Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... nước tiểu thức 2 -Nước tiểu đầu tế bào máu prôtêin -Máu có tế bào máu prôtêin 3 Dùng phiếu điền vào ô thích hợp để phân biệt nước tiểu đầu nước tiểu thức Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Nồng đọ ... thừa khỏi thể Vì tạo thành nước tiểu diễn liên tục mà tiết nước tiểu lại gián đoạn? Đáp án -Máu tuần hoànliên tục qua cầu thận nên nước tiểu hình thành liên tục -Nước tiểu tích trữ bóng đái lên ... thành nước tiểu gồm: -Quá trình lọc máu cầu thận tạo nước tiểu đầu -Quá trình hấp thụ lại ống thận -Quá trình tiết tiếp: +Hấp thụ lại chất cần thiết +Bài tiết tiếp chất thừa,chất thải +Tại thành nước...
 • 21
 • 503
 • 0

Bài giảng Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Bài giảng Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... nước tiểu thức 2 -Nước tiểu đầu tế bào máu prôtêin -Máu có tế bào máu prôtêin 3 Dùng phiếu điền vào ô thích hợp để phân biệt nước tiểu đầu nước tiểu thức Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Nồng đọ ... thừa khỏi thể Vì tạo thành nước tiểu diễn liên tục mà tiết nước tiểu lại gián đoạn? Đáp án -Máu tuần hoànliên tục qua cầu thận nên nước tiểu hình thành liên tục -Nước tiểu tích trữ bóng đái lên ... thành nước tiểu gồm: -Quá trình lọc máu cầu thận tạo nước tiểu đầu -Quá trình hấp thụ lại ống thận -Quá trình tiết tiếp: +Hấp thụ lại chất cần thiết +Bài tiết tiếp chất thừa,chất thải +Tại thành nước...
 • 21
 • 510
 • 0

Gián án Bai 39. Bai tiet nuoc tieu

Gián án Bai 39. Bai tiet nuoc tieu
... - Một đến ba HS trình bày, lớp bổ sung để hoàn chỉnh đáp án - Vì tạo thành nớc tiểu diễn liên tục mà - HS nêu đợc: tiết nớc tiểu lại gián + Máu tuần hoàn liên tục đoạn? qua cầu thận nớc tiểu ... xét bổ sung - GV yêu cầu học sinh đọc lại thích hình 39.1 thảo luận: + Thành phần nớc tiểu đầu khác với máu điểm nào? + Hoàn thành bảng so sánh nớc tiểu đầu nớc tiểu thức - GV kẻ phiếu học tập ... - GV yêu cầu HS quan - HS tự thu nhận xử sát hình 39.1 tìm hiểu lý thông tin mục 1, quan trình hình thành nớc sát đọc kĩ nội dung tiểu hình 39.1 - GV yêu cầu - Trao đổi nhóm thảo nhóm thảo luận:...
 • 3
 • 256
 • 0

Bài soạn Bai 39. Bai tiet nuoc tieu

Bài soạn Bai 39. Bai tiet nuoc tieu
... - GV yêu cầu HS quan - HS tự thu nhận xử sát hình 39.1 tìm hiểu lý thông tin mục 1, quan trình hình thành nớc sát đọc kĩ nội dung tiểu hình 39.1 - GV yêu cầu - Trao đổi nhóm thảo nhóm thảo luận: ... - Có nhiều - Chất dinh dỡng - Có nhiều - Gần nh không Giáo án sinh Ngời soạn giảng dạy : GV : nguyễn văn lực Hoạt động bàI tiết nớc tiểu Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - GV yêu cầu HS - ... ý Đại diện nhóm trình kiến bày, lớp nhận xét bổ sung - GV yêu cầu học sinh đọc lại thích hình 39.1 thảo luận: + Thành phần nớc tiểu đầu khác với máu điểm nào? + Hoàn thành bảng so sánh nớc...
 • 3
 • 528
 • 0

Gián án Bai 39. Bai tiet nuoc tieu

Gián án Bai 39. Bai tiet nuoc tieu
... - Một đến ba HS trình bày, lớp bổ sung để hoàn chỉnh đáp án - Vì tạo thành nớc tiểu diễn liên tục mà - HS nêu đợc: tiết nớc tiểu lại gián + Máu tuần hoàn liên tục đoạn? qua cầu thận nớc tiểu ... xét bổ sung - GV yêu cầu học sinh đọc lại thích hình 39.1 thảo luận: + Thành phần nớc tiểu đầu khác với máu điểm nào? + Hoàn thành bảng so sánh nớc tiểu đầu nớc tiểu thức - GV kẻ phiếu học tập ... - GV yêu cầu HS quan - HS tự thu nhận xử sát hình 39.1 tìm hiểu lý thông tin mục 1, quan trình hình thành nớc sát đọc kĩ nội dung tiểu hình 39.1 - GV yêu cầu - Trao đổi nhóm thảo nhóm thảo luận:...
 • 3
 • 174
 • 0

Bài soạn Bài 39. tiết 41 bài tiết nước tiểu

Bài soạn Bài 39. tiết 41 bài tiết nước tiểu
... thc v n nh s thnh phn ca mỏu II Thi nc tiu S bi tit nc tiu din nh th no Nước tiểu thức Ra Bể thận ống đái ống dẫn nước tiểu Bóng đái I To thnh nc tiu - S to thnh nc tiu gm quỏ trỡnh: + Quỏ trỡnh...
 • 28
 • 855
 • 0

Gián án Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Gián án Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... thừa khỏi thể Vì tạo thành nước tiểu diễn liên tục mà tiết nước tiểu lại gián đoạn? Đáp án -Máu tuần hoànliên tục qua cầu thận nên nước tiểu hình thành liên tục -Nước tiểu tích trữ bóng đái lên ... nước tiểu thức 2 -Nước tiểu đầu tế bào máu prôtêin -Máu có tế bào máu prôtêin 3 Dùng phiếu điền vào ô thích hợp để phân biệt nước tiểu đầu nước tiểu thức Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Nồng đọ ... thành nước tiểu gồm: -Quá trình lọc máu cầu thận tạo nước tiểu đầu -Quá trình hấp thụ lại ống thận -Quá trình tiết tiếp: +Hấp thụ lại chất cần thiết +Bài tiết tiếp chất thừa,chất thải +Tại thành nước...
 • 21
 • 207
 • 0

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Bài 39 Bài tiết nước tiểu

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Bài 39 Bài tiết nước tiểu
... lít nước tiểu đầu sau thành khoảng 1,5 lít nước tiểu thức Vậy nước tiểu thức tiết thể ? * Phiếu học tập: Sắp xếp lại tên quan hệ tiết đánh II BÀI cho xác đường xuất mũi tên TIẾT NƯỚC TIỂU nước tiểu ... khuếch tán) ĐÁP ÁN Lọc máu qua màng lọc Hấp thụ lại (trừ tế bào máu prôtein) Máu (chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng…) Nước tiểu đầu Áp lực máu (cơ chế khuyếch tán) Bài tiết tiếp Nước tiểu thức ... Áp lực máu (cơ chế khuyếch tán) theo (chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng…) Nước tiểu đầu Bài tiết tiếp Nước tiểu thức (các chất không cần thiết chất có hại) Các chất tiết tiếp là: urê, axit amin,...
 • 25
 • 291
 • 0

Bai 39 : Bai tiet nuoc tieu

Bai 39 : Bai tiet nuoc tieu
... thức Vậy nước tiểu thức tiết thể ? * Phiếu học tập: Sắp xếp lại tên quan hệ tiết đánh mũiBÀI TIẾT NƯỚC TIỂUxuất II tên cho xác đường nước tiểu thức: ống thận ống dẫn nước tiểu bể thận ống góp ống ... TRÌNH LỌC MÁU QUÁ TRÌNH HẤP THỤ LẠI QUÁ TRÌNH BÀI TIẾT TIẾP Em nghiên cứu thông tin quan sát sơ đồ 39. 1 sách giáo khoa để tìm hiểu tạo thành nước tiểu diễn đâu ? Gồm trình ? Có ba trình tiết diễn ... khuyếch tán) Bài tiết tiếp (………………………) Nước tiểu thức Xảy vách mao mạch (màng lọc) cầu thận với lỗ nh : 3040 Å, tế bào máu prôtêin có kích thước lớn lỗ lọc nên lại máu; nước, muối khoáng (nhiều NaCl),...
 • 25
 • 124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giáo án dạy đội tuyển casio vật líĐề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật líTóm tắt công thức vật lí 12Giải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An (LA tiến sĩ)Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Tiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải phápTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast AccountingTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của VinamilkTìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch. Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt-AnhTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamGiao án Đại Số 9 học kì II theo chuẩn Bộ giáo dục và đào tạoPhân tích ảnh hưởng của môt trường văn hóa đến hoạt động marketing tại hai quốc gia Nhật Bản và Hàn QuốcTìm Hiểu Các Phương Pháp Bảo Quản Khoai Tây Ở Việt NamPhương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập