Bai 39 bai tiet nuoc tieu

Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Bài 39: Bài tiết nước tiểu
... lít nước tiểu đầu sau thành khoảng 1,5 lít nước tiểu thức Vậy nước tiểu thức tiết thể ? * Phiếu học tập: Sắp xếp lại tên quan hệ tiết đánh II BÀI cho xác đường xuất mũi tên TIẾT NƯỚC TIỂU nước tiểu ... BÀI DẠY: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU EM HÃY NÊU TÊN VÀ CHỈ RÕ CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU ? THẬN ỐNG DẪN NƯỚC TIỂU ỐNG ĐÁI BÓNG ĐÁI NANG CẦU THẬN ỐNG ... Máu (chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng…) Nước tiểu đầu Áp lực máu (cơ chế khuyếch tán) Bài tiết tiếp Nước tiểu thức (các chất không cần thiết chất có hại) THÀNH PHẦN NƯỚC TIỂU ĐẦU KHÁC VỚI MÁU...
 • 25
 • 1,370
 • 3

BAI 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

BAI 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... chất cặn bã nồng độ đặc Bài 39 BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I Sự tạo thành nước tiểu : Bệnh nhân chạy thận nhân tạo Bài 39 BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I Sự tạo thành nước tiểu : II Sự thải nước tiểu : * Câu hỏi thảo ... TRA BÀI CŨ 1) Bài tiết có vai trò thể sống ? Nêu sản phẩm tiết quan tiết chủ yếu thể ? (5điểm) 2) Trình bày cấu tạo hệ tiết nước tiểu (5điểm) Bài 39 BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I Sự tạo thành nước tiểu ... lít nước tiểu đầu nước tiểu thức khoảng 1,5 lít đâu ? Nước tiểu đổ vào đâu tích trữ quan ? 2) Nước tiểu thải ngồi nhờ hoạt động phối hợp ? Sơ đồ hệ tiết nước tiểu Thận Bể thận Ống dẫn nước tiểu...
 • 12
 • 1,186
 • 4

Bài 39: bài tiết nước tiểu

Bài 39: bài tiết nước tiểu
... / Tạo thành nước tiểu Sơ đồ trình tạo thành nước tiểu đơn vị chức thận Sự tạo thành nước tiểu gồm trình ? Sự tạo thành nước tiểu đầu khác với máu chỗ ? Nước tiểu thức khác nước tiểu đầu chỗ ... ion thừa: H+,K+ … - Thành phần nước tiểu đầu khác với máu chỗ ? Thành phần nước tiểu đầu tế bào máu Nước tiểu thức khác với nước tiểu đầu chỗ ? NƯỚC TIỂU ĐẦU NƯỚC TIỂU CHÍNH THỨC - _ Nồng độ chất ... hiểu tác nhân gây hại cho hệ tiết _ Đọc mục em có biết ,trang 128 SGK O O O II/ THẢI NƯỚC TIỂU Sự thải nước tiểu diễn ? - Nước tiểu thức đổ vào bể thận qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trử bóng...
 • 15
 • 628
 • 2

Bài 39 : Bài tiết nước tiểu

Bài 39 : Bài tiết nước tiểu
... thành nước tiểu II Thải nước tiểu Tại lại có khác đó? Sự tạo thành nước tiểu diễn liên tục Sự thải nước tiểu xảy vào lúc định Bài 39 Bài tiết nước I Tạo thành nước tiểu tiểu II Thải nước tiểu ... thải tạo nước tiểu thức Nước tiểu thức từ ống góp đổ vào bể thận đổ vào bóng đái Bài 39 Bài tiết nước tiểu I Tạo thành nước tiểu Đánh dấu (x)vào đáp án đúng: Stt Nội dung Nước tiểu Nước tiểu đầu ... 170 lít nước tiểu đầu sau tạo thành 1,5 lít nư ớc tiểu thức, Câu hỏi: Nước tiểu thức tiêt thể nào? Trả lời: Nước tiểu thức bể thận ống dẫn nước tiểu tích trữ bóng đái Bài 39 Bài tiết nước tiểu I...
 • 27
 • 1,233
 • 3

Gián án Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Gián án Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... thừa khỏi thể Vì tạo thành nước tiểu diễn liên tục mà tiết nước tiểu lại gián đoạn? Đáp án -Máu tuần hoànliên tục qua cầu thận nên nước tiểu hình thành liên tục -Nước tiểu tích trữ bóng đái lên ... nước tiểu thức 2 -Nước tiểu đầu tế bào máu prôtêin -Máu có tế bào máu prôtêin 3 Dùng phiếu điền vào ô thích hợp để phân biệt nước tiểu đầu nước tiểu thức Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Nồng đọ ... thành nước tiểu gồm: -Quá trình lọc máu cầu thận tạo nước tiểu đầu -Quá trình hấp thụ lại ống thận -Quá trình tiết tiếp: +Hấp thụ lại chất cần thiết +Bài tiết tiếp chất thừa,chất thải +Tại thành nước...
 • 21
 • 339
 • 0

Bài soạn Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Bài soạn Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... nước tiểu thức 2 -Nước tiểu đầu tế bào máu prôtêin -Máu có tế bào máu prôtêin 3 Dùng phiếu điền vào ô thích hợp để phân biệt nước tiểu đầu nước tiểu thức Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Nồng đọ ... thừa khỏi thể Vì tạo thành nước tiểu diễn liên tục mà tiết nước tiểu lại gián đoạn? Đáp án -Máu tuần hoànliên tục qua cầu thận nên nước tiểu hình thành liên tục -Nước tiểu tích trữ bóng đái lên ... thành nước tiểu gồm: -Quá trình lọc máu cầu thận tạo nước tiểu đầu -Quá trình hấp thụ lại ống thận -Quá trình tiết tiếp: +Hấp thụ lại chất cần thiết +Bài tiết tiếp chất thừa,chất thải +Tại thành nước...
 • 21
 • 2,601
 • 5

Bài soạn Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Bài soạn Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... nước tiểu thức 2 -Nước tiểu đầu tế bào máu prôtêin -Máu có tế bào máu prôtêin 3 Dùng phiếu điền vào ô thích hợp để phân biệt nước tiểu đầu nước tiểu thức Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Nồng đọ ... thừa khỏi thể Vì tạo thành nước tiểu diễn liên tục mà tiết nước tiểu lại gián đoạn? Đáp án -Máu tuần hoànliên tục qua cầu thận nên nước tiểu hình thành liên tục -Nước tiểu tích trữ bóng đái lên ... thành nước tiểu gồm: -Quá trình lọc máu cầu thận tạo nước tiểu đầu -Quá trình hấp thụ lại ống thận -Quá trình tiết tiếp: +Hấp thụ lại chất cần thiết +Bài tiết tiếp chất thừa,chất thải +Tại thành nước...
 • 21
 • 495
 • 0

Bài giảng Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Bài giảng Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... nước tiểu thức 2 -Nước tiểu đầu tế bào máu prôtêin -Máu có tế bào máu prôtêin 3 Dùng phiếu điền vào ô thích hợp để phân biệt nước tiểu đầu nước tiểu thức Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Nồng đọ ... thừa khỏi thể Vì tạo thành nước tiểu diễn liên tục mà tiết nước tiểu lại gián đoạn? Đáp án -Máu tuần hoànliên tục qua cầu thận nên nước tiểu hình thành liên tục -Nước tiểu tích trữ bóng đái lên ... thành nước tiểu gồm: -Quá trình lọc máu cầu thận tạo nước tiểu đầu -Quá trình hấp thụ lại ống thận -Quá trình tiết tiếp: +Hấp thụ lại chất cần thiết +Bài tiết tiếp chất thừa,chất thải +Tại thành nước...
 • 21
 • 498
 • 0

Gián án Bai 39. Bai tiet nuoc tieu

Gián án Bai 39. Bai tiet nuoc tieu
... - Một đến ba HS trình bày, lớp bổ sung để hoàn chỉnh đáp án - Vì tạo thành nớc tiểu diễn liên tục mà - HS nêu đợc: tiết nớc tiểu lại gián + Máu tuần hoàn liên tục đoạn? qua cầu thận nớc tiểu ... xét bổ sung - GV yêu cầu học sinh đọc lại thích hình 39.1 thảo luận: + Thành phần nớc tiểu đầu khác với máu điểm nào? + Hoàn thành bảng so sánh nớc tiểu đầu nớc tiểu thức - GV kẻ phiếu học tập ... - GV yêu cầu HS quan - HS tự thu nhận xử sát hình 39.1 tìm hiểu lý thông tin mục 1, quan trình hình thành nớc sát đọc kĩ nội dung tiểu hình 39.1 - GV yêu cầu - Trao đổi nhóm thảo nhóm thảo luận:...
 • 3
 • 252
 • 0

Bài soạn Bai 39. Bai tiet nuoc tieu

Bài soạn Bai 39. Bai tiet nuoc tieu
... - GV yêu cầu HS quan - HS tự thu nhận xử sát hình 39.1 tìm hiểu lý thông tin mục 1, quan trình hình thành nớc sát đọc kĩ nội dung tiểu hình 39.1 - GV yêu cầu - Trao đổi nhóm thảo nhóm thảo luận: ... - Có nhiều - Chất dinh dỡng - Có nhiều - Gần nh không Giáo án sinh Ngời soạn giảng dạy : GV : nguyễn văn lực Hoạt động bàI tiết nớc tiểu Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - GV yêu cầu HS - ... ý Đại diện nhóm trình kiến bày, lớp nhận xét bổ sung - GV yêu cầu học sinh đọc lại thích hình 39.1 thảo luận: + Thành phần nớc tiểu đầu khác với máu điểm nào? + Hoàn thành bảng so sánh nớc...
 • 3
 • 519
 • 0

Gián án Bai 39. Bai tiet nuoc tieu

Gián án Bai 39. Bai tiet nuoc tieu
... - Một đến ba HS trình bày, lớp bổ sung để hoàn chỉnh đáp án - Vì tạo thành nớc tiểu diễn liên tục mà - HS nêu đợc: tiết nớc tiểu lại gián + Máu tuần hoàn liên tục đoạn? qua cầu thận nớc tiểu ... xét bổ sung - GV yêu cầu học sinh đọc lại thích hình 39.1 thảo luận: + Thành phần nớc tiểu đầu khác với máu điểm nào? + Hoàn thành bảng so sánh nớc tiểu đầu nớc tiểu thức - GV kẻ phiếu học tập ... - GV yêu cầu HS quan - HS tự thu nhận xử sát hình 39.1 tìm hiểu lý thông tin mục 1, quan trình hình thành nớc sát đọc kĩ nội dung tiểu hình 39.1 - GV yêu cầu - Trao đổi nhóm thảo nhóm thảo luận:...
 • 3
 • 168
 • 0

Bài soạn Bài 39. tiết 41 bài tiết nước tiểu

Bài soạn Bài 39. tiết 41 bài tiết nước tiểu
... thc v n nh s thnh phn ca mỏu II Thi nc tiu S bi tit nc tiu din nh th no Nước tiểu thức Ra Bể thận ống đái ống dẫn nước tiểu Bóng đái I To thnh nc tiu - S to thnh nc tiu gm quỏ trỡnh: + Quỏ trỡnh...
 • 28
 • 838
 • 0

Gián án Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Gián án Bài 39: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
... thừa khỏi thể Vì tạo thành nước tiểu diễn liên tục mà tiết nước tiểu lại gián đoạn? Đáp án -Máu tuần hoànliên tục qua cầu thận nên nước tiểu hình thành liên tục -Nước tiểu tích trữ bóng đái lên ... nước tiểu thức 2 -Nước tiểu đầu tế bào máu prôtêin -Máu có tế bào máu prôtêin 3 Dùng phiếu điền vào ô thích hợp để phân biệt nước tiểu đầu nước tiểu thức Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Nồng đọ ... thành nước tiểu gồm: -Quá trình lọc máu cầu thận tạo nước tiểu đầu -Quá trình hấp thụ lại ống thận -Quá trình tiết tiếp: +Hấp thụ lại chất cần thiết +Bài tiết tiếp chất thừa,chất thải +Tại thành nước...
 • 21
 • 202
 • 0

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Bài 39 Bài tiết nước tiểu

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Bài 39 Bài tiết nước tiểu
... lít nước tiểu đầu sau thành khoảng 1,5 lít nước tiểu thức Vậy nước tiểu thức tiết thể ? * Phiếu học tập: Sắp xếp lại tên quan hệ tiết đánh II BÀI cho xác đường xuất mũi tên TIẾT NƯỚC TIỂU nước tiểu ... khuếch tán) ĐÁP ÁN Lọc máu qua màng lọc Hấp thụ lại (trừ tế bào máu prôtein) Máu (chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng…) Nước tiểu đầu Áp lực máu (cơ chế khuyếch tán) Bài tiết tiếp Nước tiểu thức ... Áp lực máu (cơ chế khuyếch tán) theo (chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng…) Nước tiểu đầu Bài tiết tiếp Nước tiểu thức (các chất không cần thiết chất có hại) Các chất tiết tiếp là: urê, axit amin,...
 • 25
 • 287
 • 0

Bai 39 : Bai tiet nuoc tieu

Bai 39 : Bai tiet nuoc tieu
... thức Vậy nước tiểu thức tiết thể ? * Phiếu học tập: Sắp xếp lại tên quan hệ tiết đánh mũiBÀI TIẾT NƯỚC TIỂUxuất II tên cho xác đường nước tiểu thức: ống thận ống dẫn nước tiểu bể thận ống góp ống ... TRÌNH LỌC MÁU QUÁ TRÌNH HẤP THỤ LẠI QUÁ TRÌNH BÀI TIẾT TIẾP Em nghiên cứu thông tin quan sát sơ đồ 39. 1 sách giáo khoa để tìm hiểu tạo thành nước tiểu diễn đâu ? Gồm trình ? Có ba trình tiết diễn ... khuyếch tán) Bài tiết tiếp (………………………) Nước tiểu thức Xảy vách mao mạch (màng lọc) cầu thận với lỗ nh : 3040 Å, tế bào máu prôtêin có kích thước lớn lỗ lọc nên lại máu; nước, muối khoáng (nhiều NaCl),...
 • 25
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn sinh lý người động vật từ chương i đến chương VIIhướng dẫn sử dụng proteus và ứng dụngNHỮNG QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về vắn hóaTổng quan về hệ thống điện việt namCông ty đa quốc gia metroPhân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (LV thạc sĩ)BÀI GIAO dục PHÁP LUẬT THỰC HÀNHsách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnThiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép Đại học Xây dựngGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LỄ TÂN TẠI NHÀ KHÁCH LA THÀNHCâu hỏi và đáp án thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao độngTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần sản xuất sông hồngĐấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Ảnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2016-2017 các môn nghiệp vụ chuyên ngành [full]BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾ17 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập